Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitatea în unitățile de alimentație publică

Problema 1. Calculul costului producţiei la unităţile de alimentaţie publică prin metoda de


producție.
În luna septembrie 2019, restaurantul „Luceafărul” a achiziţionat materie primă în valoare totală
de 150000 lei, inclusiv TVA – 30000 lei. În perioada de gestiune, bucătăriei i-a fost transmisă
materie primă în valoare de 140000 lei. De asemenea, se ştie că în perioada respectivă, unitatea a
suportat următoarele cheltuieli: de salarizare – 51000 lei, inclusiv contribuții de asigurări sociale
de stat – 9200 lei şi prime de asigurare obligatorie de asistență medicală – 1800 lei; cheltuieli ce
țin de amortizarea clădirii de producere – 4500 lei şi a utilajului de producere – 8200 lei;
cheltuieli pentru consumul de energie electrică, apă şi gaze naturale în sumă totală de 80000 lei.
Solduri ale produselor nefinite (semifabricatelor) nu au fost înregistrate în perioada respectivă.

Rezovare:
1. Intrarea materiei prime de la furnizor fără TVA:
Dt211 CT521 - 120 000 lei
2. Reflectarea TVA:
Dt 534 ct521 - 30 000 lei
3. Transmiterea materiei prime de la depozit în secția de producere (hală, bucătărie):
Dt 211 Ct 211 - 140 000 lei
4. Folosirea materiei prime pentru fabricarea producţiei finite
Dt 811 Ct 211
5. Reflectarea costurilor:
a) de salarizare a muncitorilor, personalului de conducere, personalului auxiliar

b) contribuții de asigurări sociale de stat

c) prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

6. Reflectarea costurilor indirecte de producţie pentru amortizarea:


a) încăperilor de producere
Dt 821 Ct 124 -

b) utilajelor
Dt 821 Ct 124-

7. Reflectarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, apă, gaze naturale, energie
termică etc.:
Dt 821 Ct 521-

8. Raportarea la sfârșitul lunii a costurilor indirecte la producţia de bază (distribuind după tipurile
de produse, baza de repartizare fiind suma costurilor materiale ale bucatelor):
Dt 811 Ct 821 -

9. Reflectarea costului efectiv al produselor fabricate:


Dt 216 ct 811
Problema 2. Calculul costului producţiei la unităţile de alimentaţie publică prin metoda de
comerţ.
Restaurantul „Luceafărul” a achiziţionat materie primă în sumă de 1200 lei, inclusiv TVA.
Unitatea este plătitor de TVA (cota de 20%). Adaosul comercial la bucate, ţinând cont de costul
materiei prime, constituie 25%.

Rezolvare:
1. Reflectarea valorii materiei prime la depozit conform preţului de achiziţie fără TVA:
2. Reflectarea costului materiei prime, utilizate pentru prepararea bucatelor:
3. Reflectarea adaosului comercial pentru bucate (în mărime de 25% din costul setului de
materie primă):
4. Reflectarea TVA în componența costului bucatelor (TVA se calculează în mărime de 20% din
suma costului setului de materie primă şi a adaosului comercial):
5. Reflectarea încasărilor în casieria unităţii:
6. Reflectarea costului de comercializare a bucatelor fabricate:
7. Transmiterea bucatelor de la bucătărie în sală (se efectuează conform preţului de vânzare):
8. Reflectarea veniturilor din comercializarea bucatelor:
9. Reflectarea TVA din costul bucatelor comercializate (TVA 20%):
10. Decontarea TVA aferentă bucatelor comercializate (prima parte a operaţiunii de decontare a
bucatelor din contul 217.2):
11. Decontarea adaosului comercial aferent bucatelor comercializate (a doua parte a operațiunii
de decontare a bucatelor din contul 217.2):
12. Casarea costului bucatelor vândute (costul de achiziţie se calculează după cum urmează: din
costul materiei prime se scade adaosul comercil):

Problema 3. Calculația prețurilor la bucate.


Conform planului-meniu din 16 martie 2020 cafeneaua ,,Sălcioara” urmează să prepare pîrjoale
din carne de vită. Cota adaosului suplimentar la etapa preprării și vânzării bucatelor constituie
40%. Valoarea materiei prime livrate din magazie în secția de producție include adaos comercial
în mărime de 20%. Să se calculeze prețul de vânzare a pîrjoalelor din carne de vită reeșind din
următoarele date:
MODEL:
Calculația prețului ruladei din carne de pui
Norma de consum pentru 100 de porții
Materia primă Prețul pentru 1 kg, lei
kg lei
Куриное мясо 60,00 20,0 1200,00
Грибы 50,00 8,0 400,00
Сметана 45,00 4,0 180,00
Лук 12,00 1,0 48,00
Томаты 15,00 3,0 45,00
Петрушка 35,00 0,6 21,00
Черный перец 76,00 0,4 30,40
Соль 5,00 0,4 2,00
Итого x x 1 926,40
Adaosul comercial – 25% (1926,40×25%) 481,60
Adaosul suplimentar la etapa preparării și vânzării bucatelor – 65%
1 565,20
[(1926,40+481,60)×65%]
TVA - 20% [(1926,40+1565,20)×20%] 698,32
Prețul de vânzare pentru 100 de porții de bucate preparate
4 671,52
(1926,40+481,60+1565,20+698,32)
Prețul de vânzare pentru o porție (4 671,52/100) 46,72