Sunteți pe pagina 1din 3

Astrologie arhetipala

Prin intuiţii depăşind cu mult puterea de înţelegere raţională, vechii observatori ai cerului,
care urmăreau acum multe mii de ani mişcările astrelor pe boltă, au asimilat calităţile fiecărei
planete unui anumit tip de energie care ne impregnează şi se manifestă în personalitatea
noastră. Este un mister cum au înţeles ei ca acele luminiţe mişcătoare din cer au ceva în
comun cu bătăile inimii fiecărui om, cu stările lui, cu încercările pe alege să le trăiască.
Începând cu sesizarea acestei fine legături s-a nascut ştiinţa / arta astrologiei, care, la
începuturile sale, opera cu atributele celor cinci planete cunoscute până atunci, acestora
adaugându-li-se luminariile, Soarele şi Luna.  Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn,
Soarele şi Luna au fost suficiente pentru a  descrie, prin calităţile lor, universul interior al
omului din vremuri îndepărtate până la frontiera temporală a epocii moderne, când – în 1781
– a fost descoperit Uranus. Deşi Uranus îşi parcurgea liniştit orbita circumsolară încă de la
formarea sistemului solar, până la momentul identificării prezenţei sale astrologii probabil că
nu ar fi putut cuantifica efectul exercitat de el în astrograme, din simplul motiv că energia
uraniana reprezenta un nou stadiu al conştiinţei umane, atins abia de generaţiile ultimelor trei
secole. Am vorbit despre Uranus şi arhetipul emblematic asimilat lui, Prometeu, în articolul
anterior şi vom mai reveni asupra rolului său în viitor. Acum ne concentrăm pe cele ce s-au
întâmplat după ce lui Uranus i-a fost semnat ‘’certificatul de botez’’, respectiv pe o perioadă
istorică definită prin diversificarea şi rafinarea ramurilor ştiinţei, fenomen care a cunoscut o
accelerare, amplificată de la deceniu la deceniu. Noutăţile ce reformau toate domeniile
(mecanică, transporturi, medicină, biologie, geografie etc.) au provocat schimbări subtile şi în
lumea interioară a indivizilor, astfel încât, la nici o sută de ani după descoprirea lui Uranus,
pe 23 septembrie 1846, un nou prag al devenirii, al cunoaşterii de sine, este depasit prin
incorporarea energiei specifice planetei Neptun, care permite  expandarea modului de a
experimenta ceea ce numim ‘’realitate’’, prin noile dimensiuni atinse de câmpul conştiinţei
colective.

Neptun se afla în Vărsător atunci când existenţa sa fost revelată, el intrând în semnul Peştilor,
pe care îl guvernează, şapte luni mai târziu, în aprilie 1847. Ce se petrecea în perioada
respectivă în lume este uşor de aflat, întorcându-ne la înscrisurile vremii: în rândul maselor s-
a născut frenezia care a atins apogeul în revolutiile din 1848, a fost tiparit Manifestul
Partidului Comunist, Darwin a publicat controversata lucrare “Originea speciilor”, au aparut
noi şi iniţial contestate curente în artă şi gândire, a fost realizată prima fotografie……pe
scurt, tot ce însemnase până atunci lege, regulă sau convenţie a fost anulată şi/sau
reformulată, dintr-o nevoie imperativă ca lumea exterioară să intre în consonanţă cu noile
dimensiuni interioare ale omului.

Anul acesta, pe 4 aprilie, Neptun a intrat din nou în Peşti,  urmând să stea aici, în semnul său
de domiciliu, până în 2025. Care este mesajul acestui eveniment pentru umanitate? Că am
asimilat, conţinem şi suntem capabili să manifestăm arhetipurile neptuniene: Marea Mamă,
Sufletul Universal, Creatorul. Că, la nivel colectiv, conştiinţa speciei a atins vibraţia ce
rezonează cu tiparul de energie reprezentat de elevatul Neptun.

Stanislav Grof, vorbind despre stările de conştiinţă de tip neptunian, spunea: “Experienţa
unităţii cosmice este caracterizată de transcenderea dihotomiei uzuale subiect – obiect.
Individul în această stare devine profund conştient de legatura sa cu toţi ceilalţi oameni, cu
natura, cu întregul univers şi cu principiul creator ultim sau Dumnezeu. Această trăire este
însoţită de perceperea unei stări de bine ce poate lua forma păcii interioare, a seninătăţii sau a
fericirii necondiţionate, până la extazul mistic…..această stare de conştiinţă este descrisă ca
fiind “fără conţinut dar conţinând totul”, “fără formă dar însărcinată cu toate formele”, o stare
de ‘’grandoare cosmică şi extremă smerenie” sau una caracterizată prin pierderea ego-ului,
simultan cu expandarea acestuia până la dimensiunile întregului univers. Fiecare individ o
experimentează şi o descrie într-un context simbolic diferit. Cel mai des se fac referiri la
Paradis, Grădina Edenului, Rai, Câmpiile Eleusine, unio mystica, Tao, uniunea Atman-
Brahman sau Tat Tvam Asi (Tu eşti Acela)”

Acum doua mii de ani, Isus a formulat aceeaşi idee în doar câteva cuvinte: “Împărăţia lui
Dumnezeu este înăuntrul vostru”, dar mesajul era prea criptic pentru a putea fi primit de
mulţimi la momentul respectiv, astfel încât numărul celor care l-au înţeles pe Iisus atâta timp
cât a trait printre oameni a fost nesemnificativ.

Dar dacă facem o comparaţie cu conjunctura astrală a anului 1846, observăm ca în 2011 ne
aflăm într-un punct complet diferit pe spirala evoluţiei. Mai mult – după cum ne-au atenţionat
Ervin Lazslo, Peter Russell şi Stanislav Grof, acum ne aflăm în faţa (sau în mijlocul)
REvoluţiei conştiintei, având  practic doar două alternative posibile: facem schimbarea sau
dispărem ca şi specie.

Încărcată de simboluri este şi suita care îl însoţeşte pe Neptun la intrarea sa în Peşti: în strânsă
conjuncţie cu Neptun este cuplul format de vindecatorul rănit, Chiron şi Ceres, zeiţa
fertilităţii şi a agriculturii, a grijii pentru Marea Mamă; mai este prezenta Venus, purtătoarea
iubirii şi a armoniei. Ceres alături de Chiron ne arată explicit suferinţa Mamei Pământ şi
nevoia de vindecare spirituală a lumii, prin reaşezarea feminităţii şi a puterii feminine la locul
cuvenit, prin recunoaşterea rolului acestora în recuperarea valorilor esenţiale ale umanităţii. 
Într-un mod foarte subtil ni se arată şi erorile pe care le facem în dieta noastră cotidiană,
bolile datorate alimentelor otrăvite pe care le consumăm, o realitate evidentă dacă ne gândim
şi numai la prevederile stipulate în contoversatul (şi cu toate acestea validatul) Codex
Alimentarius. În harta astrologică a evenimentului, accentul cade pe casa a şasea,
responsabilă de starea noastra de sănătate, în analogie cu Fecioara şi pe casa a opta, în
analogie cu Scorpionul, deci cu Marea Transformare. Şi parcă pentru a întări mesajul hărţii,
Pluto şi Saturn fac fiecare câte un aspect tensionat cu Soarele, simbolul Conştiinţei însăşi.
Pluto realizează o cuadratură iar Saturn o opoziţie, cele două  aspecte arătând explicit că
Moartea şi Reanaşterea ritualice nu pot fi evitate pe durata sejurului lui Neptun în semnul
Peştilor. Nodul Lunar Sud în Gemeni şi Nodul Nord în Săgetator ne transmit scopul asociat
acestui moment astrologic: să comunicăm, să transmitem Înţelegerea şi Înţelepciunea.
Interesantă este şi relaţia în care se află Venus cu Neptun şi Saturn, într-o triplă recepţie
mutuală, care exemplifică împletirea energiilor celor trei planete: Iubirea, Înţelepciunea şi
Compasiunea într-un singură, foarte complexă.

În ultimii trei ani şi jumatate am fost martorii a trei schimbări majore privind situarea
planetelor grele, ‘’transpersonale’’, în semnele zodiacale: Pluto a intrat în Capricorn,
anunţând prăbuşirea structurilor sociale tradiţionale, Uranus a intrat în Berbec, provocându-
ne să manifestăm ceea ce suntem cu adevarat iar Neptun a intrat în Peşti, trezind Creatorul
din noi.

Sincronicitatea astrală a celor trei schimbări de semn zodiacal este remarcabilă. Tendinţa spre
dizolvare, spre rătăcire în iluzie, a lui Neptun în semnul fragil şi emoţional al Peştilor avea
nevoie de motivaţia şi determinarea lui Uranus în focosul Berbec, precum şi de împământarea
lui Pluto în Capricorn.
Cu toţii ne vom simţi în rezonanţă cu configuraţia celestă a acestei perioade excepţionale dar
mai ales cei care, în harta natală, au pe Neptun plasat într-un punct important, unghiular sau
în conjuncţie cu o planetă personală; la fel, cei cărora Neptun în tranzit le activează o planetă
sau o casă a astrogramei.

Dar indiferent de impactul avut asupra hărţii personale, Neptun în Peşti ne cere tuturor sa
înţelegem schimbările esenţiale ce se petrec, sa integrăm conceptele de câmp şi energie şi să
manifestăm la nivel colectiv potenţialul acestora, prin filtrul noii paradigme a conştiinţei.