Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA K

PROIECT DE ACTIVITATE TERAPEUTICA LOGOPEDICĂ

DATA:
TULBURAREA DE LIMBAJ: Dislalie
DURATA: 45 min
TEMA ACTIVITATII: Diferenţierea sunetelor „s” şi „z”
TIPUL ACTIVITATII: corectiv-terapeutica
COMPETENTE GENERALE:
Diferenţierea sunetelor “s” şi “z” în emitere independentă, în silabe directe şi indirecte, cuvinte
care conţin sunetele “s” şi “z”, cuvinte paronime, propoziţii cu aceste cuvinte.
COMPETENTE OPERATIONALE:
C1: Să pronunţe corect sunetele „s” şi „z”;
C2: Să recunoască auditiv cele două sunete în silabe, cuvinte, propoziţii;
C3: Să articuleze corect cuvintele date;
C4: Să descopere diferenţele dintre cuvinte din imaginile date;
C5: Să diferenţieze cuvintele paronime prin pronunţie şi sens;
COMPETENTE FORMATIV-TERAPEUTICE:
Pe parcursul activităţii se va urmării:

a) elevii să-si dezvolte deprinderile de pronunţie corectă a sunetelor “s” şi „z”, în toate cazurile
date;
b) elevii să interacţioneze cu ceilalţi colegi în povestirea după imagini;
c) să se creeze un climat afectiv pozitiv care să-i stimuleze pe copii.
METODE SI PROCEDEE DIDACTICE:
 Conversaţia
 Demonstraţia articulatorie
 Explicaţia
 Exerciţiul
 Comparaţia
 Jocul didactic

MIJLOACE DIDACTICE:
¨ oglinda logopedică
¨ imagini cu diverse obiecte a căror denumire conţin sunetele “s” şi „z”
¨ material verbal
¨ stimulente

BIBLIOGRAFIE:

Verza, E. (2003), Tratat de logopedie, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, vol I


Verza, E. (1977), Dislalia si terapia ei, E.D.P., Bucureşti
Verza, E. (1995), Psihopedagogie speciala - manual pentru cls. XIII Scoli normale, E.D.P., Bucureşti
Stănica, C., Vrăsmaş, E. (1994), Terapia tulburărilor de limbaj, Editata de S.S.H., Bucureşti
Păunescu, C-tin. (Sub red.) (1984), Tulburări de limbaj la copil, Ed. Medicală, Bucureşti

247
Nr. MOMENTELE TIMP DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMPE METODE ŞI EVALUARE
crt. ACTIVITĂŢII TENTE PROCEDEE
DIDACTICE
1. PREGATIREA 2’ Pregătirea materialului didactic, aerisirea sălii, iniţială
ACTIVITĂŢII dezinfectarea oglinzilor logopedice cu spirt, sosirea
copiilor si aşezarea la locurile lor.
2. REACTUALIZAREA 15’ Realizarea câtorva exerciţii de “încălzire” a aparatului Conversaţia frontală
ARTICULĂRII CORECTE fonoarticulator. Demonstraţia
A SUNETELOR „S” ŞI „Z” Realizarea de exerciţii de dezvoltare a auzului articulatorie
fonematic. Exerciţiul
Exerciţii de pronunţie cu cuvinte care conţin suntele „s”
şi „z”
3. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII 20’  Se pronunţă sunetul „s”, apoi sunetul „z” având C1
TERAPEUTICE grijă ca subiectul să realizeze corect diferenţa de Demonstraţia
articulare şi conştientizarea diferenţelor prin articulatorie
palparea laringelui în timpul emiterii sunetelor.
 Vom pronunţa silabe cu „s” şi „z” în toate poziţiile, C2 Conversaţia
iar subiectul va trebui să le reproducă. (ex. sa-za, individuală
asa-aza, as-az) Explicaţia
 Se vor repeta prin vorbire reflectată cuvinte ce
conţin sunetele „s” şi „z”
(ex. sac, soare, casă, las, zeu, oază, iaz)
 Pentru recunoaşterea sunetelor „s” şi „z” se vor da Comparaţia
exemple de imagini, iar apoi copiii vor trebui să
spună în care cuvânt se aude „s” şi în care „z” Conversaţia
 Se realizează propoziţii după imagini, C3
recunoscându-se unde se aude „s” şi unde „z”. Explicaţia
 Se cere aranjarea unor cartonaşe cu imagini ce
conţin „s” sau „z” pe care copiii le vor aranja pe Comparaţia
două coloane separate.
Joc didactic
C4
4. CONSOLIDAREA 11’ Se repetă serii de cuvinte paronime, corect, şi se cere C5 Explicaţia individuală
ACTIVITĂŢII explicare înţelesului fiecărui cuvânt, după care alcătuire
de propoziţii cu aceste cuvinte.
5. EVALUARE 2’ Copiii care au fost cuminţi, atenţi, care au răspuns Conversaţia finală
corect, vor primi cate un stimulent. evaluativă

248