Sunteți pe pagina 1din 2

NUME ȘI PRENUME: …………………………….

DATA: …………………

Evaluare

1. Citește textul:

Acasă

Este seară. Cosmin este acasă. Scrie tema. Tocmai intră tata.

- Ce ai răsturnat?

- E călimara cu cerneală.

Caietul nu mai e curat.

a) Transcrie ultima propoziție:

b) Desparte pe spațiul de mai jos cuvintele subliniate în text.

2. a)Taie cu o linie forma greșită:

El ie/ e acasă. Ele ieste/ este la munte.

Ea este/ sunt la școală. Eu sunt/ este la Sinaia.

Ele scriu/ scrie o carte. El scrie/ scriie lucruri interesante.

b) Scrie trei cuvinte folosind literele: a, r, c, u, m, ă, n, ci.


4. Eu spun una, tu spui multe!

arici- ac pat- leu-

MĂ SIMT: