Sunteți pe pagina 1din 5

NUMELE:____________ DATA:_________

PROBĂ DE EVALUARE
În familie. Literele de tipar/ mână a- U

1. Scrie după dictare:

2. Al treilea cuvânt din propoziția Ina are mere mari. este :

3. Colorează imaginile a căror denumire de termină în ,,u,,:

1
4. Desparte în silabe cuvintele:

Manu ramură tataie


5. Scrie corect propoziţia: Amiraareununt.

6. Scrie o propoziție frumoasă formată din 3 cuvinte. Cuvintele să înceapă cu


litera ,,a,,.

7. Eu spun una, tu spui multe:

măr- ramură-

8. Ordonează silabele de pe căsuțe pentru a forma cuvinte:

sca ta mi
lon e
pan li fa
un
PROBĂ DE EVALUARE
În familie. Literele de tipar/ mână a- U

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Compe- Itemul Calificativul
tența
Foarte bine Bine Suficient

4.1 1.scrie după dictare litere, silabe, Scrie corect Scrie corect Scrie corect
4.2 cuvinte și propoziții literele (8), literele (8), literele (8)
silabele (6) si silabele (6)
cuvintele (5)
4.2 2.scrie corect cuvântul respectiv Scrie cuvîntul Scrie cuvântul Scrie alt
corect cu o greșală cuvînt/ scrie
de ortografie cuv. cu
greseli de
ortografie
1.3 3.recunoaște și colorează Colorează cele Colorează Colorează
imaginile corespunzătoare 2 imagini 1imagine imagini in
potrivită și care sunetul
una cerut este in
nepotrivită alta pozitie
3.1 4. desparte corect în silabe Desparte Desparte Desparte
cuvintele date corect în corect în corect în
silabe 3 silabe 2 silabe 1
cuvinte cuvinte cuvânt
3.1 5. desparte cuv în propoziția data desparte cuv desparte cuv desparte cuv
4.1 și o scrie corect. în propoziția în propoziția în propoziția
data și o scrie data și o scrie data și o scrie
corect. având 1-2 având greșeli
greșeli de de ortografie
ortografie
3.1 6.scrie o npropoziție formată din Scrie Scrie Scrie o
4.1 3 cuvinte care încep cu litera ,,a,, propoziția propoziția propoziție
corect având 1-2 nerespectând
greșeli de cerința dată
ortografie
4.1 7. scrie pluralul unor cuvinte date 2 situații 1 situatie Scrie cu
corecte greșeli
cuvinte
1.1 8.ordonează silabe pentru a forma 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt scris
cuvinte scrise corect scrise corect corect

Rezultate obținute:

F.B.- B.- S.- I.

Greșeli frecvente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Concluzii.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________