Sunteți pe pagina 1din 6

Data:................. Numele:............................

EVALUARE
Minte sănătoasă în corp sănătos. Literele a-L

1. În cuvântul camion, litera c se află:


a. la sfârşitul cuvântului; b. în prima silabă;
c. în ultima silabă; d. în a doua silabă.

2.Transcrie cuvintele următoare, apoi scrie singur o propoziție cu unul dintre


ele:

Luca, lac, Carina.

3. Scrie denumirile imaginilor următoare:

4. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele găsite.

ca, nu că, ma, ră, li li, Ca, a, me


5. Separă cuvintele din propoziție, apoi scrie propoziția pe spațiul dat:

RalucaecuprietenuleiNelu.

6. Ordonează cuvintele pentru a forma o propozitie. Scrie corect propoziția


găsită.

are, Ramona, camera, ei ?

7. Scrie o propoziție după următoarea imagine:

8. Bifează propoziția scrisă corect! Inelul meu e la carla. 


inelul meu e la Carla. 
Inelul meu e la Carla. 
inelul meu e la carla. 
TEST DE EVALUARE
Minte sănătoasă în corp sănătos. Literele a-L

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Compe- Itemul Calificativul
tența
Foarte bine Bine Suficient

1.3 1.Cunoaște poziția literei ,,c,, Varianta b - -

3.1 2.Transcrie corect cuvintele și Scrie corect Scrie Scrie corect


4.1 propoziția compusă cuvintele și cuvintele și cuvintele
4.2 propoziția propoziția,
având 1-2
greșeli

4.1 3.Scrie cuvintele corespunzătoare Scrie corect Scrie corect 2 Scrie corect 1
imaginilor cele 3 cuvinte cuvinte cuvânt

4.2 4.Ordonează silabele pentru a Scrie corect Scrie corect 2 Scrie corect 1
forma cuvinte cele 3 cuvinte cuvinte cuvânt

1.1 5.Identifică numărul de cuvinte și Separă Separă Separă


4.1 scrie propoziția corect cuvintele și cuvintele și cuvintele
4.2 scrie corect scrie corect
propoziția propoziția,
având 1-2
greșeli de
ortografie

3.1 6.Ordonează cuvintele și scrie Scrie 4 Scrie 3 Scrie 2


4.2 propoziția corect cuvinte corect cuvinte cuvinte
corect/ scrie 4 corect/ scrie 3
cuvinte , cuvinte ,
avand 1-2 avand greseli
greseli de de ortografie
ortografie

4.1 7.Scrie o propoziție Scrie o Scrie o Scrie o


4.2 corespunzătoare imaginii date propoziție propoziție propoziție,
după imaginea după având greșeli
dată caligrafic imaginea de ortografie
și coerent dată, având 1- sau caligrafie
2 greșeli de
ortografie sau
caligrafie
1.1 8. Recunoaște scrierea cuvintelor Bifeaza Bifeaza Bifeaza
3.1 cu majusculă propozitia varianta 2 varianta 4
scrisa corect
(3)

Rezultate obținute:

F.B.- B.- S.- I.

Greșeli frecvente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Concluzii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

13.12.2018 prof.înv.primar Coman M./ Berinde M.