Sunteți pe pagina 1din 1

Deoarece indicele de saponificare (mg KOH consumat de 1 g de ester) al lauratului de metil

este 261,6 , acidul lauric este:


A. Acid dodecanoic;
B. Acid decanoic;
C. CH3-(CH2)8-COOH;
D. CH3-(CH2)10-COOH;
E. Acid octanoic.

Se determina masa molara a esterului


1 mol KOH = 56g
M g ester………56 g
R-COO-CH3 + KOH → R-COOK + CH3-OH
1g ester ……..0,2611g
x = 214 g ester

1 mol laurat de metil = 214 g

Se determina masa lui R


R este de forma CnH2n+1
1 mol R = 14n + 1 g
R = 214 – 44 – 15 = 155
14n + 1 = 155
14n = 154
n = 11
C11H23 – COOH
CH3 – (CH2)10 – COOH
acid dodecanoic