Sunteți pe pagina 1din 1

Care este volumul gazelor, masurat la 27° C si 1 atmosfera, dupa condensarea apei, care rezulta

la arderea a 4.66 g de glicil-seril-alanina?


Variantele de raspuns sunt:
A. 4.48 L
B. 5.2 L
C. 5.6 L
D. 448 mL
E. 467 L.

Datele problemei sunt gresite. Masa peptidei este 466g nu 4,66 g


Ai gandit bine rezolvarea.
Formula tripeptidei :

C8H14O5N3
1 mol C8H15O5N3 = 233 g
2∙233 g....................... 16+3 moli
2C8H15O5 N3+ O2 → 16 CO2 + 3N2 +15 H2O
466 g..............................x L
x= 19 moli
pV=nRT
V=nRT/p = 19∙0,082∙300/1 = 467,4 L