Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DE LUCRU NR.

 
Sarcini de lucru :

1. Prezentați un instrument utilizat in pedagogia Freinet (selectați, la alegere) care ar


putea fi utilizat și în școala tradițională/Explicați pe scurt cum ar fi posibil acest
transfer.

 Instrumente de învăţare : pentru elevi (fişe autocorective, manuale şcolare,


exerciţii); pentru dascăl (cărţi , reviste, casete , strategiile de formare).
 Instrumente de cercetare documentară : pentru elevi (dicţionare, enciclopedii,
biblioteca clasei , albume, reviste); pentru dascăl( cărţi, reviste pedagogice,
enciclopedii, instrumente oficiale, bibliografii);
 Instrumente de gestiune: pentru elevi (plan, bilanţ de muncă, orar, fişe ghid ,
planificări pentru dascăl (planificare , jurnalul de bord , plan de muncă
colectiv,  orar );
 Instrumente de evaluare : pentru elevi (bilanţuri ,scări de competentă , teste,
brevetul ,cărticica elevului ),pentru dascăl (carte pentru munca educativă ,teste
etalonate naţional);
 Instrumente de comunicare : pentru elevi (jurnalul şcolar ,scrisori, poşta
electronică ,fax , internet, consiliul clasei, cutia cu intrebări);pentru dascăl
(buletin oficial ISJ sau MEC, scrisori, poşta electronică ,telefon, fax, internet );
 Instrumente de declanşare :pentru elevi (instrumente de învăţare ,bancă de foto
sau imagini ); pentru dascăl (cărţi, reviste , casete );
 Instrumente de reglare : pentru elevi (afiş cu regulile clasei, regulamentul
şcolii,planificarea competenţelor ),pentru dascăl (cartea albă a şcolii-
regulamentul de ordine interioară, regulile clasei);
 Instrumente pentru crearea autonomiei : pentru elevi (fişe ghid ,clasor de
activităţi personale şi evaluări, plan de muncă ).
       

Jurnalulscolar

Un mijloc de exprimare: El este un jurnal de opinie pentru că publică ceea ce copiii


gândesc.
Un mijloc de comunicare: Este un mijloc privilegiat de a face cunoscut celorlalţi
ceea ce copilul vrea sa zica.
Un mijloc de socializare şi de formare civică: Jurnalul este, ca şi textele compuse, o
recunoaştere a dorinţelor individului. Realizând un jurnal copilul primeşte o imagine
pozitivă asupra scrisului, iar simpla difuzare a lui în afara clasei îi dă copilului o
dimensiune socială.
Un mijloc de învăţare: copilul învaţă pentru că realizarea jurnalului necesită
competenţe în citire, scriere, ortografie, vocabular prin necesitatea de a se face înţeles. Nu
este supus la sancţiuni şcolare, de o notă sau alta. Singura lui grijă este aceea de a
produce ceva care poate fi citit. Pentru că iese din clasă trebuie să fie „frumos” din
respect pentru cititor, deci lizibil.
Putem utiliza acest instrument si in scoala traditionala, prin existenta în clasă a unui
caiet în care se vor nota sentimentele pe care copiii le-au avut la ore precum si gândurile
lor, cum li s-a părut că a decurs ora, ce ar dori să se faca în plus.

2. De ce libera exprimare a gândurilor, a experienţelor si sentimentelor joacă un rol


educaţional important în pedagogia Freinet? Cum puteţi încuraja/stimula copiii în acest
sens?

…… In pedagogia Freinet aceasta trilogie joaca rolul principal in scoaterea elevului din
constrangerea relatiei elev-dascal, facand posibila o relatie triunghi (elev-dascal-principii
clar stabilite). Este o pedagogie care responsabilizeaza la maxim si ii invata pe copii
respectul fata de altii, misiunea ei fiind sa formeze oameni in loc sa fabrice elevi.
Scoala Freinet este o scoala deschisa spre viata si pentru viata, o scoala unde
fiecare este primit, recunoscut, ascultat, respectat.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Pe baza schemei de mai jos explicaţi cum se ajunge la auto-determinare si


responsabilitate în pedagogia Freinet.
TATONARE EXPERIMENTALĂ

PEDAGOGIA FREINET COMUNICARE

ORGANIZAREA
COOPERATIVĂ

MUNCA INDIVIDUALIZATĂ

Esenţa pedagogiei Freinet va avea în centrul său individual a actului


educaţional precum şi relaţiile interumane.
     În acest caz rolul educatorului se va limita doar la: organizarea
materialelor necesare educaţiei, asigurarea şi menţinerea climatului de
încredere,precum şi cultivarea încrederii în părerile celorlalţi.

Principiile pedagogiei Freinet

Pedagogia Freinet este o şcoală modernă care pregăteşte copii de azi să


trăiască în lumea de mâine şi e fondată pe valori universale: responsabilitate,
autonomie, cooperare, întrajutorare. Este centrată pe copil luând în
considerare cele trei componente ale personalităţii sale: unicitate, diversitate,
globalitate.
De aici decurg cele patru principii ale alternativei pedagogice Freinet :

1.    Pedagogie centrată pe copil


      “Veţi fi la nivelul copiilor. Îi veţi vedea cu ochi, nu de pedagog şi de şef,
ci cu ochi de om şi de copil şi veţi reduce imediat, prin acest fapt, distanţa
periculoasă care există, în clasele tradiţionale, între elev şi profesor” spune
Freinet.
      Coborât de la catedră, profesorul este mai prezent şi mai important, căci
el trebuie să creeze neîncetat. El nu mai are alte mijloace de a se impune
decât iradierea persoanei sale, credibilitatea, valoarea sa.
     Educatorul urmează să se adapteze la trebuinţele copilului, să ia în
considerare interesele şi înclinaţiile sale. Învăţătorul ajută şi nu controlează,
ameninţă, atenţionează, sau pedepseşte.
2.     Pedagogia muncii motivate  
       Educaţia trebuie să-şi găsească motorul esenţial în muncă creatoare, liber
aleasă şi asumată. În cucerirea autonomiei fiecare trebuie să inveţe să-şi
fixeze singur obiectivele, în loc să aştepte să-i fie mereu impuse din exterior.
       Aceasta trebuie să aibă drept punct de plecare copilul real cu nevoile sale
fireşti, efortul celui educat fiind comparat cu respiraţia voluptoasă a aerului
sonor „al unei dimineţi de primăvară”. Şcoala trebuie să asigure
continuitatea cu valorile trecutului.

3.     Pedagogie personalizată
       Munca individualizată este una din tehnicile de învăţare ale pedagogiei
Freinet care vizează plasarea copilului în centrul sistemului educativ, ţinând
seama de achiziţiile sale, de ritmurile şi de capacitatea sa de a deveni actor al
propriei învăţări.
      Copilul nu va fi supus modelelor prestabilite, ci acceptat ca atare, cu
personalitatea lui.

4.     Pedagogie a comunicării şi a cooperării


         Libera exprimare nu este invenţia unui elev deosebit de creativ, ea
este manifestarea însăşi a Vieţii. Libera exprimare pedagogică trebuie să
permită fiecăruia să-şi redea sentimentele, emoţiile, impresiile, cugetările,
îndoielile. Toţi copiii, dacă n-au fost încă descurajaţi, percep nevoia şi
dorinţa de a se exprima, de a comunica între ei cu instrumentele de care
dispun (vorbirea, scrisul, desenul etc).

S-ar putea să vă placă și