Sunteți pe pagina 1din 1

Se considera sinteza :

500o C +H2O +H2 +Cu


CH2=CH-CH3 + Cl2 ---------> a --------> b -----> c ---------> d
-HCl -HCl Ni -H2

+H2O +H2 +Cu


CH2=CH-CH3 + Cl2 ------> CH2=CH-CH2Cl --------> CH2=CH-CH2OH -----> CH3-CH2-CH2OH --------->
-HCl -HCl Ni -H2
CH3-CH2-CHO

Compusul organic d are solubiliatea in apa 20g/100g apa, la 25oC. Masa de solutie saturata la 25oC de compus d
care se obtine din 112 l ( c.n) de propena, considerand reactiile totale este : 1740 g .

Se determina masa de propanal obtinuta din 112 L propena


1 mol propanal, C3H6O = 58 g

22,4 L propena……………………58 g propanal


112 L propena………………………x
x = 290 kg propena

20 g C3H6…………….120 g solutie
290 g C3H6……………x
x = 1749 g