Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR

DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


PREUNIVERSITAR
11 iulie 2018
Probă scrisă LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI
METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN
GRĂDINIȚA DE COPII
Varianta 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Redactați un eseu structurat, de maximum două pagini, în care să prezentați importanța
colaborării grădiniței cu ceilalți factori educaționali.
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele aspecte:
- prezentarea importanței colaborării dintre grădiniță și ceilalți factori educaționali; -
indicarea a trei tipuri de activităţi care să reflecte colaborarea grădiniței cu ceilalți factori
educaționali;
- descrierea unuia dintre cele trei tipuri de activităţi indicate mai sus.
Notă: Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru redactarea eseului veţi primi 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte;
abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 puncte; ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină
şi lizibilitate – 2 puncte; încadrare în limita de spațiu indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o
pagină.
Rezolvare
Principalul factor care are un impact foarte mare în dezvoltarea copilului și al
personalității sale îl reprezintă familia. Marin Colin afirmă faptul că familia este prima
structură ce îi oferă copilului mediu psiho-uman și cultural, care îi va influența
organizarea comportamentului. Primele modele pe care copilul le copiază în cea mai
mare măsură sunt ale părinților.
Este foarte important ca preșcolarul să aibă condițiile cele mai optime și bune pentru
dezvoltare fizică și psihică. Toate aceste lucruri se pot realiza dacă familia are o
colaborare eficientă cu grădinița. Pentru formarea și dezvoltarea personalității copilului,
familia este singurul factor în primii ani de viață care oferă un mediu social, afectiv și
cultural.
Grădinița reprezintă prima unitate de învățământ cu care copilul și familiaintră pentru
prima dată în contact. Această unitate de învățământ poate oferi părinților și nu numai o
imagine amplă a copilului, sprijin dar și metode de educare. Pentru finalizarea acestor
lucruri, educatoarea trebuie să colaboreze cu familia dar și alți factori educaționali ce pot
contribui la dezvoltarea copilului. Educatoarea trebuie să organizeze cât mai multe
colaborări cu diferiți factori educaționali deoarece copilul se va dezvolta mult mai
armonios, își dezvoltă autonomia, va interacționa cu alți copii și vor putea participa la
diferite activități educative școlare/extrașcolare. Dacă colaborarea dintre educatoare,
părinți și alți factori educaționali se va menține constant și continu, educația va fi mai
atractivă și creativă. Educatoarea are sarcina de a organiza numeroase ocazii prin care
părinții să fie implicați în activitățile grădiniței, comunicându-le în fiecare zi și
povestindu-le cum s-au comportat preșcolarii în timpul activităților, progresele sau
regresele rezultatelor. Ele trebuie să cunoască foarte bine situația și familia elevilor
pentru a putea folosi ocaziile cele mai oportune de a comunica cu familiile. Participând
împreună cu copiii la activități, părinți vor puteaobserva comportamentul și modul de
manifestare al copiilor dar și dacă interacționează sau nu cu educatoarele.Colaborarea
grădiniței cu părinții îi va ajuta pe cei mici să se simtă protejați, iubiți iar dorul de părinți
le va dispărea. Nu doar cu familia poate colbora grădinița dar și cu altți factori
educaționali.
Alte parteneriate pe care le poate realiza grădinița sunt: cu biserica, biblioteca, spitalele,
agenții economici, dar și alți factori educaționali. Este foarte important ca aceste
parteneriate să se realizeze pentru că vor contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor,
dar și integrarea mult mai ușor în societate. Prin aceste activității, preșcolarii vor putea să
socializeze cu alți preșcolari, să respecte anumite reguli, vor putea învăța lucruri necesare
pentru dezvoltarea autonomiei chiar dacă la un nivel mai mic și multe alte lucruri.
Factorii educaționali au un rol foarte important în viața preșcolarului pentru că: părinții,
copii și comunitățile se influențează puternic unii pe alții, pot ajuta grădinițele cu
materiale.
Activitățile pe care le pot realiza educatoarele în parteneriat cu familia sunt numeroase.
Părinții pot participa împreună cu părinții la activități de relaxare, cum ar: excursii, ieșiri
în aer limber împreună cu educatoarea și toată grupa, activități de cuunoaștere și
autocunoaștere, activități educative: centre de gătit, de confecționare a diferite obiecte,
serbări colaborare și integrare. În parteneriat cu biblioteca, grădinița va avea ca scop
dezvoltarea curiozității micilor prichindei și de a parcurge paginile fermecate ale fiecărei
cărți cu povești pline de frumusețe. Datorită acestui parteneriat copiii vor deveni mai
responsabili, atenți și mai pregătiți pentru viitor, dar cel mai importnat vor descoperiii
micile tainele ale vieții. Activitățiile realizate împreună cu biblioteca pot fi: În lumea
fascinantă a poveștilor, preșcolarii vor cunoaște componentele unei biblioteci, ce se
găsește la o bibliotecă și cum putem împrumuta o carte, pot face desene în cadrul
bibliotecii pe care le pot expune, lectura educatoarei etc. În cadrul parteneriatului
grădiniței cu spitalul se pot organiza activități de igienă personală prin care preșcolarii
vor dezvolta capacitatea de îngrijire atât individual dar și colectiv. Prin acest parteneriat
copiii vor înțelege că o viață sănătoasă nu înseamnă doar absența bolii dar și un mod de
viața echilibrat. Se poate face masa rotundă între educatoare, părinți și medici unde se
poartă discuții despre temele pe care le vor organiza. Se pot viziona filme și prezentări
ppt despre ce și cum mâncăm, pot face sucuri din fructe și legume, activități de prim
ajutor și multe alte activități.
O activitate pe care o poate desfășura educatoarele împreună cu părinții este prezentarea
meseriilor fiecare părinte. Părinții pot aduce filmulețe, desene, jocuri prin care să prezinte
cele mai importante informații despre meseria lor. Părinții cărora le permit pot duce grupa
împreună cu educatoarea la locul de muncă, să le prezinte locul de desfășurarea, ce fac ei
la muncă și cum este o zi de muncă. Prin rotație fiecare părinte poate face la fel. Dacă nu
se poate vizită la locul de muncă, părinții pot prezenta poze și ghicitori prin care să le
stimuleze curiozitatea copiilor.
Parteneriatul dintre grădiniță și factorii educaționali este foarte importantă și necesară în
cadrul instituției de învățământ.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Prezentați valoarea educativă a jocului logic la vârsta preșcolară, având în vedere
următoarele repere:
- definirea conceptului de joc logic la vârsta preșcolară; 5 puncte
- descrierea unui joc logic pentru grupa de vârsta 3-4 ani, Domeniul Științe. 10 puncte

2. a) Definiți conceptul de mijloc de învățământ, ca element component al strategiilor


didactice, în educația timpurie. 3 puncte
b) Prezentați specificul mijloacelor de învățământ utilizate în educația timpurie, ținând
cont de următoarele repere:
- precizarea a două mijloace de învățământ; 4 puncte
- descrierea unui mijloc de învățământ care se utilizează în educația timpurie.8 puncte
Rezolvare
1.Grădinița este prima instituție de învățământ care are ca scop oferirea condițiilor
necesare pentru dezvoltarea normală și deplină a copiilor. Ea trebuie să aibă în vedere
asigurarea experiențelor care să țină cont de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale
afective și de activitatea sa fundamentală adică jocul. Una dintr-e cele mai frumoase,
atractive, eficiente și motivatoare metodă didactică de învățământ prentru preșcolari o
reprezintă jocu didctic.
În timp, jocul a căpătat diferite denumiri și definiții, cum ar fi: cel mai bun prieten al
copilului, izvorăște din dorința de mișcare, de manifestarea a calității ființei umane. În
familie jocul se manifestă sub o formă distractivă și de a petrece timpul liber, la grădiniță
este întâlnit sub forma jocului didactic și are o funcție normativă, modelatoare.
Jocul este caracterizat în mai multe tipuri: didactic, logic, senzoriale, psihice, motorii,
colective etc. Un rol foarte important în învățământul preșcolar îl reprezintă jocul logic.
Jocul logic asigură îmbinarea perfectă într-e obiectivele urmărite, conținutul activității și
particularitățile psihice ale vârstei preșcolarului prin transpunerea sarcinilor de învățare în
sarcini de joc. El are rolul de a imagina diferite variante de rezolvare, de a căuta și
descoperi soluții în raport cu sarcina dată. Jocul logic contribuie la însuțirea experiențelor
de a grupa obiectele de același fel sau să separe obiectele după diferite criterii.
Joc logic vârsta 3-4 ani- domeniul științe
Joc: Ghici cine sunt?
Scop: Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la piesele geometrice, dezvoltarea
percepției formei, mărimii, grosimii și culorii, dezvoltarea gândirii logice.
Obiective operaționale:
O1: să recunoască piesele geometrice;
O2: să recunoască caracteristicile pieselor geometrice: mărime, formă, grăsime și culoare;
O3: să manifeste interes la activitate;
O4: să mânuiască cu ușurință materialul primit;
O5: să participe activ la activitate.
Sarcina didactică: recunoașterea și denumirea pieselor geometrice, descrierea lor după
diferite criterii: formă, mărime, culoare.
Elementele jocului: piese geometrice, aplauze, recompensa.
Regulile jocului: fiecare copil denumește și recunoaște figura geometrică aleasă,
corectează posibilele răspunsuri ale colegilor.
Strategia didactică:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
 Resurse materiale: eșarfă, panou, figurile geometrice.
 Forme de organizare: frontal, individual.
Evaluarea: contiunuă și finală.
Loc de desfășurare: sala de grupă.
Durată: 15-20 minute.
Desfășurarea jocului: Voi anunța copii despre activitatea pe care o vom desfășura la
matematică. Pentru ca activitatea să fie mai plăcută și interesantă vom face un joc care se
numește Ghici cine sunt?. Le prezint materialele pe care le vom folosi la joc, explic și
demonstrez jocul. Înainte să înceapă jocul vom face un joc de probă pentru a mă asigura
dacă informația a ajuns la ei cât mai clar. Copiii își aleg câte o figură geometrică pe care
o denumesc, îi prezintă însușirile și o așează pe panou. Pentru ca jocul să devină mai
captivant dar în același timp și un nivel mai complicat, voi alege doi copii pe care îi voi
lega la ochi, vor alege o piesă, o vor caracteriza și denumi.
Apoi, voi alege câteva piese pe care le voi denumi greșit, voi adăuga însușiri incorecte
intenționat și le voi solicita lor să mă corecteze. În final, voi face aprecieri individuale și
frontale cu referie la modul cum au participat la activitate și cum s-au comportat. Vor fi
recompensați pentru participare.
2. a) Mijloc de învățământ- ansamblu de obiecte, instrumente, tehnici, produse, aparate,
echipamente și sisteme tehnice care susțin și facilitează transmiterea unor cunoștințe,
formarea unor deprinderi, evaluarae unor achiziții și realizarea unor aplicații în cadrul
procesului instructiv-educativ.
b) Două mijloace de învățământ:
1) mijloace intuitive
2) mijloace electronice de instruire
Mijloace electronice de instruire
Aceste sunt folosite pentru a reda sau prezenta imagini, povești, sunete. Ele sunt folosite
de majoritatea cadrelor didactice deoarece le este mai ușor și accesibil să prezinte
conținutul pe care doresc să-l transmită. Cu ajutorul laptopu-lui se pot expune imaginile
pe care le folosesc la activitate, vizionarea unui filmuleț la care adăugăm boxe pentru a
putea reda sunetul. Videoproiectorul este și el un mijloc didactic util și prezent tot mai
mult prin grădinițe. Toate aceste mijloace contribuie la dezvoltarea copiilor dar sunt un
ajutor și pentru educatoare.

S-ar putea să vă placă și