Sunteți pe pagina 1din 35

SPAȚIILE LOCUINȚEI - LEGISLAȚIE

curs 03 Bazele proiectării 2


• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
• Normativ privind proiectarea
clădirilor civile din punct de vedere al
cerinței de siguranță în exploatare
(indicativ NP 068 - 2002)
• Normativ privind proiectarea
clădirilor de locuințe
(indicativ NP 057-2002 fost NP 016-1997)

Legislație locuințe
• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
suprafețe minimale

persoane camere/ camera loc de încăperi spații de suprafață suprafață


dormitoare bucătărie
/familie locuință de zi luat masa sanitare depozitare utilă construită

nr. nr. mp mp mp mp mp mp mp mp

1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00

2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00

3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00

4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00

5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00

6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00

7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00

8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00

Legea 114
• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
suprafețe minimale
[NOTĂ]
- suprafața camerei de zi de la locuința cu o cameră include spațiul
pentru dormit
- locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi
- înălțimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55m, cu
excepția mansardelor, supantelor și nișelor la care se va asigura un
volum minim de 15mc/persoană
- suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de
locuit; cuprinde suprafața dormitoarelor și a camerei de zi
- suprafața utilă este suprafața desfășurată, mai puțin suprafața
aferentă pereților
- suprafața utilă a locuinței este suma tuturor suprafețelor utile ale
încăperilor; ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duș,
bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interiorul
locuinței; NU se cuprind: suprafața logiilor și a balcoanelor, pragurile
golurile de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00m, nișele de
radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane de baie
(câte 0,50mp pentru fiecare sobă și cazan de baie), în cazul în care
încălzirea se face cu sobe; în cazul locuințelor duplex, rampa, mai
puțin palierele, nu se cuprinde în suprafața utilă a locuinței

Legea 114
• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
suprafețe minimale
[NOTĂ]
- suprafața construită pe locuință este suma suprafețelor utile ale
încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum și a cotei-părți din
suprafața părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa
scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea și evacuare
deșeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafața
aferentă pereților interiori și exteriori ai locuinței; în cazul încălzirii
cu combustibil solid, se adaugă suprafața aferentă sobelor și
cazanelor de baie. NU sunt cuprinse suprafețele aferente boxelor de
la subsol și ale garajelor care pot fi prevăzute distinct
- suprafața încăperii sanitare principale din locuință va permite
accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile
- încăperea sanitară se include în locuință, în cazul în care pot fi
asigurate alimentarea cu apă și canalizarea
- lățimea minimă de circulație a coridoarelor și a vestibulului din
interiorul locuinței va fi de 120cm

Legea 114
• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
încăperi sanitare
număr de camere/locuință 1 2 3 4 5
baie 1 1 1 1 2
duș - - - 1 -
wc - - 1 - -

dotarea minimă a încăperilor sanitare baie duș WC


cadă de baie 1 - -
vas WC 1 1 1
lavoar mare 1 - -
mic - 1 1
cuvă pentru duș - 1 -
etajeră mare 1 - -
mică - 1 1
oglindă mare 1 - -
mică - 1 1
[NOTĂ] portprosop 1 1 1
- în baie se va prevedea spațiul pentru mașina de portsăpun 1 1 1
spălat rufe porthârtie 1 1 1
- încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau cuier 1 1 -
prin coș de ventilație sifon pardoseală 1 1 -

Legea 114
• Legea 114 din 1996 (republicată în 2017)
privind locuințele
bucătării
[NOTĂ] număr de camere/locuintă 1-2 3 4 5
- în bucătărie se vor prevedea: coș de ventilație, spălător cu cuvă și picurător 1 1 1 1
spațiu pentru frigider și pentru masa de lucru
instalații electrice
dotarea minimă cu camera
dormitor bucătărie baie duș WC
instalații electrice de zi

loc de lampă 1 1 - - - -
[NOTĂ]
- se vor prevedea întrerupătoare și aplice pentru aplică - - 1 1 1 1
fiecare spațiu de depozitare și spațiu de circulație comutator 1 1 - - - -
- priza de contact de protecție, instalată pentru baie, întrerupător - - 1 1 1 1
se montează în exteriorul încăperii
priză 2 3 1 - - -
- fiecare locuință va fi prevăzută cu instalație de
sonerie priză cu contact de
- - 1 1 - -
- în clădiri cu mai multe locuințe se vor prevedea protecție
instalații și prize pentru antena colectivă și telefon
spații și instalații de folosință comună
(pentru clădiri cu mai multe locuințe)
- instalații de prevenire și stingerea incendiilor, precum și ascensor
- spații pentru biciclete, cărucioare și pentru uscarea rufelor
- spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere
- rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile

Legea 114
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
Art. 3.
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să
asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 ½ ore la
solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din
locuinţele învecinate.
(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor
evidenţiază că distanţa dintre clădirile învecinate este mai
mică sau cel puțin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte,
se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la alin. (1).

Ordinul 119
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
ART. 4
La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi
amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:
a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de
colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la
distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi
împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de
scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de
scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza
indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare
a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie;
platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;
b) spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier
urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel
încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;
c) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor
populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m
de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă
gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele
peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea
activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto.

Ordinul 119
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
ART. 6
(1) La parterul clădirilor de locuit:
a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări
servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete
veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea,
prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru
sănătatea locatarilor; pentru unităţile sus-menţionate se vor
asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor;
b) NU se vor amplasa la parterul blocurilor unităţi de producţie;
c) se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea
deşeurilor solide, spălătorii, uscătorii;
d) se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor (garaje), doar cu
acceptul asociaţiei de locatari sau proprietari.
(2) Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale
imobilelor de locuit, dacă se obţine acceptul vecinilor direcţi.

Ordinul 119
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
ART. 17
(1) Parametrii sanitari care trebuie să fie respectaţi la
proiectarea şi execuţia locuinţelor sunt:
- suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp
- suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp
- înălţimea sub plafon = 2,60 m.
(2) Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie
prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre,
care să permită ventilaţia naturală.
(3) Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie
trebuie să permită desfăşurarea activităţilor zilnice fără a se
recurge la lumina artificială.
(4) Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie
asigurată prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului
prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă
a unui spaţiu de 1 cm sub uşile interioare.
(5) Ghenele tehnice şi toboganul de deşeuri solide se izolează
acustic şi se prevăd cu posibilităţi de acces pentru curăţare şi
decontaminare periodică.
(6) Pereţii, planşeele şi puţul ascensorului trebuie izolate
împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.
(7) Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de
20 °C în camerele de locuit, cu diferenţe în funcţie de destinaţia
încăperii: baie şi W.C. 22 °C; camera de zi 22 °C; dormitoare 20 °C.

Ordinul 119
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
ART. 18
(1) Planificarea spaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă
şi a celor cu dizabilităţi, prin culoare de minimum 1,20 m
lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri
înclinate, să fie iluminate suficient;
- să asigure separarea pe funcţiuni împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde
se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
(2) Băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor
de locuit şi a bucătăriilor.
(3) Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie
să creeze riscuri de accidente.

Ordinul 119
• Ordinul 119 din 2014 pentru aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică
privind modul de viață al populației
ART. 19
(1) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea
locuinţelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior şi să
asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare.
(2) La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va
ţine cont de orientarea camerelor faţă de punctele cardinale,
de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se produc
în ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă
din timpul verii.
(3) Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faţă de
camerele învecinate din aceeaşi locuinţă, faţă de locuinţele
învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente
locuinţei, clădirii sau spaţiilor învecinate cu altă destinaţie
decât cea de locuit.

Ordinul 119
vităţile desfăşurate în regim de iarnă­vară
• siguranța circulației exterioare pe
căi pietonale
ÎMPIEDICARE
ena  compoziţiei  aerului,  în spaţii cu diverse destinaţii, în 
egim de iarnă­vară • denivelările admise max. 2,5cm
• rosturile dintre dalele pavajului sau orificiile grătarelor
pentru ape pluviale vor fi de max. 1,5cm (pentru a nu se
înțepeni vârful bastonului sau roata scaunului rulant)
COLIZIUNEA CU OBSTACOLE LATERALE SAU FRONTALE
• lățimea liberă a căii pietonale va fi l=1,50m (în cazul în
care nu este posibil, se admite o lățime de 1,00m,
asigurându-se la intersecții și la schimbarea de direcție,
un spațiu min. 1,50x1,50m pentru manevră scaun rulant)
• ușile și ferestrele clădirilor adiacente căilor pietonale,
vor fi astfel poziționate și rezolvate, încât să nu constituie
un obstacol în calea pietonilor

- aleile pietonale trebuie să fie amplasate la min. 1,00m de clădire


- deschiderile ferestrelor pe căile de circulație trebuie să se facă la o
înălțime corespunzătoare unei treceri în siguranță h=min. 2,10m

NP 068 - 2002
• siguranța circulației exterioare pe
căi pietonale
CĂDEREA PE TIMP DE FURTUNĂ
• pe parcursul căilor pietonale, aflate pe terenuri accidentate
și în zone cu vânturi puternice, se vor prevedea puncte de
sprijin (grilaje joase sau balustrade) la înălțimea de
h=min. 0,60m (recomandat 0,90-1,00m, având mână curentă
inclusiv la h=0,60m pentru copii și persoane în scaun rulant)
COLIZIUNEA CU VEHICULE ÎN MIȘCARE
• între clădire și carosabil trebuie să existe trotuar
• înălțimea căii pietonale față de carosabil va fi max. 20cm,
asigurându-se în dreptul trecerii de pietoni, posibilitatea
accesului persoanelor blocate în scaun rulant
• în zonele de trafic intens, la marginea căii pietonale, spre
carosabil, se vor prevedea balustrade de protecție
h=0,90m sau spațiu verde de siguranță
• în dreptul ieșirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi
întrerupt și rotunjit la colțuri

NP 068 - 2002
• siguranța circulației exterioare pe
căi pietonale

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la accesul în clădire
• lățimea liberă a golului de ușă, pentru acces în clădire, va fi:
- min. 0,80m - intrare secundară
- min. 0,90m - intrare principală locuințe unifamiliale și
semicolective
- min 1,00m - intrare principală locuințe colective și clădiri
publice cu mai puțin de 100 persoane
- min. 1,40m (0,80+0,60) - intrarea principală în clădiri cu mai
mult de 100 persoane
• se recomandă ca deasupra platformei de acces să fie
prevăzută o copertină, astfel conformată și dimensionată,
încât să protejeze zona de acces în clădire
• rampa de acces în garaj va fi prevăzută cu trepte pe o lățime
de 0,80m
• la acoperișurile cu panta mai mare de 30° se vor prevedea
opritoare de zăpadă pentru a se evita accidentarea pietonilor

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară
CONTACTUL CU SUPRAFEȚE VITRATE
• suprafețele integral vitrate (pereți, uși sau ferestre fără
cadru), precum și cele ale căror vitraj începe la mai puțin de
0,90m de la sol, trebuie realizate din geam de siguranță
•suprafețele integral vitrate se vor semnaliza cu marcaje de
atenționare amplasate între 0,70-1,50m de la sol, având
diametrul sau lățimea de cca. 20cm

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 068 - 2002
X X
min. 70 cm

✓ ✓ ✓
posibilități de amplasare a ușii într-o încăpere
• siguranța cu privire la circulația interioară

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• siguranța cu privire la împrejmuiri
ESCALADARE
• înălțimea curentă a împrejmuirilor va fi min. 1,20m
• la garduri în trepte, partea înaltă trebuie să depășească
partea joasă, imediat alăturată, cu min. 0,25m
CĂȚĂRAREA
• gardul trebuie să fie astfel rezolvat pe înălțimea de
h=0,30-1,00m, încât să se evite posibilitatea cățărării
• fără elemente ascuțite la partea superioară pentru
gardurile cu h<1,80m
PENETRAREA
• distanța între montanții gardului sau diametrul
eventualelor orificii va fi max. 10cm.

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la împrejmuiri
ÎMPIEDICAREA ESCALADĂRII
• înălțimea gardului (împrejmuirii) va fi pentru:
- securitate normală h=min. 1,80m
- securitate puternică h=min. 2,10m
- securitate maximă h=min. 2,40m + măsuri suplimentare,
în funcție de solicitarea beneficiarului
• la partea superioară, împrejmuirile vor fi astfel rezolvate,
încât să fie împiedicată escaladarea
• dimensiunile eventualelor orificii (diametru sau
înălțime) în suprafața împrejmuirilor vor fi pentru:
- securitate normală max. 20cm
- securitate puternică max. 10cm
- securitate maximă gard opac

NP 068 - 2002
• siguranța cu privire la împrejmuiri

NP 016 - 1997 [normativ locuințe scos din uz - înlocuit de NP 057 - 2002]


• împiedicarea cățărării și pătrunderii
prin efracție

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• împiedicarea cățărării și pătrunderii
prin efracție

NP 016 - 1997 [scos din uz]


• Normativ privind proiectarea clădirilor
de locuințe (indicativ NP 057-1996)
• se recomandă evitarea orientării spre nord a
dormitoarelor
• amplasarea și sensul de deschidere al ușilor să fie
rezolvat astfel încât :
- să nu limiteze și să nu împiedice circulația
- să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană a
două uși)
- să nu lovească persoanele care își desfășoară activitatea
• clădirile etajate se vor dota cu:
- min. 1 ascensor - la clădiri mai mult de P+3 etaje
- min. 2 ascensoare - la clădiri cu mai mult de P+5 etaje,
astfel conformate încât să permită și transportul
mobilierului de dimensiuni mari
- una din cabine trebuie dimensionată astfel încât să poată
fi utilizată și de către persoane blocate în scaun rulant
• raportul dintre aria ferestrelor și aria pardoselilor va fi:
- pentru camere de locuit 1/6-1/8
- celelalte încăperi 1/8-1/10
- scări 1/10-1/14

NP 057 - 2002
SPAȚIILE LOCUINȚEI - LEGISLAȚIE
curs 03 Bazele proiectării 2

S-ar putea să vă placă și