Sunteți pe pagina 1din 2

Vom utiliza 1testul z daca:

se cunoaste abaterea standard a variabilei dependente la nivelul populatiei;

daca numarul de subiecti cuprinsi în esantionul comparativ este suficient de mare (de regula peste
30 de subiecti).

În situatia în care una din cele doua conditii nu sunt îndeplinite, utilizam testul t pentru un esantion.

http://statisticasociala.tripod.com/pict53.jpg

Urmatorul pas care trebuie facut dupa calcularea lui t este de a compara valoarea obtinuta cu cea
corespunzatoare în tabelul lui t. Daca valoarea calculata este mai mare decât cea din tabel ipoteza nula
este respinsa. Pentru aceasta sunt necesari trei pasi:

Stabilirea gradelor de libertate. Numarul de grade de libertate notate cu df se obtine din numarul de
subiecti cuprinsi în esantionul de comparatie, asupra caruia se opereaza cu o corectie de deviere.
Calcularea gradelor de libertate pentru acesta situatie se face astfel: df = n-1. Pentru exemplul dat avem
31 df (32-1) grade de libertate.

Al doilea pas intermediar este alegerea tipului de situatie a lui t, între t unilateral sau t bilateral. Aceasta
alegere se face dependent de cunostintele teoretice implicate în problema. Daca avem motive sa
credem datorita unor caracteristici speciale ca media esantionului comparativ este mai mare (sau mai
mica) decât media populatiei din care face parte esantionul vom utiliza valorile testului t unilateral din
tabel. Daca consideram ca cele doua medii difera semnificativ, fara a putea anticipa ca una ar fi mai
mare decât cealalta dintr-o perspectiva teoretica exprimata în ipoteza de lucru vom utiliza valorile lui t
bilateral din tabelul lui t. În exemplul dat nu exista nici o premisa care sa ne îndreptateasca sa
consideram ca una din medii este mai mare decât cealalta, de aceea vom consulta valorile lui t bilateral.

Stabilirea pragului de semnificatie p. Practica statistica considera necesara stabilirea unui nivel de
încredere de maxim 0,05(.05).

Marimea efectului (Cât de mare este aceasta diferenta? Pentru aceasta se calculeaza marimea efectului
propus de Cohen si notat cu d)

3
Pentru a creste siguranta relatiei dintre o variabila independenta si una dependenta se recomanda
cresterea numarului de grupe experimentale.

ANOVA simpla

1
http://statisticasociala.tripod.com/teh_par.htm

2
http://statisticasociala.tripod.com/non_par.htm

3
http://statisticasociala.tripod.com/anova.htm
Vom utiliza aceasta tehnica în situatia în care vom avea o singura variabila independenta cu mai multe
trepte (mai mult de doua trepte si implicit grupe de subiecti) si o singura variabila dependenta. Tehnica
este echivalentul testului t independent.

Exemplul anterior contine o variabila independenta cu trei trepte: motivare slaba, medie si puternica,
respectiv o variabila dependenta, eficienta în învatare. Pot exista mai multe trepte, cu conditia sa existe
o singura variabila independenta, respectiv o singura variabila dependenta.

In ANOVA simpla totalul dispersiei provine din doua surse: intragrupal si intergrupal. Ambele surse
reflecta dispersia datorata selectiei randomizate a esantionului

Asumptii ale tehnicii ANOVA simpla:

Esantionul a fost selectat randomizat din populatie. În cazul în care acest fapt este greu de realizat se
recomanda ca masura compensatorie randomizarea subiectilor în grupele experimentale.

Variabila dependenta este distribuita normal. Aceasta conditie este greu de demonstrat în conditiile în
care mare parte din cercetarile care utilizeaza ANOVA se realizeaza cu un numar mic de subiecti.
Încalcarea acestei conditii are însa efecte reduse asupra erorii de tip

Dispersia subiectilor împartiti pe grupe de tratament diferite sa fie egala. Exista coeficienti special
construiti pentru a observa în ce masura este realizata aceasta omogenitate a dispersiei. Testul ANOVA
este o tehnica robusta, rezistenta la violarile prezentate (în special a primelor doua). Numai în cazuri
deosebite în care exista violari majore a acestor conditii si mai ales a existentei unor dispersii inegale si a
unor grupe de subiecti inegale se recomanda sa se renunte la testul ANOVA în favoarea utilizarii unor
tehnici neparametrice.

Asumptiile testului ANOVA cu masuratori repetate

Primele trei conditii sunt identice. La acestea se adauga o conditie suplimentara:

Coeficientii de corelatie între diferitele evaluari repetate sa fie aproximativ egali.

S-ar putea să vă placă și