Sunteți pe pagina 1din 2

Precizari metodologice privind contractarea si finantarea granturilor de cercetare pe

anul 2002

Va transmitem precizarile metodologice privind încheierea contractelor anuale de cercetare pe anul


2002.
Pachetul de contractare cuprinde:
 Formularul de contractare;
 Anexele Ia, Ib, Ic, corespunzătoare fiecărui tip de program, respectiv Anexa Ia pentru granturi de tip
A, Anexa Ib pentru granturi de tip At, Anexa Ic pentru granturi de tip E;
 Anexele IIa, IIb, IIc, se completează pentru fiecare proiect în conformitate cu tipul de program,
respectiv Anexa IIa pentru granturi de tip A, Anexa IIb pentru granturi de tip At, Anexa IIc pentru
granturi de tip E
 Anexa III, Plan de activitate, se completează pentru fiecare proiect de catre directorul de proiect;
 Anexa IV, Proces verbal de evaluare si avizare a rezultatelor, formular folosit in decontarea pe fază/
finală.

În Anexa Ia, Ib, Ic a contractului se trec temele de cercetare aprobate prin Ordinul Ministrului
Educatiei si Cercetarii nr. 3988 din 21.06.2002 si este important ca:
o Să fie completate corespunzător tipului de program;
o termenul predãrii finale sa nu depaseasca 1.11.2002;
o pe ansamblul institutiei nu se poate prevedea, pentru trim IV, o sumã mai micã decât 20%
din valoarea totala a contractului;

Documentele necesare decontarii unei faze intermediare:


- Procesul verbal de evaluare si avizare (Anexa IV la contract) 4 exemplare (Observatia 1)

Observatia 1
Pentru avizarea de fazã intermediara nu este nevoie de o sintezã asupra activitãtii din faza respectivã.
Conducerea institutiei rãspunde de acuratetea datelor continute în respectivul proces verbal.

Documentele necesare decontarii fazei finale:


1. Pina la data de 1.11.2002:
- Procesul verbal de evaluare si avizare (Anexa IV la contract) 4 exemplare
- Devizul postcalcul (Anexa IIa, IIb, IIc la contract) 4 exemplare
- Sinteza lucrarii (5-7 pagini) 2 exemplare.

2. Pina la data de 30.01.2003


- fisa de autoevaluare (si in forma electronica) 1 exemplar
- dovada depunerii lucrarii la biblioteca Catedrei/Universitatii/ Instituţiei
1 exemplar (Observatia. 2)
- cererea de finantare pentru proiectele in continuare
(formular tip A, At, E) pentru anul urmator (si in forma electronica) 1 exemplar (Observatia. 3)

Observatia 2
Numai pentru proiectele aflate in ultimul an de finantare (an 1 pentru proiectele aprobate pentru un
an, anul 2 pentru proiectele aprobate pentru 2 ani, anul 3 pentru proiectele aprobate pentru 3 ani) se va
inainta la CNCSIS dovada ca lucrarea finala a fost depusa la Biblioteca Catedrei/Universitatii (1 exemplar).
Observatia 3
Pentru proiectele in continuare, cererea de finantare pentru anul 2003 se va depune la CNCSIS până
la data de 30.01.2003, inregistrarea acesteia fiind condiţionată de depunerea tuturor documentelor solicitate
prin prezenta metodologie.

IMPORTANT:
In vederea semnarii contractului de finantare a granturilor pentru anul 2002 vă rugăm sa transmiteti
la CNCSIS, in termen de doua saptamani de la primirea prezentei metodologii, componenta comisiilor de
evaluare si avizare, pe domenii de activitate, (1 presedinte, 2 membri, secretar – nici unul dintre membri
comisiei nu pot face parte din grantul pe care il vor evalua/aviza) propusa de universitatea/instituţia dvs.
Comisiile vor fi avizate de CNCSIS si aprobate prin ordin al ministrului Educatiei şi Cercetării.

Documentele solicitate prin prezenta metodologie, contractul de grant si informatii suplimentare le


gasiti in pagina WEB a CNCSIS cu adresa www.cncsis.ro.