Sunteți pe pagina 1din 15

GEO_3_GRAAO_2

GEOGRAFIE Geografia regionala - Asia,


Australia, Oceania

TRUE/FALSE
F 1. Este adevărat (A) sau fals (F) că râul Iordan
primeste apă din lacul Van?
În Peninsula Arabia reteaua de râuri este rară, regimul hidrologic este
neregulat, debitele sunt mici. Iordanul este râul cel mai important,
curge în trepte si se varsă în Marea Moartă. (pag 43 - Asia)
Lacul Van este situat în estul Turciei, la altitudinea de 1 720 m, si are
apă salmastră. (pag 46 - Asia)
F 2. Este adevărat (A) sau fals (F) că Lacul Tazawa
s-a format într-o caldeiră vulcanică tipică si are cea
mai mică adâncime (425 m) dintre lacurile
nisipoase?
Lacul Tazawa s-a format într-o caldeiră vulcanică tipică si are cea mai
mare adâncime dintre lacurile nipone (425 m adâncime maximă).
Peretii caldeirei au o înăltime de 250 m deasupra nivelului apei lacului.
Lacul se află în nordul Insulei Honshu. (pag 47 - Asia)
F 3. Este adevărat (A) sau fals (F) că pădurea de A 6. Este adevărat (A) sau fals (F) că lacul vulcanic
foioase se află în nordul taigalei siberiene? „Cupa de Sampanie“ cu ape bogate în minerale, cu o
Pădurea de foioase se desfăsoară în sudul taigalei siberiene. (pag 49 -
Asia) temperaturăde peste 60° C se află la circa 20 km sud
F 4. Este adevărată (A) sau falsă (F) afirmatia: de Lacul Rotorua?
râurile care sunt tributare Oceanului Pacific izvorăsc A 7. Sunt adevărate (A) sau false (F) afirmatiile între
de pe versantii vestici ai Cordilierei Australiene, Cordiliera Vietnameză si Cordiliera Thailandeză se
sunt scurte, repezi, sinuoase si au un remarcabil află podisurile Laosului si Tran Ninh, alcătuite din
potential hidroenergetic. sisturi acoperite cu petice de calcare. La acestea se
Raurile care sunt tributare Oceanului Pacific izvorasc de pe versantii adaugă Podisul Bolovens dezvoltat pe bazalte.
estici ai Cordilierei Australiene, sunt scurte, repezi, sinuoase si au un Între Cordiliera Vietnameză si Cordiliera Thailandeză se află podisurile
remarcabil potential hidroenergetic. (pag 23 - Oceania si Australia) Laosului si Tran Ninh, alcătuite din sisturi acoperite cu petice de calcare.
F 5. Este adevărat (A) sau fals (F) că în Tasmania, Au aspect de înălŃimi izolate separate de depresiuni largi. Se adaugă
Podisul Balavens dezvoltat pe bazalte (alterarea bazaltelor într-un climat
clima este temperată australă, răcoroasă si aridă? foarte umed a dus la formarea unei scoarŃei lateritice groase). (pag 20 -
- temperat-oceanic este caracteristic Tasmaniei – avand usoare nuante Asia)
subtropicale in nord si montane pe culmile cele mai inalte(acolo stratul
de zapada poate persista cca.4 luni),. Precipitatiile sunt aduse de
vanturile de vest(pe coastele de vest cad peste 2000 mm/an, iar in est MULTIPLE CHOICE
doar pana la 600 mm/an). (pag 15 - Oceania si Australia) 1. De la delta fluviului Lena până la vărsarea fluviului
Tipul temperat – subtipul oceanic se caracterizeaza prin precipitatii
bogate in tot timpul anului, iarna se inregistreaza un maxim Kolîma, tărmul:
pluviometric, iar in a doua jumatate a verii si prima jumatate a toamnei a. este puternic dantelat, jos, mlăstinos, cu golfuri,
– un minim pluviometric. (pag 37 – Oceania si Australia) cordoane, lagune si perisipuri;
b. înalt;
c. scade în înăltime si devine mlăstinos;
d. creste în înăltime, este mai putin articulat, prezintă
estuare si delte (mai mici) (pag 6 - Asia)
De la delta fluviului Lena până la vărsarea fluviului Kolîma, tărmul creste
ca înăltime, este mai putin articulat, se găsesc estuare si delte (mai mici).
2. Golfurile Sinop si Samsun se află pe tărmul:
a. Mării Rosii
b. Mării Ohotsk
c. Mării Baltice
d. Mării Chinei de Sud
e. Mării Negre (pag 6 - Asia)
Tărmul sudic si estic al Mării Negre este înalt si putin articulat,
prezentând câteva golfuri (Sinop, Samsun) si capurile Ince, Bafra si Cam.

1
3. Între Banias si Zonguldak se află golfurile: 8. S-au format pe fosa premontană a Muntilor Zagros,
a. Bohai, Gemlik, Kusadasi sunt de origine fluviatilă si fluvio-maritimă,
b. Mersin, Kusadasi, Anadîr următoarele câmpii:
c. Gemlik, Antalya, Anadîr a. Câmpia litorală a Golfului Persic, Câmpia
d. Antalya, Kusadasi, Mersin (pag 6 - Asia) Mesopotamiei (pag 13 - Asia)
Tărmul vestic este mai scurt, între Port Said si Banias fiind mai putin b. Câmpia Gange-Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar
articulat, iar între Banias si Zonguldak prezintă numeroase golfuri
(Iskanderun, Mersin, Antalya, Gökova, Güllük, Kusadasi, Candarli, c. Câmpia Mesopotamiei, Câmpia IakuŃiei
Edremit, Gemlik), peninsule, arhipelaguri, strâmtori. d. Câmpia Manciuriei, Câmpia Mekong
4. Statul asiatic cu cel mai mare număr de rase, e. Câmpia Turanului, Câmpia Mekong
nationalităti, limbi si religii din lume este: Câmpia Mesopotamiei si Câmpia litorală a Golfului Persic s-au format pe
fosa premontană a Muntilor Zagros.
a. China
9. Muntii Hijaz se găsesc în:
b. India
a. India
c. Arabia Saudită
b. Turcia
d. Iranul
c. Iran
e. Singapore (pag 9 - Asia)
Singapore este orasul-stat cu cel mai mare număr de rase, nationalităti, d. Arabia Saudită (pag 35 - Asia)
limbi si religii din lume. e. Yemen
5. Cutările tertiare cu directia vest-est, în Asia, sunt Muntii Hijaz din Arabia Saudită;
în muntii: 10. Principalii afluenti ai Amurului sunt:
a. Himalaya, Sihote-Alin, Zagros, Kuntan a. Bureia, Nakton, Ussuri, Menam
b. Zagros, Kuntan, Sihote-Alin, Ural b. Sungari, Zeia, Nakton, Ussuri
c. Koriacilor, Ural, Zagros, Himalaya c. Mekong, Salween, Brito, Zeia
d. Karakorum, Caucaz, Verhoiansk, Altai d. Zeia, Bureia, Ussuri, Nakton
e. Zagros, Caucaz, Himalaya, Karakorum (pag 10 - e. Sungari, Bureia, Ussuri, Zeia (pag 40 - Asia)
În Kamceatka, râurile sunt scurte si au directii diferite, iar în sud-estul
Asia) Siberiei reteaua hidrografică apartine de bazinul Amurului si o serie de
Cutările tertiare cu directia vest-est cuprind muntii din nordul si sudul afluenti principali: Zeia, Bureia, Sungari, Ussuri.
Anatoliei, Muntii Caucaz, Muntii Zagros, Muntii Elburs, Muntii
Hindukush, Muntii Pamir, Muntii Karakorum, Muntii Himalaya, Muntii 11. În Bazinul Pacific se varsă râurile din Asia de Est
Koreacilor, Muntii Sredinîi, Muntii Kitakami, Muntii Abakuma, Muntii si de Sud-Est, având debite mari în timpul verii
Arakan, Muntii Kuntan. datorită:
6. Care dintre următoarele peninsule, în ansamblul a. tornadelor
său, prezintă următoarele caracteristici: este un soclu b. alizeelor
cristalin cu marginile fracturate, cu un relief de c. ploilor musonice (pag 40 - Asia)
podis, expus ariditătii, cu o retea hidrografică extrem d. topirii zăpezilor
de redusă, endoreică, dar cu uriase resurse de e. altitudinii
hidrocarburi: În Bazinul Pacific se varsă râurile din Asia de Est si de Sud-Est, având
a. Peninsula India debite mari în timpul verii datorită ploilor musonice.
b. Peninsula Kamceatka 12. În Golful Bengal se varsă râurile:
c. Peninsula Asia Mică a. Tapti, Godavari, Kristna, Mahandi
d. Peninsula Arabia (pag 13 - Asia) b. Narbada, Tapti, Iordanul, Mahandi
e. Peninsula Iamal c. Ravi, Jhelum, Godavari, Karun
În ansamblul său, Peninsula Arabia este un soclul cristalin cu d. Mahandi, Godavari, Kaveri, Kristna (pag 41, 42)
marginile fracturate, cu un relief de podis, expus ariditătii, cu o retea Principalele râuri care se varsă în Golful Bengal sunt: Mahandi,
hidrografică extrem de redusă, endoreică, dar cu uriase resurse de Godavari, Kristna, Kaveri s.a.
hidrocarburi. 13. În sudul si estul Siberiei, pădurile cu frunze
7. Sunt subdiviziuni ale Câmpiei Indo-Gangetice: aciculare sunt discontinui, locul lor fiind luat de:
a. Câmpia Siberiei de Vest, Câmpia Pundjab, a. tundră si sivotundră
Câmpia Tihama, Câmpia Bengal b. taiga si silvostepă
b. Câmpia Gange-Bahmaputra, Câmpia Songliao, c. stepă si deserturi
Câmpia Thar d. pădurile cu larice si pădurile de foioase (pag 49 -
c. Câmpia Bengal, Câmpia Pundjab, Câmpia Gange- Asia)
Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar (pag 13 - Asia) e. pădurile si tufisurile subtropicale
d. Câmpia Turanului, Câmpia Pundjab, Câmpia Spre sudul si estul Siberiei, pădurile cu frunze aciculare sunt discontinui,
Gange-Brahmaputra, Câmpia Ind-Thar locul lor fiind luat de pădurile cu larice (Larix dahurica) si pădurile de
Câmpia Indo-Gangetică prezintă următoarele subdiviziuni: - Câmpia foioase formate din stejar (Quercus mongolica), tei de Amur (Tilia
Pundjab (Pandjab); - Câmpia Ind-Thar; - Câmpia Gange- amurensis), arborele de plută de Amur (Phellodendron amurense).
Brahmaputra; - Câmpia Bengal.;

2
14. Hârciogii, antilopa saiga, dropia, prepelita sunt e. Mihail Kogălniceanu
animale care populează: Dimitrie Cantemir. Spre sfârsitul vietii participă, în fruntea unei echipe
de topografi ai Rusiei, la o campanie militară în Persia. În acest timp,
a. pădurea de foioase culege numeroase informatii geografice, istorice, arheologice si folclorice,
b. taigaua mai ales din regiunea Muntilor Caucaz. Aceste informatii au fost publicate
c. stepa (pag 49) postum (1883) de către Academia Română sub numele de “Collectanea
Orientalia” (“Colectia Orientală”).
d. pădurile musonice; 18. În Asia, marile concentrări ale populatiei sunt
e. savanele situate:
Stepele Asiei sunt populate de carnivore (vulpea, lupul, dihorul de
stepă), rozătoare (soarecii de stepă, hârciogi, marmote), ierbivore A. În câmpiile marilor fluvii
(antilopa saiga), păsări (vulturul de stepă, eretele, dropia, prepelita B. Podisul Tibet
s.a.)
C. Zonele litorale
15. Rizophora, Avicenia, Sonneratia alba,
D. Zonele din interiorul continentului
Laguncularia sunt în compozitia formatiunilor
E. Câmpia Turanului
vegetale de:
a. A+B+C+D+E
a. mangrove (pag 51 - Asia)
b. B+C+D+E
b. savane
c. A+C (pag 58 - Asia)
c. pădurii ecuatoriale
d. A+B+C
d. deserturilor Marile concentrări umane sunt situate în câmpiile marilor fluvii, datorită
e. silvostepe intensei exploatări agricole, si în zonele litorale, cauzate de diversitatea
Mangrovele sunt formatiuni vegetale alcătuite din arbori si arbusti resurselor naturale.
(până la 10 m înăltime), cu înfătisare de pădure sau tufisuri. Acest tip 19. Zonele anoicumene1 sunt reprezentate de:
de formatiune vegetală se întâlneste pe tărmurile joase si mâloase,
afectate de maree, din India, Filipine si Indonezia.
A. Masivele montane de altitudine mijlocie
Arborii prezintă rădăcini adventive cu vezici respiratorii si sunt B. Regiunile arctică si subarctică
adaptati unui mediu de interferentă între apele sărate marine si cele C. Masivele montane înalte
dulci ale fluviilor.
Sunt păduri dense, vesnic verzi, contorsionate si greu de străbătut D. Zonele aride, desertice
(datorită desimii si ghimpilor). Compozitia floristică este redusă: a. A+B+C
Rhizophora, Avicennia, Laguncularia, Pandanus, Sonneratia alba, b. B+C+D
Candelia.
16. Pădurile au ca functii: c. A+B+D
Zonele anoicumene sunt reprezentate de masivele montane înalte care se
A. estetică, ecologică, antierozională caracterizează printr-un vid demografic, întrucât altitudinile ridicate
B. sursă de oxigen, adăpost pentru faună (peste 6000 m) sunt restrictive din cauza efectelor negative asupra
sănătătii oamenilor. (pag 59 - Asia)
C. uriasă sursă de materii prime alimentare si
20. Detine 100% populatie urbană, fiind oras-stat:
industriale
a. Tokyo
D. edafică si turistică
b. New Delhi
E. sursă de materii prime pentru industria
c. Bagdad
farmaceutică si industria textilă
d. Beijing
a. A+B+C+D+E (pag 52 - Asia)
e. Singapore (pag 9 - Asia)
b. A+B+E Singapore este orasul-stat cu cel mai mare număr de rase, nationalităti,
c. B+C+E+F limbi si religii din lume.
d. C+D+E+F 21. Sunt specifice patru tipuri de sate: buraki, mura, si,
e. A+C+E+F matti, uneia dintre tările următoare:
Un rol deosebit îl prezintă pădurea prin functiile ei de regulator termic, a. Japonia (pag 69 - Asia)
mentinerea echilibrului hidrologic, de ameliorare a calitătii mediului,
edafică, estetică, ecologică, antierozională, ca sursă de oxigen, adăpost b. China
pentru faună, genofond, economică, precum si ca rezervă de materii c. Coreea
prime (lemnul de diferite calităti, fructe, ciuperci, etc.) utilizate în d. Mongolia
industria celulozei si hârtiei, mobilei, materialelor pentru constructii,
Japoniei îi sunt specifice patru tipuri de sat: si, matti, mura, buraki.
farmaceutică, alimentară, textilă etc.
17. Pe baza a numeroase informatii geografice, 22. Marile inventii, cum ar fi: irigarea terenurilor,
istorice, arheologice si folclorice, culese din extragerea minereurilor si metalurgia, roata olarului,
regiunea Muntilor Caucaz întocmeste lucrarea constructiile din cărămizi, vehicolul de tesut apartin
Collectanea Orientalia (“Colectia Orientală”) civilizatiei:
publicată postum în 1883 de către Academia a. ebraice
Română: b. mesopotamiene
a. Dimitrie Cantemir (pag 56 - Asia) c. persane (pag 73 - Asia)
b. Spătarul Nicolae Milescu d. indiene
c. Nicolae Iorga e. chineze
d. Constantin Brâncoveanu 1
Zona anoicumena ocupa zonele nepopulate;

3
Civilizatiei persane îi datorăm marile inventii, cum ar fi: irigarea B. punctul central al resurselor minerale din Australia
terenurilor, extragerea minereurilor si metalurgia, roata olarului,
constructiile din cărămizi, vehicolul cu roti, războiul de tesut. C. una din cele mai bogate serii de mine din lume
23. Datorăm: tiparul cu caractere mobile, roaba, D. vestitã în exploatarea aurului
palanchinul, orologiul metalic, războiul de tesut E. renumită în extractia minereului de fier
actionat de apă, podurile arcuite si cele suspendate, a. A+B+D
descoperirea principiului deviatiei magnetice s.a., b. B+C+D
civilizatiei: c. C+D+E
a. chineze d. B+C+E (pag 17 – Oceania si Australia)
La est de Exmouth se intinde regiunea Pilbara - punctual central al
b. japoneze resurselor minerale, una din cele mai bogate serii de mine din lume.
c. indiene Predomina minereul de fier.
d. ebraice 29. Marele Desert de Nisip:
e. persană A. s-a format pe un fundament de gresii permiene-
Chinei si civilizatiei sale ii datoram: procedeele de foraj, sistemul devoniene;
ecuatorial folosit in astronomie, tiparul cu caractere mobile, cresterea
viermilor de matase, masinariile de filatura a matasii, razboiul de tesut B. s-a format pe un fundament de sisturi cristaline;
actionat cu apa, tehnica de obtinere a portelanului, roaba, orologiul C. dunele au culoarea galbenã;
mecanic, dispozitivul de etanseitate a compartimentelor de pe mave, D. dunele au culoarea rosie;
inventia hartiei, podurile arcuite si cele suspendate in lanturi, tehnici de
prelucrare a fierului si a otelului, busola, descoperirea principiului E. dunele sunt acoperite cu palmieri;
deviatiei magnetice si a altor principii fundamentale din fizica, umbrela F. dunele sunt acoperite cu Spinifex.
plianta, palanchinul, decorarea textilelor cu desene tiparite
(imprimeuri) si alte cunostinte din domeniul tehnologic.
a. A+C+F
24. Protectia mediului este o modă si, totodată, b. B+D+E
respect până la veneratie în: c. A+B+F
a. Papua- Noua Guinee d. A+D+F (pag 17 – Oceania si Australia)
Australia. Marele desert de NISIP s-a format pe un fundament de gresii
b. Indonezia permiene-devoniene; dunele au culoare rosie, acoperite cu Spinifex, iar
c. Noua Zeelandă printer ele cresc arbori de tip Casuarina.
d. Australia (pag 14 – Oceania si Australia) 30. Câmpia Nullarbor:
25. Arhipelagul Fiji a fost descoperit în 1643 de: A. este un desert2;
a. James Cook B. este un ses litoral;
b. Abel J. Tasman (pag 14 – Oceania si Australia) C. are o altitudine de 250 m deasupra nivelului mării;
c. John Byron D. este formată din calcare tertiare;
d. Eduard John Eyre E. are o altitudine medie de 100 m deasupra nivelului
Arhipelagul Fiji a fost descoperit in 1643 de Abel J. Tasman, vizitat in mării;
1774 de James Cook, iar in 1874 a devenit colonie britanica. In
octombrie 1970 isi proclama independenta in cadrul Commonwealth-
F. este acoperită cu dune de nisip rosu;
ului iar in 1987 se proclama republica (fiind exclusa din G. predomină relieful carstic.
Commonwealth). a. A+C+D+E+G
26. Noua Zeelandă a fost descoperită în anul 1642 b. B+C+E+F+G
de: c. A+B+D+E+G
a. Miguel de Saavedra d. C+D+E+F+G
b. James Cook In Campia Nullarbor sunt frecvente calcisolurile. (pag 29 - Oceania si
c. Ortiz de Retz Australia)
Morfostructural, Campia Nullarbor este acoperita (cu cuverturi tertiale,
d. Abel J. Tasman (pag 14 – Oceania si Australia) slab cutate, sau orizontal); (pag 76 - Oceania si Australia)
e. Iacob Roggeven Campia Nullarbor are o deschidere larga spre Marele golf Australian si se
Noua Zeelanda a fost descoperita in 1642 de navigatorul olandez Abel ridica cu 200 m deasupra tarmului (aproape rectiliniu). Prezinta trepte
Tasman iar ulterior a fost exploatata de expeditia condusa de James largi cu o diferenta de nivel de 100 - 150 m (pe directia nord-sud). (pag 76
Cook. In 1840 britanicii au inceput colonizarea teritoriului. Devine - Oceania si Australia)
dominion britanic in 1907 iar in 1931 - membra a Commonwealth-ului. In S si SE se intinde o parte a Campiei Nullarbor calcaroasa si monotona;
27. Podisul Australiei de Vest ocupă din suprafata (pag 78- Oceania si Australia)
Regiuni areice sunt: Campia Nullarbo, partea centrala a Marelui Desert
tării: Victoria. (pag 24 - Oceania si Australia)
a. 1/3
b. 2/3 (pag 17 – Oceania si Australia)
c. 1/4
d. 1/5
Podisul Australiei de Vest ocupa 2/3 din suprafata tarii.
28. Regiunea Pilbara este:
A. sãracã în resurse minerale 2
Regiuni areice - regiuni fără ape curgătoare;

4
31. Dunele din Desertul Simpson se deosebesc de c. Groenlanda si Madagascar
cele din Marele Desert de Nisip si din Marele Desert d. Australia si Groenlanda (pag 29 – Oceania si
Victoria prin orientarea NV- SE, care este cauza Australia)
unei astfel de orientări? e. Hawaii si Australia
a. directia de curgere a râurilor Noua Guinee este ca marime a treia insula a Terre i(dupa Australia si
Groenlanda) avand o suprafata de 829000 kmp. Si se inscrie in zona cu cel
b. vegetatia diferită mai intens volcanism(“cercul de foc al Pacificului”).
c. regimul vânturilor (pag 18 – Oceania si Australia) 37. Insulele Oceaniei sunt situate într-un climat
d. înclinarea stratelor de sub dune tropical-umed cu exceptia:
e. lucrările de îmbunătătiri funciare a. Noii Zeelande (pag 31 – Oceania si Australia)
Dunele din Desertul Simpson au orientarea NV-SE, deosebindu-se de
cele din Marele Desert de Nisip si din Marele Desert Victoria, datorita
b. Arhipelagului Hawaii
unui regim al vanturilor. c. Insulele Tokelan
32. Ninsorile, sunt practic necunoscute în cea mai d. Noii Caledonii
mare parte a Australiei, dar apar cu totul ocazional Insulele care apartin Oceaniei, cu exceptia Noii Zeelande, sunt situate
intrun climat tropical umed;
numai pe vârfurile cele mai înalte din:
38. Parcul National Wariarata si Parcul National Mc
a. Alpii Australiei si în Tasmania (pag 15 – Oceania
Adam se află în:
si Australia)
a. Arhipelagul Hawaii
b. Muntii Musgrave si în Peninsula Arnhem
b. Insulele Fiji
c. Alpii Australiei si în Muntii Flinders
c. Noua Guinee (pag 35 – Oceania si Australia)
d. Desertul Gibson si în Tasmania
Ninsorile sunt practice necunoscute in cea mai mare parte a tarii, dar
d. Vanuatu
apar cu totul ocazional numai pe varfurile cele mai inalte din Alpii Zone protejate sunt: in Noua Guinee (Parcul National Wariarata, Parcul
Australieni si in Tasmania. National McAdam).
33. Blowering, Eucumbene si Talbingo sunt: 39. Este capitala statului Queensland:
a. Vârfuri montane a. Sydney
b. Orase cu peste 100 000 locuitori; b. Brisbane (pag 41 – Oceania si Australia)
c. Lacuri antropice (pag 19 – Oceania si Australia) c. Adelaide
d. Lacuri naturale d. Perth
Australia. In estul si sud-estul tarii sunt numeroase lacuri antropice: Brisbane este capitala statului Queensland, situat la circa 100 km departe
Blowering, Eucumbene, Talbingo s.a. de Ńărm; are 1892000 locuitori.
34. Speciile de stipa, atriplex, aristida, poa si pe 40. A devenit capitală federală în anul 1928 când avea
alocuri spinifex, rare exemplare de acacia sau doar 25.000 de locuitori ca urmare a unui compromis
eucalipt sunt caracteristice: si i se mai spune A.C.T. (Australian Capital Territory):
a. stepei (pag 28 – Oceania si Australia) a. Canberra (pag 50 – Oceania si Australia)
b. scrubului b. Sydney
c. desertului c. Melbourne
d. savanei d. Adelaide
Canberra a devenit capitală federală în 1928 când avea doar 25.000
e. pădurilor tropicale umede locuitori ca urmare a unui compromis, Canberrei îi lipsesc trei elemente
Australia. Stepa apare in conditiile unui climat cu precipitatii cuprinse principale care definesc un stat australian: populatie numeroasă,
intre 250-350 mm. Este formata din ierburi marunte: stipa, atriplex, suprafată mare si putere economică. Când se spune „A.C.T.” (Australian
aristida, poa si pe alocuri spinifex, rare exemplare de acacia sau Capitol Territory) toată lumea întelege că este vorba de Canberra si un
eucalipt. teritoriu restrâns în jurul acesteia.
35. În componenta reliefului insulelor Oceaniei intră 41. În orasul Rutherglen, din doi în doi, se organizează
următoarele forme: festivalul:
a. crestele suboceanice, arcurile insulare, platourile a. trandafirilor
si fosele, zonele de decrosare (pag 31 – Oceania si b. vinului (pag 47 – Oceania si Australia)
Australia) c. tunsul oilor
b. creekurile, hamada, nedurile, zonele de decrosare d. recoltării grâului
c. văile cu numeroase terase, arcurile insulare, e. lalelelor
nedurile În orasul Rutherglen, din doi în doi ani are loc festivalul vinului.
Oceania. In componenta reliefului intra urmatoarele forme: insulele, 42. Centrele siderurgice: Queenstown, Zeehan,
crestele suboceanice, arcurile insulare, platourile si fosele, zonele de
falii de decrosare. Toate acestea au fost create ca urmare a deplasarii
Richmond, Beel Bay si Burnie fac parte din gruparea:
Placii pacifice. a. Tasmania (pag 48 – Oceania si Australia)
36. Noua Guinee, având o suprafată de 829 000 km˛, b. Adelaide
este ca mărime a treia insulă de pe glob după: c. Sydney- Newcastle
a. Groenlanda si Cuba Principalele centre siderurgice formează trei mari grupări:
Gruparea Tasmania cu centrele Queenstown, Portul Strahan, Zeehan,
b. Madagascar si Australia Richmond (otelării electrice), Bell Bay, Burnie.

5
43. Australia dispune de cele mai mari rezerve de zăcăminte de plumb, zinc, nichel, aur, iar în Nauru zăcămintele de fosfati
sunt în curs de epuizare.
bauxită; exploatarea acestor zăcăminte se efectuează
49. Care dintre state este considerat “leagănul si
în Muntii Darling si în Peninsula York la:
sufletul Australiei”, reper pentru natiune?
a. Litgow
a. Victoria
b. Yampi Sound
b. Noua Galie de Sud (pag 64 – Oceania si Australia)
c. Kalgoorlie
c. Queensland
d. Weipa (pag 48 – Oceania si Australia)
Australia dispune de cele mai mari rezerve de bauxită din lume.
d. Tasmania
Exploatarea acestor zăcăminte se efectuează la Weipa (Pen. York), si în NOUA GALIE de SUD – leagănul si sufletul Australiei.
Muntii Darling. 50. Produce 3/4 din petrolul si 1/3 din gazele naturale
44. Australienii produc vin de mult timp. Astăzi, ale Australiei, statul:
vinurile se produc în: a. Victoria (pag 67 – Oceania si Australia)
a. statul Victoria; b. Queensland
b. statul Queensland c. Tasmania
c. statele Teritoriul de Nord si Australia de Sud d. Noua Galie de Sud
d. statele Australia de Vest si Australia de Sud e. Teritoriul de Nord
e. toate statele (pag 51 – Oceania si Australia) Statul Victoria produce ¾ din petrolul si 1/3 din gazele naturale ale
Australienii produc vin de mult timp. Astăzi, vinurile se produc în toate Australiei.
statele. 51. Este simbolul statului Tasmania:
45. Un serviciu maritim ( “The Spirit of Tasmania” ) a. lupul marsupial
desfăsurat cu regularitate este ferry-boatul pentru b. cangurul
pasageri si masini care operează între Melbourne c. pasărea emu
si............. d. pinguinul
a. Hobart e. eucaliptul albastru (pag 75 – Oceania si Australia)
b. Portland; 52. La Coober Pedy, în Tasmania, se află cel mai mare
c. Devanport (pag 53 – Oceania si Australia) câmp de exploatare, din lume a:
d. George Town a. aurului
Un serviciu maritim desfăsurat cu regularitate este ferry-boatul pentru b. uraniului
pasageri si masini care opereaza între Melbourne si Devonport (se
numeste The Spirit of Tasmania). c. opalului alb (pag 49 – Oceania si Australia)
46. În Muntii Marii Cumpene de Apă, la nord de d. cuprului
Newcastle, se extrag aproape? din safirele lumii. e. fosfatilor
În Australia de Sud, la Coober Pedy se află cea mai mare mină de opal
Alegeti cele mai renumite centre: din lume.
a. Thredbo, Charlottes 53. Produsele-cheie ale agriculturii Tasmaniei o
b. Guyra, Glen Innes (pag 54 – Oceania si Australia) constituie:
c. Bunbury, Broome a. grâul si cartoful
d. Brisbane, Gladstone b. porumbul si sfecla de zahăr
La nord de Newcastle, in Muntii Marii Cumpene de Apă, la Guyra si
Glen Innes se extrag aproape 1/3 din safirele lumii. c. strugurii si gutuile
47. Unul dintre orase este inima financiară si d. merele si strugurii (pag 75 – Oceania si Australia)
Tasmania. Forta de muncă în mare parte este angajată în agricultură,
comercială a Australiei: produsele-cheie fiind merele si strugurii.
a. Canberra 54. Golful Spencer este:
b. Sydney a. o falie
c. Perth b. o sinecliză
d. Melbourne (pag 55 – Oceania si Australia) c. un graben (pag 70 – Oceania si Australia)
e. Adelaide d. un horst.
Orasul Melbourne este inima finaciară si comercială a Australiei. Australia. Muntii Gawler si Muntii Flinders sunt de vârstă caledonică, au
48. Dintre statele Oceaniei, doar într-unul se altitudini în jur de 1200 m, culmi netede, versantii abrupti delimitati de
exploatează zăcăminte de fosfati (astăzi sunt în curs falii care formează grabene; un astfel de graben este golful Spencer.
de epuizare): 55. În Muntii Flinders, Gawler, Lofoty, precipitatiile
a. Solomon cad în cantităti mai mari:
b. Palău a. iarna (pag 70 – Oceania si Australia)
c. Nauru (pag 62 – Oceania si Australia) b. vara
Australia. Muntii Gawler si Muntii Flinders . Precipitatiile sunt mai
d. Samoa bogate pe versanŃii vestici ai masivelor ajungând la o medie anuală de
e. Noua Zeelandă 1000 mm. Temperatura medie în luna iulie este de 11-12° C iar a lunii
Insulele din Pacific au resurse minerale modeste; în Papua - Noua ianuarie de 23-34° C. Precipitatiile cad, de regulă, în sezonul de iarnă.
Guinee se exploatează petrol, cupru, aur, în Insulele Solomon sunt

6
56. În jurul lacului Eyre, pe suprafetele uscate s-a d) au fost peneplenizati timp îndelungat prin deflatie si
dezvoltat o vegetatie de tip: coroziune
a. Malle - scrub e) sunt înconjurati de o bordură de deluroasă
b. Mulga – scrub (pag 71 – Oceania si Australia) a. A+C+D+F
c. Brigalow – scrub b. B+C+D+E
d. desert c. A+D+E (pag 73 – Oceania si Australia)
e. silvostepă d. A+C+E
Australia. Lacul Eyre are două bazine separate de nisip si noroi. În Muntii Musgrave sunt situati în SV acestui stat, alcătuiti din roci
timpul verii apa râurilor face ca părtile lacului să se unească, iar acesta granitice arhaice si proterozoice, peneplenizati timp îndelungat prin
să aibă o suprafată mult mai mare. Pe suprafetele uscate s-a dezvoltat o deflatie si coraziune, înconjurati de o bordură deluroasă, ating altitudini
vegetatie de tip mulga-scrub. de 1069 m în Kata Tjuta.
57. În SE Desertului Victoria există cea mai 61. Desertul Simpson prezintă:
interesantă asezare umană din Australia, oras minier, a) relief care apartine morfosculpturii desertice
cu cea mai mare mină de opal alb din lume, care se b) dune rosii
numeste: c) dune orientale E-V
a. Barossa d) relief ce aparŃine coroziunii
b. Pitjantjara a. A+C+D
c. Whyalla b. A+B (pag 73 – Oceania si Australia)
d. Coober-Pedy (pag 71 – Oceania si Australia) c. A+B+D
e. Coonawarra d. B+C+D
În SE-ul acestui desert există cea mai imteresantă asezare umană din Desertul Simpson (în SE) si Desertul Tanami prezintă un relief ce apartine
Australia care se numeste Coober-Pedy – oras minier, cu cea mai mare morfosculpturii desestice. Desertul Simpson este format din dune rosii
mină de opal din lume. orientate N – S si izolează spre nord Lacul Erie.
58. Investitiile în industria extractivă si în metalurgia 62. Cea mai mică pasăre din Australia (care trăieste în
Australiei de Sud (în secolul al XX-lea) au favorizat Australia Centrală), este:
formarea „triunghiului de fier“ alcătuit din trei a. strutul
porturi industriale: b. pasărea liră
a. Portul Lincoln, Portland, Port Augusta c. emu (pag 74 – Oceania si Australia)
b. Whyalla, Port Pirie, Port Augusta (pag 71 – d. pescărusii
Oceania si Australia) Multe mamifere sunt fie marsupiale (canguriii, ursii koala, ursii
marsupiali) fie monotreme (ornitorincul, echidna; cea mai mare pasăre din
c. Port Culver, Port Lincoln, Whyalla Australia, emu, trăieste în Australia Centrală.
d. Portland, Port Pirie, Whyalla 63. Sub aspect morfostructural, Noua Zeelandă este de
În prima jumătate a secolului al XX se dezvoltă industria agro-
alimentară, care ulterior se diversifică. Investitiile în industria
origine:
extractivă si în metalurgie au favorizat formarea „triunghiului de fier” a. continentală (pag 24 – Oceania si Australia)
alcătuit din trei porturi industriale : Whyalla, Port Pirie si Port Augusta b. vulcanică
(situat în capătul nordic al Golfului Spencer).
c. coraligenă
59. După capitala Perth, principalele orase din In cazul Noii Zeelande se remarca neafectarea de coliziuni a regiunii, iar
Australia de Vest sunt: subductia liminara a dus la edificarea unei succesiuni de arcuri insulare,
a. Geelong, Hobart, Kalgoorlie, Bulder, Mandurah, crusta oceanica a fost treptat(in timp indelungat) convertita in crusta
continentala.
Dubbo, Cowra
64. Câmpiile din Noua Zeelandă sunt de vârstă:
b. Albany, Esperance, Bunbury, Mandurah,
a. cretacică si paleozoică
Fremantle, Bulder, Kalgoorlie (pag 73 – Oceania si
b. tertiară si cuaternară
Australia)
c. precambriană si carboniferă
c. Albany, Esperance, Dubbo, Cowra, Geeloong,
65. Orogeneza Kaikoura a produs cutări, falieri si
Mandurach, Fremantle
bombări care se observă în morfologia actuală a
d. Geeloong, Albany, Esperance, Bunbury, Cowra,
Alpilor neozeelandezi. Când s-a produs această
Geelong, Kalgoorlie
După capitala Perth, principalele orase sunt: Albany, Esperance,
orogeneză:
Bunbury, Mandurah, Fremantle, Bulder, Kalgoorlie, Geraldton, a. mezozoic
Carnarvon si Port Hedland. b. neozoic
60. Muntii Musgrave prezintă următoarele c. paleozoic
caracteristici: d. neozoic – cuaternar
a) sunt alcătuiti din roci granitice arhaice si
proterozoice
b) sunt alcătuiti din calcare siluriene si devoniene
c) au fost peneplenizati timp îndelungat prin
eroziune glaciară si periglaciară
7
69. În Insula de Nord din Noua Zeelandă trăieste:
a. 1/2 din populatia tării
b. 3/4 din populatia tării;
c. 9/10 din populatia tării
70. Specificul orografic al Muntilor Tian-Shan constă
în:
A. orientarea predominantă a culmilor pe directia vest-
est;
B. divergenta si ramificarea culmilor în vest si
înmănuncherea lor în est;
C. existenta a numeroase depresiuni intramontane
longitudinale care separă culmile;
D. în cadrul axului central al Muntilor Tian-Shan se
află Depresiunea Fergana;
E. în cadrul axului central al Muntilor Tian-Shan se
The Kaikoura Orogeny, Miocene to Quaternary period (24 million years află Depresiunea Nanin.
ago to modern) (http://sci.waikato.ac.nz/evolution/geologicalHistory.shtml)
66. Vulcanii: Ruapehu, Taranaki si Mangaweka se a. A+C+D+E
găsesc în: b. A+B+C+D (pag 18 - Asia)
a. Insulele Marshall c. A+B+D
b. Papua – Noua Guinee d. B+C+D+E
Specificul orografic al Muntilor Tian Shan consta in orientarea
c. Vanuatu predominanta a culmilor pe directia vest-est, in divergenta si ramificarea
d. Arhipelagul Mariane lor in vest si inmanunchierea lor in est; ca urmare a acestor aspecte au
luat nastere numeroase depresiuni intramontane, longitudinale, care
e. Noua Zeelandă (pag 76 – Oceania si Australia) separa culmile, intre care mentionam: Fergana, Issak-Kul, Alma-Ata..
67. Waikato este denumirea neozeelandeză a unui: 71. Muntii Hangai:
a. lac A. se desfac din Munti Altai;
b. munte B. se desfac din Muntii Verhoiansk;
c. râu C. au orientare NV- SE;
d. vârf D. au orientare E-V;
e. oras E. străbat treimea sudică a Mongoliei;
68. Maorii, locuitorii indigeni ai Noii Zeelande, în F. străbat treimea nordică a Mongoliei;
majoritate locuiesc în partea centrală a Insulei de G. formează linia morfohidrografică dintre Oceanul
Nord. Ei sunt de origine: Arctic si regiunea endoreică a Asiei Centrale.
a. australiană a. A+B+D+G
b. polineziană b. B+C+E+G
c. indiană c. C+D+E+F
d. melaneziană d. A+C+F+G (pag 18 - Asia)
Maori - populația indigenă polineziană din Noua Zeelandă.
e. A+C+D+F
Muntii Hangai se desfac din Muntii Altai, cu orientare NV-SE, si strabat
treimea nordica a Mongolei fiind linia morfohidrografica dintre Oceanul
Arctic si regiunea endoreica a Asiei Centrale
72. Depresiunea Qaidan este:
A. încadrată de ramurile muntilor Altun Shan, Qinlin
Shan (la E si SE);
B. încadrată de ramurile muntilor Altun Shan, Quilin
Shan (în N si NV);
C. Kunlun Shan pe latura sudică;
D. are caracter tectonic;
E. este umplută cu sedimente paleozoice si mezozoice;
F. este umplută cu sedimente mezozoice si tertiare.
a. A+C+E+F
b. B+C+D+F (pag 23 - Asia)
c. C+D+E+F
d. B+C+D+F

8
Depresiunea Qaidam (mlastina sarata in limba mongola) este a. B+C+D+F
incadrata de ramurile muntilor Altun Shan, Qilian Shan (la N si NV) si
Kunlun Shan pe latura sudica. Are o altitudine medie de 2700 m, o b. A+C+D+E
lungime de 850 km si o latime de 350 km. Depresiunea are caracter c. A+D+E+F (pag 198, 199 - Asia)
tectonic si este umpluta cu depozite mezozoice si tertiale. d. C+D+E+F
73. Insulele Andaman si Nicobar sunt delimitate: e. A+B+D+F
a. în E de Marea Andaman si în V de Golful Siam; China continentală continuă să considere ca fiind una dintre provinciile
b. în V de Golful Bengal si în E de Marea Andaman. sale. Taiwanul are litigii teritoriale cu Japonia pentru insulele Senkaku,
revendică stăpânirea arhipeleagului Spratlez si Paracel – opunându-se
vietnamului, Filipinelor si Malaysiei.
78. Tipurile genetice de sate: jari, gashi, shinden si
tonden-hei sunt în:
a. Japonia (pag 195 - Asia)
b. Coreea
c. China
d. Taiwan
e. Vietnam
Japonia. Dintre tipurile genetice, mai semnificative, sunt: jari (cel mai
vechi tip de asezare rurală, cu formă geometrică si cu 30 – 50 de
gospodării), gashi se găsesc în nordul insulei Honshu, în sudul insulelor
Kyushu si Shikoku, derivă din asezările tăranilor (iobagi) de pe marile
74. Isim, Tom, Tobol sunt afluenti ai fluviului: mosii feudale. Constructiile principale erau în centrul marii proprietăti
a. Obi (pag 39 - Asia) care era înconjurată cu santuri de apărare; shinden, cu structură liniară,
apartin perioadei Tokugama (din sec. XVIII – XIX). Cel de al patrulea tip
b. Enisei de asezare rurală este denumit tonden-hei din insula Hokkaido, unde,
c. Lena până în secolul XIX preponderente erau marile proprietăti feudale.
d. Amur 79. După al Doilea Război Mondial când situatia
e. Chang Jiang Japoniei era dezastruoasă, în procesul de refacere a
Fluviul Obi are cel mai mare bazin (3 milioane km2) si colectează o situatiei economice, rolul principal a revenit factorului
retea bogată de râuri, dintre care, cele mai mari sunt: Irtis, Isim si
Tobol; aceste râuri au o pantă foarte mică.
uman. Poporul japonez se caracterizează prin:
75. Fluviul Huang He are izvoarele în: A. indisciplină la locul de muncă;
a. Muntii Hymalaya B. nepăsare fată de situatia unitătii în care lucrează;
b. Muntii Baikal C. dorinta de a pleca în alte tări cu resurse si salarii
c. Podisul Tibet (pag 40 - Asia) mai mari;
d. Podisul de Loess D. ardoarea cu care oamenii muncesc;
Huang He si-a schimbat albia de numeroase ori, are o permanentă E. „urism profesional“;
turbiditate, fiind numit si Fluviul Galben. Albia sa a pendulat între F. dorinta de a învăta pentru a lucra mai bine;
orasele Beijing si Shanghai; are izvoarele în Tibet si o lungime de 5 464
km. G. dorinta de a învăta pentru a avea un nivel ridicat al
76. În Câmpia Chineză mai ales în zona litorală, calificării.
taifunurile se produc: a. A+E+G
a. iarna si primăvara b. B+D+F
b. primăvara si vara c. D+E+F
c. toamna si iarna d. C+D+G
d. la sfârsitul verii si toamna (pag 41 - Asia) e. D+F+G (pag 196)
În Câmpia Chineză, mai ales în zona litorală, taifunurile de la sfârsitul Ceea ce caracterizează poporul japonez este ardoarea cu care oamenii
verii si toamna, provoacă pagube si distrugeri catastrofale. muncesc, dorinta de a învăta pentru a lucra mai bine, de a avea un nivel
ridicat al calificării.
77. Care dintre aspectele de geografie politică sunt
80. Japonia :
proprii Taiwanului:
A. a parafat tratatul de pace cu Rusia, renuntând la
A. este considerat de China ca fiind una dintre
insulele Kurile (ocupate în anul 1945 de trupele
provinciile sale;
sovietice);
B. este considerat de China ca fiind stat independent;
B. a parafat tratatul de pace si prietenie cu China;
C. este foarte legat de Japonia;
C. mentine intactă aptitudinea pentru inovat si
D. are litigii teritoriale cu Japonia pentru insulele
explorat;
Senkaku;
D. se pronuntă pentru neproliferarea armelor nucleare
E. revendică stăpânirea arhipelagului Spratley si
si a celorlalte arme de distrugere în masă;
Paracel;
a. A+B+D
F. este o zonă de tensiune geostrategică majoră în
b. B+C+D (pag 197 - Asia)
care se confruntă China si SUA.
c. A+C+D

9
În Japonia se mentine intactă aptitudinea pentru inovat si explorat noi b. Indonezia
sectoare de activitate.
Politica Japoniei se bazează pe o contributie permanentă la pace si c. Thailanda
stabilitatea internatională, prin solutionarea pasnică, a conflictelor d. Vietnam (pag 95)
regionale, promovarea reducerii armamentelor, neproliferarea armelor e. Myanmar
nucleare si a celorlalte tipuri de arme de distrugere în masă, dar cu
mentinerea unui minim al capacitătii de apărare propriu prin cooperare 86. Ansamblul de temple budiste Angkor Wat se află
cu SUA. pe teritoriul:
În 1978, Japonia a parafat tratatul de pace si prietenie cu China.
a. Indonezia
81. I se spune „Perla Orientului“. Alegeti varianta
b. Cambodgiei (pag 109 - Asia)
corectă a răspunsurilor:
c. Laosului
A. în anul 2000 a revenit Chinei;
d. Malaysiei
B. ca dezvoltare economică s-a plasat printre cei
e. Mynmarului
“patru mici dragoni din Asia ”; La 240 km nord de Phnom Pen (Cambodgia), în mijlocul junglei a fost
C. impresionează mai ales prin aspectul modern si descoperit în anul 1850 orasul Angkor Wat.
cultura sa traditională amalgamantă cu elemente 87. India are numeroase zone si obiective turistice ;
occidentale; alegeti răspunsurile corecte:
D. poartă denumirea de Macao; A. Mausoleul Taj Mahal de la Agra;
E. Poartă denumirea de Hong Kong. B. Templul de Aur de la Varanasi;
a. A+C+E C. Coloana de Fier de la Delhi;
b. B+C+D D. Palatul majarajahilor;
c. C+D+E E. Samarkand, vechi oras pe drumul mătăsii;
d. B+C+E (pag 188 - Asia) F. Armata de războinici si caii de teracotă de la Xi’an.
Hong – Kong – regiune administrativă specială. In 1997 Hong Kong-ul a. A+B+D+E
(Xianggang) – „Perla Orientului” a revenit Chinei. Această insulă are
o populatie de 6,5 milioane locuitori.
b. B+C+E+F
Datorită dezvoltării economice, Hong-Kong-ul s-a plasat printre cei c. C+D+E+F
„patru mici dragoni din Asia” în domeniile financiar, comert, turism, d. A+B+C+D (pag 152 - Asia)
transporturi si informatică.Hong-Kong-ul impresionează mai ales prin
aspectul modern si cultura sa traditională amalgamată cu elemente e. B+D+E+F
occidentale. India. Zonele si obiectivele turistice sunt monumentele (palate, temple,
moschei, cetăti, edificii coloniale) dintre care mentionăm : Coloana de fier
82. Mayron si Taal sunt vulcani activi în: de la Delhi, mausoleul Taj Mahal de la Agra, templele hinduse, între care
a. Indonezia si Templul de Aur de la Varangsi, Palatul Vânturilor de la Jaipur,
b. Filipine (pag 179) sanctuarele budiste si templele hinduse de la Srinagar, Palatul
majarajahilor de la Bangalore, statiunile climaterice din Himalaya s.a.
c. Japonia
88. Una din tările enumerate mai jos are o serie de
d. Noua Zeelandă
particularităti:
e. Papua-Noua Guinee
Filipine. Din 12 vulcani activi mai impunători sunt Mayon si Taal.
- după al doilea război din Indochina a devenit un
83. Mindoro, Samar, Negritos sunt insule din: punct de sprijin al SUA în lupta împotriva
a. Arhipelagul Marshall comunismului vietnamez ;
b. Noua Zeelandă - este o putere bancară în regiune;
c. Micronezia - a avut un rol activ în crearea ASEAN ;
d. Filipine (pag 172, 173 - Asia) - tara este implicată în conflictul cambodgian;
e. Japonia - continuă frictiunile cu Myanmar sprijinind populatia
Arhipeleagul Filipinez format din circa 7.100 de insule, cele mai mari Karen în lupta ei pentru independentă;
fiind: Luzon, Mindanao, Samar, Negras, Palawan, Panay, Mindoro, - se speră să străpungă printr-un canal istmul Kra.
Leyte, Cebu, Bohol si Misbate.
Care dintre tări prezintă aceste carateristici ?
84. Pitonul reticular, cobra scuipătoare, varanul de
a. Cambodgia
Komodo, testoasa moale fac parte din fauna:
b. Thailanda (pag 169)
a. Japoniei
c. Laos
b. Malaysiei
d. Myanmar
c. Indoneziei (pag 174 - Asia)
e. Singapore
d. Australiei În 1965, la începutul celui de al doilea război din Indochina, Thailanda a
e. Indiei efectuat o schimbare profundă devenind un punct de sprijin al SUA în
Indonezia. Fauna prezintă numeroase elemente originale: rinocerul lupta împotriva comunismului vietnamez; participarea la conflict a
jawanez, urangutanul, varanul de Komodo, porcul jawanez, Ńapirul antrenat o crestere economică, marcată de modernizarea agriculturăă si
asiatic, insecte, păsări viu colorate s.a. În Insula Borneo trăiesc: pitonul dezvoltarea urbană. Ulterior, cu sprijinul comunitătii chineze, Thailanda a
reticulat (circa 10 m lungime), cobra scuipătoare (2m), testoasa moale, devenit si o putere bancară în regiune. Thailanda a avut un rol activ în
serpi alergători, lilieci. crearea (1967) a ASEAN. Politica antivietnameză este o preocupare
85. Hai Phong, Hué, Da Nang, Vinh sunt orase din: constantă a Thailandei, bazată pe soliditatea aliantei americane si bunele
relatii cu China; tara este mereu implicată în conflictul cambodgian,
a. Filipine
10
sustinându-i si, uneori/ adăpostindu-i pe partizanii nationalisti si B. se practică o agricultură fondată pe cultura
khmerii rosii în scopul de a lupta împotriva influentei vietnameze.
În Laos, desi se mentine tutela vietnameză, Thailanda asigură o bumbacului;
puternică prezentă economică. Cu Myanmar continuă frictiunile si C. se bazează pe o agricultură itinerantă, cules, vânat
aceasta din cauza ajutorului pe care thailanda l-ar putea acorda si pesciut;
populatiei karen în lupta ei pentru independentei.
Se speră ca Thailanda să străpungă printr-un canal istmul Kra. D. acest tip de agricultură este practicat de grupuri
89. Tankas-urile sunt: umane restrânse în interiorul insulei Sri Lanka, de
a. medicamente sub formă de pilule daiacii din Kalimantan si în alte locuri izolate din
b. mâncăruri tonifiante Indonezia.
c. gimnastică fortifiantă a. A+B+C
d. tehnici de tratament chinezesti b. B+C+D
e. planse în culori de medicină tibetană (pag 187) c. A+C+D (pag 88 - Asia)
tankas-urile (planse în culori, de medicină tibetană) Agricultura din interiorul pădurii ecuatoriale si a celei tropicale
90. Templul budist Borobudur se află în: umede. În aceste regiuni se află o economie agricolă primitivă si se
bazează pe o agricultură itinerantă, cules, vânat si pescuit. Astfel de
a. Sumatera activităti sunt practicate de grupuri umane restrânse în interiorul insulei
b. Jawa Centrală Sri Lanka, de daiacii din Kalimantan si în alte locuri izolate din Indonezia.
c. Kalimantan 94. China se situeazã pe primul loc în lume prin:
d. Maluku A.tehnica recuperãrii satelitilor si a rachetelor cu
mai multi sateliti;
B. sondaje cu sateliti;
C. lansarea de sateliti geostationari;
D. rachete cu propulsii.
a. A+B+C+D (pag 95 - Asia)
b. A+C+D
c. B+C+D
În China se fabrică trei mari serii de sateliti : recuperabili de teledetectie,
sincroni de telecomunicatii deasupra ecuatorului si sateliti meteorologici
pe orbită sincronă cu Soarele.
91. Vulcanul Krakatau se află: Prin tehnica recuperării satelitilor, a rachetelor cu mai multi sateliti,
a. în Sumatera sondaje prin sateliti, lansarea de sateliti geostationari si rachete
b. în Jawa purtătoare cu propulsii, China se clasează pe primul loc în lume.
c. între Jawa si Sumatera (pag 172 - Asia) 95. Portelanul a fost adus din Asia în Europa de către:
d. între Jawa si Kalimantan a. Marco Polo (pag 99 - Asia)
Arhipeleagul Indonezian. Dintre vulcanii Arhipeleagului, cel mai b. Dimitrie Cantemir
renumit este Krakatan. Situat între Jawa si Sumatera, Krakatan a c. Spătarul Nicolae Milescu
produs cea mai mare explozie înregistrată vreodată în istorie, când a
erupt în 1883. d. James Cook
92. Alegeti afirmatiile corecte: e. La Pérouse
Se stie sigur că portelanul a fost adus în Europa prin Marco Polo.
A. Arborele de cafea a fost introdus din Africa în Sri
Lanka; 96. Care este tara asiatică cu cele mai multe, mai
B. Primele plantatii cu arbori de cafea au fost dotate si mai lungi autostrăzi:
înfiintate de olandezi în Sri Lanka în anul 1658; a. Rusia
C. Cele mai întinse plantatii de arbori de cafea sunt b. India
astăzi în Indonezia si India; c. Japonia (pag 101 - Asia)
D. Pe mari suprafete arborele de cafea se cultivă în d. China
Mongolia si în Papua-Noua Guinee. e. Turcia
Japonia rămâne (probabil pentru încă mult timp) tara asiatică cu cele mai
a. A+B multe, mai dotate si mai lungi autostrăzi.
b. B+C (pag 88) 97. Sunt porturi cu trafic complex :
c. C+D A. Yokohama, Shanghai, Antalya;
d. A+D B. Singapore, Kawasaki, Tokyo;
e. B+D C. Hiroshima, Kawasaki, Yakohama;
Primele plantatii cu arbori de cafea au fost înfiintate de olandezi în Sri D. Bursa, Bangkok, Yakohama;
Lanka în1658. Cele mai întinse plantatii se găsesc în Indonezia si India.
93. Agricultura din interiorul pădurii ecutoriale si a E. Osaka, Kobe, Shanghai.
celei tropicale umede: a. A+B+C
A. acestea sunt regiuni cu economie agricol ă b. B+D+E
primitivă; c. B+C+E (pag 102 - Asia)
d. C+D+E

11
Dintre porturile cu trafic complex se remarcă Singapore, important nod b. Thailanda
al rutelor maritime între Oceanul Pacific si Indian, la Strâmtoarea
Malacca, complexul portuar Tõkyõ, porturile Yokohama, Ciba, c. Cambodgia
Kawasaki. Tot în Japonia se adaugă porturile Osaka, Kobe, Kitakyushu, d. Laos
Hiroshima. Alte porturi complexe sunt: Shanghai, Hong Kong, MYANMAR. Râurile au o orientare generală nord-sud; principalele
Mumbay, râuri sunt: Irrawaddy, Sittang si Salwen.
Karachi. 105. Podisul Korat este acoperit de savană si se află în:
98. Tranzactionarea aurului se desfăsoară în a. Myanmar
principalele institutii bursiere din : b. Thailanda (pag 168 - Asia)
A. Dubai, Bursa, Samarkand, Jeddah; c. Laos
B. Kuwait, Makao, Singapore, Baku; d. Cambodgia
C. Dubai, Kuwait, Macao, Hong Kong; THAILANDA. Podisul Khorat (Nkhon Ratsima) este încadrat de culmile
D. Kuwait, Macao, Hong Kong. Sankanpeng si Phaya Yen.
a. A+B+D COMPLETION
b. A+B+C+D 1. Muntii Tian Shan sunt despărtiti de Muntii Pamir
c. C+D (pag 112 - Asia) prin Depresiunea............. FERGANA............., iar de
d. B+C Muntii Altai prin Depresiunea.............
Tranzactionarea aurului are loc la principalele institutii bursiere din .......ZAISAN.............. (pag 18 - Asia)
Dubai, Kuwait, Macao, Hong Kong, Singapore. Muntii Tian Shan sunt despărtiti de Pamir prin Depresiunea Fergana, iar
99. Lacul Sevan se află în: de Muntii Altai prin Depresiunea Zaisan.
a. Georgia 2. Câmpia bazinului mijlociu si inferior a fluviului
b. Turrcia Chang Jiang începe în aval de sectorul
c. Armenia (pag 124 - Asia) „.............. CELOR TREI DEFILEE................“ si se
d. Iran întinde până la ...........MAREA GALBENA.......
Armenia. Lacurile, frecvent tectonice – vulcanice sunt situate în zona ................................. (pag 26 - Asia)
montană; cel mai mare este Lacul Sevan situat la altitudinea de 1.906 Câmpia bazinului mijlociu si inferior al fluviului Changjiang începe în
m. avel de sectorul „Celor Trei Defilee” si se întinde până la Marea
100. În Israel, limbile oficiale sunt: Galbenă.
a. ebraică si arabă (pag 130 - Asia) 3. Podisul Sichuan (Bazinul Rosu sau Depresiunea
b. ebraică si engleză Sichuan) este situat pe cursul superior al fluviului
c. arabă si engleză ............. CHANG JIANG................ (pag 27 - Asia)
Israel. Limba oficiala: ebraica si araba; Podisul Sichuan (Bazinul Rosu sau Depresiunea Sichuan) este situat pe
cursul superior al fluviului Chang Jiang.
101. Orasele Chittagong, Khulna si Rajshahl se află
4. Arhipelagul Kurile se întinde între Peninsula
pe teritoriul:
Kamceatka si insula japoneză .............
a. Indiei
..........HOKKAIDO...... (pag 193 - Asia)
b. Pakistanului Arhipelagul Kurile are forma unui arc vulcanic între peninsula Kamceatka
c. Bangladeshului (pag 155 - Asia) si insula Hokkaido, un relief muntos, seismicitate accentuată.
d. Afganistanului 5. Amudaria si Sîrdaria reusesc să-si ducă o mică parte
BANGLADESH. Principalele orase sunt: Dhaka (circa 12 mil.loc), a apelor până la Lacul ........... ARAL..........., iar râurile
Chittagong, Khulna, Rajshahl, Sylhet.
Karatan si Ili reusesc să se verse în Lacul.....................
102. Câmpia Terrai se află în:
..........BALHAS................. (pag 42 - Asia)
a. Mongolia Doar Amudaria si Sîrdaria7 reusesc să-si ducă o mică parte a apelor până
b. China la Lacul Aral. În nord-est, râurile Karatan si Ili reusesc să se verse în
c. India Lacul Balhas.
d. Pakistan 6. Lacul Balhas se află pe teritoriul ..........
e. Nepal (pag 158 - Asia) ........KAZAHSTANULUI.......... (mentionează tara) si
Nepal. Câmpia Terrai (parte a Cămpiei Gangelui), în sud, cu altitudini este instalat într-o vastă regiune tectonică. (pag 45 -
de 100-200 m; Asia)
103. Ngalongii constituie 2/3 din populatia: Lacul Balhas se află pe teritoriul Kazahstanului si este instalat într-o
a. Bangladeshului vastă regiune tectonică.
b. Nepalului 7. Limba tamil face parte din familia limbilor ............
c. Bhutanului (pag 160 - Asia) ........DRAVIDIENE........ (completează denumirea
d. Afganistanului familiei lingvistice). (pag 66 - Asia)
familia limbilor dravidiene, răspândită exclusiv în Asia (sudul
e. Maldivelor continentului), este reprezentată de limba tamil.
BHUTAN. Ngalongii , de origine tibetană formează 2/3 din populatie;
8. În Asia, crestinismul este răspândit în unele sate din
104. Irrawady, Sittang si Salween au o orientare
Asia de Vest ( Siria, Israel ), în Asia de Sud, dar este
generală N-S si sunt principalele râuri din:
bine reprezentat în următoarele două state: .............
a. Myanmar (pag 164 - Asia)

12
.......GEORGIA, ARMENIA............( mentionează 17. ........... KARACHI............ este aeroport de escală
denumirea si pune virgula între ele ). (pag 67 - Asia) din Pachistan (pag 105 - Asia)
Crestinismul este bine reprezentat în Georgia si Armenia. Mai este - aeroporturi de escală pentru relatii în care se intersectează mai multe
răspândit în unele sate din Asia de Vest (Siria, Israel) sau din Asia de curse (Singapore, Karachi);
Sud (a pătruns odată cu instalarea europenilor în coloniile asiatice). 18. Capitala Azerbaidjanului este orasul.............
9. În Cambrian-Silurian au avut loc cutările ............BAKU............. (pag 108 - Asia)
caledonice si în centrul Australiei au rezultat Muntii În orasul Baku (capitala Azerbaidjanului), …….
Macdonell si Muntii ............. MUSGRAVE.............
(pag 10 – Oceania si Australia)
In Cambrian-Silurian au avut loc cutarile caledonice, iar in centrul
Australiei au rezultat Muntii Macdonell si Muntii Musgrave.
Intrebari noi
10. Cel mai mare lac al Australiei este ............
............EYRE............ (pag 19 – Oceania si 1. Muntii Gawler si Muntii Flinders sunt de
Australia) varsta:
Cel mai mare lac al Australiei este Eyre. - Caledonica (pag 70 – Oceania si Australia)
Australia. Muntii Gawler si Muntii Flinders sunt de vârstă caledonică, au
11. În Australia trăiesc insecte foarte veninoase, altitudini în jur de 1200 m, culmi netede, versantii abrupti delimitati de
meduze si reptile, inclusiv sarpele .......... falii care formează grabene; un astfel de graben este golful Spencer.
.......TAIPAN......... care secretă cea mai puternică 2. Are un fundament de gresii permian-devoniene;
otravă din lume (completează denumirea nearticulată dunele au culoarea rosie, acoperite cu Spinifex, iar
a sarpelui). (pag 74 - Oceania si Australia) printre ele cresc arbori de tip Casuarina. Care
În Australia trăiesc insecte foarte veninoase, meduze si reptile, inclusiv
sarpele taipan care secretă cea mai puternică otravă din lume. dintre deserturile Australiei prezinta toate aceste
12. În sudul Noii Zeelande se află Insula ................. caracteristici?
.........STEWART........ ( cea mai mare dintre insule). - Marele Desert de Nisip (pag 17 – Oceania si
Australia)
Australia. Marele desert de NISIP s-a format pe un fundament de gresii
permiene-devoniene; dunele au culoare rosie, acoperite cu Spinifex, iar
printer ele cresc arbori de tip Casuarina.
3. Pe teritoriul Australiei sunt doua mari surse de
apa subterana de buna calitate. Alegeti raspunsul
corect:
- Marele Bazin Artezian si Bazinul Murray ;
4. Magistrala transaustraliana Nord-Sud care face
legatura intre orasul Darwin si Adelaide, trece
prin orasul ………ALICE SPRINGS ………..
(situat în centrul tarii), strabate cele mai
inospitaliere regiuni ale Australiei.
5. Coasta de Est a Australiei este spectaculoasa si
variata; cuprinde stanci calcaroase, formatiuni
13. Agathis australis care creste în Noua Zeelandă crestate, tarmuri cu mangrove si principala
are un trunchi masiv fiind o specie de ......... atractie turistica a Queensland-ului …………
.............PIN............. ………MAREA BARIERA DE CORALI ………
14. A fost aleasă emblema Noii Zeelande, are 6. Vinurile din Tokay, tamaioase, vinurile de
mărimea unei găini, fără aripi si coadă; vânarea ei Xeres si vinurile de Frontignac produse in
este intrezisă si pedepsită prin lege.Această pasăre Australia sunt tot mai competitive si apreciate.
este întâlnită tot mai rar si se numeste pasărea ......... Mentionati denumirea centrului celui mai vechi
........KIWI......... district vinicol din Australia sºi care totodata este
15. Desi dispune de zăcăminte de cărbuni, gaze
cel mai mare producator de vinuri alcoolizate; din
naturale si petrol, 4/5 din energia electrică este
generată de surse ........... GEOTERMALE.......... si doi in doi ani in acest oras are loc festivalul
a apelor curgătoare (mentionati sursa). vinului ……… RUTHERGLEN ………...
16. Din Muntii Baikal izvorăste fluviul ............. 7. Dupa numarul ovinelor si calitatea productiei
...............LENA................ (pag 40 - Asia) de lana, Australia detine, pe Glob, locul:
Fluviul Lena are o lungime de 4 270 km, un bazin de 2 400 000 km2 si -I;
un debit la vărsare de 16 860 m3/s; izvorăste din MunŃii Baikal si se
varsă în Marea Laptev.

13
15. Este un complex de deserturi de tip hamada,
8. Parcul National Crystal Green-Mount Spect de deserturi de nisip rosu si argila de la Muntii
cu paduri tropicale, iar pentru pasionatii de Macdonell si Musgrave.
pasari exista o rezervatie de manglieri si - Desertul Simpson (pag 12 – Oceania si
mlastini. Completati denumirea orasului in Australia)
apropierea caruia se afla aceste atractii turistice Desertul Simpson este un complex de deserturi de tip Hamada, de
deserturi de nisip rosu si argila de la Muntii Macdonell si Musgrave pana
…………… TOWNSVILLE ……… la nord de Lacul Eyre.
9. Este orasul-capitala din Asia cu cea mai 16. Abel Tasman (1643) si James Cook (1773 si
scãzuta temperatura medie anuala (-4,0°C): 1774) au explorat Arhipelagul ........TONGA........
- Ulan Bator ; (de completat) (pag 9 – Oceania si Australia)
10. Sunt inca teritorii neautonome, dependente Abel Tasman (1643) si James Cook (1773 si 1774) au explorat
Arhipelagul Tonga; proclamarea independenŃei a devenit efectivă în
sau cu statut special sub tutela SUA: 1970 în cadrul Commonwealth-ului.
A. Palmyra, Guam, Hawland, Midway 17. Insula Nauru este de origine:
B. Johnston, Mariane de Nord, Midway, Guam - coraligena; (pag 28 – Oceania si Australia)
C. Hunter, Tonga, Midway, Palmyra Insula Nauru este de origine coraligena avand o forma ovala.

D. Guam, Johnston, Hawland, Jarvis 18. Culmile muntoase Hitaka si Nitami sunt in:
E. Palmyra, Hawland, Jarvis, Midway - Insula Hokkaido (pag 28 – Asia)
În Hokkaido se găseste un lant montan central format din culmile Kitami
-A+B+D+E; si Hitaka precum si o serie de culmi mai mici.
11. In Cambrian-Silurian au avut loc cutarile 19. Cele mai fine vinuri din zona Lauceston (in
caledonice si in centrul Australiei au rezultat Tasmania) sunt: Chardonnay
Muntii Macdonell si si : .......... .........Pinot Noire........ (de completat)
Muntii ........... .............Musgrave..................... (pag 49 – Oceania si Australia)
12. Noua Guinee si Noua Zeelanda pot fi Australia. Cele mai fine vinuri sunt în zona Lauceston (în Tasmania),
Chardonnay si Pinot Noire.
socotite lanturi insulare? 20. Insulele Cook fac parte din:
- Nu ; (pag 24 – Oceania si Australia) - Polinezia (pag 1- Oceania si Australia)
Desi nu pot fi considerate arcuri insulare, mai putem adauga Noua
Polinezia are o formă triunghiulară cu vârful la nord de Hawaii, la est de
Guinee si Noua Zeelanda.
insula Pastelui si la sud Noua Zeelandă; ocupă o uriasă întindere
13. Noua Zeelanda fost descoperita in anul oceanică. Polinezia de Nord (Arhipelagul Hawaii), Polinezia Centrală si
……..1642……… de navigatorul ……… …… de Sud care apartine emisferei australe cuprinde insulele: Fiji, (circa 320),
Samoa, Tokelau, Tonga, Toubuai, Societătii, Touamotu, Marchize, Cook,
ABEL TASMAN……… si explorata ulterior Phoenix, Pastelui.
de expeditia condusa de ……… ………JAMES 21. Melville, Norfolk, King sunt:
COOK…….. si devine dominion britanic in - Insule (pag 9 – 10 – Oceania si Australia)
anul …….1907…….. (pag 14 – Oceania si insule (Tasmania, Melville, Norfolk, Fraser, King, Cangurului)

Australia) 22. Arhipeleagul Tungaru (fost Gilbert) Tuvalu,


Noua Zeelandă a fost descoperită în 1642 de navigatorul olandez Abel Kinibati si Phoenix fac parte din:
Tasman iar ulterior a fost explorată de expeditia condusă de James - Polinezia (pag 32, 33 – Oceania si Australia)
Cook. În 1840 britanicii au început colonizarea teritoriului. Devine
Polinezia. Arhipelagul Kiribati este format din Insulele Phoenix, Malden,
dominion britanic în 1907 iar în 1931 – membră a Commonwealth-ului.
Fanning, Tungaeru (fost Gilbert) si Insulele Line; Insulele Tuvalu au fost
14. Dintre operele arhitecturale ale acestui oras cunoscute sub numele de Insulele Ellice;
mai reprezentativa cu semnificatii politice si 23. ........Sale........ poartă cu mândrie numele de
turistice este Noul Palat al Parlamentului, dat in „oras al petrolului”. (de completat) (pag 50 –
folosinta in 1988; are 4.500 de incaperi, iar Oceania si Australia)
suprafata de la parter are 250.000 m2 - fiind una Sale poartă cu mândrie numele de „oras al petrolului”.

dintre cele mai mari constructii din emisfera 24. Care dintre deserturile Australiei prezinta
sudica. In care dintre orasele Australiei se afla urmatoarele caracteristici; este un ses structural cu
aceasta opera arhitecturala? inselberguri si au bolovanisuri............si o
- Canberra (pag 45) suprafata de 325 000km :
Dintre operele arhitecturale ale Canberrei cea mai reprezentativă cu - Desertul Gibson (pag 12 – Oceania si Australia)
semnificatii politice si turistice este Noul Palat al Parlamentului. La sud de Marele Desert de Nisip se afla, intr-o pozitie centrala Desertul
Parlamentul este inima democratiei. Clădirea a fost dată în folosintă în Gibson. Este un ses structural cu inselberguri si cu bolovani uriasi,
1988; are 4.500 de încăperi iar suprafata de la parter are 250.000 m2 ; construiti din roci precambriene (granite, gnaise si porfire). Are o
este una dintre cele mai constructii din emisfera sudică. suprafata de 325000 kmp.

14
25. Conexiunile feroviare ale Chinei cu statele In marginea de sud-vest a Campiei Darling, la contactul cu Muntele Robe
se afla orasul Broken Hill(“dealul spart”) unde s-a descoperit cel mai
din jur sunt: mare filon de argint, plumb si zinc din lume.
- insuficiente (pag 104 - Asia) 34. Doha, Dukhan sunt orase din:
China de Vest si Sud-Vest are o slabă dotare si conexiuni feroviare cu - Qatar. (pag 137 - Asia)
alte tări.
QATAR. Multe asezări mici si sate au fost abandonate. Orasele principale
26. Politica ......MULTICULTURALA...... a sunt: Doha (aprox. 400.000 locuitori), Al Khawr, Al Wakrah, Dukhan.
contribuit la dezvoltarea caracterului deschis si 35. Kasgaria este:
tolerant al societatii australiene. (de completat) - podis; (pag 11 - Asia)
(pag 40 – Oceania si Australia) Asia se deosebeste de alte continente prin brâul înalt al podisurilor interne
(Anatolia, Iran, Pamir, Tibet, łaidam, Kasgaria, Tungaria si Mongolia),
Politica multiculturală a contribuit la dezvoltarea caracterului deschis
mărginite de lanturi muntoase duble.
si tolerant al societătii australiene.
27. Al doilea oras ca marime (demografica) din 36. Thar este:
Noua Galie de Sud este ......NEWCASTLE...... - desert. (pag 150 - Asia)
Desertul Thar, situat în extremitatea N.V a Indiei, este un pustiu tipic.
Faima regiunii o constituie vinurile de pe valea 37. In ce reg .ale Austreliei cresc cele mai multe
Hunter. (de completat) (pag 60 – Oceania si ovine si bovine(cu variante)?
Australia) - Noua Galie de Sud si Victoria (pag 51 –
Al doilea oras ca mărime în Noua Galie de Sud este Newcastle; acesta
este considerat drept un compromis perfect între traiul la oras si cel de Oceania si Australia)
la tară. După numărul ovinelor si calitatea productiei productiei de lână,
28. Cea mai veche capitala din Asia este un oras Australiei detine primul loc pe glob. Noua Galie de Sud si Victoria sunt
statele cu cele mai mari efective de ovine si produc 75% din cantitatea de
care are continuitate pe aceeasi vatra de peste carne de oaie si miel.
4000 de ani. Se numeste .......DAMASC....... (de 38. Este simbolul statului Tasmania:
completat) (pag 9 - Asia) - eucaliptul albastru;
Damasc este cea mai veche capitală (orasul are o continuitate pe
aceeasi vatră de peste 4 000 de ani);
29. In Australia sunt trei regiuni de pensionari:
- Noua Galie de Sud, Coasta de Aur, Golful Port
Philip. (pag 40 – Oceania si Australia)
Populatia de peste 65 de ani reprezintă 15% din total. Faptul, în sine, în
alte societăti postindustriale contemporane nu a impus noi constrângeri
sociale, dar în Australia a provocat o migratie internă, formându-se
asa-zisele regiuni de pensionari pe tărmurile din Noua Galie de Sud,
Golful Port Phillip, sau pe Coasta de Aur din Queensland (pe lângă
pensionarii australieni se află numerosi japonezi).
30. Denumirea de ,,Australia’’ a fost data la
propunerea lui:
- Mattew Flinders (pag 6 – Oceania si Australia)
numele de Australia a fost dat mai târziu la propunerea lui Mattew
Flinders;
31. Brigalow-scrumbul este raspandit in vestul
Australiei in regiunea dintre creek-urile:
.......COOPER....... si .......DIAMANTINA.......
(de completat) (pag 22 – Oceania si Australia)
Brigalow-scrub este raspandit in vestul Australiei, in regiunea dintre
creekurile Cooper si Diamantina.
32. In Australia de vest se gaseste cea mai mare
mina de diamante din lume: …….
…….ARGYLE……. (de completat) (pag 60 –
Oceania si Australia)
În Parcul National Purnululu se găseste Mina de Diamante Argyle, cea
mai mare din lume.
33. In orasul Broken Hill (,,Dealul Spart’’) s-a
descoperit cel mai mare filon din lume care
contine:
- argint, plumb, zinc. (pag 13 – Oceania si
Australia)

15