Sunteți pe pagina 1din 20

Percepția stresului (Cohen&Williamson)

Scala de stres perceput sau Chestionarul ”În ce mod percepeți stresul” de


Cohen&Williamson este unul dintre instrumentele psihologice des utilizate pentru măsurarea
percepției de stres, a gradului în care situațiile din viața unei persoane sunt apreciate ca fiind
stresante. Itemii au fost concepuți pentru a releva cât de imprevizibile, greu de controlat și
supraîncărcate sunt viețile subiecților, descrise de către ei însăși. Mai mult decât atât,
întrebările sunt de natură generală, prin urmare pot fi aplicate oricăror subgrupuri ale
populației. Întrebările se referă la sentimentele și gândurile încercate de particularități în
ultima lună. Această scală măsoară gradul în care situațiile din viață sunt evaluate ca fiind
stresante (Cohen, S. Kamark, Mermelstein).
Descrierea chestionarului – este compus din 14 itemi și este un instrument self-report cu
5 scale de răspunsuri. Acest instrument este folosit cu succes pentru compararea nivelului de
stres perceput al subiecților dintr-un eșantion dat. Punctajele pot avea valori de la 0-70, unde
scorurile mari indică un nivel de stres mare. Grupul țintă - chestionarul furnizează comparații
la categoriile de vârstă de peste 20 de ani.
Acest chestionar explorează sentimentul subiectiv de stres resimțit de fiecare dintre noi,
adică modul evaluăm stresul. Răspundeți la următoarele întrebări, bazându-va pe ceea ce vi
s-a întâmplat în decursul lunii ce a trecut.
Instrucțiune: Marcați cu un ”X” căsuța corespunzătoare, răspunzând cât se poate de
spontan, și alegeți între variantele propuse.

În decursul ultimelor 3 luni, A B C D E


de câte ori: niciodat aproape uneori destul deseori
ă niciodat de des
ă
1 Ați fost deranjat de un eveniment
neprevăzut?
2 Vi sa părut dificil să controlați
lucrurile importante din viața
Dvs.?
3 V-ați simțit nervos sau stresat?
4 V-ați înfruntat cu succes micile
probleme și neplăceri cotidiene?
5 Ați simțit că ați face față în mod
eficient schimbărilor importante
care ar surveni în viața Dvs.
6 V-ați simțit încrezător în
capacitățile Dvs. de a Vă asuma
problemele personale?
7 Ați simțit că lucrurile merg așa
cum doreați Dvs.
8 Ați crezut că nu vă puteți asuma
toate lucrurile pe care trebuia să le
faceți?
9 Ați fost capabil să vă stăpâniți
enervarea?
1 Ați simțit că sunteți stăpân pe
0 situație?
1 V-ați simțit iritat pentru
1 evenimentele care vă scăpau de
sub control?
1 V-ați surprins gândindu-vă la
2 lucrurile pe care trebuia să le
terminați cu bine?
1 Ați fost capabil să controlați
3 modul în care v-ați petrecut
timpul?
1 Ați simțit că dificultățile s-au
4 acumulat în așa măsură, încât să
nu le mai puteți controla?

Bibliografia:
1. LEGERON, P. 2003. Cum să te aperi de stres. București: Editura Trei, 342 p.
Scala de stres ( Holmes&Rahe)
Scala Holmes și Rahe alcătuită de autori în anul 1967, cuprinde o serie de evenimente
de viață, ce pot fi considerate schimbări cu potențial de creștere a incidenței bolilor psihice
sau psihosomatice. Acestea sunt cuprinse în 4 categorii (”starea sănătății”, ”munca”,
”personal și social” și ”casa și familia”), fiecare eveniment având alocate un număr de puncte
care cuantifică riscul. Numărul maxim de puncte este 100, asignat decesului unuia dintre soți
sau pierderii credinței religioase, iar numărul minim - petrecerii de vacanțe (11) sau
încălcărilor minore ale legii (11). Între aceasta se găsesc valori intermediare, ca de exemplu
divorțul (80), spitalizarea (62) sau îmbolnăvirea unui membru de familie (54). Teoria lui
Holmes și Rahe afirmă că o colecție de peste 300 de puncte într-un interval scurt (de ex. 3-6
luni) este un predictor aproape cert al riscului de îmbolnăvire, dar riscul începe de la peste 150
de puncte, adunate în același interval de timp.
Pentru a măsura stresul conform Scalei de Stres a lui Holmes și Rahe (cea mai veche
scală internațională de stres), se adună numărul de ”punctaj” care se aplică evenimentelor din
ultimul an din viață și scorul final va da o estimare aproximativă legată de cât de mult
afectează stresul sănătatea unei persoane.

Evenimente Punctaj
Decesul unuia dintre soți 100
Pierderea credinței religioase 100
Divorț 75
Separarea soților 65
Închisoare 65
Pierderea reputației 60
Moartea unui membru al familiei (afară de soți) 60
Pierderea încrederii în sine 60
Vătămarea fizică sau boală 50
Reîmpăcarea soților 50
Pensionare 50
Schimbarea sănătății unui membru al familiei 45
Dificultăți sexuale 40
Creșterea numărului membrilor familiei 40
Modificări în afaceri sau serviciu 40
Schimbarea reședinței 40
Schimbarea în starea financiară 35
Moartea unui prieten apropiat 35
Schimbarea profesiei 35
Exacerbarea tensiunilor conjugale 35
Pierderea unor împrumuturi sau garanții 30
Prelucrarea unei răspunderi financiare majore 30
Schimbarea în responsabilitățile de serviciu 30
Fiul sau fiica părăsește căminul 30
Conflicte cu rudele 30
Realizări personale ieșite din comun 30
Schimbare în condițiile de viață 25
Probleme cu șeful 25
Schimbarea orelor de serviciu sau a condițiilor de lucru 20
Schimbări în programul și condițiile de somn 15
Schimbări în activitățile sociale 15
Concediu 15
Crăciun, Anul Nou 15
Mici conflicte cu legea 15

Interpretarea rezultatelor:
Puncte Concluzii
0 – 150 puncte fără probleme semnificative
151 – 200 puncte criză ușoară de viață
201 – 300 puncte criză medie de viață
Peste 300 puncte Criza majoră de viață

Bibliografia:
1. LEGERON, P. 2003. Cum să te aperi de stres. București: Editura Trei, 342 p.
2. МАЛКИНА-ПЫХ, И. Г. 2005. Психосоматика: Справочник практического
психолога. М.: Эксмо, 992 c.
3.РАЙГОРОДСКИЙ, Д. Я. 2004. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.
Учебное пособие. Самара: Изд. «Дом БАХРАХ», 672 c.
4. СТОЛЯРЕНКО Л. Д. 2003. Основы психологии Практикум. Ростов на Дону, 704 с.
Evaluarea stabilității neuro-psihice, chestionarul Prognostic
Metoda ”Pronostic” a fost elaborată în anul 1985 în URSS pentru determinarea
orientativ primară a persoanelor cu instabilitate neuro-psihică. Acest chestionar ne permite
evidențierea anumitor semne ale dereglărilor de personalitate și totodată evaluarea posibilității
apariției și manifestării lor în comportamentul și activitatea persoanei, mai ales în cazuri
extreme. Chestionarul ”Pronostic” conține 84 întrebări cu două variante de răspuns ”Da” și
”Nu”. Rezultatele sunt exprimate în indici cantitativi, pe baza cărora se face concluzia despre
nivelul stabilității neuro-psihice.
Instrucțiune: Vi se propune un chestionar, care conține 84 de afirmații cu numai 2
variante de răspuns - ”Da” sau ”Nu” . Studiindu-le consecvent e necesar să hotărâți, care
răspuns - ”Da” sau ”Nu” în mod mai exact vă caracterizează, Dacă răspundeți ”da”, atunci
puneți semnul ”+”, dacă nu, atunci puneți semnul ”-”. Lucrați repede și independent. Toate
răspunsurile trebuie să fie sincere. Rezultatele examinării nu vor fi destăinuite. Vă reamintim,
că răspunsurile trebuie date la toate afirmațiile pe rând, nici una să nu fie lăsată fără răspuns.

Nr Întrebări +/-
.
1. Uneori îmi trec prin minte gânduri foarte rele, încât ar fi mai bine să nu le
mărturisesc nimănui.
2. Constipații am rar (sau nu am deloc).
3. Câte odată am accese de râs sau plâns, pe care nu le pot stăpâni.
4. Au fost cazuri, când nu mi-am putut îndeplini propriile promisiuni.
5. Deseori mă doare capul.
6. Uneori spun minciuni.
7. O dată pe săptămână sau mai des, fără nici un motiv evident, pe neașteptate simt
fierbințeală pe tot corpul.
8. S-a întâmplat să mă supăr.
9. S-a întâmplat să vorbesc lucruri pe care nu le pricep.
10. Acum îmi vine greu să sper de a obține ceva în viață.
11. Se întâmplă să amân pe mâine ceea ce trebuie să fac astăzi.
12. Particip cu plăcere la toate adunările și alte acțiuni colective.
13. Cea mai grea luptă pentru mine, e lupta cu mine însumi.
14. Convulsii de mușchi și miclonie, tic (mișcări de mușchi) am rar sau nu am de loc.
15. Uneori, când nu mă simt prea bine, sunt irascibil.
16. Sunt destul de indiferent la ceea ce va fi cu mine.
17. În ospeție, la masă mă port mai bine decât acasă.
18. Dacă nu mă amenință amenda și pe aproape nu sunt automobile, pot să traversez
strada acolo unde vreau și nu acolo unde e stabilit.
19. Consider că viața mea de familie e tot atât de bună ca și la majoritatea cunoscuților
mei.
20. Îmi spun deseori, că sunt irascibil.
21. În copilărie făceam parte din așa companie unde toți se străduiau întotdeauna și în
toate să fie unul pentru altul.
22. În jocuri prefer să câștig.

23. În ultimii câțiva ani în cea mai mare parte a timpului mă simt bine.
24. Acum am o greutate stabilă a corpului (nu mă îngraș și nu slăbesc).
25. Îmi place să am printre cunoscuții mei oameni considerabili și onorați, aceasta
parcă-mi ridică autoritatea în ochii proprii.
26. Aș fi destul de liniștit, dacă cineva din familia mea ar avea neplăceri din cauza din
cauza încălcării legii.
27. Cu rațiunea mea se întâmplă ceva neplăcut.
28. Mă neliniștesc chestiuni de sex.
29. Când încerc ceva să spun, deseori observ că mâinile încep să-mi tremure.
30. Mâinile îmi sunt tot așa de dibace, ca altădată.
31. Printre cunoscuții mei sunt oameni, care nu îmi place în deosebi.
32. Consider că sunt un om sortit pieririi.
33. Mă cert foarte rar cu membrii familiei mele.
34. Bârfesc puțin cu cineva.
35. Deseori am visuri, despre care nu aș prefera să vorbesc nimănui.
36. S-a întâmplat că discutând unele chestiuni, fără să mă gândesc în mod deosebit,
acceptam părerea altora.
37. În școală însușeam materialul mai încet decât alții.
38. Aspectul meu exterior, în general, mă aranjează.
39. Sunt destul de sigur de sine.
40. O dată pe săptămână sau mai des sunt foarte iritat și emoționat.
41. Cineva îmi conduce gândurile.
42. În fiecare zi beau neobișnuit de multă apă.
43. Se întâmplă ca o glumă necuviincioasă sau chiar nereușită să-mi provoace râsul.
44. Mă simt fericit numai atunci când sunt singur.
45. Cineva încearcă să acționeze asupra gândurilor mele.
46. Îmi plăceau poveștile lui Creangă.
47. Chiar dacă sunt între oameni, de obicei, mă simt singuratic.
48. Mă supără, când mă vorbește cineva.
49. Pot fi zăpăcit ușor.
50. Îmi pierd ușor răbdarea în relațiile cu oamenii.
51. Deseori aș vrea să mor.
52. S-a întâmplat să las lucrurile la început, fiindcă mă temeam că nu le voi duce până
la capăt.
53. Aproape în fiecare zi se întâmplă ceva ce mă înfricoșează.
54. Față de religie sunt independent, nu mă preocupă.
55. Rar am dispoziție proastă.
56. Pentru faptele mele merit o pedeapsă severă.
57. Am avut o frământare mistică neprevăzută.
58. Convingerile și părerile mele sunt ferme.
59. Am avut perioade, când din cauza emoțiilor mi-am pierdut somnul.
60. Sunt om serios, ușor irascibil.
61. Îmi pare că simțul mirosului e la fel ca la ceilalți oameni (nu mai rău).
62. Nu-mi reușește așa cum ar trebui.
63. Aproape tot timpul am senzația de uscăciune în gură.
64. În cea mai mare parte a timpului mă simt obosit.
65. Uneori simt că sunt aproape de tensiune nervoasă.
66. Mă irită faptul că uit unde pun lucrurile.
67. Mă preocupă mult faptul cum sunt îmbrăcat.
68. Poveștile de aventură îmi plac mai mult decât cele de dragoste.
69. Îmi vine foarte greu să mă adaptez în condițiile necunoscute, de viață, lucru.
Trecerea la orice condiție necunoscută de viață, lucru, învățătură îmi pare
insuportabil de grea.
70. Îmi pare că în relațiile cu propria-mi persoană deosebit de des se procedează pe
nedrept.
71. Deseori mă simt jignit pe nedrept.
72. Părerea mea deseori nu coincide cu părerea celor prezenți.
73. Deseori am senzația că sunt obosit de viață și nu doresc să trăiesc.
74. Mi se acordă mai multă atenție decât altora.
75. Din cauza retrăirilor am dureri de cap și amețeli.
76. Deseori am perioade, când nu doresc să văd pe nimeni, absolut pe nimeni.
77. Îmi vine greu să mă trezesc la o oră stabilită.
78. Dacă de eșecurile mele e vinovat cineva, de obicei, nu-l las ne pedepsit.
79. Mi s-a spus că în copilărie am fost capricios și supărăcios.
80. Cunosc cazuri când rudele mele apropiate s-au tratat la neurologi sau psihiatri.
81. Uneori folosesc valeriană, elenium și alte medicamente de calmare.
82. Printre rudele mele apropiate sunt persoane care au fost trase la răspundere penală.
83. Am văzut cazuri de reținere la poliție pentru cercetări.
84. La școală învățam slab, au fost cazuri când au vrut să mă lase repetent (sau m-au
lăsat).

Cheia pentru prelucrarea datelor chestionarului Pronostic:


1. Scala sincerității – răspunsuri ”Nu” (-) la întrebările: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22,
25, 31, 34, 36, 43.
2. Scala instabilității neuro-psihice: ”Da” (+) – 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 35,
37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. ”Nu”(-) – 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28,
30, 38, 39, 46, 54, 55, 58, 61, 68.

Caracteristica nivelelor stabilității neuro-psihice după datele chestionarului Prognostic

Puncte Concluzii și recomandări


De la 29 și mai Probabilitatea înaltă a tulburărilor neuro-psihice. Este necesară
multe examinarea medicală adăugătoare de către psihiatru, neuropatolog.
Este rațional să se excludă executarea de către militari a sarcinilor care
necesită mobilizarea rezervelor fizice și psihice ale organismului.
De la 14 la 28 Tulburările neuro-psihice sunt probabile, în special în condiții
extremale. Trebuie ținut cont de aceasta la formularea concluziei
despre aptitudinea profesională pentru executarea serviciului,
executarea sarcinilor de răspundere și complexe.
De la 13 și mai Tulburările neuro-psihice sunt puțin probabile. În prezența altor date
puține pozitive poate fi recomandat pentru specialitățile care necesită
stabilitate neuropsihică sporită, de asemenea, pentru numire la
sectoarele de răspundere și complexe de lucru.
Scor Răspunsuri Nr. întrebării Total
Scor brut Da 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 40,
41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.
Nu 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37,
38, 39, 46, 49, 54, 55, 58, 61, 68.
Minciună Nu 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36,
43.

Scor brut Scor Interpretarea


scontat
33 – mai mult 1 Probabilitate înaltă a tulburărilor neuro-psihice. Este recomandabil
29 – 32 2 excluderea de la sarcinile care necesită mobilizarea rezervelor
23 – 28 3 fizice și psihice ale organismului
18 – 22 4
14 -17 5 Tulburări neuro-psihice sunt probabile în special în condiții
extremale
11 – 13 6 Probabilitate scăzută a tulburărilor neuro-psihice. Persoana poate
9 – 10 7 fi recomandată pentru specialitățile care necesită stabilitate neuro-
7–8 8 psihică sporită, sectoare de răspundere și condiții complexe de
6 9 lucru.
5 – mai puțin 10

Bibliografie:
1. БУРЛАЧУК, Л.Ф.: С.М. 2004. Словарь – Справочник по психодиагностике. СПб.
Питер, 520 с.
2. РАЙГОРОДСКИЙ, Д. Я. 2004. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.
Учебное пособие. Самара: Изд. Дом « БАХРАХ-М», 672 c.
3. РОГОВ, Е.И. 2001. Настольная книга практического психолога. Кн.2. Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,
480 с.
Chestionar clinic pentru determinarea stărilor nevrotice
(Jahin&Mendelevici) – este un chestionar pentru depistarea și evaluarea stărilor
nevrotice elaborat în 1978 de K.K. Jahim și D.M. Mendelevici. Conține 68 de afirmații cu 5
variante de răspuns. Fiecare variantă are un punctaj corespunzător: ”nu a fost niciodată” –
apreciat cu 5 puncte, ”rar” – apreciat cu 4 puncte, ”uneori” – apreciat cu 3 puncte, ”des” –
apreciat cu 2 puncte, ”întotdeauna/permanent” – apreciat cu 1 punct. Valorile ”brute” obținute
sunt transformate în valort-standart pe baza matricelor speciale ale scalelor cercetate.
Chestionarul este destinat depistării anxietății, depresiei neurotice, asteniei, tipului isteric de
răspuns, dereglărilor obsesiv-fobice, dereglărilor vegetative. Coeficienții diagnostici sunt
însumați după acele șase scale. Indicele mai mare de +1,28 indică un nivel de sănătate, mai
mic de -1,28 indică caracterul maladic/bolnăvicios al dereglărilor depistate.

Instrucțiune: Evaluați starea Dumneavoastră la momentul actual după sistemul de 5


baluri: 5 - nu a fost niciodată; 4 – rar; 3 – uneori; 2 – des; 1 – permanent/întotdeauna.

Starea Dumneavoastră la momentul actual 5 4 3 2 1


1 Somnul vă este superficial și neliniștit?
2 Observați că, ați devenit mai lent, nu aveți energia de mai înainte?
3 După somn vă simțiți obosit și neodihnit?
4 Aveți poftă de mâncare rea?
5 Aveți senzația de greutate în piept și simțiți neajuns de aer când
retrăiți sau vă indispuneți?
6 Vă este greu să adormiți, dacă vă neliniștește ceva?
7 Vă simțiți reprimat și asuprit?
8 Simțiți oboseală, extenuare considerabilă?
9 Simțiți că, lucrul D-stră vă reușește
1 Observați că, ați devenit mai neatent, mai dispersat, uitați unde ați
0 pus un lucru oarecare sau nu vă puteți aminti ce ați vrut să faceți
numai ce?
1 Vă deranjează amintiri sâcâitoare?
1
1 Aveți uneori senzația unei neliniști (parcă ar trebui să se întâmple
2 ceva), cu toate că nu este cazul?
1 Vă apare frica de a vă îmbolnăvi de o boală gravă (cancer, infarct,
3 boală psihică ș.a.)?
1 Nu vă puteți reține lacrimile și plângeți?
4
1 Simțiți că, necesitatea vieții intime pentru D-stră a scăzut sau este o
5 povară?
1 Ați devenit mult mai iritabil?
6
1 Vă vine ideea că, în viața D-stră este puțină bucurie și fericire?
7
1 Observați că, ați devenit mai indiferent, nu aveți interesele și
8 pasiunea de mai înainte?
1 Controlați des dacă: este închis aragazul, apa, lumina, ușa ș.a.?
9
2 Vă deranjează dureri sau senzații neplăcute în regiunea inimii?
0
2 Când vă supărați puteți avea probleme cu inima că, trebuie să
1 primiți medicamente sau să chemați ambulanța?
2 Aveți sunete în urechi sau vedeți steluțe?
2
2 Aveți accese de aritmie cardiacă?
3
2 Sunteți atât de sensibil că: sunetele tari, lumina strălucitoare și
4 culorile aprinse vă irită?
2 Simțiți în degetele de la mâini și picioare, sau în corp înțepături,
5 furnicături, amorțeală sau alte senzații neplăcute?
2 Aveți așa perioade de neliniște că, nu puteți sta pe loc?
6
2 La sfârșitul zilei de muncă obosiți așa de tare că, vă este necesar să
7 vă odihniți înainte de a vă ocupa cu ceva?
2 Așteptarea vă neliniștește și vă enervează?
8
2 Vi se învârte capul și vi se face negru în fața ochilor dacă, vă
9 sculați sau vă aplecați brusc?
3 La schimbarea bruscă a timpului vi se înrăutățește starea D-stră?
0
3 Ați simțit cum involuntar se mișcă capul și umerii, sau sprâncenele,
1 maxilarele, mai ales când retrăiți?
3 Aveți vise groaznice?
2
3 Simțiți neliniște pentru cineva sau pentru ceva?
3
3 Simțiți un nod în gât când retrăiți?
4
3 Aveți senzația că, atitudinea față de D-stră este indiferentă, nimeni
5 nu încearcă să vă înțeleagă, vă simțiți singuratic?
3 Simțiți greutăți la înghițirea hranei, mai ales când retrăiți?
6
3 Ați observat că, mâinile și picioarele Dv. Sunt în mișcare
7 neliniștită?
3 Vă neliniștește faptul că, nu puteți permanent să vă eliberați de
8 gânduri obsesive care vă deranjează (o melodie, o poezie, anumite
dubii)?
3 Transpirați repede când retrăiți?
9
4 Aveți frică să rămâneți în singurătate într-un apartament pustiu?
0
4 Simțiți nerăbdare, agitație și neastâmpărare?
1
4 Aveți amețeli sau grețuri la sfârșitul zilei de muncă?
2
4 Greu suportați suportul, vi se face rău?
3
4 Chiar și pe timp cald mâinile și picioarele D-stră sunt reci?
4
4 Vă supărați ușor?
5
4 Aveți dubii obsesive față de corectitudinea faptelor sau hotărârilor
6 D-stră?
4 Nu credeți că, lucrul D-stră la serviciu sau acasă este subapreciat de
7 cei din jur?
4 Des vreți să fiți singur?
8
4 Observați că, cei apropiați sunt indiferenți față de D-stră sau chiar
9 au sentimente neplăcute?
5 Vă simțiți încătușat sau neâncrezut în societate?
0
5 Aveți dureri de cap?
1
5 Observați, cum pușează sângele prin vene, mai ales când retrăiți?
2
5 Efectuați D-stră mecanic acțiuni inutile (frecați mâinile, îndreptați
3 haina, ș.a.)?
5 Ușor vă înroșiți sau deveniți palid?
4
5 Se acoperă fața D-stră, gâtul, pieptul cu pete roșii când retrăiți?
5
5 La serviciu vă vin în minte idei că, vi s-ar putea întâmpla ceva rău
6 pe neașteptate și nu vor dovedi să vă acorde ajutor?
5 Vă apar dureri sau senzații neplăcute întregiunea gastrică, când vă
7 indispuneți?
5 Vă vin în gând idei că, vi s-ar putea întâmpla ceva rău pe
8 neașteptate și nu vor dovedi să vă acorde ajutor?
5 Aveți constipații sau diaree?
9
6 Când vă mâhniți aveți regurgitație sau grețuri?
0
6 Înainte de a lua o hotărâre stați mult pe gânduri?
1
6 Ușor se schimbă dispoziția D-stră?
2
6 Când vă indispuneți vă apar erupții cutanate sau prurit?
3
6 După o supărare puternică pierdeați glasul sau vă amorțeau mâinile
4 sau picioarele?
6 Aveți hipersalivație?
5
6 Se întâmplă că, nu puteți traversa singur strada, un teren deschis?
6
6 Se întâmplă ca D-stră să simțiți o senzație de foame foarte
7 puternică, iar după ce începeți să mâncați, vă săturați foarte repede?
6 Vă apare senzația că, în multe neplăceri, sunteți însușii vinovat?
8

1. Scala: anxietate

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


6 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
12 -1,08 -1,3 -0,6 0,37 1,44
26 -1,6 -1,34 -0,4 -0,6 0,88
28 -1,11 0 0,54 1,22 0,47
32 -0,9 -1,32 -0,41 0,41 1,3
33 -1,19 -0,2 1 1,04 0,4
37 -0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48
41 -1,26 -0,93 -0,4 0,34 1,24
50 -1,23 -0,74 0 0,37 0,63
61 -0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1

2. Scala: astenie

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


2 -1,58 -1,45 -0,41 0,7 1,46
7 -1,51 -1,53 -0,34 0,58 1,4
15 -1,45 -1,26 -1 0 0,83
17 -1,38 -1,62 0,22 0,32 0,75
18 -1,3 -1,5 -0,15 0,8 1,22
35 -1,34 -1,34 -0,5 0,3 0,73
48 -1,2 -1,23 0,36 0,56 0,2
49 -1,08 -1,08 -1,18 0 0,46
58 -1,2 -1,26 -0,37 0,21 0,42
68 -1,08 -0,54 -0,1 0,25 0,32

3. Scala: depresie neurotică

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


3 -1,51 -1,14 -0,4 0,7 1,4
8 -1,5 -0,33 0,9 1,32 0,7
9 -1,3 -1,58 -0,6 0,42 1
10 -1,62 -1,18 0 0,79 1,18
14 -1,56 -0,7 -0,12 0,73 1,35
16 -1,62 -0,6 0,26 0,81 1,24
24 -0,93 -0,8 -0,1 0,6 1,17
27 -1,19 -0,44 0,18 1,2 1,08
45 -1,58 -1,23 0,34 0,57 0,78
62 -0,5 -0,56 0,38 0,56 0

4. Scala: reacții tip isteric

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


5 -1,41 -1,25 -0,5 0,4 1,53
21 -1,2 -1,48 -1,26 -0,18 0,67
31 -1,15 -1,15 -0,87 -0,1 0,74
34 -1,48 -1,04 -0,18 1,11 0,5
35 -1,34 -1,34 -0,52 0,3 0,73
36 -1,3 -1,38 -0,64 -0,12 0,66
45 -1,58 -0,23 0,34 0,57 0,78
47 -1,38 -1,08 -0,64 -0,1 0,52
49 -1,08 -1,08 -1,18 -0,1 0,46
57 -1,2 -1,34 -0,3 0 0,42
64 -0,6 -1,26 -1,08 0,38 0,23

5. Scala: dereglări vegetative

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


1 -1,51 -1,6 -0,54 0,5 1,45
4 -1,56 -1,51 -0,34 0,68 1,23
6 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
20 -1,3 -1,68 -0,1 0,81 0,77
22 -1,08 -1,5 -0,71 0,19 0,92
23 -1,8 -1,4 -0,1 0,5 1,22
25 -1,15 -1,48 -1 0,43 0,63
29 -1,6 -0,5 -0,3 0,62 09
30 -1,34 -0,7 -0,17 0,42 0,85
32 -0,9 -1,32 -0,41 0,42 1,19
39 -1,56 -0,43 -0,1 0,48 0,76
42 -1,3 -0,97 -0,4 -0,1 0,7
43 -1,11 -0,44 0 0,78 0,45
44 -1,51 -0,57 -0,26 0,32 0,63
51 -1,34 -0,78 0,2 0,31 1,4
52 -0,97 -0,66 -0,14 0,43 0,77
54 -0,93 -0,3 0,13 0,93 0,6
57 -1,2 -1,34 -0,3 0 0,42
59 -1,08 -0,83 -0,26 0,24 0,55
63 -0,9 -1,15 -1 -0,1 0,25
65 -1 -1,26 -0,22 -0,43 0,27
67 -0,7 -0,42 -0,55 0,18 0,5

6. Scala: anxietate

Numărul itemului 1 punct 2 puncte 3 puncte 4 puncte 5 puncte


11 -1,38 -1,32 -0,3 0,3 1,2
13 -1,53 -1,38 -0,74 0,23 0,9
19 -1,32 -0,63 0 0,99 1,2
38 -0,9 -1,17 -0,43 0,37 0,69
40 -1,38 -0,67 -0,81 0,18 0,64
46 -1,34 -1,2 0,1 0,54 0,43
53 -0,78 -1,5 -0,35 0,27 0,36
56 -03 -1,2 -1,3 -0,67 0,33
61 -0,92 -0,36 0,28 0,56 0,1
66 -1 -0,78 -1,15 -0,52 0,18

Interpretarea rezultatelor: se însumează coeficienții diagnostici pentu 6 scale și se


construiește figura grafică. Indicele mai mare de + 1,28 determină nivelul sănătății, iar mai
puțin de - 1,28 estimează caracterul maladiv al dereglărilor depistate.

Bibliografie:
1. МАЛКИНА-ПЫХ, И. Г. 2005. Психосоматика: Справочник практического
психолога. М.: Эксмо, 992 c.

Manifestări a simptomaticii psihopatologice, SCL-90-R


Testul SCL-90 este un inventar multidimensional de autoevaluare a simptomelor
dezvoltat de Derogatis (1977). Din punct de vedere istoric, SCL-90 a derivat din Hopkins
Symptom Checklist (HSCL) care fusese destinată să măsoare disconfortul și bunăstarea
psihologică ca un criteriu de eficacitate a psihoterapiei. Scala a fost revizuită față de prototipul
original și această versiune poartă indicativul SCL-90-R. Scala cuprinde 90 itemi aleși în
special din scala Cornell Medical Index și din alte scale, itemi care acoperă 9 arii
simptomatologice (somatizare, obsesie-compulsie, senzitivitate interpersonală, depresie,
anxietate, ostilitate, fobie-anxietate, ideație paranoidă și psihoticism) și 3 indici globali de
suferință psihologică. Scala se administrează subiectului ca un auto-chestionar și completarea
ei durează în jur de 15 minute. Ea poate fi și citită subiectului care furnizează răspunsurile
conform unei planșe care înfățișează variantele de răspuns. Gradul de suferință psihologică și
disconfort se cotează pe o scală Likert cu 5 puncte de la ”deloc” – 0 puncte, la extreme 4
puncte și se referă la ultimele 7 zile (o săptămână) din viața subiectului.
Scopul principal al versiunii actuale a scalei SCL-90-R este de a fi folosită ca un
instrument de screening pentru determinarea tipului și severității unor variate simptome
mentale. Ea poate fi utilizată și pentru aprecierea evoluției simptomelor în timp sub o
intervenție terapeutică sau recuperatorie.
Scala furnizează trei indici globali:

- indicele general de severitate care reflectă atât numărul cât și intensitatea simptomelor;
- totalul simptomelor pozitive, un total al simptomelor cotate ca prezente;
- indexul suferinței simptomelor pozitive, o măsură a intensității simptomelor în funcție
de numărul simptomelor prezente.

SCL-90-R

Aveți în față o listă de probleme și simptome pe care oamenii le au câteodată. Vă rugăm să


citiți atent fiecare din ele. Apoi bifați numărul care corespunde sau descrie cel mai bine CÂT
DE MULT SIMPTOMUL SAU PROBLEMA RESPECTIVĂ V-A SUPĂRAT ULTIMA
SĂPTĂMÂNĂ, INCLUSIV ZIUA DE AZI.
Nr Cât de mult ați fost supărat de: Deloc Puțin Moderat Tare Extrem
. 0 1 2 3 4
1 Dureri de cap 0 1 2 3 4
2 Nervozitate sau tremur interior 0 1 2 3 4
3 Gânduri nedorite, cuvinte sau idei ce 0 1 2 3 4
nu vor să părăsească mintea
4 Senzație de leșin sau amețeală 0 1 2 3 4
5 Pierderea interesului sau a plăcerii 0 1 2 3 4
sexuale
6 Sentimentul că alții sunt primejdioși 0 1 2 3 4
7 Ideia că cineva vă controlează 0 1 2 3 4
gândurile
8 Sentimentul că alții v-au cauzat 0 1 2 3 4
majoritatea problemelor
dumneavoastră
9 Probleme de memorie 0 1 2 3 4
10 Grija legată de murdărie sau delăsare 0 1 2 3 4
11 Sentimentul de a fi ușor de supărat sau 0 1 2 3 4
iritat
12 Dureri de inimă sau în piept 0 1 2 3 4
13 Senzație de frică în locuri largi sau pe 0 1 2 3 4
stradă
14 Senzații de lipsă de energie și 0 1 2 3 4
încetineală
15 Idei de a sfârși ci viața 0 1 2 3 4
16 Auzul de voci pe care alții nu le aud 0 1 2 3 4
17 Tremurături 0 1 2 3 4
18 Neîncrederea în majoritatea oamenilor 0 1 2 3 4
19 Poftă de mâncare scăzută 0 1 2 3 4
20 Plângeți ușor 0 1 2 3 4
21 Timiditate și neliniște față de persoane 0 1 2 3 4
de sex opus
22 Sentimentul că ați fost prins în cursă 0 1 2 3 4
23 Spaima bruscă fără motiv 0 1 2 3 4
24 Explozii de nervi necontrolate 0 1 2 3 4
25 Frica de a ieși singur din casă 0 1 2 3 4
26 Faptul de a vă învinovăți singur 0 1 2 3 4
27 Dureri de spate 0 1 2 3 4
28 Imposibilitatea de a face ceva 0 1 2 3 4
29 Sentimentul de singurătate 0 1 2 3 4
30 Sentimentul de tristețe 0 1 2 3 4
31 Îngrijorare exagerată 0 1 2 3 4
32 Lipsa de interes 0 1 2 3 4
33 Sentimentul de frică 0 1 2 3 4
34 Sentimentele Dvs. sunt ușor de rănit 0 1 2 3 4
35 Sentimentul că alții vă cunosc 0 1 2 3 4
gândurile
36 Sentimentul că alții nu vă înțeleg și nu 0 1 2 3 4
vă sunt simpatici
37 Sentimentul că oamenii sunt 0 1 2 3 4
neprietenoși sau vă antipatizează
38 Necesitatea de a face lucrurile încet 0 1 2 3 4
pentru a fi sigur de corectitudine
39 Bătăi rapide sau tari de inimă 0 1 2 3 4
40 Grețuri sau vărsături 0 1 2 3 4
41 Sentimentul de inferioritate față de 0 1 2 3 4
alții
42 Dureri musculare 0 1 2 3 4
43 Sentimentul că sunteți urmărit sau 0 1 2 3 4
vorbit de alții
44 Greutate la adormire 0 1 2 3 4
45 Nevoia de a verifica și reverifica ceea 0 1 2 3 4
ce ați făcut
46 Dificultatea de a hotărî 0 1 2 3 4
47 Frica de a călători cu autobuzul, 0 1 2 3 4
tramvaiul sau trenul
48 Greutatea de a respira 0 1 2 3 4
49 Valuri de căldură sau frig 0 1 2 3 4
50 Nevoia de a ocoli anumite locuri, 0 1 2 3 4
obiecte sau activități pentru că vă
înfricoșează
51 Senzația că mintea funcționează în gol 0 1 2 3 4
52 Amorțeli și furnicături în părți ale 0 1 2 3 4
corpului
53 Senzația de nod în gât 0 1 2 3 4
54 Lipsa de speranță în viitor 0 1 2 3 4
55 Tulburări de concentrare 0 1 2 3 4
56 Senzații de slăbiciune în diferite părți 0 1 2 3 4
ale corpului
57 Senzații de tensiune sau apăsare 0 1 2 3 4
58 Greutate în mâini și picioare 0 1 2 3 4
59 Gânduri de sinucidere 0 1 2 3 4
60 Apetit exagerat 0 1 2 3 4
61 Senzație de tulburare când alții vă 0 1 2 3 4
privesc sau discută despre
Dumneavoastră
62 Faptul de a avea gânduri care nu sunt 0 1 2 3 4
ale Dumneavoastră
63 Nevoia de a bate, a înjura sau a răni pe 0 1 2 3 4
cineva
64 Trezitul devreme dimineața 0 1 2 3 4
65 Nevoia de a repeta acțiuni ca atinsul, 0 1 2 3 4
număratul, spălatul
66 Somn care este neodihnitor sau 0 1 2 3 4
tulburat
67 Nevoia de a sparge sau de a sfărâma 0 1 2 3 4
obiecte
68 Idei sau convingeri pe care alții nu le 0 1 2 3 4
împărtășesc
69 Sentimentul că sunteți foarte 0 1 2 3 4
conștiincios și corect cu alții
70 Sentimentul de neliniște în mulțime, 0 1 2 3 4
ca de ex. la cinematograf sau în
magazin
71 Sentimentul că orice este un efort 0 1 2 3 4
72 Perioade de teroare sau panică 0 1 2 3 4
73 Sentimentul de inconfort când mâncați 0 1 2 3 4
sau beți în public
74 Faptul că vă certați frecvent 0 1 2 3 4
75 Sentimentul de nervozitate când
rămâneți singur.
76 Alții nu vă dau credit pentru a obține 0 1 2 3 4
ceea ce doriți
77 Sentimentul de singurătate chiar când 0 1 2 3 4
sunteți între oameni
78 Neliniște așa mare că nu puteți sta 0 1 2 3 4
locului
79 Sentimentul de lipsă de valoare, 0 1 2 3 4
inutilitate
80 Sentimentul că lucruri familiare vă 0 1 2 3 4
sunt străine și ireale
81 Faptul că strigați și aruncați cu lucruri 0 1 2 3 4
82 Frica de a leșina în public 0 1 2 3 4
83 Sentimentul că oamenii vor profita 0 1 2 3 4
dacă îi lăsați
84 Gândurile despre sex 0 1 2 3 4
85 Ideea că ați putea fi pedepsit pentru 0 1 2 3 4
păcatele Dvs.
86 Sentimentul de a fi împins să faceți 0 1 2 3 4
ceva
87 Ideea că ceva grav este în organismul 0 1 2 3 4
Dvs.
88 Faptul că niciodată nu v-ați simțit 0 1 2 3 4
apropiat de o altă persoană
89 Idei de vinovăție 0 1 2 3 4
90 Ideia că ceva este rău cu mintea Dvs. 0 1 2 3 4

Interpretarea rezultatelor : Punctele se adună, apoi se împart la numărul de puncte pentru


fiecare scală, excepție fac scalele derivate din SCL-90-R. Pentru a determina trei indicatori de
bază, e necesar de făcut suma, tuturor rezultatelor la 90 întrebări și apoi împărțirea la 90 de
itemi. Această cifră ne va prezenta indicele general al gravității stării. În următoarea etapă se
calculează suma tuturor cifrelor diferite de zero, pentru a obține suma generală de simptome,
care au obținut rezultate afirmative, adică indicele PST – poststres. Ultima etapă este
calcularea indicelui simptomelor distresului PSDI, care se obține prin împărțirea rezultatului
general obținut la suma pentru indicele PST.

ALTE SCALE DERIVATE SCL-90:


Stările anxioase: 2, 11, 17, 23, 31, 33, 39, 57, 72, 78.
Fobia: 4, 13, 23, 25, 29, 33, 47, 50, 70, 71, 72, 75, 82.
Disconfort: 5, 6, 9, 11, 14, 15, 24, 26, 29, 30, 34, 38, 44, 46, 51, 54, 55.
Subscala Harvard pentru anxietate: 1, 2, 4, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78.
Subscala Harvard pentru depresie: 5, 14, 19, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 44, 54,
59, 71, 79.

Nr Cheia SCL-90-R
.
Scale Punctaj Numărul
punctelor
1. SOM 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56, 58. 12
SOMATIZARE
2. OB-C 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, 65 10
OBSESIV-COMPULSIV
3. INT 6, 21, 34, 36, 37, 41, 61, 69, 73 9
SENZITIVITATE
INTERPERSONALĂ
4. DEP 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 56, 71, 13
DEPRESIE 79
5. ANX 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86 10
ANXIETATE
6. OSTIL 11, 24, 63, 67, 74, 81 6
MANIE-OSTILITATE
7. FOB 13, 25, 47, 50, 70, 75, 82 7
ANXIETATE FOBICĂ
8. PAR 8, 18, 43, 68, 76, 83 6
IDEAȚIE PARANOIDĂ
9. PSI 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 87, 88, 90 10
PSIHOTICISM
10. SCALE DERIVATE 19, 44, 59, 60, 64, 66, 89 7

Cele 9 subscale se referă la:

 Scala de somatizare – care conține 12 itemi și reflectă distresul ce apare ca urmare a


percepției disfuncției corporale, acuzele sunt centrate pe gastrointestinal, respirator,
disconfortul muscular.
 Obsesiv-convulsiv – convulsive, gânduri, impulsuri, acțiuni ce sunt interpretate ca
irezistibile.
 Depresie – majoritatea simptomelor sunt specifice simptomului depresiv, apar
simptome de lipsă a interesului, motivație, pierdere a energiei, stare disfolică,
sentimente de neajutorare, gânduri suicidale.
 Anxietate – simptomele sunt asociate cu stările anxioase, se caracterizează prin
nervozitate, tensiune, sentimente de panică.
 Ostilitate – apar gânduri, sentimente, caracteristici negative, furie manifestată prin
agresivitate.
 Anxios-fobic – se referă la manifestări ale fobiei față de diverse obiecte, anxietatea
fobică este definită ca irațională și disproporționată față de stimul, de unde rezultă un
comportament de evitare.
 Ideație paranoidă reprezentată ca fiind un mod distorsionat de gândire, grandoare,
suspiciune, pierderea autonomiei, lipsa încrederii.
 Socializare – sentimentul de inferioritate față de ceilalți, autodepreciere, jenă.
 Psihoticism – reflectă distresul asociat cu relația interpersonală, sentimentul de izolare,
halucinație cu gândire schizoidă.

Bibliografia:

1. RUSNAC, S.; GONȚA, V. ș.a. Asistența psihologică a cazurilor de violență în


familie: psihodiagnostic și reabilitare a victimelor și abuzatorilor. Chișinău: ULIM,
2010, 293 p.

S-ar putea să vă placă și