Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IAȘI

FACULTATEA DE DREPT, ANUL III, ZI

AXA “BERLIN-ROMA-TOKYO”
ȘI PUTERILE AXEI
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL

Proiect realizat de: Trufin Cristinel-Ionuț, Grupa A2

Profesori coordonatori: profesor dr. Cătălin Turliuc

Dr. Dan Prisăcaru


Cuprins
Introducere.................................................................................................................................................2
Puterile Axei...............................................................................................................................................3
Cauzele celui de-al Doilea Război Mondial.............................................................................................7
Desfășurarea războiului.............................................................................................................................8
Concluzii...................................................................................................................................................13

1
Introducere

Secolul al XX-lea a fost, în evoluţia istoriei, o perioadă a paradoxurilor. A fost perioada


celor mai mari descoperiri ştiinţifice şi a celor mai remarcabile progrese în civilizaţie şi cultură.
A fost, însă, şi secolul în care sute de milioane de oameni au fost victimile războaielor,
revoluţiilor, epurărilor etnice şi religioase, epurărilor şi intoleranţelor ideologice, a unor mari
dezastre şi calamităţi naturale.
În prima jumătate a veacului trecut marile puteri s-au implicat în două războaie
devastatoare care au cuprins cvasitotalitatea naţiunilor civilizate şi au avut ca rezultat nu pacea
visată ci moartea a aproape 50 de milioane de vieţi. Cea de-a doua jumătate a secolului a fost
răvăşită de un război rece în care marile puteri au evitat confruntarea directă dar au purtat
războaie prin procură şi s-au terorizat reciproc cu arma nucleară.1
Drept urmare, secolul al XX-lea a fost dominat de astfel de conflicte care s-au
materializat în războaie și care la rândul lor au dus la consecințe devastatoare. Toate aceste
evenimente sunt prefigurate de existența alianțelor care au marcat desfășurarea întâmplărilor pe
toată durata secolului al XX-lea și prin urmare, importanța lor nu poate fi neglijată. De la
Antanta la Puterile Centrale, de la Aliați la Puterile Axei și la cele două mari alianțe din perioada
Războiului Rece care au împărțit practic umanitatea în două mari tabere de sorginte comunistă
(Uniunea Sovietică), respectiv democratică (Statele Unite ale Americii), toate acestea și-au găsit
precis locul în istorie și și-au pus amprenta asupra relațiilor internaționale, îndeosebi din perioada
secolului al XX-lea, și au definit, vrând nevrând, istoria ulterioară a relațiilor dintre state și nu
numai.
Din punct de vedere conceptual, termenul alianță înseamnă o înțelegere politică între
două sau mai multe state, pe bază de tratat, prin care statele respective se obligă să acționeze în
comun sau să se ajute în anumite împrejurări, în special în caz de război ori al unui atac îndreptat
de alte state împotriva unuia dintre statele aliate. Din punct de vedere istoric, alianțe au existat
din cele mai vechi timpuri , însă principalele alianțe din timpul celei de-a doua conflagrații
mondiale au fost de o amploare foarte mare, cuprinzând teritorial toate continentele lumii.
Al Doilea Război Mondial a fost un conflict armat generalizat, la mijlocul secolului al XX-lea,
care a mistuit cea mai mare parte a globului, fiind considerat cel mai mare și ucigător război

1
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 5.

2
neîntrerupt din istoria omenirii.2 A fost prima oară când un număr de descoperiri tehnice noi,
incluzând bomba atomică, au fost folosite la scară largă împotriva militarilor și civililor,
deopotrivă.
Principalele alianțe politico-militare ale războiului au fost, pe de o parte, Puterile Axei
formată la început din Germania nazistă, Japonia imperialistă și Italia fascistă (Axa Berlin-
Roma-Tokyo) la care s-au alăturat România, Bulgaria, Finlanda și Ungaria și, pe de altă parte,
tabăra Aliaților, formată din Franța, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și mai apoi Statele Unite
ale Americii ca principali combatant pe fronturi. Alte ţări (Australia, Belgia, Brazilia, Canada,
Danemarca, Grecia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Iran, Filipine, Polonia,Tailanda şi
Iugoslavia), au fost, de asemenea, considerate ca făcând parte dintre Aliaţi, deşi unele dintre ele
au fost ocupate de forţele Axei, sau chiar s-au alăturat oficial forţelor Axei, e adevărat, prin
constrângere.3
Puterile Axei

Puterile Axei au fost națiunile care au luptat contra Aliaților în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Cele trei puteri principale ale Axei au fost Germania Nazistă, Italia
Fascistă și Japonia imperialistă, care se numeau ,,Axa Roma-Berlin-Tokyo. În perioada de
apogeu, Puterile Axei controlau imperii care dominau o mare parte a Europei, Asiei și
a Oceanului Pacific, însă cel de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu înfrângerea lor totală.
Ca Aliații, apartenența la Axă era foarte dinamică și mai multe națiuni au intrat și apoi au părăsit
Axa. Pe lângă Germania, Italia și Japonia mai erau: România, Ungaria și Finlanda.
Japonia a fost puterea principală a Axei în Asia și Pacific. Imperiul Japoniei, denumit în
mod obișnuit Japonia imperialistă, a fost o monarhie constituțională condusă de Hirohito.
Constituția a prescris că "Împăratul este capul imperiului, combinând în sine drepturile de
suveranitate, și exercițiile, în conformitate cu prevederile prezentei Constituții" (articolul 4) și că
"împăratul are comanda supremă asupra armatei și marinei"(articolul 11).4
Politica expansionistă a Japoniei, înstrăinată de alte țări din Liga Națiunilor,era mai
apropiată de a Germaniei și Italiei, care aveau aceeași politică. Principalii pași ai Japoniei
aliindu-se militar cu Germania a început cu Pactul Anti-Comintern, în care cele două țări se
angajau să se apere de agresiunea Uniunii Sovietice și a oricărei alte puteri.
2
www.scribd.com, vizitat la 25 mai, 2018
3
www.scribd.com, vizitat la 25 mai, 2018
4
www.historia.ro, vizitat la 25 mai, 2018

3
Prima acțiune majoră a Japoniei a fost atacul împotriva Chinei. Invazia ulterioară
japoneză și ocuparea unor părți din China a dus la numeroase atrocități împotriva civililor, cum
ar fi masacrul de la Nanking. Japonezii s-au luptat cu forțele sovieto-mongole în Manchukuo în
1938 și 1939. Japonia a încercat să evite războiul cu Uniunea Sovietică prin semnarea unui pact
de neagresiune cu Uniunea Sovietică, mai târziu, în 1941.
Italia a fost condusă de dictatorul fascist Benito Mussolini, în numele Regelui Victor
Emanuel al III-lea al Italiei.
În timpul Primului Război Mondial, Italia a intrat în război de partea Antantei, deci
împotriva Germaniei și Austro-Ungariei. La încheierea războiului, Italia a făcut mai puține
progrese decât a fost promis în Pactul de la Londra. Pactul de la Londra a fost anulat odată
cu Tratatul de la Versailles, naționaliștii italieni și publicul au văzut acest lucru ca o nedreptate și
un ultraj; au existat peste 600.000 de victime italiene. Acest resentiment, împreună cu
nemulțumirile interne și o încetinire economică a permis fasciștilor italieni conduși de Benito
Mussolini să se ridice la putere în 1922.
În secolul al XIX-lea, după unificare, o mișcarea naționalistă a crescut în jurul
conceptului irredenta Italia, care a pledat pentru includerea vorbitorilor de italiană în zonele
aflate sub dominația străină în Italia. Nu a fost o dorință de a anexa teritoriile dalmate, care au
fost anterior condus de către venețieni și care au avut, prin urmare, vorbitori de limbă italiană.
Intenția regimului fascist italian a fost de a crea un "Nou Imperiu Roman", în care Italia va
domina Marea Mediterană. În anii 1935-1936, Italia a invadat și anexat Etiopia și guvernul
fascist a proclamat crearea "Imperiului Italian" . Liga Națiunilor, condusă de interesele britanice
în aceeași zona, au protestat, cu toate acestea nici o acțiune nu a fost luată serios, deși mai târziu
Italia se va confrunta cu izolarea diplomatică din mai multe țări. În 1937 Italia a părăsit Liga
Națiunilor, și în același an a aderat la Pactul Anti-Comintern, semnat de Germania și Japonia în
anul precedent. În martie/aprilie 1939 trupele italiene au invadat și anexat Albania. Germania și
Italia au semnat Pactul de oțel pe 22 mai.
Germania a fost puterea principală a Axei în Europa și de facto, liderul alianței cu
autoritate asupra Pactului Tripartit. Germania a fost condusă de Adolf Hitler și al său Partid
Muncitoresc German Național-Socialist (Partiul Nazist).
Cetățenii germani au simțit că țara lor a fost umilită în urma Tratatului de la Versailles,
de la sfârșitul Primul Război Mondial, trebuind să cedeze fie o parte din teritoriul imperial,

4
noii Republici Poloneze, fie coloniile sale. Presiunea reparațiilor de război a afectat mult
economia germană, contribuind la hiperinflația de la începutul anilor 1920.
În 1923, Franța a ocupat regiunea Ruhr ca urmare a plăților cu întârziere. Deși situația
Germaniei a început să se îmbunătățească din punct de vedere economic în mijlocul anilor
1920, Marea Depresie a creat dificultăți mari economice și o creștere a forțelor politice care a
pledat pentru soluții radicale la problemele Germaniei. Naziștii, în conformitate cu Adolf Hitler,
au urmat și promovat o politică naționalistă, promovând ideea că Germania a fost trădată de
către evrei și comuniști și a promis să reconstruiască țara, ca o mare putere care, prin extindere,
să includă Alsacia-Lorena, Austria, Sudeții și alte teritorii german-populate din Europa. În afară
de aceasta, naziștii au scopul de a ocupa teritoriul non-german al Poloniei, Țărilor baltice,
și Uniunii Sovietice, de a le coloniza cu germani, ca parte a politicii naziste în Europa de Est.
Cu remilitarizarea Renaniei în martie 1936, Germania a renunțat la Tratatul de la
Versailles. Germania a anexat Austria, mai târziu, în 1938 (operațiunea Anschluss),
regiunea sudetă din Cehoslovacia și teritoriul Memel din Lituania, în 1939. Germania a invadat
apoi restul Cehoslovaciei, în 1939, după crearea Protectoratului Boemiei, al
Moraviei și Slovaciei, în calitate de țară.
La 23 august 1939, Germania și Uniunea Sovietică au semnat Pactul Ribbentrop-
Molotov, care conținea un protocol secret, împărțirea Europei de Est în sfere de influență.
Invadarea Poloniei de către Germania, în cadrul Pactului de opt zile, a condus ulterior la
începutul celui de-al Doilea Război Mondial.
Ungaria a fost condusă de către amiralul Miklós Horthy ca regent. Ungaria a fost prima
țară în afară de Germania, Italia, Japonia care au aderat la Pactul Tripartit, după semnarea
acordului de la 20 noiembrie 1940.
În anii 1910 și sfârșitul anilor 1920, instabilitatea politică a afectat țara până când o
regență a fost stabilită de către Miklós Horthy. Horthy, care a fost un nobil maghiar și austro-
ungar, ofițer de marină, a devenit Regent în 1920. În Ungaria, naționalismul a fost puternic,
astfel cum a fost antisemitismul, care a atras naționaliștii maghiari să sprijine regimul nazist din
Germania. Nu a fost o dorință de către naționaliștii maghiari pentru a recupera teritoriile pierdute
prin Tratatul de la Trianon. Ungaria a atras mai aproape de Germania și Italia, în mare măsură
din cauza dorinței comune de a revizui reglementările de pace făcute după Primul Război
Mondial. Datorită poziției sale pro-germane, ungurii au primit așezările favorabile teritoriale în

5
forma de pe teritoriul german din anexarea Cehoslovaciei în 1939 și Transilvaniei de Nord de la
România în arbitrajul de la Viena din 1940. În timpul invaziei din Iugoslavia, ungurii au permis
trupelor germane să tranziteze pe teritoriul lor și forțele maghiare au luat de asemenea parte la
invazie. Piese din Iugoslavia au fost anexate la Ungaria, în răspuns, Regatul Unit imediat a rupt
relațiile diplomatice.
Atunci când a izbucnit războiul în Europa în 1939, România a fost pro-britanică și
aliata polonezilor. Cu toate acestea, după invazia Poloniei de către Germania Nazistă și Uniunea
Sovietică, și cucerirea germană din Franța și Țările de Jos, România a constatat ea însăși poziția
din ce în ce mai izolată în care se afla. Elementele pro-germane și pro-fasciste au început să
crească.
Pactul Ribbentrop-Molotov dintre Germania Nazistă și Uniunea Sovietică conținea într-
un protocol secret cedarea unei părți din nordul României, Basarabia, Uniunii Sovietice. La 28
iunie 1940, Uniunea Sovietică a anexat Basarabia și a ocupat și nordul Bucovinei și Ținutul
Herța. La 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena, Germania a forțat România să cedeze nordul
Transilvaniei Ungariei. De asemenea, Dobrogea de Sud a fost cedată Bulgariei în septembrie
1940. Într-un efort de a potoli setea elementelor fasciste și de a obține protecția Germaniei, la 6
septembrie 1940, regale Carol al II-lea l-a numit prim-ministru pe generalul Ion Antonescu.
Două zile mai târziu, pe 8 septembrie 1940, Antonescu l-a silit pe rege să abdice și să
transmită prerogativele regale fiului său, Mihai, după care el însuși s-a declarat Conducător, cu
puteri dictatoriale. Sub domnia Regelui Mihai și a guvernului militar a lui Antonescu, România a
semnat Pactul Tripartit pe 23 noiembrie 1940. Trupele germane au intrat în țară în 1941 și au
folosit teritoriul românesc ca platformă pentru invazia Iugoslaviei și a Uniunii Sovietice. De
asemenea, România a fost un important furnizor de resurse pentru Germania nazistă, în special
petrol și cereale.
Bulgaria a fost condusa de Țarul Boris al III-lea, atunci când țara a semnat Pactul
Tripartit la 1 martie 1941. Bulgaria a fost un aliat al Germaniei în primul război mondial și a
căutat o redobândire a teritoriului pierdut, în special Macedonia și Tracia din Marea Egee. În anii
1930, Bulgaria a fost atrasă de Germania nazistă. În 1940, în conformitate cu termenii Tratatului
de la Craiova, Germania a acordat sudul Dobrogei luându-l de la România în 1913. Răsplata
promisă pentru aderarea la puterile Axei a fost stabilirea Bulgariei în cadrul frontierelor definite
prin Tratatul de la San Stefano.

6
Bulgaria a participat la invazia germană a Iugoslaviei și Greciei, și a
anexat Vardar Banovina din Iugoslavia și estul Macedoniei grecești și Tracia de Vest din Grecia.
În ciuda presiunii germane, Bulgaria s-a implicat în invazia pe care Germania a înteprins-o
împotriva Uniunii Sovietice și nu a declarat război acestei țari. Totuși, în ciuda lipsei declaraței
de război, Marina bulgară a fost implicată într-un număr de ciocniri cu Flota Sovietică a Mării
Negre, care a atacat nave de transport bulgare.

Cauzele celui de-al Doilea Război Mondial


Perioada ce-a urmat primei conflagraţii mondiale a fost una a competiţiei dintre învinşi şi
învingători pentru supremaţie pe scena vieţii internaţionale. Răsturnările în raporturile de putere
de pe continentul european, ca şi creionarea a două blocuri politico-militare rivale, au făcut ca
timpul scurs până la izbucnirea celei de-a doua conflagraţii mondiale să fie extrem de scurt.
Practic, crizele şi conflictele dintre state au constituit preludiul declanşării Celui de-al Doilea
Război Mondial şi sunt acţiuni în forţă ale statelor care doreau să răstoarne ordinea instituită, în
1919-1920, prin Pacea de la ParisVersailles. În 1931 Japonia atacă China şi ocupă Manciuria.
Marile puteri occidentale ca şi Liga Naţiunilor n-au fost pregătite pentru a gestiona acestă criză şi
au dat câştig de cauză Japoniei. Patru ani mai târziu, încurajată de “succesul” Japoniei, Italia
fascistă invadează şi cucereşte Abisinia (Etiopia). Evenimentele se precipită şi în Europa, unde
Germania invadează Austria(1938), iar ulterior, printr-o lovitură de graţie, a pus capăt definitiv
existenţei Cehoslovaciei( 15 martie 1939), ţara fiind transformată în „Protectorat al Boemiei şi
Moraviei“, satelit al Reich-ului. Distrugerea Cehoslovaciei n-a avut efecte geopolitice, ci mai
mult psihologice. Cel de-al Doilea Război Mondial nu mai putea fi evitat, după ce Germania
nazistă şi Uniunea Sovietică şi-au împărțit sferele de influenţă pe continentul European.5
Scânteia care a aprins vâlvătăile Celui de-al Doilea Război Mondial a fost un „incident“
la frontiera germano-polonă, petrecut în toamna anului 1939. Cauzele, însă, se găsesc în
evoluţiile politice, economice şi în frustrările care au traversat începutul de secol XX în istoria
Europei. Pentru generaţia de după război, marcată profund de traumele luptelor şi ale sacrificiilor
de tot felul, cea mai simplă explicaţie asupra genezei celei de-a doua conflagraţii a fost tendinţa
spre revanşă şi expansiune a Germaniei naţional-socialiste conduse de Adolf Hitler. Tratatul de
pace de la Paris-Versailles, dictat Germaniei la sfârşitul primului război mondial de către puterile

5
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 59.

7
învingătoare, conţinea elemente de răzbunare şi umilire pe care germanii n-au putut să le
accepte.6 Păcii de la Paris i-a lipsit de la început validitatea morală. Nu numai pentru învinşi, dar
chiar şi pentru minţile lucide din tabăra învingătorilor, condiţiile impuse Germaniei conţineau
sâmburele revanşei. În aceste condiţii, în Germania au luat naştere, în anii imediat următori
încheierii primului război mondial, numeroase formaţiuni animate de spiritul revanşard. Printre
acestea, prin pretenţiile sale expansioniste, s-a evidenţiat Partidul Naţional-Socialist. Obiectivele
politicii externe ale naziştilor au fost expuse de liderul partidului, Adolf Hitler, în lucrarea „Mein
Kampf“ (Lupta mea), devenită ulterior carte de căpătâi a nazismului. Din aceste considerente,
unii oameni politici şi istorici au atribuit întreaga responsabilitate- sau aproape pentru
declanşarea războiului, Germaniei hitleriste.
Desfășurarea războiului
În ziua de 1 septembrie 1939, trupele germane au trecut la ofensivă împotriva Poloniei.
Anglia şi Franţa, în conformitate cu garanţiile de securitate acordate statului polonez, au declarat
la 3 septembrie 1939 război Germaniei. SUA se declara în afara conflictului, iar o serie de state
din Europa, printre care şi România, îşi proclamă starea de neutralitate. În urma victoriilor
fulger, trupele Wehrmachtului au ocupat Cracovia (6 septembrie), iar guvernul polonez se
retrăgea la Liublin. La 17 septembrie 1939, guvernul polonez şi înalţii demnitari politici părăsesc
Varşovia asediată şi se refugiază în România. Din Est, trupele Armatei Roşii au trecut la
agresiune depăşind frontiera polono-sovietică. După lupte înverşunate, trupele poloneze au
capitulat în faţa forţelor Werhmachtului, la 28 septembrie 1939. În aceeaşi zi, la Moscova,
miniştrii de externe german şi sovietic au semnat tratatul prin care au împărţit statul polonez7.
Pe frontul de vest francezii treceau la ofensivă. Faptele par să demonstreze că nici Anglia
şi nici Franţa nu s-au angajat în mod serios în conflict şi astfel a început un război pe care
gazetarii l-au denumit „război straniu“.
În est, URSS a trecut la materializarea înţelegerilor convenite cu partenerul german, prin
pactul Ribbentrop-Molotov, şi a atacat la 30 noiembrie 1939 Finlanda. La 12 martie 1940
guvernul finlandez a capitulat şi a semnat tratatul de pace prin care a satisfăcut cererile
Kremlinului.
Reuşita „blitz-krieg“-ului german în Norvegia şi Danemarca a zdruncinat aliaţii din
letargia lor. Cucerind ţările nordice, Germania a luat sub control importante baze maritime şi
6
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 149.
7
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 150.

8
aeriene. Au obţinut nu numai importante avantaje strategice, ci şi baze de materii prime cu care
şi-au asigurat industria de război.8
Trupele germane, împărţite în trei grupuri de armată, au atacat pe trei direcţii spre Olanda
şi Nordul Belgiei; direcţia Luxemburg şi către linia fortificată de apărare a Franţei – Maginot.
După o scurtă împotrivire, armata olandeză a capitulat în ziua de 1/5 mai 1940 (Planul Galben).
În ziua de 10 iunie 1940, guvernul francez se refugia la Tours, ca urmare a înfrângerilor
suferite de armatele sale. În după amiaza aceleiaşi zile, Italia declară război Franţei, neţinând
cont de avertismentele SUA. Trupele germane pătrund fără să întâmpine rezistenţă în Paris pe 14
iunie 1940. În după amiaza zilei de 22 iunie 1940, la Réthondes, este semnată convenţia de
armistiţiu. Franţa era împărţită în două: partea de nord, nord-est şi vest ocupată, restul zonă
liberă. În teritoriul neocupat se instalează guvernul colaboraţionist al mareşalului Petain. La
Londra, Winston Churchill respinge orice propunere făcută de Hitler şi critică sever încheierea
armistiţiului de către guvernul Petain.
În est, în teritoriile anexate prin forţă(Basarabia și nordul Bucovinei), URSS a instaurat
un regim de teroare politică şi exterminare etnică prin deportări ale românilor în teritoriul URSS.
După „rezolvarea litigiului“ teritorial cu România, Stalin a ordonat transpunerea în practică a
înţelegerilor sovieto-germane din Protocolul Molotov-Ribbentrop cu privire la Ţările Baltice,
anexându-le. În aceeaşi lună, Germania şi Italia au impus României Dictatul de la Viena dând
satisfacţie Ungariei fasciste care a anexat nord vestul Transilvaniei. După respingerea, din nou,
de către guvernul britanic, la 8 august 1940, a „ofertei“ de pace, Hitler a ordonat începerea
operaţiunilor prin bombardarea masivă a oraşelor Londra, Liverpool, Manchester, Bristol etc.,
însă n-a obţinut mult râvnita supremaţie aeriană.
Italia dorea să redevină o mare putere şi să-şi formeze propriul imperiu colonial. Benito
Mussolini a declanșat la 10 iunie 1940 operațiunile de invadare a Somaliei britanice, Libiei și
Egiptului, însă contraofensiva britanică a determinat capitularea Italiei în Africa. Ofensiva
italiană în Balcani n-a avut mai mult succes ca cea din Africa. La cererea de intervenţie a Italiei,
Germania a trimis în Balcani o impresionantă forţă de invazie. În primele zile ale lunii aprilie
1941, Iugoslavia şi Grecia au fost atacate succesiv, de pe mai multe direcţii, de trupe italiene,
germane, maghiare şi bulgare. România, deşi făcea parte din Axă,a refuzat să participe la acţiuni
militare. La 13 aprilie Belgradul a fost ocupat de trupele germane şi părţi din Iugoslavia au fost

8
W. Churchill, Al Doilea Război Mondial vol. 1, Editura SAECULUM I.O., București, 1996, p. 202

9
anexate de Ungaria, Bulgaria şi Italia, sau ocupate de Germania. După scoaterea din luptă a
Iugoslaviei, forţele Axei s-au năpustit asupra Greciei. Victoriile militare obţinute în Europa şi în
afara ei, de către Germania, Italia şi Japonia, le-au determinat pe acestea să-şi împartă sferele de
influenţă în lume şi să colaboreze în vederea instaurării unei „noi ordini“ internaţionale.
Înţelegerile s-au materializat în Pactul Tripartit (27 sept. 1940) care în esenţă prevedea: „dreptul“
Germaniei şi al Italiei de a instaura noua ordine în Europa, al Japoniei în Asia.9 La pact au aderat
sateliţii Germaniei, printre care şi România (23 noiembrie 1940), însă fără ca acestea să poată
influenţa în vreun fel situaţia politică per ansamblul raportului de putere regional sau global.10
După capitularea Franţei şi reducerea capacităţii de ripostă a Marii Britanii, Hitler a avut
iluzia că a obţinut „libertatea“ de acţiune în Est şi evitarea unui război pe două fronturi. La 22
iunie 1941, s-a declanşat atacul german asupra URSS. Dacă Germania comitea, prin prisma
dreptului internaţional public, valabil în epocă, o agresiune clară, urmărind anexarea unor
teritorii ce nu-i aparţinuseră niciodată, România şi Finlanda au intrat în război pentru a elibera
teritoriile anexate de URSS cu un an în urmă.
Forţele germane deţineau nu numai superioritatea în oameni şi tehnică, ci şi o experienţă
de război de aproximativ doi ani care a contat în economia luptei în prima parte a războiului. Prin
declanşarea planului „Barbarossa“, la 22 iunie, Hitler şi-a surprins „tovarăşul“ cu care împărţise
Europa la 23 august 1939 şi i-a pricinuit acestuia grave înfrângeri. Dacă pe plan militar în vara
anului 1941 URSS a fost la un pas de catastrofă, pe „frontul diplomatic“ a repurtat primele
succese prin punerea bazelor Coaliției Națiunilor Unite alături de Marea Britanie și SUA care
prevedea ajutorul reciproc şi obligaţia că nici una din părţi să nu încheie pace separată cu
Germania.
Bătălia pentru Moscova a început în ultimele zile ale lunii septembrie 1941, iar la 7
octombrie trupele sovietice s-au retras pe linia Mojask, pe care n-au putut-o menţine, şi trupele
germane ajung în a doua jumătate a lunii noiembrie la numai 25-30 km de Moscova. În faţa
Moscovei mitul invincibilităţii armatelor germane a fost spulberat şi a abandonat „blitz-krieg“-ul.
Planurile germane pentru anul 1942 erau ambiţioase. Se preconiza ca în patru etape să se ajungă
pe Don şi Volga pentru a se încercui Stalingradul şi apoi să coboare spre Caucaz, pentru a fi
luate în stăpânire câmpiile petrolifere ruseşti. În primele zile ale lunii iulie, trupele germane şi
române cuceresc Sevastopolul şi continuă ofensiva spre Stalingrad şi Rostov pe Don. Trupele
9
Gheorghe Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945. Iaşi, 1995, p. 23-24.
10
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 152.

10
sovietice iau măsuri pentru apărarea Stalingradului. La 17 septembrie au început luptele de
apărare a Stalingradului. La 2 februarie 1943 se termină una din cele mai mari bătălii din istoria
celui de-al doilea război mondial. Germania a pierdut iniţiativa strategică pe uscat, după ce o
pierduse anterior pe cea aeriană: Comandamentul sovietic a preluat iniţiativa strategică şi a
menţinut-o până la sfârşitul războiului.
În cursul aceluiaşi an, aliaţii au pregătit un plan minuţios de distrugere a forţelor germane
şi italiene în nordul Africii şi de preluare a iniţiativei strategice în Pacific. La sfârşitul lunii mai
1942, italienii şi germanii au declanşat luptele care aveau să se încheie, pentru ei, cu dezastrul de
la El Alamein, din octombrie 1942.11
Bătălia de la El Alamein a fost preludiul unei serii de victorii ale aliaţilor în Africa de
Nord şi care s-au încheiat cu alungarea trupelor germano-italiene de pe continentul negru. Astfel
că, la jumătatea lunii mai 1943, peste un sfert de milion de ostaşi germani şi italieni au fost făcuţi
prizonieri, printre care 20 de generali.
Expansiunea niponă în Indochina, a provocat o reală şi vie indignare la Washington.
Guvernul SUA a ripostat prompt şi a blocat bunurile japoneze în Statele Unite. Japonia
reacţionează şi în 7 decembrie 1941 atacă baza aero-navală de la Pearl Harbor. În primăvara
anului 1942, încep confruntările în Pacific, cunoscute ca „marile bătălii de pe teatrul de operaţii
al Pacificului de Sud-Vest. (Australia, Filipine, Noua Guinee, arhipelagul Solomon, Bismarck şi
Indonezia). Între 26 mai – 6 iunie 1942 s-a desfăşurat bătălia aero-navală din zona atolului
Midway şi a insulelor Aleutine dintre flotele japoneză şi americană.
Iniţiativa strategică a trecut decisiv de partea SUA şi a aliaţilor săi. Pierderea iniţiativei
strategice de către armatele germane şi coordonarea mai eficientă a acţiunilor politico-militare în
cadrul Coaliţiei Naţiunilor Unite (Conferinţa de la Casablanca din 14-16 ianuarie 1943) au
condus la obţinerea altor victorii decisive pe teatrele de operaţiuni din Europa şi Pacific. În urma
victoriilor obţinute de forţele aliate, Axa începe să se clatine. Regele Victor-Emanuel hotărăşte la
sfârşitul lunii iulie să-l înlocuiască pe Bennito Mussolini cu mareşalul Badaglio. La 5 august
1943 noua conducere a Italiei a angajat negocieri secrete cu angloamericanii în Sicilia. Pe 3
septembrie 1943 s-a semnat armistiţiul însă va fi anunţat pe 8 septembrie, iar aliaţii au început
operaţia de debarcare în Italia continentală. Până la mijlocul lunii octombrie trupele anglo-
americane eliberaseră jumătate din Italia. În vest, Roma a fost eliberată la 4 iunie 1944. Două

11
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 155.

11
zile mai târziu pe plajele Normandiei o uriaşă grupare de forţe s-a revărsat asupra
„inexpugnabilului zid al Atlanticului“, desantată din aproximativ 11. 000 de avioane şi 5000 de
nave. Acestea au trecut ulterior la ofensivă, deschizând astfel cel de-al doilea front în Europa.
Trupele aliate au înregistrat succese importante. După eliberarea Parisului (24 august) au fost
curăţate de trupele germane oraşele Rouen şi Dieppe, Soissons, Reims şi Verdun. La 3
septembrie unităţi britanice au intrat în Bruxelles, Belgia fiind eliberată la începutul lunii
noiembrie 1944.
Pe frontul de Est, România a ieşit din Axă la 23 august 1944, producând cea mai mare
catastrofă militară armatei germane, după cea de la Stalingrad. La câteva săptămâni (9
septembrie) Bulgaria s-a alăturat forţelor Naţiunilor Unite, declarând război Germaniei. Trupele
sovietice vor înainta rapid spre centrul Europei, forţele germane fiind în această parte a Europei
incapabile de o rezistenţă care să stăvilească ritmul Armatei Roşii. 12 În Vest, Germania a
încercat fără succes o contra ofensivă de mari proporţii- cunoscută ca Bătălia din Ardeni (16
decembrie 1944 – 30 ianuarie 1945) – prin care să determine „cercurile conducătoare anglo-
americane – să recurgă la o înţelegere“. Eşecul german s-a datorat printre altele şi ofensivei de
proporţii pe care au declanşat-o Armata Roşie şi trupele române. Mijlocul lunii decembrie 1944 a
însemnat intrarea trupelor sovietice pe teritoriul german. La sfârşitul lunii februarie, ruşii
cuceriseră Danzig-ul şi o parte a Pomeraniei. Viena a căzut în luna aprilie 1944. Germania, la
această dată mai era ca stat doar o fâşie lungă şi îngustă de aproximativ 100 km lărgime,
mergând de la coasta Balticii în jos spre Iugoslavia şi nordul Italiei. La începutul lunii martie,
armatele americane erau la Rin. Între aliaţi a început cursa pentru cucerirea Berlinului. Atacul
final al ruşilor asupra Berlinului s-a dat la 12 aprilie 1945. Au încercuit Capitala celui de-al
treilea Reich pe 25 aprilie. Pe 2 mai rezistenţa a fost zdrobită. La 8 mai 1945 reprezentanţii
Germaniei, în frunte cu amiralul Donitz, care preluaseră conducerea după sinuciderea lui Hitler
şi a fidelilor săi, au semnat capitularea. Războiul mondial se termina pentru Europa.
Derularea operaţiunilor din Pacific a însemnat, în fapt, terminarea celui de-al Doilea
Război Mondial după mai multe bătălii aero-navale castigate de americani în fața japonezilor.
În vara anului 1945, întregul Imperiu Japonez a început să se clatine. La începutul lunii
august americanii au luat o decizie de o gravitate extremă: lansarea primei bombe atomice. Cele

12
C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007, p. 157.

12
două bombe atomice lansate asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki la 6 și 8 august 1945 au
determinat capitularea Japoniei la 14 august 1945. Cel de-al Doilea Război Mondial lua sfârșit.
Concluzii
În corelație cu teoriile relațiilor internaționale, desfășurarea celui de-al Doilea Război
Mondial a demonstrat cu înverșunare teoria realismului în ce privește relațiile dintre statele
lumii. În astfel de condiții, politica internațională nu este altceva decât, vorba lui Thomas
Hobbes, o permanentă luptă pentru putere, un război al tuturor contra tuturor (bellum omnium
contra omnes).
O altă caracteristică a realismului aplicabilă temei prezentate este aceea că aliații pot
crește capacitatea de apărare a statului, dar loialitatea și disponibilitatea lor nu trebuie
supraestimată și nici asumată ab initio, deoarece conform teoriei realiste, statele sunt actorii
principali pe scena politică internațională, iar conflictul de interese între acești actori este
inevitabil. Cel de-al Doilea Război Mondial ne-a arătat astfel că crearea alianței Puterilor Axei
nu a avut ca scop decât expansiunea individuală a principalelor sale membre: Germania nazistă,
Italia fascistă și Japonia imperialistă, care prin aderarea la Pactul Tripartit au urmărit delimitarea
zonelor de influență în Europa și Asia, iar aliații nu au fost decât ajutoare militare în dorința lor
de dobândire a puterii.
Așadar, în această vizune, alianțele nu au decât un scop militar, de asigurare a resurselor
necesare pe timp de război, în contradicție cu viziunea liberalistă care vede în alianțe drept o
asigurare a interdependenței dintre state în mai multe domenii de activitate precum cel politic,
comercial, cultural, și nu doar militar.
Secolul al XX-lea a fost marcat de astfel de evenimente și, implicit, de crearea de alianțe
politico-militare în scopul dobândirii de putere și de delimitare a sferelor de influență (Primul
Război Mondial, Războiul Rece) teoria realismului punându-și amprenta aproape exclusiv asupra
celor 100 de ani. Acest fapt ne demonstrează că, deși au existat perioade în care teoria
liberalismului părea a câștiga tot mai mult teren prin promovarea păcii și a pactelor internaționale
și de neagresiune (perioada interbelică), realismul ne arată că natura umana este predispusă la
conflict, la război și că accentul va fi pus întotdeauna pe dobândirea de putere a actorilor scenei
politice a lumii și că alianțele nu sunt decât niște mijloace prin care statele își ating scopurile.
Bibliografie:
1. C. Hlihor, E. Căpățînă, Comunicarea în conflictele și crizele internaționale, București, 2007

13
2. Gheorghe Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945. Iaşi, 1995
3. W. Churchill, Al Doilea Război Mondial vol. 1, Editura SAECULUM I.O., București, 1996
4. A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Editura Polirom, Iaşi, 1999
5. www.scribd.com, vizitat la 25 mai, 2018
6. www.historia.ro, vizitat la 25 mai, 2018

14

S-ar putea să vă placă și