Sunteți pe pagina 1din 2

253 ÎNCOTRO?

Efraim Dascălu

De câteva zile, o adevărată furtună bântuie în rândul profesorilor, furtună


cauzată de modificarea calendarului mişcării personalului didactic în timpul
desfăşurării acestuia. Profesorii care sperau să devină titulari pe baza articolului
253 din Legea Educaţiei nu mai au această posibilitate.
Aşa cum am afirmat în articolul (a se insera linkul) un profesor care dă concurs în
anul A şi obţine un post de suplinitor la unitatea de învăţământ preuniversitar X se
putea titulariza la acea unitate, în perioada anilor A+1 – A+6, dacă erau îndeplinite, în
principiu, următoarele 4 condiţii: 1) lua cel puţin nota 7, 2) era înscris la examenul
pentru obţinerea definitivării, 3) postul avea viabilitate (adică putea exista minim 4
ani) şi 4) Consiliul de administraţie al unităţii şcolare respective era de acord (ba mai
mult, existau informaţii că această din urmă condiţie nici nu ar fi fost necesară).
Acestea erau prevederile articolului 253 din Legea 1/2011. Prevederi care, deşi au fost
declarate neconstituţionale şi în urmă cu câţiva ani, au continuat să existe cu minime
modificări, până în anul 2018. Şi, foarte probabil, ar fi fost şi în prezent dacă nu ar fi
apărut acea iniţiativă legislativă care propunea creşterea valabilităţii examenului de la
6 la 10 ani, iniţiativă care a determinat preşedintele să sesizeze Curtea Constituţională,
iar aceasta a declarat neconstituţionale şi iniţiativa legislativă şi prevederile articolului
253 din Legea 1/2011 care permiteau titularizarea pe baza unui examen susţinut în
urmă cu până la 6 ani. Asta a fost în iulie. Cu toate acestea, ministrul interimar al
educaţiei care a emis, în noiembrie 2018, ordinul de aprobare al mişcării personalului
didactic pentru anul şcolar următor (2019-2020) a inclus etapa de „repartizare în baza
articolului 253”. Astfel, aşa cum era de aşteptat, toţi profesorii care îndeplineau cele 4
condiţii sus-menţionate şi-au făcut dosar pentru şedinţa de repartizare. Dar… pauză.
Ministerul şi-a dat (sau a fost forţat să îşi dea) seama că aceste prevederi sunt
neconstituţionale şi, uite aşa, s-a creat o „abrambureală”. E drept că urmează să fie
publicată în Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă care prevede ca profesorii
pregătiţi să devină titulari pe baza prevederilor articolului 253 să poată ocupa
posturile pe care se află pe durata viabilităţii lor, dar sintagma este interpretabilă. Ce
se va întâmpla, de fapt?
O primă posibilitate este că posturile pregătite pentru viitorii titulari să nu mai fie
scoase la nicio altă etapă de mobilitate atâta vreme cât sunt viabile. Ce ar însemna
asta? Ca profesorii ocupanţi, deşi suplinitori, să fie aproape ca nişte titulari. Se evită,
astfel, unele situaţii neplăcute în care cei titularizaţi cu „253” plecau după primul an
de activitate ca titulari, dar se creează, în continuare, discriminare. Suplinitorii au
dreptul la 3 ani de continuitate, ori cei aflaţi în situaţia creată de „cosmetizarea”
articolului 253 ar putea avea un avantaj net superior, nefiind precizat numărul maxim
de ani privind viabilitatea postului. În principiu, dat fiind faptul că un post titularizabil
este declarat ca viabil 4 ani, rezultă că şi în acest caz ar fi tot 3 ani, dar nu există nici
un indiciu clar că viabilitatea postului nu poate fi mai mare şi, ca urmare,
discriminarea există. La un suplinitor obişnuit, termenul de 3 ani curge de la anul
susţinerii examenului pe când în acest caz se iau în calcul examenele susţinute cu
până la 6 ani în urmă. O altă modalitate de interpretare ar fi ca posturile pe care vor fi
repartizaţi care urmau să devină titulari să trebuiască să fie declarate la fiecare etapă
de mobilitate şi astfel, să poată fi ocupate fie prin restrângere (parţială – dacă se
divizează, că depinde de conducerea unităţii şcolare – sau totală), fie prin pretransfer,
fie prin concurs, fie prin detaşare (în interesul învăţământului sau la cerere). Însă şi
aşa, discriminarea tot există, pentru că se iau în vedere rezultatele obţinute la
concursurile susţinute cu până la 6 ani în urmă, nu cu 3 ca şi în cazul suplinitorilor
obişnuiţi. Aşteptăm precizările.