Sunteți pe pagina 1din 1

CONCEPT PUBLISHING

STR451 REPLACEMENT

Exemplu de înlocuire al CI STR 451 (care nu mai este livrat de cãtre furnizori, sau dacã se
gãseºte are un preþ mult prea ridicat) cu CI STR 50103.

Configuraþia pinilor
Corespondenþa dintre terminale:
STR 451

STR 451 STR 50103 1 - Intrare

1 1 2 - Ieºire

3 - Masã
2 2
4 - Trigger
3 3

4 4

1
STR
50103
2 4

1 2 3 4

www.DataSheet4U.com

REPAIR DATA BASE


TEHNICA AV-TV & automatizãri
www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com