Sunteți pe pagina 1din 1

CORELAȚII IMAGISTICE IN DETERMINAREA POZITIILOR CANINILOR INCLUȘI.

Ne propunem să demonstram avantajele metodelor imagistice 3D în stabilirea unui


diagnostic de maximă precizie în incluzia caninilor, care să permită o decizie terapeutică optimă,
principalul deziderat fiind menținerea caninului și redresarea lui chirurgical-ortodontică. Material și
metodă: Lotul de studiu a cuprins 15 pacienți cu incluzie de canini superiori, uni și bilaterală, internați în
Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Timișoara în perioada 2013-2015. Pentru fiecare caz s-a utilizat
ca metodă de investigație paraclinică imagistica CBCT și reconstrucția 3D. În funcție de particularitățile
cazului clinic, caninii incluși au fost abordați printr-o metodă chirurgicală conservativă, cu menținerea lor
la nivelul arcadei maxilare și tracțiunea chirurgical-ortodontică sau prin abordare chirurgicală radicală
prin odontectomie atunci când mijloacele de restaurare și poziția sau forma rădăcinii au contraindicat
metoda conservativă. Metodele de abord chirurgical au fost: abordul palatinal, abordul vestibular și
abordul mixt, vestibulo-palatinal. Rezultate: Tehnica imagistică CBCT și reconstrucția 3D realizează
vizualizarea precisă a poziției caninului inclus și identificarea raporturilor anatomice cu zonele de risc
crescut (sinus maxilar, planșeul foselor nazale, pachetul vasculo-nervos al nervului nazo-incisiv și al
nervului suborbitar). Dintre cele 15 cazuri de incluzie canină, în 5 cazuri s-a recurs la odontectomie.
Detaliile anatomice furnizate de CBCT au decis atitudinea radicală și au orientat metoda chirurgicală,
astfel încât riscul accidentelor și complicațiilor intra și postoperatorii să fie limitat. Concluzii: Metodele
chirurgicale moderne folosite în practica curentă, mijloacele imagistice avansate disponibile (imagistica
CBCT) și posibilitățile de reconstrucție 3D virtuală permit atât planificarea în detaliu a intervențiilor
chirurgicale de odontectomie a caninilor incluși precum și abordarea cu un sacrificiu considerabil mai
scăzut al osului alveolar.