Sunteți pe pagina 1din 4

CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

● Bd. Tomis nr. 51, Constanţa – 900725 ● Tel. : 0241-708446 / Fax : 0241-708431 ● e-mail : consjud@cjc.ro ●

NR. _______ / ________2009

Catre,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In atentia domnului ministru Gheorghe Pogea

Prin prezenta adresa va aducem la cunostinta ca, potrivit legii bugetului


de stat pe anul 2009 nr. 18 / 2009, judetului Constanta i-a fost repartizata
suma de 57.673 mii lei reprezentand “Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor”.
Aceasta suma a fost repartizata de catre Consiliul Judetean astfel:

- Lei -
DESCENTRALIZATE SUMA
Sistem de protectie a copilului si centrelor de
asistenta sociala a persoanelor cu handicap 30.616.000
Program “Lapte si Corn” 9.893.369
Invatamant special 13.843.342
Personal neclerical 2.271.791
Serviciul public comunitar de evidenta a 1.048.498
persoanelor
TOTAL 57.673.000

Consiliul Judetean Constanta, in calitate de ordonator principal, nu are


posibilitatea sa aloce din bugetul propriu sumele necesare datorita faptului ca
nu a realizat venituri suplimentare (peste bugetul initial), astfel ca nu va putea
finanta activitatea acestor institutii din buget local.
Acest lucru ar insemna neacordarea drepturilor salariale.
De asemenea, neacordarea sumelor necesare pentru plata facturilor de
utilitati, alimente, medicamente, ar avea ca efect intarzierea la plata a
facturilor si ar atrage penalitati si majorari de intarziere conform clauzelor
contractuale, ceea ce ar insemna majorarea sumelor initiale de plata.
Referitor la Programul Guvernamental « Lapte si Corn », din suma
repartizata de 9.893.369 lei s-a cheltuit pana la data de 30.09.2009 suma de
9.653.817 lei aflandu-ne in imposibilitatea achitarii facturilor pe lunile
octombrie, noiembrie si decembrie.
Pentru evitarea situatiilor enumerate mai sus, va solicitam respectuos
sa fiti alaturi de noi si sa ne sprijiniti in suplimentarea sumelor defalcate din
T.V.A pentru :
- Lei -
DESCENTRALIZATE SUMA
Sistem de protectie a copilului si centrelor de 6.326.891
asistenta sociala a persoanelor cu handicap,
din care:
- cheltuieli de personal 5.705.960
- cheltuieli materiale 620.931
Program “Lapte si Corn” 6.420.448
Invatamant special, din care: 470.000
- cheltuieli de personal 220.000
- cheltuieli materiale 250.000
Personal neclerical 402.000
TOTAL 13.619.339

Pentru sustinerea activitatii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si


Poduri Constanta, Consiliul Judetean Constanta solicita suplimentarea
sumelor defalcate din T.V.A. cu suma de 65.900.000 lei pentru :
- cheltuieli curente 21.966.667 lei ;
- cheltuieli de capital 43.933.333 lei.
Aceasta suma este necesara pentru lucrari de reparatii curente
executate si neachitate (reparatii poduri si podete, modernizari drumuri
judetene), realizarea obiectivelor de investitii deja demarate, precum si pentru
combaterea unor evenimente neprevazute.
Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati posibilitatea repartizarii
de fonduri suplimentare la urmatoarea rectificare.

P R E S E D I N T E,
NICUSOR DANIEL CONSTANTINESCU
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Str. Apolodor, nr. 17, cod : 050741,


Sector 5, BUCURESTI