Sunteți pe pagina 1din 1

Conditiile politice de dezvoltare a principatelor romanesti (secolele XVI-

XVII)
Principatele Române sunt voievodatele cu populație majoritar romanofonă constituite
în Evul Mediu pe teritoriul carpato-dunărean, numite în limbajul popular Țările
române: Transilvania, Moldova, Țara Românească și Dobrogea.
Moldova
Teritoriul Principatului Moldova apare în anul 1359 între Nistru și Marea Neagră la est,
culmile Carpaților Orientali la vest, râurile Ceremuș și Nistru la nord,
râurile Milcov, Putna, Siret și fluviul Dunărea la sud. Prin tradiție, teritoriul Principatului
Moldova era împărțit în Țara de Sus și Țara de Jos, ele însele împârțite
în Ținuturi (Cernăuți, Onut ulterior devenit Hotin, Soroca, Strășineț, Câmpulung,
Suceava, Dorohoi, Hârlâu, Orhei, Neamț, Roman, Cotnari, Iași, Lăpușna, Bacău, Vaslui,
Tutova, Fălciu, Tighina, Putna (Vrancea), Tecuci, Covurlui, Tigheciu, Chilia, Ceatea-
Albă) la rândul lor împărțite în Ocoluri mai mici. Partea Țarii de Jos situată de-a lungul
malurilor Dunării și mării se numea Basarabia, fiindca aparținuse inițial Țării Românești,
condusa de dinastia Basarabilor. Turcii au denumit această regiune Buçak (Bugeac).
Din 1775 (anexarea de către Austria a regiunii de nord-vest, de atunci
denumită Bucovina) și mai ales din 1812 (anexarea de către Rusia a jumătății de la est
de Prut, de atunci denumită Basarabia), teritoriul principatului Moldovei se compune din:

 Moldova de apus este teritoriul rămas din Principatul Moldovei după pierderea


Bucovinei și a Basarabiei. Principatul Moldovei formează România contopindu-se cu
Țara Românească prin Unirea din 1859. Această regiune din nord-vestul României
moderne cuprinde 8 județe actuale și, în Ucraina, Ținutul Herța, un mic teritoriu
anexat de URSS în urma ultimatumului din iunie 1940 prin care României i se cerea
cedarea imediată a Basarabiei si a Bucovinei (Herța nu era revendicată în textul
sovietic). Astăzi este inclus în regiunea Cernăuți din Ucraina.
 Basarabia, așa cum a fost delimitată prin anexarea rusească din 1812, este situată
între râurile Nistru, Prut și Dunăre, Marea Neagră și Bucovina. Aproximativ 2/3
aparține astăzi Republicii Moldova, restul Ucrainei (Hotinul și cea mai mare parte
a Bugeacului).
o Bugeac-ul - reprezintă partea de sud a Basarabiei și corespunde aproximativ
cu Basarabia inițială, medievală. Denumirea este de origine turco-tătară, din
secolul XVI. Astăzi Bugeacul se găsește în cea mai mare parte pe teritoriul
Ucrainei și este inclus în regiunea Odessa. O mică parte a acestuia (Tighina și
zona situată la sud de aceasta) aparține Republicii Moldova.
o Cahul, Bolgrad și Ismail reprezintă teritoriul din sudul și sud-vestul
Basarabiei atribut Moldovei în 1856 și cedat în Rusiei 1878. Se suprapune parțial
cu Bugeacul de sud-vest.
 Bucovina reprezintă teritoriul moldovenesc anexat de către Imperiul Habsburgic în
1775. Astăzi este împărțită între România (sudul) și Ucraina (nordul). Centrul
politico-cultural al Bucovinei a fost orașul Cernăuți, în prezent în Ucraina.