Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele.................................... Data.............................

Cuvântul – parte de propoziţie


Fişă de lucru

1. Grupează pe coloane părţile de vorbire învăţate:


a) urmat,este,el,cinci,ţepoase,ghemotoace;
b) ieşi,culcuş,tainic,ariciul,din;
c) în,,a, plăcută,serii,răcoarea,plimbă,ei,se.
substantive adjective numerale verbe cuv.de legătură

...................... ...................... .................... ............... ........................

...................... ....................... ..................... ................ .......................

...................... ....................... ..................... ................. ........................

...................... ........................ ...................... ................. .........................

2.Ordonează cuvintele de la ex. de mai sus ,pornind de la recunoaşterea verbului,


astfel încât să obţii propoziţii:

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

c) ..........................................................................................................................................

3.Completează:
Cuvintele sunt .................................................... . Ele intră în alcătuirea ..............................
şi devin ...................................................... .

4.Completează propoziţiile punând în locul întrebărilor cuvinte potrivite :

a) (Cine?) argintii luminau noaptea . .........................


b) Mama şi fiica sa (ce fac?) la cumpărături . ........................
c) Buturuga (care?) răstoarnă carul (ce fel de ?). .......................
d) Ochii calzi ai bunicului răspândeau ( ce?). ..........................

5.Adresează întrebarea potrivită pentru fiecare parte de propoziţie:

Floricele multicolore brodează covorul de iarbă .


(............) (................) (.............) (..........) (.............)

6.Desenează - Cum te-ai simţit la lecţie ?