Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de


accident?
a. orice persoană aflată la locul de muncă;
b. orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să
acorde primul ajutor;
c.  şeful de secţie.

2. Curatarea si dezinfectia ustensilelor folosite pentru efectuarea


curateniei se face:
a. zilnic
b. o data pe saptamana
c. lunar

3. Amenzile contravenţionale potrivit Legii nr. 319/2006 se aplică:


a. de către Directorul General;
b. de către orice persoană din societate cu funcţii de răspundere;
c. de către inspectorii de muncă. şeful de secţie.

4. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor de


securitate şi sănătate în muncă poate fi:
a. penală, administrativă, disciplinară,civilă;
b. civilă, penală, patrimonială, contravenţională;
c. disciplinară, materială, contravenţională, penală.

5.Spalarea igienica a mainilor se face:

a. inainte si dupa contactul cu un apartinator

b.dupa orice contact accidental cu sange

c. nu este obligatorie

6. Caile de transmitere ale infectiilor nosocomiale sunt :

a. aerul ,tegumentele, alimentele , lenjeria de pat

b. mobilierul

c. materialul sanitar

7. Materialele igienico-sanitare se acordă salariaţilor, conform Legii


nr. 319 /2006:
a. contra cost;
b. gratuit;
c. în funcţie de decizia consiliului de administraţie.
8. Instruirea periodică de securitate şi sănătate în muncă se face de
către:
a. conducătorul locului de muncă respectiv;
b. conducătorul societăţii;
c. persoana care se ocupă cu activitatea de prevenire şi protecţie.

9. Deseurile rezultate din activitatile medicale se clasifica :

a. deseuri periculoase

b. deseuri nepericuloase

c. deseuri menajere

10. Cu ce se face spalarea mainilor ?

a. apa si sapun

b. produs antiseptic

c. apa ,sapun si produs antiseptic

11. Obligatiile producatorilor de deseuri sunt :

a. sa separe la locul de producere deseurile periculoase de cele


nepericuloase
b. sa diminueze cantitatile de deseuri

c. sa promoveze reutrilizarea deseurilor

12. Metodele de curatenie sunt :

a. stergere, maturare, dezinfectie

b, maturare ,stergere, spalare aspirare

c.maturare, spalare, fierbere

13. Din cadrul echipamentului de protectie fac parte :

a. halatul

b. sorturi impermeabile

c. ochelari

14.Sacii negrii se folosesc pentru colectarea deseurilor :

a. infectioase

b nepericuloase

c.resturi alimentare
15 .Codul de culori al ambalajelor pentru corectarea deseurilor in
unitatile sanitare sunt :

a. rosu pentru deseuri periculoase si verde pentru deseuri


nepericuloase
b. albastru pentru deseuri periculoase si galben pentru deseuri
nepericuloase
c. galben pentru deseuri periculoase si negru pentru deseuri
nepericuloase

16. Un bun dezinfectant trebuie să posede următoarele calităţi:

a. să aibă capacitate bactericidă mare;

b. să fie neutralizant de substanţe organice;

c. să se poată combina cu trihalometanii

17. Răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor de


securitate şi sănătate în muncă poate fi:
a. penală, administrativă, disciplinară,civilă;
b. civilă, penală, patrimonială, contravenţională;
c. disciplinară, materială, contravenţională, penală.
18.Dezinfecţia ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţeniei
trebuie făcută
a. zilnic, după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei
de lucru

b. la nevoie;

c. celpuţin o dată pe săptămână

19. Indepărtarea prafului şi a gunoiului de pe pavimente se


realizează cu ajutorul:

a. măturilor;

b. periilor;

c. mopurilor.

20. Detartrarea este:

a. operaţiunea de deşurubare a robineţilor;

b. operaţiunea de îndepărtare a grăsimilor cu un produs acid


specific;

c. operaţiunea de îndepărtare a pietrei cu un produs acid specific


Drepturile si obligatiile salariatului