Sunteți pe pagina 1din 7

 Un numar este PERFECT daca suma S a divizorilor sai (exceptand

numarul insusi) este egala cu numarul dat N. Daca S > N, atunci numarul este
SUPRAPERFECT, iar daca S < N, numarul este IMPERFECT.
Exemple de numere perfecte:
6 = 1 + 2 + 3;
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14;
496= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248.
Exemple de numere supraperfecte:
12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6;
18 < 1 + 2 + 3 + 6 + 9;
20 < 1 + 2 + 4 + 5 + 10.
Exemple de numere imperfecte:
14 > 1 + 2 + 7;
16 > 1 + 2 + 4 + 8;
22 > 1 + 2 + 11.

 Numerele prietene (amiabile) sunt numerele care au proprietatea ca


fiecare este egal cu suma divizorilor celuilalt. Lui Pitagora ((570 – 500 i. Hr.)
sau (580 – 496 i. Hr.)) i se atribuie gasirea primei perechi de numere prietene:
220 si 284.
220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142;
284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110.

 Daca iei orice nr. intre 1 si 9 si il inmultesi cu 9, suma celor 2 nr. din
rezultat va fi intotdeauna 9;

 Daca iei orice numar, il dublezi, aduni 10, imparti prin 2, si apoi scazi
numarul initial, raspunsul va fi 5;

 O conjectura defineste o problema matematica bazata pe ipoteze,


propusa spre rezolvare matematicienilor din
lumea intreaga? Pierre Fermat a realizat 48 de conjecturi, dintre care doar 3
false,
cea mai importanta si a carei rezolvare a durat mai bine de 350 de ani:
matematicianul englez
Andrew Wiles a demonstrat abia in 1994 ca ecuatia X la puterea n + Y la
puterea n = Z la puterea n,
pentru n≥3, nu are solutii in Z \{0}.

 În anul 585 î. Hr. utilizând proprietăţile de divizibilitate a numerelor,


Thales din Milet (636 – 546 î. Hr.) prezice o eclipsă de Soare.

 Un număr este PERFECT dacă suma S a divizorilor săi (exceptând


numărul însuşi) este egală cu numărul dat N.
Dacă S > N, atunci numărul este SUPRAPERFECT, iar dacă S < N, numărul
este IMPERFECT.
Exemple de numere perfecte:
6 = 1+2+3;
28 = 1+2+4+7+14;
496= 1+2+4+8+16+31+62+124+248.

Exemple de numere supraperfecte:


12 < 1+2+3+4+6;
18 < 1+2+3+6+9;
20 < 1+2+4 +5+10.

Exemple de numere imperfecte:


14 >1+2+7;
16 > 1+2+4+8;
22 > 1+2+11.

Numerele prietene (amiabile) sunt numerele care au proprietatea că fiecare


este egal cu suma divizorilor celuilalt. Lui Pitagora ((570 – 500 î. Hr.) sau (580
– 496 î. Hr.)) i se atribuie găsirea primei perechi de numere prietene: 220 şi
284.
220 = 1+2+4+71+ 142;
284 = 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110.

 În anul 440 î. Hr. Meton din Atena dezvolta conceptul de ciclu metonic,
o perioadă de aproximativ 19 ani, în care mişcarea Soarelui şi a Lunii
observate de pe Pământ par a se suprapune. Acest ciclu stă la baza
calendarelor grecesc şi evreiesc.

 În anul 300 î. Hr. Euclid (330 - 275 î. Hr.) prezintă o formulă a


numerelor perfecte şi anume:
2 p –1 · (2 p – 1 ), unde p si 2 p – 1 sunt numere prime.

 În anul 230 î. Hr. Eratostene din Cyrene (275 - 195 î. Hr.) dezvoltă o
metodă de determinare a tuturor numerelor prime mai mici decât un număr
dat: Ciurul lui Eratostene.

 3 x 37 = 111 si 1 + 1 + 1 = 3
6 x 37 = 222 si 2 + 2 + 2 = 6
9 x 37 = 333 si 3 + 3 + 3 = 9
12 x 37 = 444 si 4 + 4 + 4 = 12
15 x 37 = 555 si 5 + 5 + 5 = 15
18 x 37 = 666 si 6 + 6 + 6 = 18
21 x 37 = 777 si 7 + 7 + 7 = 21
24 x 37 = 888 si 8 + 8 + 8 = 24
27 x 37 = 999 si 9 + 9 + 9 = 27

 1x1=1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

 1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10 = 1111111111

 9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

 1x8+1=9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

 7 x 7 = 49
67 x 67 = 4489
667 x 667 = 444889
6667 x 6667 = 44448889
66667 x 66667 = 4444488889
666667 x 666667 = 444444888889
6666667 x 6666667 = 44444448888889
etc

 4 x 4 = 16
34 x 34 = 1156
334 x 334 = 111556
3334 x 3334 = 11115556
33334 x 33334 = 1111155556
etc

 1 x 9 + 2 = 11
21 x 9 + 33 = 222
321 x 9 + 444 = 3 333
4 321 x 9 + 5 555 = 44 444
54 321 x 9 + 66 666 = 555 555
654 321 x 9 + 777 777 = 6 666 666
7 654 321 x 9 + 8 888 888 = 77 777 777
87 654 321 x 9 + 99 999 999 = 888 888 888

 9 x 9 = 81
99 x 99 = 9 801
999 x 999 = 998 001
9 999 x 9 999 = 99 980 001
99 999 x 99 999 = 9 999 800 001

 Cuburi curioase :

1 001 la puterea a 3 = 1 003 003 001


2 002 la puterea a 3 = 8 024 024 008
3 003 la puterea a 3 = 27 081 081 027
4 004 la puterea a 3 = 64 192 192 064
5 005 la puterea a 3 = 125 375 375 125
6 006 la puterea a 3 = 216 648 648 216
7 007 la puterea a 3 = 344 030 029 343
8 008 la puterea a 3 = 513 537 536 512
9 009 la puterea a 3 = 731 189 187 729

 De asemnenea putem scrie:

1 + 2 + 3 + ..... + 10 = 55
1 + 2 + 3 + ..... + 100 = 5 050
1 + 2 + 3 + ..... + 1000 = 500 500
................................
1 + 2 + 3 + ..... + 10k = 500...500...0 12 + 22 + 32 + ..... + 102 = 385

 Puteri consecutive formate din aceleasi cifre :

29 700 157 la puterea 2 = 882 099 325 824 649


29 700 158 la puterea 2 = 882 099 385 224 964

 Indienii folosesc regula lui 9 (daca numerele naturale se aduna, se scad,


se inmultesc sau se impart fara rest, rezultatul este congruent modulo 9 cu
numarul obtinut prin adunarea, scaderea, inmultirea sau impartirea
resturilor impartirii la 9 a numerelor date) pentru verificarea corectitudinii
operatiilor aritmetice.

 In anul 1100 d. Hr. Jia Xien stabileste o metoda de constructie a


triunghiului de numere numit mai tarziu triunghiul lui Pascal.

 In anul 1200 d. Hr. Leonardo Pisano cunoscut sub numele de Fibonacci


scrie lucrarea "Liber abaci", considerata timp de doua secole cea mai
competenta sursa de cunostinte in teoria numerelor.Sunt prezentate criteriile
de divizibilitate cu 2, 3, 5, 9.

 In anul 1635 d. Hr. Rene Descartes (31.05.1596 - 11.02.1650) descopera


teorema, numita de urmasi a lui Euler, conform careia intre numarul
varfurilor, muchiilor si fetelor unui poliedru convex trebuie sa existe relatia:
V - M + F = 2,
unde V = numarul varfurilor
M = numarul muchiilor
F = numarul fetelor

 Isaac Newton (25.12.1643 - 31.11.1727) descopera teorema generala a


dezvoltarii binomului.

 "Triunghiul lui Pascal" isi are radacinile in China anului 1200 cand Jia
Xien a realizat primele studii de acest gen?

 Primul exercitiu matematic care utiliza inductia matematica apare in


1575? Acesta demonstra ca suma primelor N numere naturale impare este
egala cu N la puterea 2.

 "Sinus" si "cosinus" au fost introdusi in limba romana in 1820 de catre


matematicianul Gheorghe Lazar?

 In plan, dintre toate figurile geometrice cu acelasi perimetru, cercul are


aria cea mai mare?

 cuvântul cifră derivă din cuvântul ş(i)fr care în limba arabă înseamnă
zero?
 cuvântul algebră derivă tot dintr-un cuvânt arab: el-g(e)br, folosit
pentru prima oară de matematicianul arab Al-Karism la 830 în titlul cărţii
sale?

 cifrele arabe au fost introduse în occidentul creştin la mijlocul secolului


al X-lea, de către Gerbert d'Aurillac ( care în anul 999 a devenit papă, sub
numele de Silvestru al II-lea)?

 scrierea utilizată astăzi pentru numerele zecimale a fost introdusă în


1620 de către scoţianul John Napier, matematician la Edinburg şi creatorul
logaritmilor?

 semnul (=) folosit astăzi, a fost introdus de matematicianul englez


Robert Recorde ( 1510 - 1538) în lucrarea sa " Grădina artelor" ?

 semnele ( <), (>) au fost introduse de matematicianul englez Harriot


( 1560- 1621)?

 parantezele au fost folosite prima dată de Girard ( 1595 - 1632) în anul


1629?

 semnul numit astăzi radical a fost introdus de matematicianul german


Cristophe Rudolff, pentru a indica rădăcina pătrată?

 Daca iei orice numar, il inmultesti cu 9 si ii aduni cifrele pana ramai cu


o singura cifra da, 9 adica un ex.
20: 20 x 9 = 180; 1 + 8 + 0 = 9
15: 15 x 9 = 135; 1 + 3 + 5 = 9