Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA URBANISM ȘI ARHITECTURĂ


DEPARTAMENTUL ARHITECTURĂ

Proiect de an
la fizica construcțiilor

Tema: ”Calculul acustic al unei săli de capacitate medie”

A elaborat: st.gr. ARH-161


Popas Adrian

A verificat: asist. univ.


Ivanov Liudmila

Chișinău 2020
DATE INIȚIALE:

1. Destinația sălii - sală universală

2. Forma sălii - trapez

3. Capacitatea sălii - 680 spectatori

4. Volumul salii - 4080 m3

1.Calculăm volumul optimal al sălii:

Conform tab. nr.1 volumul optimal de aer pentru o persoană pentru sala universală trebuie să fie de 8
m3/persoană.

Determinăm volumul sălii conform datelor obținute pentru sala respectivă:

Vsălii = Vopt*Cap = 8 *752=6016 m3

2.Determinăm dimensiunile de bază a sălii, folosind metoda proporției de armonie:

Găsim modulul secțiunii de aur „x”, după formula

V sălii 3 4080
x=
√ √
3

120
=
120
=3,24

Şi vom primi raportul L:B:H între dimensiuni aflate în limite de la 8:5:3.

L- lungimea sălii,

B – lăţimea,

H –inălţimea.

L = 8*3.24 = 25,92 m ≈ 27 m

B = 5*3.24= 16,2 m ≈ 18 m

H = 3*3.29 = 9,72 m≈ 10 m

Dimensiunile scenei trebuie sa fie în limite de L=8 – 12m, noi alegind L=8m.

Lscenă = 8 m

Ltotală = 27 + 8 = 39 m
3. Determinăm segmentul E, după formula :

E=Ltotală x tg4o; unde:

tg(3o)= 0,069 m

E – înclinația pereților

E = Ltotală x tg(3°) = 35 x 0,069 = 2.5 m

B’= B - 2E

B’= 18 – 2 x 1,87 = 14,256 ≈ 14 m

4.Determinăm numărul de fluxuri necesare din sală cu ajutorul relației lui S.V.Beleaev:

C ap
σnec= ; unde:
noam × t ev

σnec – nr. de fluxuri necesare

Cap - capacitatea sălii

noam – nr. de oameni în flux =25 oameni

tev – timpul de evacuare

Timpul necesar de evacuare se determină conform NRC 2.08.02 – 89 si depinde de volumul încăperii :

Deci, pentru sala proiectata, care are volumul 4080 m3 tev = 1,5 min

Atunci :

860
σnec= =22,93 ≈23
25× 1,5

Deoarece lățimea unui flux de oameni este de 0,6 m, lățimea totală necesară a fluxurilor este:

σtot = σnec x 0,6

σtot = 23 x 0.6 = 13.8m

5.Determinăm nr. de uşi necesare cu lăţimea de 1.5 metri dupa formula:

σ tot
nuşi =
l uși

luși – lățimea unei uși (1,2 m 2,4 m)


nuşi =
13.8 = 6,9≈ 7 uși

6.Determinăm lungimea segmentului în sală şi rîndurilor în segment prin determinarea înmulțitorului comun
k pentru profilul treptelor:

Xn
k=

m

X1
;

unde: xn – distanţa de la sursa sonoră F pînă la sfîrşitul sălii;

x1 – distanţa de la sursa sonoră F pînă la primul segment;

m – număr de segmente presupus;

F = 2 m (distanța de la sursa sonoră la marginea scenei)

xn = L + F = 27 + 2 = 29 m

x1 = 2+2 = 4 m

2,9
k=

7

4
= 1.39

Distanța de la F pîna la
Nr de rînduri în segment Lung. totală a Lungimea de la F pînă
începutul segm,m
Nr segm.,m la sf. Segm,m

xn =xn-1*k ln-1=xn-xn-1 rn-1=ln-1/d ln-1=rn-1d xn=xn-1+ln-1

x1 x1= 4 x1=4

x2= x1*k l1=x2 – x1 x2=x1+l1


r 1= l1/d l1 = r1*d
x2 x2= 4*1,39=5,56 x2=4+1,8=5,8
r1=1.59 /0.9=1,76≈2 l1 =2*0,9=1,8
l1=5,59-4=1.59

x3= x2*k l2=x3 – x2 x3=x2+l2


r2= l2/d l2 = r2*d
x3 x3= 5,8*1,39=8,062 x3=5,8+2,7=8,5
r2=2,262/0,9=2,51≈3 l2 =3*0,9=2,7
l2=8,062-5,8=2,262

x4= x3*k l3=l4 – l3 x4=x3+l3


r3= l3/d l3= r3*d
x4 x4= 8,5*1,39=11,815 x4=8,5+3,6=12,1
r3=3,315 /0,9=3,68≈4 l3=4*0,9=3,6
l3=11,815-8.5=3,315
x5= x4*k l4=x5 – x4 x5=x4+l4
r4= l4/d l4= r4*d
x5 x5= 12,1*1,39=16,819 x5=12,1+4,5=16,6
r4=4,719 /0,9=5.24≈5 l4=5*0,9=4,5
l4=16,819-12,1=4,719

x6= x5+d’ l5= d’


r5= l5/d l5 = d’ x6=x5+l5
x6 x6=16,6+0.9=17,5
r5=1 l5 =0,9 x6=16,6+0,9 =17,5
l5=0.9

x7= x6*k l6= x8 – x7 x6=x5+l5


R7= l6/d L6 = r5*d
x7 x7=17,5*1,39=24,32 x6=17.5+5,4=
r6=6,82/0,9=6,14≈6 l6=6*0,9=5,4
l6=24,32–17,5=6,83

*d = 0,9 m

7.Efectuăm calculul ridicării rîndurilor în segmente după formula:

'
h0∗l n c∗l n∗x n+1
După formula: y1 =
xn +
d∗x n

y1
r1 =
’ r1 ’
; h1 = r1 *r1+h0 , unde: r 1’– înălţimea treptei

h 0 = 0,15 m – depășirea razei de vedere a primului rînd

l 1real – lungimea segmentului (cm)

c = 0,06 m – depăşirea minimală admisibilă a razei de vedere a spectatorului din faţă

Înălțimea grupului
Nr Mărimea ridicării nivelului ochiului,cm Înălțimea treptei, cm
de trepte, cm

h0∗l C∗l 1∗X 15∗180 6∗180∗660


1 2
y1= + = + =22,125 r1’=y1/r1= h1= r1’ r1+h0=
y1 X1 d∗X 1 480 90∗480
22,125/2=11,06≈11 11*2+15=37

y2 h1∗l C∗l 2∗ X 37∗270 6∗270∗930


2 3
r2’ =y2/r2= h2= r2’ r2+h1=
y2= + = + =40,49
X2 d∗X 2 660 90∗660
40.49/3=13.49≈13.5 13.5*3+37=77.5

h2∗l C∗l 3∗X 77.5∗360 6∗360∗1290


3 4
y3= + = + =63,3 r3’=y3/r3= h3= r3’ r3+h2=
y3 X3 d∗X 3 930 90∗930
63,3/4=15.82≈16 16*4+77.5=141.5

h3∗l C∗l 4∗X 141.5∗450 6∗450∗1740


4 5
y4= + = + =89,8 r4’=y4/r4= h4= r4’ r4+h3=
y4 X4 d∗X 4 1290 90∗1290
89,8/5=17,9≈18 18*5+141.5=231.5

y5=
h4∗l C∗l 5∗ X 231.5∗660 6∗660∗2400 r5’=y5/r5= h5= r5’ r5+h4=
y5 + 5
= 6
+ =1 48,5
X5 d∗X 5 1740 90∗1740
148,5/7=21,21≈21 21*7+231.5=378.5

h5∗l C∗l 6∗X 378.5∗900 6∗900∗3300


6 7
h6= r6’ r6+h5=
y6= + = + =224,5 r6’=y6/r6=
y6 X6 d∗X 6 2400 90∗2400
22.5*10+378.5=603
224.5/10=22,45≈22.5
.5

Efectuăm verificarea: h=h0+ r1’ r1 + r2’ r2+ r3’ r3 + r4’ r4+ r5’ + r6’ r6 = =15 + 2*11 + 3*13.5 + 4*16 + 5*18 + 7*21+
10*22.5 =15+22+40.5+64+90+147+225= 603.5

Concluzie: Deoarece =603.5 corespunde cu h=603.5, rezultatele obţinute prin calcul sunt corecte.

8.Determinăm timpul optimal de reverberație (ToptHz)după formula:

ToptHz = k * lgV

Conform tab. 7 coeficientul k = 0.44 , iar lg6016= 3.77

Nr. Denumirea încăperii Coeficientul K

1. Săli pentru lecții și cinema 0.29

2. Teatre dramatice 0.36


3. Săli de concert pina la 10.000 m 3 0.41

mai mult 10.000 m 3 0.44

4. Orchestră simfonică cu cor și organ mai mult de 3000 m 3 0.52

5. Săli universale 0.44

6. Auditorii și săli pentru conferință 0.25

7. Teatre de operă și balet 0.39

Hz
Coeficientul de corecție pentru calculare T opt

Nr Încăpere 125 500 2000

1. Teatru de operă si sală de 1.4 1.0 0.9-1.0


concert

2. Teatru dramatic, sală pentru 1.1-1.2 1.0 1.0


conferință, sală
universală,auditorii

Topt125 = 0,44*1,2* 3,77= 1,990 sec

Topt500 = 0,44*1,0* 3,77= 1,658 sec

Topt2000 =0,44*1,0* 3,77= 1,658 sec

Determinăm abaterea normată a Topt de reverberaţie de ±10%

ToptHz
-10% +10%

Topt125 =1,99
1.79 < < 2,18

Topt500 =1,65
1.49 < < 1,82

Topt2000 =1,65
1.49 < < 1,82