Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE DOCUMENTARE

EXPRIMAREA CONCENTRAŢIILOR SOLUŢIILOR

Concentraţia procentuală reprezintă cantitatea de substanţă dizolvată în 100 g de soluţie.

C% = md/ms x 100
în care : md – masa de substanţă dizolvată;

ms – masa de soluţie.

Concentraţia molară sau molaritatea (Cm, m, M) exprimă numărul de moli de substanţă dizolvată într-
un litru de soluţie.

Cm = md/M x V
în care: – masa de substanţă dizolvată;
md

M– masa moleculară a substanţei;

– volumul soluţiei în litri.


V
Concentraţia normală sau normalitatea (Cn,n,N) reprezintă numărul de echivalenţi – gram(vali) de
substanţă dizolvată într-un litru de soluţie.
Cn = md/Eg x Vs
în care: – masa de substanţă dizolvată;
md

Eg– echivalentul gram al dizolvantului;

– volumul soluţiei în litri.


Vs
Echivalentul gram este cantitatea în grame dintr-o substanţă care se combină sau înlocuieşte un gram de
hidrogen sau 8 grame de oxigen.
Echivalentul gram al unui acid este raportul dintre masa moleculară a acidului şi bazicitate, adică
numărul de ioni de H+ cu caracter acid.
Echivalentul gram al unei baze este raportul dintre masa moleculară şi+ valenţa metalului component
Ex=M/nr.de ioi de H
(sau numărul de grupări HO-- aciditate).

Ex=M/nr. HO-aciditatea
Echivalentul gram al unei sări este raportul dintre masa moleculară a sării şi produsul dintre numărul de
ioni de metal şi valenţa metalului.
Ex=M masa moleculară a sări/valenţa metalului x nr.de ioni metalici
COLEGIUL TENNIC NR. 2 TG-JIU
Domeniul: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ
Specializarea: Asistent Medical de Farmacie
Anul școlar: 2018-2019
Prof. BĂBAN ELENA-MĂDĂLINA
FIŞĂ DE LUCRU

CALCULE REFERITOARE LA CONCENTRAŢIILE SOLUŢIILOR

1. Preparaţi 250 g soluţie 1% NaCl.

ms = 250 g NaCl
C% = 1

md = ?
V=?

C% = md/ms x 100 → md = C% x ms/100 → md=1 x 250/100 → md = 2,5 g NaCl

mH2O = ms -md = 250 - 2,5 = 247,5

φ = m/V→V = m/φ = 247,5 g/1 g/cm3 = 247,5cm3

2. Preparaţi 250 ml soluţie HCl 0,2 M pornind de la HCl 36% cu φ=1,1789.

Vs=250ml=0,25l
CM=0,2
φ=1,1789
HCl 36%

MHCl=1+35,5=36,5

Cm = md/Ms ∙ Vs ↔ md = CM ∙ Ms ∙ Vs = 0,2∙ 36,5 ∙ 0,25 = 1,825 g HCl pur

100gHCl.................................................36gHClpur
x............................................................1,825

x = 5,07 g HCl 36%

φ = m/V → V = m/φ = 5,07 g/1,1789 g/cm3 = 4,301 cm3 HCl 36%

3. Preparaţi 200 ml soluţie H2C2O4 0,2 N

Vs = 0,2 l
Cn = 0,2

md = ?

M H2C2O4=2+24+64=90
Eg=M/2=45
Cm = md/M ∙ Vs→ md = CM∙ Ms∙Vs = 0,2∙45∙0,2 = 1,8 g H2C2O4
FIŞĂ DE DOCUMENTARE

USTENSILE NECESARE PREPARĂRI SOLUŢIILOR PROCENTUALE


pâlnie

spatulă

sticlă de
ceas

USTENSILELE
NECESARE PENTRU A PREPARA
SOLUŢII PROCENTUALE

balon cu fund pahar


plat Berzelius

cilindu gradat
FIŞĂ DE DOCUMENTARE

USTENSILE NECESARE PREPARĂRI SOLUŢIILOR MOLARE ŞI NORMALE

pâlnie

spatulă
sticlă
de
ceas

USTENSILELE
NECESARE PENTRU A PREPARA
SOLUŢII MOLARE ŞI NORMALE

balon pahar
cotat Berzelius

pisetă
FIŞĂ DE DOCUMENTARE

PREPARARE SOLUŢII PROCENTUALE

cântărire (măsurare trecere cantitativă


volum soluţii în balon cu amestecare
Calcule concentrate) fund plat

măsurare volum solvent


substanţe solvent
dizolvate

agitare etichetare soluţie

cântărire trecere cantitativă în balon cu fund plat -amestecare


FIŞĂ DE DOCUMENTARE

PREPARARE SOLUŢII MOLARE ŞI NORMALE

cântărire trecere cantitativă aducere


(măsurare volum în balon dizolvare la
Calcule volum soluţii cotat semn
concentrate)

substanţe
dizolvate

omogenizare tranzvazare etichetare soluţie

cântărire trecere cantitativă în balon dizolvare


cotat

aducere la semn omogenizare