Sunteți pe pagina 1din 7

Test nr.

Aminoacizi
Studenta : Leşan Natalia
Grupa : IBM-191

1. Definiţi termenii:

Aminoacid-Aminoacizii sunt compuși cu funcțiune mixtă (compuși care au grupe


funcționale diferite în molecula lor) care conțin în molecula lor grupările -NH2 și -COOH.

α -aminoacid-Orice aminoacid care are grupele funcționale amino și carboxilice


atașate la același atom de carbon; în special acei aminoacizi care apar în mod natural sub
formă de peptide și proteine.

β -aminoacid-Orice aminoacid care are grupele funcționale amino și carboxilice


atașate la atomii de carbon adiacenți; beta-alanina este singura care apare în natură, dar nu
în peptide sau proteine.

Aminoacizii proteinogeni- sunt acei aminoacizi care intră în


componența peptidelor și proteinelor ca urmare a proceselor
de translație (termenul proteinogen face referire la biosinteza proteinelor).

Aminoacizi liberi- Oricare dintre diverși compuși care conțin o grupare amino (NH2), o
grupă de acid carboxilic (COOH) și un lanț lateral distinctiv, în special oricare dintre cei 20 de
aminoacizi care se leagă pentru a forma proteine.

D-Aminoacizi- sunt aminoacizi în care alfa carbonică stereogenă la grupa amino are
configurația D. Pentru majoritatea aminoacizilor care apar în mod natural, acest carbon are
configurația L. D-aminoacizii se găsesc cel mai mult în natură ca reziduuri în proteine.

L-Aminoacizi-Toate proteinele, care sunt molecule funcționale ale creaturilor vii sunt
obținute prin combinarea a 20 de tipuri de aminoacizi.

Aminoacizi esentiali- nu sunt produsi de organism. Se numesc esentiali pentru ca este


necesar sa ii introduci in dieta pentru o stare buna de sanatate.

Aminoacizi neesentiali- sunt aminoacizi care pot fi produsi de catre organism. Se


numesc neesentiali pentru ca nu este esential sa ii introduci in dieta, atata timp cat consumi
toti aminoacizii esentiali.
Aminoacizi alifatici- Un aminoacid alifatic este un aminoacid care conține o grupare
funcțională cu lanț lateral alifatic.

Aminoacizi aromatici- un aminoacid aromatic (AAA) este un aminoacid care include un


inel aromatic. Printre cei 20 de aminoacizi standard, următoarele sunt aromatice:
fenilalanină, triptofan, tirozină și histidină.

Aminoacizi polari- Aminoacizii polari sunt cei cu lanțuri laterale care preferă să
locuiască într-un mediu apos (adică apă). Din acest motiv, în general, acești aminoacizi sunt
expuși pe suprafața unei proteine.

Aminoacizi neutri- Lanțurile lor laterale conțin azot și seamănă cu amoniacul, care este
o bază. PKa-urile lor sunt suficient de mari încât tind să lege legături de protoni, obținând o
încărcare pozitivă în acest proces. Iata trei aminoacizi care au lanturi laterale de baza la pH
neutru. Acestea sunt arginina (Arg), lizina (Lys) și histidina (Sale).

Legătură peptidică- este o legătură chimică care se formează între două molecule când


grupa carboxil a uneia reacționează cu grupa amino a celeilalte, eliberând o moleculă
de apă (H2O). Aceasta este o reacție de deshidratare (sau condensare) și are loc de obicei
între aminoacizi.

Dipeptid- este un compus organic derivat din doi aminoacizi. Aminoacizii constitutivi pot fi
identici sau diferiți. Când sunt diferite, doi izomeri ai dipeptidei sunt posibile, în funcție de
secvență.

Glutation- compus implicat ca o coenzimă în reacțiile de oxidare-reducere în celule. Este o


tripeptidă derivată din acid glutamic, cisteină și glicină.

2.Completaţi spaţiile libere din text:

2.1. Aminoacizii sunt compuşi care conţin în molecula lor o grupare aminică – NH 2, o
grupare carboxilică – COOH şi un radical chimic –R.

2.2. La α-aminoacizi gruparea aminică şi cea carboxilică sunt legate de acelaşi atom de
carbon.

2.3. Reacţia biuretică este determinată de prezenţa în proteine a grupării peptidice, care în
mediu bazic, formează cu (CuSO4) complexe de culoare violet.

2.4. La β-аminoacizi gruparea aminică este separata de gruparea carboxylica printr-un atom
de carbon.

2.5. Legătura peptidică se formează între grupările carboxilice şi aminice ale aminoacizilor.

2.6. Aminoacizii au proprietăţi amfotere şi pot să reacţioneze ca amine şi ca acizi carbonici.

2.7. Datorită grupării aminice α–aminoacizii intră în reacţie cu acizi, aldehide şi glucide
reducătoare.
2.8. Grupa carboxilica a aminoacizilor reacţionează cu baze, alcooli, formându-se respective
săruri şi esteri.

2.9. În componenţa unor proteine intră şi aminoacizi specifici nestandard − selenocisteina


(Sec) şi pirolizina (Pyl).

2.10. Legăturile peptidice se rup în urma adiţionării unei molecule de apă, proces care se
numeşte hidroliză.

3. Înlocuiţi cifrele sau literele din imagini cu termenii necesari

Alifatici −
Glicină, Alanină, Valină, Leucină, Izoleucină.

Cu sulf − Cisteină, Metionină. Aromatici − Fenilalanină, Tirozină, Triptofan. Ciclic − Prolină.

Neutri − Serină, Treonină, Asparagină, Glutamină.

Acizi − Acid aspartic, Acid glutamic.

Bazici − Histidină, Lizină, Arginină.


A − Gruparea aminică;

B − Radical chimic;

C − Gruparea carboxilixă;

D − Legătură peptidică;

E − dipeptid.

4.Alegeţi răspunsul corect din două variante alternative:

Da sau Nu
4.1. Aminoacidul alanina are un inel benzenic. Nu / Fenilalanină.

4.2. Toţi aminoacizii proteinogeni, cu excepţia glicinei, sunt substanţe optic active. Da

4.3. Reacţia sulfhidrilică este caracteristică pentru aminoacizii proteinogeni cisteină şi


metionină. Da

4.4. Aminoacidul asparagina a fost izolat din sucul de sparanghel de către savantul antic grec
Aristotel. Nu / În 1806 de L.Vauquelin

4.5. Prolina este un aminoacid aromatic. Nu / Prolina − ciclic, alifatic, nepolar.

4.6. Peptidele sunt produse de condensare ale aminoacizilor. Da

4.7. L-aminoacizii posedă gruparea aminică la stânga în raport cu atomul asimetric de


carbon. Da

4.8. Aminoacizii se pot clasifica în funcţie de polaritatea şi sarcina radicalilor chimici − R. Da

4.9. Aminoacizii interacţionează cu alcooli formând baze Schiff. Nu / formează ester


4.10. Aminoacizii polari fără sarcină conţin grupe funcţionale care formează legături de
hidrogen cu apa. Da

5. Alegeţi varianta sau variantele de răspuns corecte:


5.1. Tipurile de aminoacizi proteinogeni standard: а) 4; b) 20; c) 64; d) 100; e) 220.

5.2. Aminoacizi cu sarcină negativă: a) acid glutamic; b) lizină; c) histidină; d) acid aspartic; e)
arginină

. 5.3. Aminoacizi cu sarcină pozitivă: a) acid aspartic; b) histidină; c) lizină; d) arginină; e) acid
glutamic.

5.4. Aminoacizi polari, fără sarcină: a) glicină; b) alanină; c) serină; d) asparagină; e) treonină;
f) tirozină; g) cisteină.

5.5. Aminoacizi nepolari hidrofobi: a) glutamină; b) prolină; c) leucină; d) izoleucină; e) acid


glutamic; f) valină; g) metionină; h) cisteină.

5.6. Aminoacizi aromatici: a) triptofan; b) prolină; c) serină; d) fenilalanină; e) tirozină; f)


asparagină.

5.7. Aminoacizi cu sulf: a) leucină; b) treonină; c) metionină; d) glicină; e) cisteină; f) acid


glutamic.

5.8. Aminoacizi neesenţiali: a) fenilalanină; b) acid aspartic; c) leucină; d) treonină; e)


glutamină; f) prolină; g) histidină.

5.9. Aminoacizi esenţiali: a) glicină; b) serină; c) triptofan; d) metionină; e) tirozină; f) lizină;


g) valină.

5.10. Structura terţiară a proteinei se formează datorită interacţiunii radicalilor


aminoacidului: а) valina; b) leucina; c) izoleucina; d) cisteina.

6. Asociaţi:

Asociatiile: A − 1, 8, 11, 12, 14, 15, 20;


B − 7, 17, 19;
C − 4, 6, 9, 16, 18;

D − 2, 10, 13;

E − 3, 5..

Asociatiile : 1 − A, B, C, D, E, F, G.
2 − B, C, D, G .

7.Selectaţi termenul care nu se încadrează în grupul tematic respectiv


şi explicaţi de ce l-aţi separat:
7.1. Prolină, treonină, metionină, lizină, guanină./ Guanina nu este aminoacid, ci o bază
azotată.

7.2. Arginină, lizină, histidină, acid aspartic./ Acid aspartic − aminoacid cu sarcină negativă
(proprietăţi acide), restul − aminoacizi cu sarcină pozitivă (proprietăţi bazice).

7.3. Metionină, alanină, triptofan, lizină, fenilalanină. / Alanina nu este aminoacid esenţial,
restul − esenţiali.

7.4. Fenilalanină, arginină, triptofan, tirozină. / Arginina nu conţine inelul benzenic, restul −
aromatici

7.5. Serină, treonină, cisteină, asparagină, glutamină, valină./ Valină − aminoacid alifatic,
nepolar, restul − polari, fără sarcină.

8. Completaţi tabelul:

8.1. Aminoacizi / Nucleotide

Asemanari Deosebiri
Monomeri. Structurale − aminoacizii alcătuiţi din:
grupare aminică NH2, grupare carboxilică
COOH, radical chimic R; Nucleotidele
alcătuite din: o bază azotată, o pentoză,
o grupare fosfat.
Monomeri uniţi între ei prin legături Se asociază prin legături chimice
covalente. specifice: aminoacizii − 98 legături
peptidice; nucleotidele − legături
fosfodiesterice.

Compuşi organici alcătuiţi din mai multe Unii aminoacizi coţin sulf, iar
componente. nucleotidele conţin fosfor.

Joacă un rol central în metabolismul


celular.

8.2.. Demonstraţi proprietăţile amfotere ale aminoacizilor.