Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR

Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301


CIF RO 4311980

RENAR este semnatar al EA-MLA pentru certificare produs.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. PR 017

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism


Naţional de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizaţia:

S.C Angred S.R.L


Str. V. Lucaciu nr.162, Baia Mare, Maramureş, Romania
Marfa: Reductor planetar
Export definitiv: Romania
Declaram pe propria raspundere ca produsul livrat este in strict conformitate cu:
Parametrii din „Certificatul de calitate” anexat.
Standardele Internationale de Ambalare si de Transport astfel sa nu sunt periculoase.

Data reînnoirii acreditării: 03.03.2020


Data expirării acreditării: 02.03.2024

DIRECTOR GENERAL PREŞEDINTE AL CONSILIULUI


AL STRUCTURII EXECUTIVE DE ACREDITARE

Alina Elena TAINĂ dr. ing. Dumitru DINU