Sunteți pe pagina 1din 48

www.leier.

eu

SISTEM DE ACOPERIŞ
SISTE M DE ACO PE R IŞ

2 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

CUPRINS

A LEIER tetőfedő
Despre sistemul de rendszerről.....................................................................................................................................................................................................................................
acoperiş Leier......................................................................................................................................................................................................................... 4
AvantajeleA LEIER ţiglelor
betoncserepek
de beton LEIER. előnyei. .........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 4
Toscana
Ţigla Toscana tetőcserép ........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................ 5
PaletăPaletă de culori. de culori.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 5
Mărimi, Mărimi,
model model
de acoperire......................................................................................................................................................................................................................................................
de acoperire............................................................................................................................................................................................................................................... 5
Ţiglă Ţiglălaterală laterală
stânga.....................................................................................................................................................................................................................................................................
– stânga........................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Ţiglă Ţiglălaterală laterală
dreapta...................................................................................................................................................................................................................................................................
– dreapta......................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Ţiglă Ţiglăde aerisire..............................................................................................................................................................................................................................................................................
de aerisire....................................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Ţiglă Ţiglăcoamă.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
coamă.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 7
Ţiglă KezdőcoamăŢiglă de început.
coamă...............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Ţiglă Hármas
coamă de elosztó
ramificaţie.Ţiglă coamă..............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Ţigla Veneto.............................................................................................................................................................................................................................................................................
VENETO ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 8
PaletăPaletă de culori. de culori.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 8
Mărimi, Mărimi,
model model
de acoperire......................................................................................................................................................................................................................................................
de acoperire............................................................................................................................................................................................................................................... 8
Ţiglă Ţiglălaterală laterală
stânga.....................................................................................................................................................................................................................................................................
– stânga........................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Ţiglă Ţiglălaterală laterală
dreapta...................................................................................................................................................................................................................................................................
– dreapta......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Ţiglă Ţiglăde aerisire..............................................................................................................................................................................................................................................................................
de aerisire....................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Ţiglă Ţiglăcoamă.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
coamă............................................................................................................................................................................................................................................................................10
Ţiglă KezdőcoamăŢiglă de început.
coamă...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................10
Ţiglă Hármas
coamă de elosztó
ramificaţie.Ţiglă coamă............................................................................................................................................................................................................................................10
........................................................................................................................................................................................................................................................
Accesoriile sistemului de acoperiş......................................................................................................................................................................................................................
acoperiş.......................................................................................................................................................................................................................11
Accesorii
Eresz kialakításához
utilizate pentru alkalmazott
jgheaburi.......................................................................................................................................................................................................................................
kiegészítők..................................................................................................................................................................................................................11
Accesorii
Taréjgerinc pentru és creastă
élgerincşikialakításához
pentru margini..........................................................................................................................................................................................................................
alkalmazott kiegészítők...............................................................................................................................................................................12
Accesorii
Vápa kialakításához
pentru dolie..................................................................................................................................................................................................................................................................
alkalmazott kiegészítők..................................................................................................................................................................................................................14
Acesorii
Orom-,pentru fal- éscoamă,kéményszegély perete şi kialakításához
coş.....................................................................................................................................................................................................................................
alkalmazott kiegészítők.................................................................................................................................................................15
Accesorii
Tetőáttörések pentru és străpungeri
bevilágítások şi pentrukialakításához
iluminare.alkalmazott
.............................................................................................................................................................................................................
kiegészítők...............................................................................................................................................................15
Accesorii
Hófogók. parazăpadă.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................17
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Deplasarea
Járás a tetőn................................................................................................................................................................................................................................................................................18
pe acoperiş...............................................................................................................................................................................................................................................................
Membrane
Alátéthéjazat. anticondens.............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................19
Instrucţiuni
Indicatori dede proiectare................................................................................................................................................................................................................................................20
proiectare.........................................................................................................................................................................................................................................
Instrucţiuni
Általános generale, irányelvek, utilizare.
alkalmazások....................................................................................................................................................................................................................................20
.................................................................................................................................................................................................................................................
ProfilFedéskép.................................................................................................................................................................................................................................................................................20
de acoperire.........................................................................................................................................................................................................................................................................
UnghiTetőhajlásszög.
de înclinare acoperiş. ......................................................................................................................................................................................................................................................................20
......................................................................................................................................................................................................................................................
Hidroizolaţia
A tetőfedés acoperişului..........................................................................................................................................................................................................................................................
vízzárósága, vízhatlansága.......................................................................................................................................................................................................................20
Fixarea Betoncserepek
ţiglelor beton.Fixaree.......................................................................................................................................................................................................................................................20
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Astereală,Tetőléc, scânduri
ellenléc, de gerincléc.
fixare şi coamă. ...............................................................................................................................................................................................................................................21
..................................................................................................................................................................................................................................
Membrane Alátéthéjazat.
anticondens.............................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................21
Alegerea Az alátéthéjazat
membranului kiválasztása...........................................................................................................................................................................................................................................22
anticondens.....................................................................................................................................................................................................................................
Proiectarea
Alátéthéjazat membranului
tervezése..anticondens................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................22
Lungime
Fedési acoperire,
lungime, léctávolság..................................................................................................................................................................................................................................................22
distanţă scânduri...................................................................................................................................................................................................................................
Lăţime Fedési
acoperire.
lăţime ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
– TOSCANA..................................................................................................................................................................................................................................................25
Lăţime Fedési
acoperirelăţime– –TOSCANA. VENETO.....................................................................................................................................................................................................................................................26
...................................................................................................................................................................................................................................................
Lăţime
Cserépszükséglet......................................................................................................................................................................................................................................................................26
acoperire – VENETO.......................................................................................................................................................................................................................................................
Necesarul A tetőde átszellőzése...............................................................................................................................................................................................................................................................27
ţigle..........................................................................................................................................................................................................................................................................
VentilaţiaPáradiffúzió,
acoperişului.................................................................................................................................................................................................................................................................
páralecsapódás...........................................................................................................................................................................................................................................27
Difuzia
Szellőzés,şi condensarea
páratechnika...........................................................................................................................................................................................................................................................27
umezelii...............................................................................................................................................................................................................................................
Aerisire Követelmények.....................................................................................................................................................................................................................................................................29
şi tehnica aerisirii...........................................................................................................................................................................................................................................................
Cerinţe. A szellőző
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
légrétegek Dimensiunie...............................................................................................................................................................................................................................29
Dimensiunea
Szellőző straturilor
be- és kiömlő de aerisire........................................................................................................................................................................................................................................
nyílások......................................................................................................................................................................................................................................29
Orificii
Hófogás, de ventilaţie
hófogók.de .....................................................................................................................................................................................................................................................................30
ieşire şi intrare ..................................................................................................................................................................................................................................
Parazăpadă,
Metal hófogók. accesorii ......................................................................................................................................................................................................................................................................31
parazăpadă..........................................................................................................................................................................................................................................
Accesorii Hófogó parazăpadă
rács............................................................................................................................................................................................................................................................................31
din metal...............................................................................................................................................................................................................................................
Grilaj
Statika.
metalic...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................32
Indicatori de proiectare................................................................................................................................................................................................................................................33
Statică................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Construcţia acoperişului, INSTRUCŢIUNI TEHNICE DE UTILIZARE.....................................................................................................................................................
1. Alátéthéjazat..........................................................................................................................................................................................................................................................................33
1. Astereala......................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Eresz...........................................................................................................................................................................................................................................................................................33
2. Jgheaburi.
3. Oromszegély..........................................................................................................................................................................................................................................................................34
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Fronton.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Gerinc-, élgerinc....................................................................................................................................................................................................................................................................34
4. Coamă.
5. Vápa...........................................................................................................................................................................................................................................................................................34
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Dolie..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Kéményszegély......................................................................................................................................................................................................................................................................35
6. Închidere
7. Falszegély................................................................................................................................................................................................................................................................................35
coş..............................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Şipcă
8. Csőszerűperete................................................................................................................................................................................................................................................................................
tetőáttörések (csatorna, antenna)...............................................................................................................................................................................................................35
8. Străpungeri
9. Bevilágítás, sub tetőkibúvók.
formă de tub ....................................................................................................................................................................................................................................................35
(jgheaburi, antenă)......................................................................................................................................................................................................
9. Iluminare,
10. Hófogók, acces hófogópe acoperiş.
rácsok..................................................................................................................................................................................................................................................35
................................................................................................................................................................................................................................................
10.11. Accesorii
Járás a tetőn parazăpadă, ........................................................................................................................................................................................................................................................................36
grilaj metalic................................................................................................................................................................................................................................
11.Tárolás,
Deplasarea szállítás.
pe acoperiş.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................36
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Detalii.............................................................................................................................................................................................................................................................................................37
Transport..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Planuri
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................37
detaliate.............................................................................................................................................................................................................................................................................
CUPRINS

www.leier.eu 3
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Despre sistemul de acoperiş Leier

Acoperişul construit din ţiglă de beton este una dintre cele


mai frecvent folosite tehnologii de acoperire. Profitând de
caracteristicile avantajoase ale betonului – ca materie primă –,
pe lângă asigurarea siguranţei acoperişului, vă putem oferi în
acelaşi timp un mod de acoperire estetic. Utilizarea sistemului
de acoperiş Leier asigură o acoperire durabilă, cu forme variate
şi moderne în conformitate cu cerinţele în vigoare. Sistemul este
alcătuit din două tipuri de ţigle de beton: TOSCANA şi VENETO,
oferite în mai multe variante de culori.
Sistemul de acoperiş Leier şi ţiglele de beton TOSCANA şi
VENETO au anumite avantaje care asigură utilizarea mai mult ca
satisfăcătoare ale acestora.

Ţiglele de beton Leier sunt produse dintr-un amestec


proporţionat de nisip cuarţos sortat, ciment portland cu
rezistenţă înaltă şi coloranţi pe bază de oxid de fier. Diferitele
produse sunt presate pe linii de prelucrare cu tehnologie
capsulată şi sunt permanent verificate. Succesul produselor
este asigurat – cu mare probabilitate- de preţul convenabil şi
de durabilitatea asigurată de-a lungul mai multor decenii. De
asemenea paleta largă de culori şi forme, cât şi posibilitatea de
a crea un sistem complet de acoperiş asigură succesul ţiglelor
de beton Leier.

Avantajele ţiglelor de beton LEIER

Sunt ecologice. Sunt produse din materiale Îşi menţin forma. Tehnologia de producţie specială
naturale (din amestec proporţional de apă, nisip, a ţiglelor de beton LEIER asigură dimensiuni pefect
piatră şi coloranţi pe bază de oxid de fier). identice ale anumitor elemente. Nu există deformări,
Sunt foarte rezistente. În condiţii extreme de ţiglele se potrivesc perfect, ceea ce asigură protecţia
DESPRE SISTEMUL DE ACOPERIŞ LEIER

vreme (vânt, ploaie, grindină şi viscol) rezistenţa împotriva precipitaţiilor.


structurii de rigle şi grutatea corespunzătoare Îşi menţin culoarea şi sunt UV-stabile. Acest
asigură protecţia acoperişului împotriva ravagiilor fapt este garantat de către colorantul pe bază de
cauzate de vreme. Tiglele de beton sunt tratate oxid de fier amestecat în componentul de bază,
dublu pe suprafaţă, ceea ce previne crearea cât şi de protecţia dublă a suprafeţei. Ţiglele sunt
muşchilor, depunerea murdăriei şi conferă protecţie omogene atât din punct de vedere al culorii, cât şi
împotriva efectelor negative ale condiţiilor extreme al materialului utilizat, îşi menţin culoarea originală
de vreme. de-a lungul deceniilor.
Sunt perfect impermeabile şi rezistente la îngheţ. Sistem complet de acoperire. Ţiglele de beton
Datorită tehnologiei de producţie absorbţia de apă LEIER împreună cu accesoriile de acoperiş alcătuiesc
a ţiglelor de beton LEIER este foarte mică, acestea un sistem complet, ce asigură valoare excepţională
fiind astfel perfect rezistente la îngheţ. De asemenea atât din punct de vedere funcţional cât şi estetic.
datorită consistenţei componentei de bază este Durabilitate. Rezistenţa ţiglelor de beton LEIER este
asigurată scurgerea precipitaţiilor, astfel umiditatea din ce în ce mai mare cu trecerea timpului. Garanţia
nu pătrunde printre pori. Impermeabilitatea este ani oferită pentru ţiglele de beton LEIER este de 35 de
asigurată de tratamentul dublu aplicat pe suprafaţa ani.
ţiglelor.

4 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ŢIgLA TOSCANA

Formele ţiglelor Toscana asigură o acoperire corespunzătoare


clădirilor şi acoperişurilor de stil mediteran. Formele sunt
accentuate de o gamă largă şi foarte variată de culori.

Paleta de culori
Natur Standard Classic Extra

gri roşu maro cărămiziu antracit negru antic verde palazzo

Dimensiuni, model de acoperire

ţIGLA TOSCANA

DATELE TEHNICE ALE ŢIgLEI DE bETON DE bAză


Dimensiuni Greutate Lăţime acoperire Dimensiuni astereală Distanţă astereală Suprapunere Lungime acoperire
(lungime/lăţime)[mm] [kg/buc] [cm] [mm] [mm] [cm] [cm]
330×420 4,6 30 min. 30/50 max. 34* min. 8* max. 34*

* Depinde de unghiul de înclinare al acoperişului, vezi instrucţiunile tehnice de utilizare.

www.leier.eu 5
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ŢIgLA TOSCANA

Ţiglă laterală – stânga Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 355×420
[mm]

Greutate
6,7
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Necesar material 2.9//margine/jumătate


[buc] de metru

Ţiglă laterală – dreapta Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 355×420
[mm]

Greutate
6,7
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Necesar material 2.9// margine/jumătate


[buc] de metru

Ţiglă de aerisire Date tehnice


Dimensiuni (lungime
330×420
/ lăţime) [mm]

Greutate
7,2
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]
ţIGLA TOSCANA

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Diametru aerisire
kb. 21
[cm]

Necesar material
min. 20 buc/100 m2
[buc]

* în caz de suprapunere de 8 cm

6 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ȚIgLA TOSCANA

Ţiglă coamă Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 255×420
[mm]

Greutate
4,4
[kg/buc]

Suprapunere
min. 5
[cm]

Lungime acoperire
max. 37*
[cm]

Necesar material 2.65 buc/ jumătate de


[buc] metru

Ţiglă coamă de început Date tehnice

Dimensiuni
(lungime/lăţime) 240×424
[mm]

Greutate
5,4
[kg/buc]

Suprapunere
min. 5
[cm]

Necesar material
1 buc/coamă/margine
[buc]

Ţiglă coamă de ramificaţie Date tehnice

Dimensiuni
(lungime/lăţime) 280×375
[mm]

Greutate
6,3
[kg/buc]
ţIGLA TOSCANA

Suprapunere
min. 5
[cm]

Necesar material
1 buc/versant
[buc]

* în caz de suprapunere de 5 cm

www.leier.eu 7
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ŢIgLA VENETO

Utilizarea ţiglei de beton Veneto este recomandată mai ales


pentru acoperişurile de tip alpin.

Paleta de culori
Natur Standard Classic Extra

gri roşu maro cărămiziu antracit negru verde

Dimensiuni, model de acoperire


ţIGLA VENETO

DATELE TEHNICE ALE ŢIgLEI DE bETON DE bAză TOSCANA


Dimensiuni Greutate Lăţime acoperire Dimensiuni astereală Distanţă astereală Suprapunere Lungime acoperire
(lungime/lăţime)[mm] [kg/buc] [cm] [mm] [mm] [cm] [cm]
330×420 4,2 30 min. 30/50 max. 34* min. 8* max. 34*

* Depinde de unghiul de înclinare al acoperişului, vezi instrucţiunile tehnice de utilizare.

8 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ŢIgLA VENETO

Ţiglă laterală – stânga Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 355×420
[mm]

Greutate
6,7
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Necesar material 2.9/ margine/jumătate


[buc] de metru

Ţiglă laterală – dreapta Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 335×420
[mm]

Greutate
6,7
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Necesar material 2.9/ margine/jumătate


[buc] de metru

Ţiglă de aerisire Date tehnice


Dimensiuni (lungime
330×420
/lăţime)[mm]

Greutate
7,0
[kg/buc]

Suprapunere
min. 8
[cm]
ţIGLA VENETO

Lungime acoperire
max. 34*
[cm]

Profil aerisire [cm] cca. 25

Necesar material
min. 16 buc/100 m2
[buc]

* în caz de suprapunere de 8 cm

www.leier.eu 9
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ŢIgLA VENETO

Ţiglă coamă Date tehnice


Dimensiuni
(lungime/lăţime) 255×420
[mm]

Greutate
4,4
[kg/buc]

Suprapunere
min. 5
[cm]

Lungime acoperire
max. 37*
[cm]

Necesar material 2.65 buc/ jumătate de


[buc] metru

Ţiglă coamă de început Date tehnice

Dimensiuni
(lungime/lăţime) 240×424
[mm]

Greutate
5,4
[kg/buc]

Suprapunere
min. 5
[cm]

Necesar material
1 buc/coamă/margine
[buc]

Ţiglă coamă de ramificaţie Date tehnice

Dimensiuni
(lungime/lăţime) 280×375
[mm]

Greutate
6,3
[kg/buc]
ţIGLA VENETO

Suprapunere
min. 5
[cm]

Necesar material
1 buc/versant
[buc]

* în caz de suprapunere de 5 cm

10 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Accesorii utilizate pentru jgheaburi

Piaptăn de protecţie jgheaburi - Multivent

Material plastic

Dimensiuni (lungime) [m] 1,0


Trebuie aşezat paralel cu linia jgheabului fiind fixat
de scândura jgheabului. Piaptănul este produs din
plastic flexibil fiind fixat la suprafaţa inferioară a Lungimea dinţilor [mm] 60
ţiglelor. Previne pătrunderea păsărilor şi insectelor
mai mari în orificiile dintre ţigle şi scândura Greutate [kg/jumătate de
0,06
jgheabului. Permite pătrunderea aerului necesar metru]
pentru aerisire. cu cuie sau cu şuruburi
Fixare
5 buc/ jumătate de metru

Paletă de culori cărămiziu, negru

Şipcă de aerisire cu piaptăn de protecţie jgheaburi - Tetőfix

Material plastic

Dimensiuni (înălţime/
32×32 (fără piaptăn)
lăţime) [mm]

Lungime element [m] 1,0


Element utilizat în cazul profilelor de aerisire
mai mari. Combinat cu piaptănul de protecţie Greutate [kg/jumătate de
0,16
jgheaburi după fiecare jumătate de metru măreşte metru]
străpungerile de aerisire aşezate paralel cu cu cuie sau cu şuruburi:
linia jgheabului cu 200 cm2. Este fixat direct pe Fixare
5 buc/ jumătate de metru
jgheaburi.
Material necesar [buc/
1
jumătate de metru]:
Profil aerisire [cm2/
200
jumătate de metru]

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru

bandă de aerisire ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ


Material plastic

Dimensiuni (lungime) [m] 5,0/bandă


Este o placă perforată şi flexibilă din
Lăţime bandă [mm] 100
plastic ce asigură protecţia orificiilor
jgheabului (de exemplu deasupra şi
Greutate [kg] 0,34/bandă
sub membrana anticondens) împotriva
păsărilor şi insectelor.
cu cuie pe linia longitudinală la fiecare
Fixare
20 cm.

Paletă de culori cărămiziu, negru

www.leier.eu 11
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Accesorii pentru creastă şi pentru margini

Suport fixare şipcă coamă

Material oţel galvanizat

Dimensiuni (lungime)
210
Este suportul (stabilizatorul) metalic (cui de [mm]
dimensiuni mari) utilizat pentru a sprijini şipca
Lăţimea şipcii coamei
coamei paralel cu coama. Este bătut în vârful 50
utilizabilă [mm]:
ferm de acoperiş. Astfel se reglează înălţimea
corespunzătoare.
Greutate [kg/cutie] 14

Fixare este bătut în vârful fermei de acoperiş

Element de aerisire uscat pentru coamă

Material plastic
Este aşezat sub rândul de ţigle de coamă, paralel
Dimensiuni (lăţime/
cu linia coamei. Marginea laterală a elementului se 12 cm/1,00 m
lungime)
adaptează la suprafaţa ţiglelor cu profil ondulat,
astfel previne pătrunderea păsărilor, insectelor
Suprapunere [cm] min. 7
mai mari, cât şi a zăpezii în orificiile dintre ţigle.
Perforaţiile de dimensiuni mari asigură aerisire
corespunzătoare paralel cu linia coamei. Este fixat Fixare cu cuie 5 buc/jumătate de metru
cu cuie la şipca coamei.
Paletă de culori cărămiziu

Şaibă universală de piaptăn pentru coamă

Material plastic

Este aşezat sub rândul de ţigle coamă paralel cu Dimensiuni (lungime) [m] 1,00
linia coamei. Perforaţiile de dimensiuni mari, cât şi
piaptănele bilaterale (adaptate la profilul ondulat Lungime dinţilor [mm] 75
al ţiglelor) asigură aerisire corespunzătoare paralel
ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

cu linia coamei. Deasemenea previne pătrunderea Greutate [kg/jumate de


păsărilor, insectelor mai mari, cât şi a zăpezii în 0,40
metru]
găurile dintre ţigle. Este fixat cu cuie pe şipca
coamei. Fixare cu cuie 5 buc/jumătate de metru.

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru

burete pentru coamă

Material spumă filtru

Dimensiuni (înălţime/
75/200
Este aşezat sub rândul de ţigle de coamă para- lăţime) [m]:
lel cu linia coamei. Buretele presat de ţiglele de
coamă îndeplineşte cerinţele normelor privind Dimensiuni (lungime) [m] 1,00
performanţa de aerisire echivalentă. Închide
orificiile de sub ţiglele de coamă. Nu putrezeşte şi
Fixare de greutatea rândului de ţigle coamă
are o mare permeabilitate la aer.

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru, gri

12 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Şaibă universală pentru coamă – Multivent


membrană din polipropilenă întărită
Material
cu tifon
Este o şaibă universală întărită cu filament metalic
montat sub rândul de ţigle de coamă paralel cu Dimensiuni (lungime) [m/
5,0
linia coamei. Poate fi modelată şi se adaptează bandă]
la profilul ţiglelor. Este UV-rezistentă la marginile
laterale, este întărită cu strat protector de me- Lăţime bandă [mm] 300
tal. Se aşează pe linia coamei şi este fixată pe
linia longitudinală a suprafeţei ţiglelor. Previne Greutate 10 kg/cutie
pătrunderea păsărilor, insectelor mai mari şi a
zăpezii între orificiile dintre ţigle, de asemenea
asigură o ventilare corespunzătoare. Fixare pe şipca coamei şi lipită de ţigle

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru

Şaibă universală pentru coamă - Tetőfix


membrană din polipropilenă întărită
Material
cu tifon
Este o şaibă universală întărită cu filament metalic, Dimensiuni (lungime) [m/
montată sub rândul de ţigle de coamă, paralel cu 5,0
bandă]:
linia coamei. Poate fi modelată şi se adaptează la
profilul ţiglelor. Este UV-rezistentă la marginile Lăţime bandă [mm]: 295
laterale, este întărită cu strat protector de me-
tal. Se aşează pe linia coamei şi este fixată pe
linia longitudinală a suprafeţei ţiglelor. Previne Greutate 10 kg/cutie
pătrunderea păsărilor, insectelor mai mari şi a
zăpezii între orificiile dintre ţigle, de asemenea Fixare pe şipca coamei şi lipită de ţigle
asigură o ventilare corespunzătoare.

Paletă de culori cărămiziu, gri

Clemă de fixare ţiglă coamă

Material aluminiu eloxat.

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ


Dimensiuni [mm] 115

Clemă de metal îndoită ce asigură fixare invizibilă.


Material necesar: 1 buc/Ţiglă coamă
Este montată la suprapunerea ţiglelor de coamă.

Fixare pe şipca coamei cu cuie sau cu şuruburi.

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru, gri

Plăcuţă închidere coamă

Material aluminiu

Este un element din aluminiu perforat utilizat Dimensiuni (lungime) [m/


pentru închiderea rândului de ţigle de coamă la 5,0
tekercs]
capătul coamei. Poate fi utilizată în loc de prima
ţiglă de coamă. Este fixată la capătul coamei (sau Fixare este înşurubată pe capătul şipcii coamei
la friz).

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru, gri

www.leier.eu 13
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Accesorii pentru dolie

Dolie metal

Material aluminiu foliat

Dimensiuni (lăţime/
500 mm × 2,00 m
lungime)

Greutate [kg] cca. 1,90


Este o placă din aluminiu colorată, foliată şi îndoită
– striată longitudinal. Este fixată pe astereală
paralel cu coama doliei. Montarea este efectuată Suprapunere [cm] min. 10
cu ajutorul elementelor de fixare înşurubate pe
lângă marginile laterale.
Material necesar 1 buc/1,9 dolie jumătate de metru*

Fixare cu elemente de fixare

Paletă de culori cărămiziu, antracit, maro

burete laterală dolie

Material spumă filtru

Dimensiuni (profil)
30/60
[mm]

Este un burete autoadeziv ce închide orificiile Dimensiuni (lungime) [m] 1,0


dintre elementul de dolie din metal şi ţigle. Banda
flexibilă umple găurile, astfel previne pătrunderea
păsărilor, insectelor şi zăpezii sub acoperiş. Material necesar 2 buc/ dolie jumătate de metru

Fixare autoadeziv

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru


ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

bandă de închidere dolie

Material plastic moale

Dimensiuni (lăţime/
150 mm × 0,70 m
lungime)

Greutate [kg] 0,17


Este o bandă autoadezivă ce asigură conexiunea
impermeabilă a elementelor de dolie din metal Suprapunere [cm] min. 10
amplasate în vârful doliei.
Material necesar 1 buc/ conectare dolie

Fixare autoadeziv

Paletă de culori cărămiziu, negru

* în caz de suprapunere de 10 cm

14 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Acesorii pentru închidere coamă, perete şi coş

Elemente de închidere coş şi perete


placă din material plastic întărită cu reţea
Material
de nervuri din aluminiu.
Dimensiuni (lungime/
Este un element flexibil ce asigură 2,0
rolă) [m]
impermeabilitatea acoperişului, coşurilor, pereţilor
şi altor construcţii. Este confecţionat din plastic Dimensiuni (lăţime) [mm] 300
flexibil, autoadeziv pe toată suprafaţa, întărit cu
reţea de nervuri din aluminiu. Datorită flexibilităţii
se adaptează la suprafeţele racordate. Este fixat cu Greutate [kg/rolă] 3,20
frizuri separate la frizul coşurilor sau suprafeţelor
de perete. cu friz autoadeziv paralel cu linia marginii
Fixare
superioare

Paletă de culori roşu cărămiziu, antracit, maro

Profil metalic coş şi perete

Material aluminiu

Dimensiuni (înălţime/
100 mm/1,00 m
Este o placă metalică îndoită ce asigură fixarea lungime)
elementului de margine al coşului şi pereţilor pe
linia marginii superioare. Este fixat cu şuruburi. Greutate [kg/buc] 0,10
Combinat cu material de etanşare corespunzător
(termorezistent, colorat) asigură impermeabilitate.
Fixare min. la câte 20 cm

Paletă de culori roşu cărămiziu, antracit

Accesorii pentru străpungeri şi pentru iluminare

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ


garnitură aerisire jgheaburi
Material plastic (PVC dur)

adaptor* 330 × 420


Dimensiuni
Este garnitura de aerisire ce asigură schimbarea [mm] tub adaptor
aerului între canalul de apă şi acoperiş. Are trei diametru/ 110/500
elemente principale: tubul flexibil şi adaptorul lungime:
superior, respectiv inferior. Adaptorul inferior (ca
Greutate
şi element de acoperiş) este un element cu profil cca. 3,0
(cu tub flexibil) [kg]
ondulat conectabil la acoperiş. Adaptorul superior
(conectabil la adapatorul inferior) este un tub
Unghi de înclinare acoperiş cca. 20-50°
vertical cu şapcă de protecţie. (Accesoriu la tubul
flexibil: brăţară de fixare).
Fixare la astereală cu cuie

Paletă de culori roşu cărămiziu, maro, negru

* Pentru ţiglele de bază TOSCANA şi VENETO comercializăm două adaptoare flexibile inferioare.

www.leier.eu 15
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Accesoriile sistemului de acoperiş

Durovent trecere antenă

Material plastic (PVC dur)

Este o garnitură cu structură asemănătoare cu Dimensiuni ((adaptor


330 × 420
garnitura de aerisire jgheaburi. Unitatea alcătuită inferior*) [mm]
din mai multe garnituri rotunde cu diferite
diametre asigură ieşirea antenelor prin acoperiş. Greutate [kg] kb. 1,5
Are două elemente principale: adaptorul superior
şi inferior. Adaptorul inferior are structură identică Unghi de înclinare acoperiş cca. 20-50°
cu adaptorul garniturii de aerisire. Prin tăierea cozii
adaptorului superior sub formă de con putem
asigura accesul unor ţevi cu diametru de 20-50 Fixare la astereală cu cuie
mm.
Paletă de culori cărămiziu, maro, negru

Ţiglă transparentă

Material plexiglas impermeabil

Element cu dimensiuni şi geometrie identică Adaptor inferior lăţime/


cu ţiglele de bază, ce se adaptează perfect 330 × 420
lungime[mm]
acoperişului. Asigură iluminatul natural al spaţiilor
de pod. Poate fi fixată de scândura acoperişului cu Greutate [kg/cutie] 7,5
clemă de fixare separată.

Fixare cu cleme în 2 puncte.

Luminator

Material plastic, metal

plastic 704 × 783


Dimensiuni
Accesoriile sistemului de acoperiş

[mm]
metal 480 × 550
Element funcţional al sistemului – adaptabil la
acoperiş –, identic cu planul acoperişului, cu
plastic 6,5
batant funcţional. Asigură accesul pe acoperiş,
de asemenea iluminatul podului, cât şi aerisirea Greutate [kg]
complementară. Comercializăm două tipuri metal 12,5
de geamuri: din plastic şi din metal. Este fixat
la structura de tâmplărie cu eclişe de cuplare.
Unghi de înclinare acoperiş 16-55°
Adaptarea impermeabilă la acoperiş este asigurată
de marginile din cauciuc, cât şi de gulerul din
plumb. Fixare cu eclişe de cuplare

plastic cărămiziu, maro, negru


Paleta de
culori
metal cărămiziu, maro

* Pentru ţiglele de bază TOSCANA şi VENETO comercializăm două adaptoare inferiore flexibile.

16 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Accesorii parazăpadă

Consolă metalică parazăpadă

Material oţel galvanizat

Este produsul utilizat în cazul acoperişurilor cu Dimensiuni (lăţime/


28/380
suprafaţă mică, sau cu unghi mic de înclinare lungime) [mm]
pentru prevenirea alunecării cantităţii mai mici
de zăpadă. Asigură descărcarea punctiformă a Greutate 14 kg/cutie
zăpezii. Trebuie montată în zona de vale a ţiglelor
ondulate, mai ales în rândurile apropiate de Material necesar 1,5-2,5 buc/ jumătate de metru
jgheaburi. Numărul elementelor montate depinde
de unghiul de înclinare al acoperişului, cât şi de
greutatea zăpezii. Fixare agăţat şi fixat cu cuie de astereală.

Paletă de culori cărămiziu, maro, negru, gri

grilaj zăpadă

Material oţel acoperit cu strat vopsit

Dimensiuni
Garnitură parazăpadă utilizată în cazul 200 mm/1,50 m
(înălţime/lungime grilaj)
acoperişurilor cu suprafaţă mare, cât şi
acoperişuri cu unghi de înclinare abrupt pentru grilaj 1 buc./1.5 m
a preveni alunecarea zăpezii. Este utilizat în Material
cazul unor greutăţi mai mari. Se recomandă necesar
montarea aproape de rândul de ţigle apropiat de suport grilaj min 2 buc./grilă
jgheaburi, de-a lungul întregului acoperiş. Grilajul
parazăpadă este montat cu şuruburi de o scândură agăţat şi înşurubat de scândură sau şipcă
Fixare
sau şipcă separată. separată.

Paletă de culori cărămiziu, antracit

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

www.leier.eu 17
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Deplasarea pe acoperiş

Set treaptă acces acoperiş

Material oţel inoxidabil

400 × 800
Dimensiuni lăţime/lungime 270 × 800
Treapta pentru accesul pe acoperiş alcătuită grilaj) [mm] 270 × 400
din grilajul de siguranţă şi suporturile de grilaj 240 × 190
– comercializată în diferite dimensiuni - asigură
deplasarea sigură pe acoperiş. Grilajul este 400 × 800 –
confecţionat din placă de oţel antiderapantă,
perforată şi inoxidabilă. Grilajul cel mai mic (240
270 × 800 23
× 190 mm) poate fi utilizat doar pentru deplasare Greutate
continuă (nu se poate sta pe ea cu două picioare). [kg/buc]
Este montată în partea de vale a ţiglelor profilate 270 × 400 21
pe canale de prindere laterale; nu poate fi montat
pe vârfuri de profil. Suportul este înşurubat pe
240 × 190 11
scândură sau pe şipcă separată. La conectarea
grilajului şi al suportului şuruburile ce reglează
suprafaţa de deplasare pot fi montate vertical. Unghi de înclinare acoperiş 16-60°

la scândură sau şipcă separată prin


Fixare agăţare şi înşurubare în cel puţin 3
puncte.

balustradă de protecţie

Material oţel galvanizat

stâlp
parapet 100
Balustrada de protecţie este
Dimensiuni (înălţime):
montată direct pe grilajul de
acoperiş pentru asigurarea [cm]
ţeavă 50
deplasării şi prevenirea căderii de parapet 100
pe acoperiş. Elementele garniturii (lungime): 200
de protecţie sunt: stâlp parapet,
ţeavă parapet, brăţară pentru
Greutate [kg/garnitură] 22,0
racordarea acestora, de asemenea
ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

brăţară rotativă, cât şi elemente


de siguranţă pentru deplasare este fixat de grilaj cu îmbinări cu şuruburi
(îmbinare cu şuruburi). Fixare
şi este racordat cu brăţări.

Paletă de culori cărămiziu, antracit, galvanizat

18 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ

Mambrane anticondens

folie impermeabilă – Masterplast soft (120 g/m2)

Material polietilenă întărită cu plasă (galbenă)

lungime
50,0/25,0 m
rolă

Dimensiuni lăţime rolă 1,50 m

suprafaţă
75,0/37,5 m2
rolă

Greutate 120 g/m2


Este utilizată la acoperişurile cu dublă aerisire. Este
folia ce separă stratul de aer inferior şi superior. transversal 120 kN/5 cm
Datorită impermeabilităţii nu poate fi utilizată la Rezistenţă
structuri sensibile la umiditate sau poate intra în la rupere
longitudinal 180 kN/5 cm
contact cu acestea doar pe suprafeţe mici.

Termorezistenţă -20°C /+40°C

Rezistenţă la UV 4 săptămâni

Valoare Sd cca. 1,1 m

Necesar material acoperiş m2+15%

Fixare este fixat prin presare cu contraşipcă

folie permeabilă – Klöber permo classic (100 g/m2)

Material stofă polipropilenă

lungime
50,0 m
rolă

Dimensiuni lăţime rolă 1,50 m

ACCESORIILE SISTEMULUI DE ACOPERIŞ


suprafaţă
75,0 m2
rolă

Greutate 100 g/m2

Este utilizată în cazul acoperişurilor cu transversal 120 kN/5 cm


o singură aerisire. Datorită structurii Rezistenţă
de stofă folia este permeabilă pe toată la rupere
longitudinal 200 kN/5 cm
suprafaţa, astfel poate fi utilizată pe
toată suprafaţa în cazul structurilor
sensibile la umiditate. De obicei este Permeabilitate 1200 g/m2/24 h
montat direct pe stratul termoizolant
(sau pe întreaga astereală). Rezistenţă la foc rezistenţă mare (B2)

Termorezistenţă -40 °C/+80 °C

Rezistenţă la UV 4 luni

Valoare Sd cca. 0,03 m

Material necesar acoperiș m2+15%

Fixare este fixat prin presare cu contraşipcă.

www.leier.eu 19
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Instrucţiuni generale, utilizare

Instrucţiuni generale, utilizare (Cuiele utilizate pentru fixarea contraşipcii de fixare găuresc
Utilizarea corespunzătoare a sistemului de acoperiş LEIER asigură foliile.)
un acoperiş modern ce satisface orice exigenţă. Proiectarea De obicei membranele anticondens impermeabile pot fi montate
şi construirea acoperişului trebuie să fie în conformitate cu numai în cazul acoperişurilor cu o singură aerisire: cu folii de
recomandările producătorului, cât şi cu reglementările şi acoperiş montate pe toată suprafaţa soclului, puse deasupra
prevederile corespunzătoare. Orice abatere de la recomandările contraşipcii cu înnădire şi racorduri impermeabile, sau cu plăci
producătorului sau de la prevederile corespunzătoare duce la izolante întărite în acest scop cu bitum sau plastic.
imperfecţiuni în acoperiş. Pentru defectele provenite din acestea, Peste 22° impermeabilitatea acoperişului este asigurată de folii de
producătorul nu-şi asumă responsabilitate. Ideea şi montarea acoperiş LEIER comercializate ca accesorii, aplicate pe astereală.
acoperişurilor construite din ţiglă beton TOSCANA şi VENETO Între 17-22° impermeabilitatea poate fi asigurată doar cu o izolaţie
este în general aceeaşi. Acest fapt poate fi explicat prin utilizarea montată pe toată suprafaţa soclului închis (înveliş din scânduri).
materialului identic şi dimensiunile de acoperire (lăţime şi lungime
de acoperire) identice, singura diferenţă fiind înălţimea profilului. Fixarea ţiglelor de beton (Tabelul 1.)
Ideile, prevederile, datele referitoare la proiectarea şi montarea În majoritatea cazurilor, dacă ţiglele sunt montate corespunzător
acoperişurilor prezentate în continuare se referă la ambele tipuri – agăţate pe astereală -, parţial rezemate una peste cealaltă, sub
de ţiglă de beton, semnalându-se desigur diferenţele. 45° nu necesită fixare separată. Acoperişurile de acest gen sunt
rezistente la furtuni, datorită greutăţii. Ţiglele laterale (dreapta
Profil de acoperire şi stânga), diferitele ţigle de coamă, cât şi ţiglele de beton tăiate
Acoperişul construit din ţigle de beton TOSCANA şi VENETO este vor fi fixate în fiecare caz indiferent de unghiul de înclinare al
montat sub formă de reţea. Suprapunerea rândurilor de ţigle acoperişului!
depinde de unghiul de înclinare al acoperişului. În cazul unghiului de înclinare între 45-60° fiecare a doua ţiglă de
beton va fi fixată.
Unghi de acoperire În zone cu pericol de furtună sau în cazul altor condiţii, respectiv
Ţiglele de beton TOSCANA şi VENETO pot fi utilizate pe acoperişuri la un unghi de înclinare sub 45° este necesară fixarea ţiglelor
cu unghi de înclinare de 17°. Pentru a asigura – în cazul oricărui de bază. (Se vor lua în considerare condiţiile de vânt şi puterea
unghi de înclinare – o acoperire totală, corespunzătoare trebuiesc vântului de la faţa locului.)
respectate mai multe indicaţii, prevederi obligatorii. Unghiul
de înclinare influenţează aproape fiecare element de acoperiş. Modalitatea de fixare: de obicei ţiglele de bază sunt fixate
Determină suprapunerea ţiglelor (astfel şi numărul rândurilor de astereală cu buloane de ancoraj contra furtunii sau cu cuie
de ţigle), utilizarea asterealei (izolare, şaibă), necesitatea fixării, galvanizate şi bătute în găurile de pe ţigle. (La alegerea cuielor se
grosimea contraşipcii etc. va lua în considerare faptul că anumite ţigle sunt fixate pe vârful
ondulării.) Găurile sunt aşezate astfel încât cuiele să pătrundă
Impermeabilitatea acoperirii singure în scândura acoperişului. În caz de uz frecvent se utilizează
Acoperişurile construite din ţiglă de beton TOSCANA sau VENETO fixare cu şuruburi.
sunt peste 22° în sine impermeabile. Datorită reglementărilor În zilele noastre deja şi în cazul podurilor neutilizate se utilizează
severe de termoizolare şi impermeabilitate (care în viitor vor fi material şi izolaţie impermeabil(ă). Din acest motiv este
şi mai severe) se recomandă construirea unor acoperişuri înalte, indipensabilă impermeabilitatea acoperişului.
Instrucţiuni de proiectare

etanşe, cu impermeabilitate sporită. Acest fapt presupune


pe lângă realizarea unui acoperiş impermeabil şi aplicarea
unei izolaţii (izolare, membrane anticondens, folie acoperiş)
cu impermeabilitate sporită. Impermeabilitatea, etanşeitatea
depinde în majoritatea cazurilor de modalitatea de montare
al acoperişului. În general, structura de rigle învelită cu folii de
acoperiş, fixate cu contraşipcă, aşezate pe căprior cu îmbinare prin
suprapunere asigură impermeabilitate acoperişului.

Tabelul 1. Fixarea ţiglelor beton


Unghi de înclinare acoperiş Fixare
În zilele noastre se utilizează materiale termoizolante cu o sensibilitate
ridicată la umiditate şi în spaţiile nefolosite ale podurilor. Din această Până la 45° Numai în locuri utilizate frecvent
cauză este obligatorie asigurarea hidroizolaţiei corespunzătoare la Între 45–60° Fiecare a doua ţiglă
acoperire.
Peste 60° Fiecare ţiglă

20 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Astereală, contraşipcă şi şipcă coamă În cazul utilizării de contraşipcă trebuie să vă aşteptaţi la mărirea
Pentru acoperire se va utiliza doar cheresta perfectă, fără lungimii de acoperire. Aceasta este cauzată de racordarea
deformaţii sau defecte – de clasa I. Înainte de utilizare este contraşipcilor paralel cu linia coamnei. În general lungimea
recomandat ca scândurile/şipcile să fie tratate cu substanţe contraşipcilor nu este identică cu lungimea căpriorului.
insecticide şi fungicide. Dimensiunea profilului minim al asterealei Deasemenea se ia în considerare mărirea longitudinală a coamei,
depinde de distanţa de la căprior (Tabelul 2.). Lungimea asterealei cât şi montarea jgheaburilor (utilizarea plăcilor de jgheaburi).
este determinată de lăţimea acoperirii. Dimensiunea profilului scândurii de coamă este de 50/50 mm.
* Deşi până la distanţa de 0,80 m de la căprior dimensiunea Distanţa scândurii de coamă de la vârful acoperişului diferă în
cazul ţiglelor de beton TOSCANA şi VENETO datorită diferitelor
Tabelul 2. Profilul minim al asterealei înălţimi de profil ale acestora.
Distanţă axă căprior Profil astereală
Până la 0,80 m 24/48 mm*
înălţime scândură coamă
Între 0,80 – 1,00 m 30/50 mm
Între 1,00-1,20 m 40/60 mm

minimă de astereală este de 24/48 mm, este recomandată


utilizarea scândurilor cu dimensiunea de 30/50 mm.
În cazul utilizării stratului de izolaţie se vor folosi contraşipci.
Sarcina contraşipcilor este dublă: pe lângă fixarea foliei de acoperiş,
determină înălţimea dintre acoperiş (membrane anticondens)
şi folie. Grosimea minimă a contraşipcii este determinată de
lungimea căpriorului şi de unghiul de înclinare al acoperişului
(Tabelul 3.).

Tabelul 3. Grosime minimă contraşipcă


Distanţa scândurii de coamă de la vârful acoperişului
Grosime minimă contraşipcă în funcţie de unghiul de Grosime minimă contraşipcă în funcţie de unghiul de
înclinare al acoperişului Tip ţiglă înclinare al acoperişului
Lungime căprior
Până la 22°- Între 22-30° Peste 30° 17° 25° 35° 45° 55°

Până la 50 mm 50 mm 50 mm TOSCANA 12,5 cm 11,5 cm 10,0 cm 9,0 cm 7,5 cm

Între 65 mm 50 mm 50 mm VENETO 11,0 cm 10,0 cm 8,5 cm 7,5 cm 6,0 cm

Între 100 mm 65 mm 50 mm Membrane anticondens


Se comercializează două tipuri de folie de acoperiş ca şi element
al sistemului de acoperiş LEIER. Ambele modele sunt perfecte
re pentru construirea unor acoperişuri impermeabile.
eri că
co
p şip
a tra
me on
gi ec Folia impermeabilă întărită cu plasă (galbenă) se utilizează la
Instrucţiuni de proiectare
lun gim
lun
ări
re acoperişurile cu dublă aerisire, adică trebuie asigurat stratul
m
de aerisire şi sub folie - de-a lungul căpriorilor. Datorită
impermeabilităţii nu poate fi utilizată la structuri sensibile la
umiditate sau poate intra în contact cu acestea doar pe suprafeţe
mici. În fond nu poate fi în contact cu alte structuri decât căpriorii şi
contraşipcile necesare la fixare. Este necesară ventilarea straturilor
de aer dedesuptul şi deasupra foliei (vezi Aerisire).

Folia permeabilă (Klöber 100 g/m2) este utilizată pentru


Dimensiuni contraşipcă în cazul coamei acoperişuri cu o singură aerisire. Este utilizată imediat deasupra
Grosime minimă contraşipcă în funcţie de unghiul de asterealei închise, pe termoizolaţie (nu există strat de aerisire sub
Grosime înclinare al acoperişului
contraşipcă folie). Asiguraţi ventilarea continuă şi corespunzătoare a stratului
17° 25° 35° 45° 55° de aer deasupra foliei.
50 mm 15 mm 23 mm 35 mm 50 mm 71 mm
65 mm 20 mm 30 mm 46 mm 65 mm 93 mm
Chiar dacă la grinzile cu dimensiunea de 0.8m se utilizează contraşipci de 24/48mm, este recomandată utilizarea de contraşipci de 30/50mm

www.leier.eu 21
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Proiectare membrană anticondens

Membranele anticondens (izolare) şi substratul acestora vor fi funcţie de numărul factorilor utilizaţi şi unghiul de înclinare al
montate conform Reglementărilor de proiectare şi montare acoperişului prezentat în Tabelul 4.
memebrane anticondens, respectiv conform sugestiilor Montaj liber: folie de acoperiş* montată cu îmbinare prin
producătorilor. suprapunere deasupra căpriorilor, fixată cu contraşipcă. Este
Proiectarea membranelor anticondens presupune alegerea membrana cea mai frecvent utilizată.
membranei corespunzătoare acoperişului. Montaj pe soclu cu suprapunere liberă: folie montată* cu
îmbinare prin suprapunere aşezată pe întreaga suprafaţă de soclu,
Alegerea membranei anticondens fixată cu contraşipcă.
Membrana anticondens utilizată în cazul unui acoperiş este Montaj pe soclu cu închidere margine: folie de acoperiş*
determinată pe lângă unghiul de înclinare al acoperişului şi de sudată pe întreaga suprafaţă de astereală (de ex. pe scânduri sau
următoarele: pe termoizolaţie), lipită şi fixată cu contraşipcă.
• Unghi de înclinare planificat: sub 22° acoperişul nu este în sine
impermeabil. Folia permeabilă comercializată ca accesoriu al sistemului de
• Dimensiunea, forma, compoziţia acoperişului: lungimea acoperiş LEIER este utilizată la montarea membranelor aşezate
căpriorului mai mare decât 10 m, schimbările de planuri ale pe soclu, iar în cazul membranelor montate liber se va utiliza folie
acoperişului, supraconstrucţiile, locurile cu zăpadă necesită impermeabilă. „Linia” membranei va fi determinată în aşa fel, încât
impermeabilitate accentuată. să evitaţi părţile de scurgere. De asemenea este indispensabilă
• Modul de utilizare al podului: în funcţie de modul de utilizare asigurarea străpungerilor de aerisire. În general foliile ce reprezintă
impermeabilitatea sau etanşeitatea pot constitui cerinţele membrana anticondens al acoperişului sunt montate direct pe
acoperişului. căprior. Îmbinarea prin suprapunere a foliilor de acoperiş este de
• Condiţii extreme de vreme: în cazul precipitaţiilor, cantităţii min 10 cm.
de zăpadă mai semnificative decât în general, în condiţii de
vânt, cât şi cu 600 m deaupra nivelului mării, acoperişul este
expus unei sarcini intense.
• Alte condiţii: prevederile locale de acoperire, protecţia
monumetelor, reglementări provenite din utilizarea specială
a interiorului.

În cazul unui anumit acoperiş se pot determina exact factorii


enumeraţi mai sus. Alegerea membranei anticondens se face în

Tabelul 4. Alegerea membranei anticondens

Număr factori Membrane în funcţie de unghiul de înclinare al acoperişului


de utilizare Între 17- 20° Între 20- 22° Peste 22°
- Montaj pe astereală cu suprapunere liberă Montaj liber -
Instrucţiuni de proiectare

Unu Montaj pe astereală cu suprapunere liberă Montaj liber Montaj liber


Doi Montaj pe astereală cu suprapunere liberă Montaj pe astereală cu suprapunere liberă Montaj liber
Mai mulţi Montaj pe astereală cu închidere margine Montaj pe astereală cu închidere margine Aşezat pe astereală cu suprapunere liberă

Lungime acoperire, distanţă scânduri

Lungimea de acoperire totală (La) este distanţa dintre ultima Unghi de Distanţă Distanţă Distanţă
Suprapunere
scândură (inferioară) de acoperiş (scândură jgheaburi) şi linia înclinare
minimă
maximă scândură scândură
coamei. Este compusă din următoarele: acoperiş scânduri jgheab coamă

• distanţă scândură jgheab (Dsj); 17-22° 10 cm 32 cm 32,5 cm 5,0 cm


• număr n de distanţă scânduri (Ds); Fh = ELt + (n × Lt) + GLt 22-30° 9 cm 33 cm 32,5 cm 4,5 cm
• distanţă scândură coamă (Dsc). 30° felett 8 cm 34 cm 32,5 cm 4,0 cm

În afară de foliile de acoperiş se pot utiliza şi membrane suport care corespund cerinţelor de utilizare specifice

22 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

În general distanţa de acoperire nu este egală cu lungimea


căpriorului! Pe baza planului jgheaburilor este cunoscut locul
scândurii de jgheab (distanţa măsurată de la marginea inferioară a
căpriorului*), de asemenea şi distanţa scândurilor pentru coamă.
Astfel se poate calcula numărul ţiglelor pe distanţa celor două – în
funcţie de unghiul de înclinare al acoperişului, distanţa scândurii
pentru jgheab, al suprapunearii minime şi distanţei maxime de
scânduri. Distanţele de scânduri şi numărul ţiglelor prezentate în
tabelele de mai jos sunt determinate luând în considerare lăţimea
minimă de acoperire şi distanţa maximă de scânduri, în
funcţie de unghiul de înclinare al acoperişului. Valorile
date sunt valabile atât pentru ţiglele de beton
TOSCANA, cât şi pentru ţiglele VENETO.
re
eri
op
e ac
im
ng
Lu

Distanţă scânduri şi număr rânduri ţigle între 17-22° (Dsj=32,5 cm; Dsc=5,0 cm)
Lungime acoperire (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Distanţă scânduri (cm) 31,3 22,5 24,2 25,8 27,5 29,2 30,8 24,4 25,6 26,9 28,1 29,4 30,6 31,9 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5
Număr rânduri de ţigle 3 4 5 6
Lungime acoperire (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Distanţă scânduri (cm) 27,1 27,9 28,8 29,6 30,4 31,3 27,5 28,2 28,9 29,6 30,4 31,1 31,8 28,4 29,1 29,7 30,3 30,9 31,6 28,6
Număr rânduri de ţigle 7 8 9 10
Lungime acoperire (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395
Distanţă scânduri (cm) 29,1 29,7 30,2 30,8 31,3 31,9 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 29,3 29,7 30,2 30,6 31,1 31,5 32,0 29,8
Număr rânduri de ţigle 10 11 12 13
Lungime acoperire (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495
Distanţă scânduri (cm) 30,2 30,6 31,0 31,5 31,9 29,8 30,2 30,6 31,0 31,3 31,7 29,8 30,2 30,5 30,9 31,3 31,6 32,0 30,2 30,5
Instrucţiuni de proiectare
Număr rânduri de ţigle 13 14 15 16
Lungime acoperire (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
Distanţă scânduri (cm) 30,8 31,2 31,5 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 30,4 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0
Număr rânduri de ţigle 16 17 18 19
Lungime acoperire (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695
Distanţă scânduri (cm) 31,3 31,5 31,8 30,4 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 32,0 30,6 30,9 31,1 31,4 31,6 31,9 30,6 30,8 31,1 31,3
Număr rânduri de ţigle 19 20 21 22
Lungime acoperire (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795
Distanţă scânduri (cm) 31,5 31,8 32,0 30,8 31,0 31,3 31,5 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 30,7 30,9 31,1 31,4 31,6
Număr rânduri de ţigle 22 23 24 25
Lungime acoperire (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
Distanţă scânduri (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8
Număr rânduri de ţigle 25 26 27 28
Lungime acoperire (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
Distanţă scânduri (cm) 31,9 31,0 31,2 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,6 31,8 32,0 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9
Număr rânduri de ţigle 28 29 30 31

* În cazul montării jgheabului cu plăci de jgheaburi aşezate pe partea inferioară a căpriorului, scândura jgheabului este montată cu 10-15 cm mai sus decât marginea inferioară
a căpriorului (vezi montaj jgeaburi).

www.leier.eu 23
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Distanţă scânduri şi număr rânduri ţigle între 22-30° (ELt=32,5 cm; GLt=5,0 cm)
Lungime acoperire (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Distanţă scânduri (cm) 31,5 22,7 24,3 26,0 27,7 29,3 31,0 24,5 25,8 27,0 28,3 29,5 30,8 32,0 26,6 27,6 28,6 29,6 30,6 31,6
Număr rânduri de ţigle 3 4 5 6
Lungime acoperire (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Distanţă scânduri (cm) 27,2 28,0 28,8 29,7 30,5 31,3 27,6 28,3 29,0 29,7 30,4 31,1 31,9 28,5 29,1 29,8 30,4 31,0 31,6 28,7
Număr rânduri de ţigle 7 8 9 10
Lungime acoperire (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395
Distanţă scânduri (cm) 29,2 29,7 30,3 30,8 31,4 31,9 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 29,3 29,8 30,2 30,7 31,1 31,6 32,0 29,8
Număr rânduri de ţigle 10 11 12 13
Lungime acoperire (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495
Distanţă scânduri (cm) 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4 31,8 29,9 30,2 30,6 30,9 31,3 31,6 32,0 30,2 30,5
Număr rânduri de ţigle 13 14 15 16
Lungime acoperire (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
Distanţă scânduri (cm) 30,9 31,2 31,5 31,9 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0
Număr rânduri de ţigle 16 17 18 19
Lungime acoperire (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695
Distanţă scânduri (cm) 31,1 31,6 31,8 30,4 30,7 30,9 31,2 31,5 31,7 32,0 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 31,9 30,6 30,9 31,1 31,3
Număr rânduri de ţigle 19 20 21 22
Lungime acoperire (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795
Distanţă scânduri (cm) 31,6 31,8 32,0 30,8 31,0 31,3 31,5 31,7 32,0 30,8 31,0 31,2 31,4 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6
Număr rânduri de ţigle 22 23 24 25
Lungime acoperire (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
Distanţă scânduri (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8
Număr rânduri de ţigle 25 26 27 28
Lungime acoperire (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
Distanţă scânduri (cm) 32,0 31,0 31,2 31,4 31,5 31,7 31,9 31,0 31,1 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9
Număr rânduri de ţigle 28 29 30 31

Distanţă scânduri şi număr rânduri ţigle peste 30° (ELt=32,5 cm; GLt=5,0 cm)
Lungime acoperire (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Distanţă scânduri (cm) 31,8 22,8 24,5 26,2 27,8 29,5 31,2 24,6 25,9 27,1 28,4 29,6 30,9 25,7 26,7 27,7 28,7 29,7 30,7 31,7
Număr rânduri de ţigle 3 4 5 6
Lungime acoperire (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295
Distanţă scânduri (cm) 27,3 28,1 28,9 29,8 30,6 31,4 27,6 28,4 29,1 29,8 30,5 31,2 31,9 28,6 29,2 29,8 30,4 31,1 31,7 28,7
Număr rânduri de ţigle 7 8 9 10
Lungime acoperire (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395
Distanţă scânduri (cm) 29,2 29,8 30,3 30,9 31,4 32,0 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 29,4 29,8 30,3 30,7 31,2 31,6 29,4 29,8
Număr rânduri de ţigle 10 11 12 13
Instrucţiuni de proiectare

Lungime acoperire (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495
Distanţă scânduri (cm) 30,3 30,7 31,1 31,5 32,0 29,9 30,3 30,7 31,0 31,4 31,8 29,9 30,3 30,6 31,0 31,3 31,7 32,0 30,2 30,6
Număr rânduri de ţigle 13 14 15 16
Lungime acoperire (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595
Distanţă scânduri (cm) 30,9 31,2 31,6 31,9 30,2 30,5 30,8 31,2 31,5 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 30,5 30,8 31,0
Număr rânduri de ţigle 16 17 18 19
Lungime acoperire (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695
Distanţă scânduri (cm) 31,3 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0 31,2 31,5 31,8 32,0 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 31,9 30,6 30,9 31,1 31,4
Număr rânduri de ţigle 19 20 21 22
Lungime acoperire (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795
Distanţă scânduri (cm) 31,6 31,8 30,6 30,8 31,1 31,3 31,5 31,8 32,0 30,8 31,0 31,2 31,5 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6
Număr rânduri de ţigle 22 23 24 25
Lungime acoperire (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895
Distanţă scânduri (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,2 31,4 31,6 31,8
Număr rânduri de ţigle 25 26 27 28
Lungime acoperire (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
Distanţă scânduri (cm) 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,7 31,9 31,0 31,2 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,1 31,3 31,5 31,6 31,8 32,0
Număr rânduri de ţigle 28 29 30 31

24 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Indicatori de proiectare

Lăţime de acoperire

Lăţimea totală de acoperire (La) este compusă din trei dimensiuni de acoperire pentru ţiglele de beton TOSCANA şi VENETO din
carateristice: sistemul de acoperiş LEIER este de 30,0 cm. Lăţimea de acoperire
• lăţime de acoperire ţiglă laterală stângă; totală este totuşi diferită datorită diferenţelor în lăţime ale ţiglelor
• număr n de lăţimi ţiglă de bază; laterale. Lăţimea de acoperire ale ţiglelor TOSCANA – luând în
• lăţime de acoperire ţiglă laterală dreaptă. considerare numărul egal de ţigle – este cu 4 cm mai mare decât
La proiectarea şi montarea structurii de tâmplărie pe care se cea a ţiglelor VENETO (vezi: tabele).
montează acoperişul, se vor lua în considerare treptele de
dimensiuni de lăţime de acoperire posibile. Treapta de lăţime

Lăţime de acoperire – TOSCANA


În cazul acoperirii TOSCANA cu margini bilaterale de fronton,
distanţa dintre ţiglele laterale şi scândura de fronton este de
4,5 cm.
Excesul de peste margine recomandabil este de: 15-25 cm.

Lăţime acoperire = lăţime structurală+9 cm

supra-atârnare margine supra-atârnare margine

lăţime structurală

Lăţime de acoperire şi număr rânduri de ţigle – TOSCA NA


Lățime acoperire (cm) 98 128 158 188 218 248 278 308 338 368 398 428 458 488 518 548 578
Număr rânduri de ţigle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Instrucţiuni de proiectare

Lățime acoperire (cm) 608 638 668 698 728 758 788 818 848 878 908 938 968 998 1028 1058 1088
Număr rânduri de ţigle 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lățime acoperire (cm) 1118 1148 1178 1208 1238 1268 1298 1328 1358 1388 1418 1448 1478 1508 1538 1568 1598
Număr rânduri de ţigle 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Lățime acoperire (cm) 1628 1658 1688 1718 1748 1778 1808 1838 1868 1898 1928 1958 1988 2018 2048 2078 2108
Număr rânduri de ţigle 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

www.leier.eu 25
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Lăţime de acoperire – VENETO


În cazul acoperirii VENETO cu margini bilaterale de fronton,
distanţa dintre ţiglele laterale şi scândura de fronton este de 4 cm.
Excesul de peste margine recomandabil este de: 15-25 cm.

Lăţime acoperire = lăţime structurală+8 cm

ţiglă laterală stângă ţiglă laterală dreaptă

supra-atârnare margine supra-atârnare margine

lăţime structurală

Lăţime de acoperire şi număr rânduri de ţigle – VENETO


Lăţime acoperire (cm) 94 124 154 184 214 244 274 304 334 364 394 424 454 484 514 544 574
Nr. rânduri de ţigle 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lăţime acoperire (cm) 604 634 664 694 724 754 784 814 844 874 904 934 964 994 1024 1054 1084
Nr. rânduri de ţigle 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Lăţime acoperire (cm) 1114 1144 1174 1204 1234 1264 1294 1324 1354 1384 1414 1444 1474 1504 1534 1564 1594
Nr. rânduri de ţigle 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Lăţime acoperire (cm) 1624 1654 1684 1714 1744 1774 1804 1834 1864 1894 1924 1954 1984 2014 2044 2074 2104
Nr. rânduri de ţigle 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Necesarul de ţigle
Pe baza lungimii şi lăţimii de acoperire se poate calcula suprafaţa de acoperiş. Planificarea bazei de acoperiş este determinată în
de acoperire, respectiv necesarul de ţigle. Necesarul de ţigle poate primul rând de către greutatea acoperişului. Chiar şi în cazul
fi calculat chiar şi aproximativ, indiferent de necesarul detaliat de acoperirii minime cu un acoperiş de 42-48 kg/m2 se construieşte
ţigle. În cazuri generale (acoperiş fără ruperi) se iau în considerare o bază din scânduri perfecte cu un profil minim de 30/50 mm. În
Instrucţiuni de proiectare

datele din tabelul de mai jos (atât în cazul acoperirii TOSCANA, caz de distanţă mai mare (1,10–1,20 m) de căprior se recomandă
cât şi cea VENETO). Desigur, la calcularea cantităţilor se vor lua în scânduri cu profil mai mare. Pe lângă greutatea acoperişului se ia
considerare: compoziţia acoperişului (coamă, dolii, străpungeri de în considerare sarcina de vânt, cât şi cantitatea de zăpadă posibilă
acoperiş, construcţii de acoperiş); posibilele pierderi de material adunată pe acoperiş.
apărute în timpul montării. Cu calcul detaliat de ţigle se poate
aprecia exact numărul şi dimensiunea elementelor tăiate în
jurul coamei, doliilor, străpungerilor de acoperiş, construcţiilor

Necesarul de ţigle
Unghi de înclinare Greutate medie de 1 m2 de acoperiş
Necesarul minim de ţigle*
acoperiş TOSCANA VENETO
17-22° 10,42 buc./m 2
47,9 kg 43,8 kg
22-30° 10,10 buc./m2 46,5 kg 42,4 kg
peste 30° 9,80 buc./m 2
45,1 kg 41,2 kg

* Calculând acoperirea minimă la unghi de înclinare indicat.

26 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Aerisire şi tehnica aerisirii


Acoperiş cu simplă aerisire
Aerisirea acoperişului (folie permeabilă)
Funcţionarea corespunzătoare a acoperişurilor din punct de vedere
al tehnicii de aerisire este asigurată de aerisirea continuă şi durabilă.
Aceasta este indispensabilă atât în cazul acoperişurilor simple, cât şi
în cazul spaţiilor de pod funcţionale. În cazul acoperişurilor pentru
spaţii de pod funcţionale, asigurarea profilului liber corespunzător
al diferitelor strâpungeri este cel mai important. În cazul podurilor
funcţionale, termoizolarea spaţiului interior este asigurat - conform
cerinţelor de termoizolare - de stratul termoizolant de sub acoperiş.
Cerinţa de bază este ca structura podului să corespundă cerinţelor
de fizică a construcţiilor (temoizolare, acustică, impermeabilitate,
etc.). Funcţionarea corespunzătoare a acoperişului din punct de
vedere al termoizolării este asigurată de unul sau două straturi de
aerisire dintre astereală şi stratul de izolare. Desigur, este foarte
importantă construcţia, structura mansardei (de ex. utilizare de
strat ce previne pătrunderea umezelii înainte de aplicarea stratului Acoperiş cu dublă aerisire
termoizolant). (folie impermeabilă)

Izolarea necorespunzătoare poate duce la depunerea umezelii ce ar


putea dăuna structurii acoperişului. Desigur, umezeala adunată sub
acoperiş şi în structura de scânduri reprezentând baza acoperişului
reduce semnificativ durabilitatea acestuia.
Aerisirea (curentul de aer) acoperişului depinde de:
• unghiul de înclinare al acoperişului;
• profilul şi lungimea straturilor de aerisire;
• dimensiunea, numărul şi poziţionarea străpungerilor;
• compoziţia acoperişului.
Acoperişul aerisit poate fi:
• Cu aerisire simplă: astereala este permeabilă, (Sd < 0,3 m) şi
este montată imediat pe toată suprafaţa pe temoizolare sau
pe altă bază solidă (de ex. acoperişul din scânduri). Stratul de
aerisire se află deasupra asterealei. Difuziunea de aburi şi formarea condensului
• Cu dublă aerisire: astereala este impermeabilă, folia fiind Prin difuzarea umezelii în structura acoperişului se depun diferite
aşezată între cele două straturi de aerisire. Stratul inferior cantităţi de umezeală (vapori) în anumite straturi structurale. În
asigură aerisirea stratului de termoizolare. Straturile de aerisire momentul în care umiditetea aerului ajunge la nivelul maxim,
au scopuri diferite. umezeala se condensează (condensare de umezeală), ceea ce duce
la daune structurale semnificative. Din acest punct de vedere stratul
Scopul stratului superior (exterior) de aerisire dintre acoperiş şi temoizolant este unul din straturile cele mai sensibile, astfel este
Instrucţiuni de proiectare

astereală este următorul: indispensabilă crearea unui strat de ventilare corespunzător pentru
• Usucă atât acoperişul, cât şi scândurile de acoperiş şi asigurarea aerisirii umezelii acumulate.
contraşipcile - care compun astereala - umezite de precipitaţii.
• Umezeala de pe astereală este ghidată spre jgheaburi. Difuziunea de aburi depinde de:
• În timpul verii asigură răcirea suprafeţei inferioare a • diferenţa de temperatură interioară şi exterioară;
acoperişului foarte încălzit, asigurând astfel temperaturi mai • de umiditatea relativă interioară şi exterioară;
agreabile. • de caracteristicile de impermeabilitate ale diferitelor structuri.
• În cazul acoperişului cu simplă aerisire preia rolul stratului
inferior de aerisire (de altfel inexistent).

Scopul stratului superior (interior) de aerisire dintre acoperiş şi


şaibă în cazul acoperişurilor aerisire dublă este următorul:
• Evacuarea umezelii exitente şi difuzată în stratul termoizolator.

www.leier.eu 27
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Aerisirea acoperişului - Aerisirea acoperişului pe la jgheaburi

Rezistenţa de difuziune de aburi a materialelor


Materiale de construcţii Factor de difuziune de aburi (µ)

Vată minerală 1

Placă rigips 10

Mortar 15 – 35

Lemn 20 – 40

Beton, beton armat 70 – 150

Placă bitumen 2000 – 3000

Folie PVC 20 000 – 50 000

Folie polietilenă 100 000

Caracteristicile de impermeabilitate ale anumitor materiale sunt


definite de grosimea stratului de aer difuziv (Sd).
Sd = μ × s
Aerisire acoperiş
μ: factor rezistenţă de difuziune de aburi (număr relaţional în afara
dimensiunilor date de producătorii materialelor);
s: grosime strat în m.
Grosimea stratului de aer echivalent cu difuziunea de aburi, care
exprimă rezistenţa totală a straturilor structurale de sub stratul de
aerisire este dat de totalul valorii Sd ale straturilor.

Valori Sd corespunzătoare lungimilor de căprior


Lungime căprior (sau lungime Totalul valorii Sd al straturilor
înclinare măsurată pe suprafaţa structurale de sub stratul de
inferioară a acopreririi superioare) aerisire
≤ 10 m ≥ 2,0 m

≤ 15 m ≥ 5,0 m

> 15 m ≥10,0 m
Aerisire acoperire pe linia jgheabului
Instrucţiuni de proiectare

EXEMPLU:

Compoziţia straturilor (din interior spre exterior) de sub stratul de aerisire a unei structuri de acoperiş de mansardă cu aerisire simplă
este următoarea:

Material: Valoare Sd:


1. strat: acoperire cu placă rigips de 1,25 cm 0,0125×10 = 0,125 m
2. strat: folie polietilenă impermeabilă de 0,2 mm 0,0002×100 000 = 20 m
3. strat: termoizolare cu vată minerală de 22 cm 0,22×1 = 0,22 m
4. strat: folie permeabilă de 0,017 m (date producător)

Grosimea stratului de aer echivalent cu difuziunea de aburi a structurii complete de sub stratul de aerisire este:

Sd = 0,125 + 20 + 0,22 + 0,017 = 20,363 m

28 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Profile de aerisire realizabile


Lungime căprior (sau lungime Profil aerisire liberă*
înclinare măsurată pe suprafaţa Pe lângă jgheaburi (dimensiuni Pe lângă coamă (dimensiuni
inferioară a acopreririi superioare) Locuri generale (grosime strat aer)
străpungeri spre interior) străpungeri spre exterior)
≤ 10 m min. 200 cm2/fm, vagy 3 cm
min. 2‰ din suprafaţa jgheabului din min. 5‰ din spurafaţa totală de
≤ 15 m min. 6 cm
acoperiş, dar cel puţin 200 cm2/fm acoperiş
> 15 m min. 8 cm

Cerinţe ca urmare a montării prea lejere a foliilor de acoperiş. Dacă folia


Montarea acoperişului ventilat conform cerinţelor de tehnică de impermeabilă dintre cele două straturi de aerisire „atârnă” între
aerisire va fi bazată pe prevederile DIN 4108. Conform acestora, cele două căpriori, profilul liber al stratului inferior de aerisire este
peste unghiul de înclinare de peste 10° nu sunt necesare calcule redus semnificativ, ceea ce împiedică aerisirea corespunzătoare.
de tehnica aerisirii în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele
referitoare la profilul straturilor de aerisire şi grosimea stratului Orificii de ventilaţie de ieşire şi intrare
de aer echivalent cu difuziunea de aburi ale diferitelor straturi Funcţionarea perfectă a straturilor de aerisire (aerisire continuă)
structurale. este asigurată de existenţa orificiilor de ventilaţie de intrare şi
de ieşire prin care aerul circulă uşor. Printre orificiile de intrare
Cerinţele generale ale acoperişului bine ventilat: montate pe linia jgheabului există deja orificiul stratului superior
• Trebuie asigurată aerisirea corespunzătoare, circulaţia de aer de aerisire: aceasta este distanţa de 5 cm dintre contraşipci,
continuă pe toată suprafaţa structurii de acoperiş. limitată în partea superioară de scândura jgheabului. Este închisă
• Orificiile de ventilaţie vor fi montate (în limita posibilităţilor) cu bandă de aerisire. Profilul liber de intrare este de fapt asigurat
în punctele cele mai înalte, respectiv cele mai joase ale de către străpungerile (perforările) benzii de aerisire. Profilul liber
acoperişului. al acestei fante de aerisire poate fi mărit cu şipcă de aerisire.
• Este foarte importantă asigurarea profilului de aerisire cu Orificiul de intrare care aparţine de stratul de aer inferior depinde
înălţimea corespunzătoare dintre căpriori pe toată lungimea de construcţia jgheabului. În caz de jgheab cu îmbrăcăminte de
lor! scânduri îmbinarea cu intervale a scândurilor asigură secţiunea
• Proporţia „atârnării” foliei de acoperiş va fi redusă la minim. transversală corespunzătoare a orificiilor de ventilaţie de intrare
• În cazul unui pod neutilizat se va asigura aerisirea necesare.
corespunzătoare a spaţiului de sub astereală. Pentru jgheaburi cu capăt de căprior vizibil orificiile de ventilaţie
• În cazul acoperişurilor compuse, unde lungimea coamei nu sunt asigurate de găurile longitudinale - limitate de şipci sau
asigură ventilarea liniară corespunzătoare, se vor monta mai scânduri – create de-a lungul liniei de intersecţie dintre căprior şi
multe ţigle de aerisire. planul faţadei.
Orificiile de ventilaţie de ieşire de pe linia coamei sunt asigurate pe
Dimensiunea straturilor de aerisire de-o parte de profilul liber al orificiilor dintre intersecţia rândului
Dimensiunea stratului superior (exterior) de aerisire este de ţigle de coamă şi planul superior al acoperişului în două ape,
determinată de înălţimea contraşipcii şi distanţa de la căprior. pe de altă parte sunt asigurate de intersecţia liberă a orificiilor
Instrucţiuni de proiectare

Dimensiunea recomandată de contraşipcă în cazul structurii de existente în ţiglele de aerisire montate pe linia coamei.
acoperiş LEIER este de 50/50 mm, adică înălţimea stratului de Secţiunea transversală liberă de aerisire existentă sub rândul
aerisire este de 5 cm. Aceasta asigură aerisirea până la o lungime ţiglelor de coamă este asigurată de dimensiunea orificiilor
de căprior de cca. 12-13 m, dar pentru căpriori mai lungi este (perforărilor) libere existente în şaibele de coamă utilizate.
necesară aplicarea unor contraşipci mai înalte. Numărul necesar de ţigle de aerisire este determinat de secţiunea
transversală liberă de aerisire existentă sub rândul de ţigle de
Desigur mărirea secţiunii transversale a ţiglelor, datorată coamă (secţiunea transversală minimă poate fi calculată pe baza
caracterului ondulat, poate fi considerat elementul stratului de tabelului de mai sus).
aerisire, dar în general acest fapt nu se ia în considerare. Pentru aerisirea corespunzătoare a stratului inferior de aerisire de
pe linia coamei, astereala este întreruptă în linia coamei. Partea
În cazul acoperişurilor cu aerisire dublă înălţimea stratului de respectivă este acoperită cu bandă de folie separată, aşezată pe
aerisire inferior (interior) este determinată de diferenţa de înălţime planul superior al contraşipcii. Astfel stratul inferior are contact
dintre căpriori şi straturile termoizolante aşezate între acestea. În direct cu cel superior, respectiv aerisirea stratului inferior şi
general se asigură o grosime identică cu stratul superior de aerisire. superior este realizată prin aceleaşi orificii.
În montarea straturilor inferioare cele mai frecvente greşeli apar
* Secţiunea transversală de aerisire optimă

www.leier.eu 29
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Parazăpadă, accesorii parazăpadă

În cazul planificării şi construirii acoperişurilor înalte trebuie luate


în considerare caracteristicile iernii din ţara noastră, precum şi
efectele anotimpurilor asupra acoperişurilor (temperatură sub 0
grade pe perioade îndelungate, zăpadă, grindină, topire-îngheţ
etc.). Este o cerinţă de bază ca acoperişul să fie montat (planificat
şi construit) în aşa fel încât să se evite găurile de zăpadă, să se
prevină crearea troienelor şi acumularea precipitaţiilor topite.
Troiene se pot crea mai ales deasupra liniei jgheaburilor şi în dolii,
pot reţine cantităţi mai mari de precipitaţii topite ce provoacă
inundare, respectiv acoperire cu gheaţă.

Troienele deasupra jgheaburilor apar mai ales în jurul temperaturii


de 0 grade, datorită diferenţelor de temperatură din interior şi
exterior. Căldura emanată din spaţiul interior încălzeşte suprafaţa
cca. 2,3-2,4 buc.parazăpezi/m2
acoperişului în aşa fel, încât zăpada depusă să se topească.
În schimb jgheaburile sunt înconjurate din toate părţile de
temperaturi scăzute, astfel zăpada, precipitaţiile topite îngheaţă
– creând un fel de baraj – şi reţin apa scursă de pe suprafaţa
acoperişului. Desigur la temperaturi mult mai scăzute (cu mult
sub 0 grade), în general nu are loc fenomenul descris mai sus,
deoarece nici suprafaţa acoperişului nu are o temperatură mai
ridicată de 0 grade.

Una dintre cele mai importante cerinţe este menţinerea


corespunzătoare a cantităţii de zăpadă pe acoperiş, fiindcă în
caz de topire rapidă greutatea zăpezii topite poate cauza daune
serioase, de asemenea apare pericolul unor accidente. Pentru
prevenirea acestora există o prevedere separată pentru montarea
structurilor, elementelor de parazăpadă: Pe acoperişurile cu un
unghi de înclinare între 25-75° vor fi montate rânduri de parazăpadă,
cca. 2,8-2,9 buc. parazăpezi/m2
dacă marginea jgheabului este mărginit de o zonă pentru circulaţie
sau se întinde asupra zonei de circulaţie şi are o înălţime mai mare de
Repartiţia de elemente de parazăpadă din metal
6,0 m. În cazul acoperişurilor cu o înălţime mai mare de 10,0 m se vor
monta mai multe rânduri de parazăpadă.

Tabelul 5. Necesarul de elemente de parazăpadă (buc/m2)


Instrucţiuni de proiectare

Unghi de înclinare Greutate zăpadă (kN/m2) (calculat conform EUROCO DE 1)


acoperiş 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

20° 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,8 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6

25° 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,8 5,2

30° 2,1 2,2 2,2 2,4 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5

35° 2,2 2,3 2,3 2,5 2,9 3,3 3,9 4,4 4,6 5,2 5,7 6,2

40° 2,3 2,4 2,4 2,6 3,0 3,4 4,2 4,5 5,0 5,3 6,0 6,8

45° 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 3,6 4,4 4,9 5,2 5,5 6,2 7,0

50° 3,1 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,2 5,6 5,9 6,1 6,6 7,1

55° 3,2 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 5,4 5,8 6,0 6,3 6,7 7,2

60° 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 5,1 5,4 6,0 6,4 6,8 7,1 7,4

30 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Accesorii parazăpadă din metal

Accesoriile de parazăpadă din metal comercializate ca elementele


sistemului de acoperiş LEIER, montate în număr corespunzător,
asigură menţinerea corespunzătoare a zăpezii pe acoperiş.
Elementele de parazăpadă vor fi montate uniform pe toată
suprafaţa acoperişului. Numărul elementelor de parazăpadă
va fi determinat în timpul proiectării acoperişului – luând în
considerare suprafaţa acoperişului – în funcţie de unghiul de
înclinare al acoperişului şi de greutatea zăpezii (Sd), conform
Tabelului 5.
Elementele de parazăpadă din metal sunt pur şi simplu agăţate
în rândurile de ţiglă în partea superioară a ţiglelor de beton – sub
suprapuneri.

Grilaj metalic
Grilajul metalic comercializat cu înălţimea de 20 cm face parte
- pe lângă elementele de parazăpadă din metal - din sistemul
de acoperiş LEIER, sau poate fi montat ca şi atare, prevenind
alunecarea cantităţilor mai mari de zăpadă.
(Este recomandat în cazul suprafeţelor deasupra spaţiilor publice,
deasupra trotuarelor.)
Dimensiunea suprafeţei grilajului este 2000 cm2/ml.
Grilajul este montat deasupra jgheabului, paralel cu linia
jgheabului, pe toată lungimea acoperişului. Elementele de suport
ale grilajului sunt fixate pe şipcă.

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]


Instrucţiuni de proiectare
scândură ţigle [50/30 mm]

ţiglă de beton TOSCANA/VENETO LEIER

şipcă suport [35/50 mm]

element grilaj metalic

grilaj metalic

plan Detaliat parazăpadă 1:10

www.leier.eu 31
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

Statică

Acoperişurile corespunzătoare din punct de vedere static presupun În baza prevederilor îndoirea poate fi max. a 200-a sutime din
o structură de suport cu capacitate de încărcare statică bună. deschidere (la distanţă de căprior de 1,00 m este de max. 5 mm). În
Este o cerinţă de bază ca structura de scânduri ce reprezintă cazul în care îndoirea este mai mare decât cele prevăzute mai sus, se
baza acoperişului să poată suporta pe termen lung: greutatăţile va utiliza o structură de căprior mai deasă, sau se va mări secţiunea
acoperişului, greutatea vântului şi a zăpezii. Greutatea acoperişului transversală a scândurilor de acoperiş. Desigur, pe lângă structura
depinde de unghiul de înclinare al acoperişului; în cazul acoperirii de scânduri, care alcătuiesc baza acoperişului, structura acoperişului
cu ţigle TOSCANA este de 45-48 kg /m2, respectiv în cazul acoperirii trebuie să dispună de o capacitate de încărcare corespunzătoare.
cu ţigle VENETO este de 42-44 kg/m2. Presiunea vântului şi a zăpezii Profilul şi montarea căpriorilor va fi calculată de asemenea pe
poate fi calculată pe un acoperiş pe baza metodelor de calculare baza greutăţii suportate. Aici însă se va lua în considerare pe lângă
standard actuale (EUROCO DE). (Pe parcursul calculelor se vor lua greutatea acoperişului în sine şi grutatea accesoriilor, greutatea
în considerare prevederile de siguranţă pentru capacităţile de structurii care limitează spaţiul interior utilizat. Greutatea diferitelor
încărcare în parte. Secţiunea transversală a structurii de scânduri straturi structurale (termoizolare, folii etc.) sunt indicate de
care reprezintă baza întregului acoperiş va fi aleasă în funcţie producători.
de capacitatea de încărcare calculată după unghiul de înclinare
al acoperişului, cât şi în funcţie de distanţa de căprior indicată.
Structura de scânduri – indiferent dacă dispune sau nu de o secţiune
transversală corespunzătoare greutăţilor prevăzute – se va îndoi
într-o proporţie mai mică sau mai mare sub greutatea suportată.

Dimensiunea scândurilor de acoperiş utilizabile (în funcţie de greutate şi unghiul de înclinare*)


Greutate împărţită pe suprafaţă [kN/m2]
Distanţă axă
căprior [cm]
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

60 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
65 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
70 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
Unghi de înclinare între 17-30°

75 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s.
80 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s.
85 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s.
90 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s.
95 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
100 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
105 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
110 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
Instrucţiuni de proiectare

115 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.

60 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
65 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
70 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s.
Unghi de înclinare peste 30°

75 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s.
80 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s.
85 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s.
90 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
95 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
100 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
105 30/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
110 50/50 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
115 50/50 50/50 50/50 c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s. c.s.
* Dacă sarcina este între două valori din tabel, pentru dimensionarea scândurilor se ia întotdeauna în considerare valoarea mai mare.
c.s.-este necesar un calcul static
32 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

1. Astereala
La montarea asterealei vor fi respectate în general următoarele 2. Jgheaburi
instrucţiuni: În crearea jgheabului corespunzător cel mai important este
1. La utilizarea, montarea şi depozitarea foliei de acoperiş se vor asigurarea aerisirii corespunzătoare, cât şi asigurarea scurgerii
respecta instrucţiunile producătorului. totale de umezeală, a precipitaţiei acumulate pe acoperiş. Privind
2. Folia va fi montată pe suprafaţa superioară a căpriorului (sau pe montarea canalului de jgheaburi se vor aplica două tipuri de
acoperişul din scânduri) începând de jos (de la jgheaburi), paralel cu jgheaburi:
linia jgheaburilor – uşor întinse. 1. Canalul jgheabului se va monta direct pe planul superior al
3. Iniţial folia acoperişului va fi fixată pe căprior cu capsator (pe linia căpriorului, astfel umezeala de pe acoperiş se va scurge direct în
contraşipcilor). Fixarea definitivă se va efectua prin fixarea cu cuie a canalul jgheabului.
contraşipcilor. 2. Canalul jgheabului este fixat deasupra contraşipcii (pe scândură,
4. Marginea inferioară a stratului de folie de acoperiş va fi fixată de schelă), umezeala acumulată pe acoperiş se scurge astfel liber sub
placa jgheabului cu o acoperire de min. 12 cm. Suprapunerea va fi canalul jgheabului.
lipită pe întreaga lungime.
5. Dimensiunea suprapunerii – orizontale - dintre foliile consecutive Din punct de vedere estetic au avut succes două tipuri de jgheaburi:
1. Construcţie de jgheaburi cutie, acoperită din toate direcţiile cu scândură.
este de 15 cm până la un unghi de înclinare de 30°, peste 30° este 2. Construcţie de jgheaburi cu capăt de căprior vizibil, închisă în partea superioară,
de min. 10 cm. Folia superioară o acoperă întotdeauna pe cea acoperită cu scânduri.
Din punctul de vedere al plăcii de jgheaburi, cât şi al fixării părţii inferioare al
inferioară! acoperişului este mai avantajoasă construcţia de jgheaburi cu capăt de căprior
6. Posibilele înnădiri verticale se vor aplica întotdeauna pe linia vizibil, închisă în partea superioară, acoperită cu scânduri.
căpriorului!
7. Întotdeauna se vor aplica conexiuni impermeabile între diferitele Placa jgheabului: placa jgheabului va fi montată întotdeauna
construcţii de acoperiş, străpungeri, margini. Aveţi grijă ca în nici o înainte de amplasarea foliilor de acoperiş, direct pe linia jgheabului.
parte a soclului să nu apară părţi fără scurgere. Va fi fixată la fiecare 20 cm cu cleme din metal sau cu cuie la
8. Pentru a asigura scurgerea umezelii de pe soclu se vor monta acoperirea din scânduri, sub suprapunerea foliilor de acoperiş. Pe
canale de folii pe partea dinspre coamă a diferitelor străpungeri, lângă acestea va fi fixată şi de capătul inferior al contraşipcilor (pe
construcţii (ex. coş, ferestre mansardă). linia căpriorului).
9. Întreaga structură a acoperişului va fi realizat în aşa fel, încât să Astereala: indiferent de tipul jgheaburilor, ultima folie de acoperiş
nu apară părţi fără scurgere (în arcade, de-a lungul străpungerilor). va fi întotdeauna montată pe placa jgheabului aşezată pe linia
Umezeala ajunsă pe folia de acoperiş se va scurge spre jgheaburi. jgheabului. Dimensiunea acoperirii până la un unghi de înclinare de
10. Folia impermeabilă va fi terminată sub linia coamei – în 30° este de min. 15 cm, peste 30°este de min. 10 cm.
ambele părţi – cu cca. 25 cm (pentru a asigura aerisirea stratului Aerisire: pe linia jgheaburilor, după fixarea contraşipcilor şi a
de aer/spaţiului de sub folie). După fixarea contraşipcilor – pe linia scândurii de jgheaburi apar orificiile de ventilaţie ale acoperişului
coamei – se va aplica un strat separat de folie pe planul superior al care aerisesc partea superioară a acestuia. Orificiile de o înălţime de
contraşipcilor în aşa fel, încât să acopere în ambele părţi min. 15. cm 5 cm vor fi acoperite pe toată suprafaţa cu bandă de aerisire. Partea
din folia de acoperiş inferioară. superioară a benzii de aerisire va fixată de scândura jgheabului, iar
11. Folia permeabilă poate fi montată peste coamă fără întreruperi. partea inferioară de şipca jgheabului. Piaptănul de încheiere va fi
12. În cazul străpungerilor tubulare (durovent trecere antenă, fixat cu cuie sau cu şuruburi direct pe şipca jgheabului la fiecare 20
durovent aerisire jgheaburi) impermeabilitatea racordurilor va fi cm înainte de montarea ţiglelor. Pentru a mări secţiunea transversală
asigurată de brăţări de folie montate pe periferia elementelor. a orificiilor de ventilaţie de intrare se va aplica şipcă de aerisire. În
Instrucţiuni de proiectare

13. La construcţia acoperişului corespunzător aveţi grijă de montarea aceste cazuri se vor utiliza scânduri de lăţimea de 24 mm fixate pe
corespunzătoare a straturilor de aerisire, cât şi de străpungerile de contraşipci în loc de şipca jgheabului cu dimensiuni normale (50/50
intrare şi ieşire. mm). Pe acestea se vor fixa şipcile de aerisire. Orificiile de ventilaţie
14. În cazul cerinţelor mai severe (ex. membrană suport contravânt) de intrare ale stratului de aerisire de sub astereală vor fi construite
foliile de acoperiş de la fiecare racord vor fi lipite continuu. în învelişul de scânduri dintre căpriori, pe linia planului faţadei. Pe
15. Structura acoperişului nu înlocuieşte acoperişul finalizat, nu părţile laterale ale căpriorilor se vor şuruba vincluri. La acestea se
poate fi considerat acoperiş temporar. Pentru a preveni daunele vor fixa (şuruba) scândurile, şipcile care alcătuiesc îmbrăcămintea
cauzate de razele UV şi alte efecte exterioare, construcţiile acoperişului. Între şipci se vor crea orificii de ventilaţie de minim 5
acoperişului se vor finaliza cât mai repede (în termen de 90 de zile). cm înălţime, care vor fi de asemenea închise cu bandă de aerisire.
16. În timpul construcţiilor se vor respecta prevederile de protecţia
muncii în vigoare!

www.leier.eu 33
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Instrucţiuni de proiectare

3. Margine fronton Acoperirea şi construcţia marginii de coamă este identică cu cele


În cazul sistemului de acoperiş LEIER, marginile frontonului vor descrise în cazul coamei. Pe lângă şaibele de coamă menţionate
fi construite în exclusivitate din ţigle laterale corespunzătoare. mai sus (Multivent, Tetőfix) se poate utiliza şi burete. Buretele
Supraîntinderea recomandabilă calculată de la planul exterior al coamei este aşezat pur şi simplu pe scândura coamei, după care
peretelui de fronton este de 15-25 cm. se aşează ţiglele de coamă, care asigură fixarea buretelui prin
Astereală: folia de acoperiş va fi aplicată până la marginea greutatea lor. De fapt buretele umple spaţiile goale de sub rândul
frontonului (până la scândura frontonului) şi va fi îndoită. de ţigle de coamă.
Lungimea foliei de acoperiş, care se întinde peste planul
frontonului (respectiv peste căpriorul exterior) va fi determinată 5. Dolie
de la început. În timpul aplicării foliilor de acoperiş partea Astereală:
respectivă se va lăsa liber, şi va fi fixată definitiv ulterior, în timpul • Utilizarea foliei impermeabile: foliile de acoperiş vor fi
construirii scândurilor de fronton. terminate în ambele părţi cu 20–25 cm înainte de linia
Ţigle laterale: în cazul montării ţiglelor laterale trebuie asigurată îndoiturii în aşa fel, ca să creăm un canal de folie paralel cu
o deschizătură de min. 1 cm de-a lungul întregului fronton între linia îndoiturii. Aici se vor aşeza contraşipci (sau scânduri)
marginea verticală a ţiglelor şi scândura de fronton. paralele cu linia îndoiturii. Pe acestea se vor aplica marginile
foliilor de acoperiş, fixate de şipcile acoperişului.
4. Coamă • Utilizarea foliei permeabile: astereala va fi condusă pe
Astereală: în construcţia asterealei se vor lua în considerare cele întreaga îndoitură – sub scândurile ce reprezintă baza doliei.
descrise mai sus. O folie de acoperiş cu o lăţime de 120-150 cm va fi întinsă şi
• Utilizarea foliei impermeabile: aplicarea foliei de acoperiş se fixată pe linia doliei, direct pe căprior. Pe aceasta se vor apleca
va termina cu cca. 25 cm – în ambele părţi – sub linia coamei. din lateral (cu suprapunere de min 15 cm) foliile suprafeţelor
Pe planul superior al contraşipcilor (pe linia coamei) se va de acoperiş în aşa fel, încât să se termine într-un canal de folii,
întinde o bandă folie de 80-100 cm, în aşa fel încât pe ambele paralel cu linia îndoiturii.
părţi să acopere min. 15 cm din folia inferioară. Banda de folie Scândura doliei: Structura de scânduri va fi construită în aşa
se va fixa de către scândurile acoperişului. fel, încât să creeze baza doliei. Partea inferioară a învelişului din
• Utilizarea foliei permeabile: folia de acoperiş poate fi întinsă scânduri este construită din bucăţile scurte de contraşipci, fixate
peste coamă, fără întrerupere. cu cuie la căpriori. Acestea vor fi aşezate în aşa fel - în caz de
Suport scândură pentru coamă: după întinderea foliilor de şaibă permeabilă –, încât umezeala adunată să se scurgă uşor
acoperiş se vor monta suporturile de scândură pentru coamă. în îndoitura printe şipci. Este necesară asigurarea straturilor de
Acestea vor fi fixate pe linia cordonului în vârful căpriorului în aşa aerisire corespunzătoare, cât şi asigurarea curentului de aer.
fel, încât să fie exact în acelaşi nivel şi pe aceeaşi linie. Scândurile Bucăţile de contraşipci vor fi fixate cu cuie la scândurile doliei.
coamei se vor fixa cu cuie de suporturi (Dimensiunea recomandată Element de dolie: elementul de aluminu – accesoriul sistemului
a scândurii pentru coamă este de 50/50 mm.) de acoperiş LEIER – este aşezat direct pe cofrajul de lemn al
Şaibă de coamă: se pot utiliza mai multe şaibe de coamă ca doliei, pe linia doliei. Elementele sunt aşezate pornind de jos în
accesorii ale sistemului de acoperiş Leier. Şaibele de coamă se sus. Suprapunerea elementelor consecutive de dolie este de min.
montează pe scândura coamei cu cuie sau cu capsator înainte de 10 cm. Primul element de dolie este fixat cu 4 bucăţi de cuie pe
a aşeza ţiglele de coamă. Elementele de şaibă universale Multivent cofrajul de lemn cu 2 cm de la marginea superioară. Clemele de
şi Tetőfix se vor lipi pe lungimea laterală a suprafeţei ţiglelor. metal vor fi puse la marginile laterale ale doliei, care vor fi fixate
Asiguraţi-vă că acestea se aliniază la suprafaţa ondulată a ţiglelor. de asemenea de cofrajul de lemn. Punctele de fixare sunt la câte
Instrucţiuni de proiectare

Şaiba ţiglelor va fi fixată cu cuie la scândura coamei împreună cu 20 cm.


ţiglele de coamă.
Ţigle de coamă: Ţiglele de coamă vor fi montate după amplasarea
şaibelor de coamă. Acestea vor fi fixate de scândura coamei, sub
suprapuneri cu cleme din metal (cu cuie) – prin şaiba coamei.
Suprapunerea ţiglelor de coamă este asigurată de clemele din me-
tal. Rândul de ţigle de coamă aşezat pe linia coastei este închis de
obicei cu aluminiu perforat, fiind fixat cu cuie de capătul scândurii
coamei. Rândul de ţigle de coamă aşezat pe marginea coamei
poate fi închis cu ţiglă de coamă de început sau cu elemente din
aluminiu perforat.
Ţigle de aerisire: Ţiglele de aerisire sunt de obicei aşezate sub
rândul de ţigle superioare conform densităţii iniţiale alese. În caz
de uz intens, acestea trebuie aşezate în mai multe rânduri. Vor fi
aşezate împreună cu ţiglele de bază.

34 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Indicatori de proiectare

Buretele pentru marginea doliei este lipit pe marginile laterale – Adaptorul superior este aşezat simplu, vertical în cel inferior (în
orizontale – ale doliei. Buretele autoadeziv se poate fixa foarte caz de unghi de înclinare de 20-50°). Capătul inferior al acestuia
uşor. Partea acoperişului conectată de dolie va fi construită în aşa întretaie astereala. Aici se realizează racordul impermeabil cu
fel, încât ţiglele de beton (tăiate) să se aplece cu min. 8 cm peste brăţară de folie. Tubul flexibil este fixat de tuburi în ambele capete
elementele de dolie (inclusiv buretele). Doliile care se întâlnesc în cu brăţări de fixare. Asiguraţi-vă ca în cursul conectării să nu se
vârf vor fi legate şi impermeabilizate cu bandă de închidere dolie producă daune în acoperiş.
la elementele de dolie din metal. Acestea sunt benzi autoadezive. Durovent antenă: Adaptorul inferior al duroventului de antenă
Sunt lipite pe linia întâlnirii, după înlăturarea foliei protectoare. este montat la fel ca şi duroventul de aerisire jgheaburi, fixarea
Ţiglele de beton vor fi aşezate în aşa fel, încât să se asigure este de asemenea aceeaşi. Înainte de a monta adaptorul superior,
suprapunerea necesară în ambele părţi. tubul treptat îngustat se va tăia conform diametrului antenei.
Fixarea adaptorului superior - asemenea duroventului de aerisire
6. Închidere coş jgheaburi – este realizat pe suprafaţa inferioară cu cleme de fixare.
Astereală: folia de acoperiş va fi aplicată la străpungerea coşului
pe suprafaţa acestuia, în toate părţile şi va fi fixată cu elemente 9. Iluminare, accesul pe acoperiş
de închidere coş şi perete. Pe suprafaţa coşului (partea dinspre Ţiglă transparentă: ţiglele transparente asigură o suprafaţă de
creastă) se va construi un canal de folie. iluminare mai redusă şi sunt aşezate împreună cu ţiglele de beton.
Element închidere coş şi perete: După terminarea acoperirii şi Asemenea ţiglelor de beton, acestea sunt agăţate pe scândurile
pentru a asigura închiderea găurilor din jurul coşului se vor utiliza acoperişului şi fixate cu cleme de fixare.
elemente de închidere al coşului şi peretelui. Acestea vor fi aplicate Acces acoperiş: astereala va fi „modelată” corespunzător la
pe suprafaţa superioară a ţiglelor beton şi pe coş în aşa fel, încât locul montării elementelor din plastic sau metal pentru accesul
să ajungă cu 15 cm deasupra suprafeţei superioare de acoperire. pe acoperiş. Deasupra ieşirii se vor monta canale de folie. Este
În cazul părţii deasupra coşului elementele de închidere nu vor necesară asigurarea impermeabilităţii în ambele părţi. Elementul
fi întinse pe ţigle şi pe şaiba de scânduri separată reprezentând de ieşire pe acoperiş este fixat de structura de tâmplărie cu eclişe.
de fapt baza coşului şi peretelui care este acoperit de rândul de (Pentru instrucţiuni de montare detaliate vă rugăm apelaţi la
ţigle aşezat deasupra. Elementul de închidere este uşor de îndoit, producător.)
poate fi montat manual, tăiat cu foarfeca. Datorită stratului de
rezistenţă din aluminiu poate fi manevrat durabil. După tăierea 10. Accesorii parazăpadă şi grilaje metalice
dimensiunilor necesare se înlătură folia protectoare şi se întinde, Elementele parazăpadă din metal sunt pur şi simplu agăţate -
se lipeşte pe toată suprafaţa, respectiv pe partea laterală a coşului. conform aşezării anterior elaborată - în partea superioară a ţiglelor
Foarte important: după lipire nu mai poate fi înlăturat! Asiguraţi de beton deja montate. Elementele parazăpadă sunt întotdeauna
racordul impermeabil al bucăţilor de bandă la colţuri. montate în partea de vale a ţiglelor de beton. Următorul rând de
Şipcă încheiere coş şi perete: elementele de închidere coş şi ţigle asigură fixarea elementelor parazăpadă prin greutatea lor.
perete vor fi fixate cu şipci de închidere coş şi perete pe întreaga
lungime. Fixarea este realizată prin şurubare la fiecare 15-20 cm.
Orificiile minore dintre şipcă şi coş vor fi umplute cu material de
etanşare.

7. Şipcă
Principiul acoperirii şipcilor şi elementele utilizate în acest caz
Instrucţiuni de proiectare

sunt în general aceleaşi ca şi cele folosite şi prezentate pentru


marginea coşului.

8. Străpungeri sub formă de tub (jgheaburi, antenă)


Astereală: locul străpungerilor va fi creat în timpul aşezării
ţiglelor. Astfel folia de acoperiş va fi tăiată exact la locul
străpungerii adaptorului de ieşire. Este necesar să asiguraţi
„apropierea” acoperişului şi elementului de străpungere, gaura de
străpungere să nu fie mai mare decât elementul de străpungere.
Impermeabilitatea conexiunii va fi asigurată de brăţări din folie (în
cazul trecerii de antenă) sau guler furtună (pentru jgheaburi).
Aerisire jgheaburi: adaptorul inferior al garniturii de aerisire
pentru jgheaburi va fi montat simplu pe acoperişul de ţigle de
beton, agăţat pe scândura acoperişului. Fixarea sa este realizată cu
cleme de fixare agăţate şi bătute în şipca inferioară.

www.leier.eu 35
SISTE M DE ACO PE R IŞ

INSTRUCŢIUNI DE PROIECTARE

grilaj metalic: în primul rând se montează elementele de suport Depozitare, transport


grilaj. Pe linia montării, cu 10-12 cm deasupra scândurii de fixare al Ţiglele de beton LEIER sunt ambalate pe europaleţi, aşezate în
unui rând de ţigle, se aşează o şipcă de suport cu 35 cm înălţime. rând şi foliate. Pentru a asigura manevrabilitatea mai simplă, trans-
Elementele de suport vor fi amplasate în acestea (cu cuie sau portul şi utilizarea sigură, ţiglele sunt legate a câte 5-6 bucăţi în
şuruburi). Suporturile sunt montate la cca. 75 cm unul de celălalt, timpul ambalării. Pe fiecare palet găsiţi indicaţii privind produsele
întotdeauna în valea ţiglei, după care se aşează elementele de de ţiglă de beton ambalate (dată producţie, cod culoare etc.).
grilaj pe suporturi. Elementele de grilaj sunt fixate cu nişte urechi Important de ştiut: cantitatea ambalată pe palet a ţiglelor
din metal aşezate în partea superioară a suporturilor de grilaj. TOSCANA şi VENETO este diferită!

11. Deplasarea pe acoperiş TOSCANA: 240 buc/palet;


Grilajul de mers şi suportul de grilaj sunt elementele trotuarului VENETO: 252 buc/palet.
de acoperiş LEIER. Suportul este agăţat şi fixat cu cuie la şipca de Greutatea medie al unui palet (în cazul ambelor tipuri de ţigle)
suport de 35×70 mm. Suportul transmite greutatea prin agăţarea este de cca. 1100 kg.
pe şipca de suport şi prin rezemarea de ţiglele de beton aşezate
dedesubt. Locul şipcii de suport este determinat - în funcţie de
distanţa ţiglelor - în aşa fel ca suportul de grilaj să se culce foarte
bine pe ţiglele aşezate una deasupra celeilalte. Suportul de grilaj
de mers este montat în partea de vale a ţiglelor de beton în aşa
fel ca fiecare talpă din cauciuc să se culce pe suprafaţa ţiglelor.
Suportul nu se va rezema pe crestarea laterală şi vârful de pro-
fil al ţiglelor. Partea de „cap” a elementului de suport este aşezat
vertical, după care se aşează grilajul de mers. Este fixat cu două
şuruburi de suporturi. Verificaţi dacă suprafaţa de mers este
orizontală, şi dacă este necesar, aranjaţi-o.
Foarte important: după aşezarea trotuarului de acoperiş, se vor
verifica înclinarea, capacitatea de încărcare şi rigiditatea grila-
jului! Dacă este necesar se pot efectua modificări cu ajutorul
şuruburilor. Elementele garniturii parapet ce previn căderea de pe
acoperiş sunt montate pe buşele create în colţurile grilajului de
mers. Elementele verticale de parapet sunt fixate cu brăţări flexi-
bile la stâlpuri.

Certificări:
Certificatele de calitate ale produselor LEIER pot fi consultate
pe pagina web a societăţii noastre (www.leier.eu).
INSTRUCţIUNI DE PROIECTARE

36 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Planuri detaliate

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

ţiglă beton TOSCANA/VENETO LEIER

şipcă jgheab [50/50 mm]

piaptăn de închidere fixat cu cuie galvanizate de


2.8x50 mm la min. fiecare 20 cm

bandă de aerisire [înălţime 100 mm] fixată cu cuie


galvanizate de 2.8x50 mm

placă metal pentru scurgere [placă jgheab]

canal jgheab din metal scândură de aerisire cu piaptăn de


închidere [32/32 mm]
suport jgheab din metal bandă aerisire [înălţime de 65 mm]

acoperire din scânduri scândură jgheab [22/100 mm]


[24/100 mm]
planuri Detaliate

tirant

şipcă jgheab [22/50 mm]

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Detaliu jgheab 1:10

www.leier.eu 37
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

Acoperiș cu aerisire dublă

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

scândură ţigle [50/30 mm]

ţiglă de aerisire TOSCANA/VENETO

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

suport scândură coamă

folie universală cu piaptăn Acoperiș cu aerisire simplă

ţiglă de coamă

fixare ţiglă de coamă

scândură de coamă [50/50 mm]

pereche de prindere
[50/200 mm]
tirant creastă

folie permeabilă [KLÖBER


permo classic]

şaibă universală pentru


coamă [Tetőfix]
planuri Detaliate

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

DETALIU COAMĂ 1:10

38 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm] bandă folie impermeabilă

folie impermeabilă căprior de îmbinare

contraşipcă [50/50 mm] suport scândură de coamă

scândură ţigle [50/30 mm] scândură de coamă [50/50 mm]

ţiglă de aerisire TOSCANA/VENETO ţiglă de coamă

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO fixare ţiglă de coamă

şaibă universală pentru coamă [Tetőfix]


planuri Detaliate

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Detaliu coamă Acoperiş cu aerisire dublă – folie impermeabilă 1:10

www.leier.eu 39
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm] acoperire din scânduri

folie permeabilă [KLÖBER permo classic] bucată de scândură – suport acoperiş din
scânduri [50/50 mm]
canal folie
contraşipcă [50/50 mm]
element dolie din metal
scândură ţigle [50/30 mm]
brăţară de fixare
canal folie
stâpungere de aerisire
ţiglă de bază TOSCANA/VENETO
căprior dolie
planuri Detaliate

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

DETALIU DOLIE Acoperiş cu aerisire simplă – folie permeabilă 1:10

40 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm] fixare ţiglă de coamă

folie permeabilă [KLÖBER permo classic] scândură de coamă [50/50 mm]

structură de scânduri pentru fixarea


contraşipcă [50/50 mm] acoperişului [32/150 mm]
acoperire scânduri [24/110 mm]
scândură ţigle [50/30 mm]
şipcă acoperire
ţiglă de aerisire TOSCANA/VENETO
bandă de aerisire [înălţime 100 mm] fixată cu
ţiglă de bază TOSCANA/VENETO cuie galvanizate de 2.8x50 mm
planuri Detaliate

şurub prezon
suport scândură coamă

tirant [140/140 mm]


folie universală cu piaptăn

coroană din beton armat


ţiglă de coamă

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Detaliu jumătate acoperiş-coamă Acoperiş cu aerisire simplă – folie permeabilă 1:10

www.leier.eu 41
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm] ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

folie permeabilă [KLÖBER ţiglă laterală – stânga TOSCANA/VENETO


permo classic]
lemn de adaos
contraşipcă [50/50 mm]
scândură fronton
scândură ţigle [50/30 mm]
lambriu lemn
planuri Detaliate

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Margine fronton Acoperiş cu aerisire simplă – folie permeabilă 1:10

42 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm] element margine coş şi perete

folie impermeabilă şipcă margine coş şi perete

contraşipcă [50/50 mm] material de etanşare vopsit

scândură ţigle [50/30 mm] tirant [140/140 mm]

ţiglă de aerisire TOSCANA/VENETO pereche de prindere [50/200 mm]


planuri Detaliate

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO popul acoperişului [120/120 mm]

bandă folie impermeabilă

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
Detalii

cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Margine perete Acoperiş cu aerisire dublă – folie impermeabilă 1:10

www.leier.eu 43
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm]

folie permeabilă [KLÖBER permo


classic]

contraşipcă [50/50 mm]

strat de aerisire

şipcă pentru ţiglă [50/30 mm]

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

element margine coş şi perete

şipcă margine coş şi perete

material de etanşare vopsit


planuri Detaliate

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

racord perete lateral-acoperiş Acoperiş - acoperiş cu aerisire simplă – folie permeabilă 1:10

44 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

bandă de aerisire [înălţime 100 mm] fixată cu


cuie galvanizate de 2.8x50 mm
căprior [100/170 mm]
acoperire scânduri [24/100 mm]
folie permeabilă
element margine coş şi perete
contraşipcă [50/50 mm]
folie permeabilă [KLÖBER permo classic]
şipcă ţiglă [50/30 mm]

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO ţiglă de aerisire TOSCANA/VENETO


planuri Detaliate

şipcă jgheab tirant mijloc [140/140 mm]

piaptăn de închidere fixat cu cuie galvanizate pereche de prindere [50/200 mm]


de 2.8x50 mm la min. fiecare 20 cm

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
Detalii

cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Mansardă – rupere pantă acoperiş 1:10

www.leier.eu 45
SISTE M DE ACO PE R IŞ

planuri Detaliate

căprior [100/170 mm]

folie impermeabilă

contraşipcă [50/50 mm]

şipcă ţiglă [50/30 mm]

ţiglă de bază TOSCANA/VENETO

adaptor inferior durovent trecere antenă

adaptor superior durovent trecere antenă

tub suport antenă

inel folie

adaptor inferior durovent trecere gură de


aerisire
adaptor superior durovent trecere gură de
aerisire
şapcă de protecţie

guler furtună
planuri Detaliate

brăţară de fixare

tub flexibil

Schiţa de mai sus reprezintă o variantă posibilă a realizării structurii. Structurile proiectate vor fi întotdeauna dimensionate, realizarea lor trebuie să corespundă normelor şi
cerinţelor (referitoare la structura de susţinere, energetică, acustică, etc.) în vigoare!

Durovent trecere orificii de ventilaţie Acoperiş cu aerisire dublă – folie impermeabilă 1:10
şi durovent trecere antenă

46 www.leier.eu
SISTE M DE ACO PE R IŞ

Note

www.leier.eu 47
S.C. LEIER ROM S.R.L.
Sediu social: str. Horea nr. 6, ap. 8,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264-433 788 Fax: 0264-530 540

COMERCIALIZARE LEIER:
Unirea, Sat Dumbrava fn, jud. Alba
Tel.: 0258-876 248, Fax: 0258-876 268
e-mail: info@leier.ro

www.leier.ro