Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Departament: Ingineria Calității și Tehnologii Industriale


Specializarea : ........IMC...................
Grupa: ..............631CB......................

PROIECT

Inspecția Calității 2

Student:
PLESA ALEXANDRU-MIHAI

Conducător științific:
Ș.l. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU
Numele și prenumele PLESA ALEXANDRU-MIHAI
studentului:
Data primirii temei de
proiect :

TEMA DE PROIECT

Să se proiecteze fluxul de control și documetele însoțitoare pentru produsul carcasa dreapta realizat din

materialul GE 200.

CUPRINS

CAPITOLUL 1. IDENTIFICARE PRODUS 0


1.1. STABILIREA ROLULUI FUNCȚIONAL 0
1.2. REALIZARE ETICHETĂ DE IDENTIFICARE PE FLUX DE CONTROL 0

CAPITOLUL 2. DEFECTE POSIBILE 0


2.1. DEFECTE INDUSE DE MATERIAL 0
1 Proiect
2.2. DEFECTE INDUSE DE PROIECTARE Inspecția
0 Calității 2
2.3. DEFECTE INDUSE DE PROCESUL DE SEMIFABRICARE 0
2.4. DEFECTE INDUSE DE PRELURĂRILE MECANICE 0

CAPITOLUL 3. METODE DE CONTROL 0


3.1. METODE DE CONTROL POSIBILE - ANALIZA COMPARATIVA 0
3.2. METODE DE CONTROL APLICATE 0

CAPITOLUL 4. INTEGRAREA CONTROLULUI ÎN FLUXUL DE FABRICAŢIE 0

CAPITOLUL 5. REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI ÎNSOȚITOARE 0


5.1. REALIZAREA PLANULUI DE INSPECȚIE ȘI CONTROL 0
5.2. REALIZAREA PROCEDURII GENERALE DE CONTROL 0

BIBLIOGRAFIE 0

PROIECT IC2_ANUL III_SEM II_2019-2020 ȘL. DR. ING. MARIA CRISTINA DIJMARESCU /ICTI/FIIR/UPB
Capitolul 1. Identificare produs

1.1 Stabilirea rolului functional

Diferentialul este un mecanism bazat pe niste pinioane similare celor din cutia de viteze care permite
rotilor responsabile cu tractiunea sa se invarta cu viteze diferite in viraj. Acesta are rolul de a transforma
miscarea longitudinala de la cardan in miscare transversala catre roti, dar si de a reduce turatia cardanului
inainte ca energia de rotatie sa ajunga la roti, ducand astfel la cresterea cuplului.
La rularea în linie dreaptă, carcasa dreapta, fiind solidară cu coroana antrenată de arborele de ieşire al
cutiei de viteze, se roteşte împreună cu întreg ansamblul şi are rolul de a antrena pinioanele planetare, mai
departe mişcarea ajungând prin arbori la roţile motoare.

1.2 Realizare eticheta de identificare pe flux de control

In figura 1 este prezentata eticheta de identificare a produsului.


1 Proiect Inspecția Calității 2

Figura 1. Eticheta de identificare

PROIECT IC2_ANUL III_SEM II_2019-2020 ȘL. DR. ING. MARIA CRISTINA DIJMARESCU /ICTI/FIIR/UPB
Capitolul 2. Defecte posibile

2.1 Defecte induse de material

1 Proiect Inspecția Calității 2

PROIECT IC2_ANUL III_SEM II_2019-2020 ȘL. DR. ING. MARIA CRISTINA DIJMARESCU /ICTI/FIIR/UPB