Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Introducere

Fiabilitatea este o disciplina din domeniul ingineriei care utilizeaza


cunostinte stiintifice pentru asigurarea unor performante ridicate ale functiilor
unui echipament, într-un anumit interval de timp si conditii de exploatare bine
precizate. Aceasta include proiectarea, abilitatea de a întretine, de a testa si a
mentine echipamentul la parametri acceptabili pe toata durata ciclului de viata.
Fiabilitatea unui echipament este descrisa cel mai bine de pastrarea
performantelor acestuia în timp. Performantele de fiabilitate ale unui echipament
sunt concretizate în faza de proiectare prin alegerea judicioasa a arhitecturii
echipamentului, a materialelor, a procesului de fabricatie, a componentelor – atât
soft cât si hard – urmate de verificarea rezultatelor obtinute în urma simularilor si
a testelor de laborator.

Pentru a obtine echipamente fiabile sunt necesare cunoştinte şi deprinderi


din urmatoarele domenii:

- analiza statistica;

- modelarea fiabilitatii echipamentelor;

- studii de marketing;

- metode de predictie a fiabilitatii;

- analiza fizica a defectiunilor;

- definirea conceptului de mentenanta;

- planificarea si realizarea mentenantei;

- fiabilitate/ mentenabilitate/ siguranta echipamentului/ calitate/ suport


logistic/ factorii umani/ software performant pentru monitorizare;

1
Frigiderul, laolaltă cu întreaga gamă de aparate derivate, a contribuit la
construirea a ceea ce numim astăzi viaţă modernă prin faptul că a permis oricărei
gospodării să-şi păstreze alimentele proaspete pentru o perioada mai îndelungată
de timp, acesta, împreună cu mijloacele moderne de distribuţie a mărfurilor,
permite majorităţii familiilor din lumea industrializată să beneficieze de o nutriţie
mai variată, astfel contribuind la ridicarea nivelului de trai şi a gradului de
sănătate al populaţiei.

Înainte de aparţia frigiderului, pentru a păstra produsele alimentare pentru


o perioadă mai lungă de timp, omul a apelat la mijloace naturale, precum camere
frigorifice sau beciuri, deşi ramdamentul acestora era mult scazut, iar în cazul
camerelor frigorifice, accesul la acestea era limitat pentru marea majoritate a
oamenilor.

În 1805, Olover Evans, un inventator american a proiectat prima maşinărie


de răcire artificială, deşi nu a construit una niciodată, iar ideea de utilizare a unui
dispozitiv de răcire pentru a păstra mâncarea proaspătă a fost introdusă de
francezul Marcel Audiffren. Dispozitive bazate pe ideea acestuia au fost produse
de General Electric, fiind distribuite de compania Johns-Manville, primul aparat
fiind vândut în 1911.

În ziua de astăzi frigiderul poate fi întâlnit cu siguranţă în marea majoritate


a gospodăriilor din lumea indusrializată, fiind o componentă indispensabilă vieţii
moderne.

Combina frigorifică desemnează orice aparat frigorific format din cel


puţin un compartiment menit păstrării alimentelor proaspete şi înca unul adecvat
congelării alimentelor.

2
2. Descriere produs şi specificaţii tehnice
Combina friorifică Arctic K346B+ are o structură monobloc, asigurând,
pe lângă robusteţe şi uşurinţa în întreţinere şi depanare. Produsul se încadrează
în categoria de produse electrice A+, având un consum redus de energie. De
asemenea, aparatul funcţionează pe baza agentului frigorific R600a, fiind
nepoluant, şi nepunând în pericol stratul de ozon al Planetei.

3
 Specificaţii tehnice:
– Alimentare: 220-240V~

– Frecvenţă: 50Hz

– Putere absorbită: 120W

– Curent absorbit: 0.60A

– Consum de energie: 267 kWh/an

– Agent frigorific: R600a

– Tip aparat: refrigerator-congelator Tip I

– Clasa climatică: SN-ST

– Clasa eficientă energetică: A+

– Nivel zgomot: 40 dB (A) re 1pW

– Volum brut total: 340L

– Volum util total: 292L

– Volum util compartiment răcitor: 205L

– Volum util compartimebt congelator: 87L

– Capacitate congelare: 5kg/24h

– Şarjă de încărcare: 54g

 Prezentare interior produs:


1 - Sistem sonorizare – avertizare sonoră;

2 - Cutie termostat şi bec pentru iluminare interioară;

3 - Grătare;

4 - Suport sticle vin;

5 - Colector apă;

6 - Capac cutii legume şi fructe;

4
7 - Cutii de legume şi fructe;

8 - Suport tăviţă gheaţă şi tăviţă gheaţă;

9 - Compartiment pentru congelare rapidă;

10 - Compartimente pentru păstrarea alimentelor congelate;

11 - Picior reglabil;

12 - Etajeră cu capac;

13 - Etajere pentru borane;

14 - Cutie multifuncţională;

15 - Etajeră sticle.

Combina frigorifică prezintă funţia de reversabilitate a uşilor, permiţând,


astfel amplasarea comodă a aparatului în orice locaţie din locuinţă.

5
3. Functionarea aparatului

Combina frigorifică funcţionează pe principiul refrigerării ciclice pe


bază de compresie. Într-un astfel de ciclu, agentul frigorific R600a intrând în
compresor ca şi vapori la o presiune scăzută şi o temperatură apropiată de cea a
camerei. Vaporii sunt comprimaţi, ieşind compresorul ca vapori supraîncinşi şi
la o presiune ridicată. În această nouă stare, agentul trece prin tuburile
condensatorului, acestea fiind răcite pasiv, prin expunerea la temperatura
camerei. Condensatorul răceşte vaporii care în timp se lichefiază, fiind încă sub
presiune. Până când agentul părăseşte condensatorul, acesta atinge o
temperatură puţin mai ridicată decât cea a camerei. Acesta este împins de către
presiune, printr-o valvă de expansiune într-o incintă de presiune mai joasă.
Scăderea bruscă de temperatuă rezultă într-o evaporare instantanee a cel puţin
jumătate din lichid.

Căldura latentă absorbită de această evaporare instantanee este agentul


încă lichid, fenomen cunoscut sub numele de autorefrigerare. Agentul răcit şi
parţial evaporat trece mai departe prin tuburile unităţii de evaporare. Aer din
interiorul frigiderului este apoi suflat de-a lugul acestor tuburi, ducand la încă o
evaporare, astfel, caldură latentă fiind absorbită. Aerul astfel răcit este readus
înapoi în compartimentul de răcire şi refrigerare, aerul acesta fiind încă pţin mai
cald decât agentul din evaporator. Agentul frigorific părăseşte evaporatorul
perfect vaporizat şi la o temperatură uşor ridicată, revenind în compresor pentru
a reporni ciclul.

 Reguli de utilizare:
Întrucât combina frigorifică este un dispozitiv automat, utilizarea lui este
mai mult o problemă de instalare corespunzătoare, precum şi de monitorizare a
compotamentului său, pentru depistarea de eventuale defecţiuni.

6
- Instalarea corectă a combinei frigorifice este esenţială pentru asigurarea unei
bune funcţionări. Aparatul se instalează în încăpreri ferite de ploaie umezeală
sau alţi factori atmosferici, precum şi departe de orice sursă de căldură şi foc.
Instalarea produsului în încăperi calde sau expuse la caldura soarelui, poate duce
la scurtarea duratei de viaţă a combinei precum şi la un consum de electricitate
mai ridicat. O bună circulaţie a aerului este de asemenea esenţială;

- Combina se instalează pe o podea perfect orizontală, în caz contrar, reglarea


picioarelor poate duce la ajustarea acestei deficienţe;

- Pe spatele condensatorului se montează distanţierele primite odata cu aparatul


pentru a evita avarierirea sistemului de tuburi ale condensatorului în cazul unui
impact cu peretele aflat în spatele combinei frigorifice;

- În instalarea echipamentului, se va ţine cont de lungimea uşilor şi se va asigura


destul spaţiu pentru ca acestea să se deschidă fără probleme. Se va asigura de
asemenea şi destul spaţiu între combina frigorifică şi pereţi, pentru a permite o
bună circulaţie a aerului, precum în schema de mai jos;

7
- Se asigură că nici o piesă de mobilier suspendată nu se află în apropierea
frigiderului, distanţa minimă fiind de 25cm;

- Se asigură o temperatură ambiantă care să ducă la o funcţionare optimă, şi


anume un interval de temperatură de 10C-38C – clasa climatică SN-ST – la
temperaturi din afara acestui interval, putând apărea perturbaţii în funcţionarea
aparatului;

- Se montează accesoriile în interiorul compartimentelor;

- Conectarea aparatului la reţeaua electrică se realizează prin intermediul


cablului de alimentare aflat în parea din spate a frigiderului;

- Reglarea temperaturii este una din singurile acţiuni de control asupra combinei
frigorifice. Temperatura în incinta frigiderului putând fi reglată cu ajutorul
potenţiometrului aflat deasuprea cutiei termostatului, recomandârile fiind ca
pentru o temperatură de 25C în mediul ambiant, în interiorul frigiderului se
doreşte o temperatură de 5C;

- Se lasă aparatul să funcţioneze cel puţin 4 ore fără a se depozita alimente în


interiorul său., congelarea alimentelor proaspete fiind posibilă doar dupa 12 ore
de functionare.

8
4. Analiză a combinei frigorifice din punct
de vedere a fiabilităţii

Combina frigorifică Arctic K346B+ poate fi considerată a nu fi tolerantă


la defecte, neprezentând nici un system redundant, astfel avem de-a face cu o
structură serie din punct de vedere a fiabilităţii, şi orice defectatare a oricărei
componente ducând la defectarea combinei frigorifice.

Defectele ce pot apărea la fiecare componentă în parte sunt după cum


urmează:

- Cablul de alimentare poate fi îndoit ducând la întreruperea acestuia, ştecherul


putând suferi deformări ca urmare a încâlzirii acestuia. Ca urmare a smuncirilor,
contactele dintre cablu şi frigider se pot slăbi ducând la încălzirea acestora sau
chiar întreruperea lor;

- Termostatul se poate defecta ca urmare a umidităţii, eventual rămânând


blocat. Potenţiometrul se poate deregla ducând la o reglare greşită a
termostatului;

- Motorul se poate supraîncălzi, ca urmare a unei lungi durate de funţionare,


eventual ca o defectare a termostatului sau ca urmare a nerespectării
recomandărilor privind temperature ambiantă, putând duce chiar la arderea
motorului;

- Compresorul se poate poate defecta ca urmare a perforării, lovirii, sau ca


urmare a undei defecţiuni a motorului, ducând astfel la oprirea totală a circuitului
agentului frigorific, sau la o defectuasă funcţionare a combinei, eventual ducând
chiar la arderea motorului, dacă acesta nu este cauza primară;

9
- Sistemul de tuburi a condensatorului şi a evaporatorului poate fi perforat sau
îndoit, ducând la proasta circulaţie a agentului, oprirea ciclului de refrigerare sau
la defectarea altor echipamente precum motorul;

- Agentul frigorific poate fi pierdut prin perforarea tuburilor de circulaţie a


condensatorului şi a evaporatorului;

- Izolarea termică poate fi pierdută prin lovirea carcasei frigiderului, perforarea


acesteia, prin defectarea sistemului de etanşizare a uşilor, ducând la încălzirea
suplimentarea a compartimentelor combinei şi la suprasolicitarea motorului şi a
sistemului de refrigerare.

10
5. Strategii de mentenanţă

Pentru a i se asigura o viaţă cât mai îndelungată, combina frigorifică


Arctic K346B+ necesită, precum mai toate aparatele casnice, operaţiuni de

11
întreţinere din partea factorului uman. Astfel, este recomandat ca următoarele
indicaţii să se ia în considerare pentru a menţine aparatul în parametrii optimi:

– În cazul compartimentului frigider, ca urmare a dezgheţării automate, se


formează condens pe peretele din spate al compartimentului, care se poate scurge
prin micul orificiu aflat la baza şanţului colector de condens de pe acelaşi perete.
Apa este colectată în tăviţa colectoare aflată deasupra motocompresorului. Este
recomandată curăţarea orificiului din când în când pentru a se evita blocarea.
Apa din tăviţa colectoare se evaporă de obicei ca urmare a temperaturii ridicate a
motorului, dar, în unele cazuri se poate scurge pe instalaţia electrică şi pe
pardoseală. Pentru a evita acest lucru, se recomandă verificarea acesteia.

– Pentru compartimentul congelator, se recomandă dezgheţarea acestuia cel


puţin de două ori pe an sau în cazul în care gheaţa de pe pereţii acestuia au o
grosime excesivă. Pentru a efectua dezgheţarea, echipamentul trebuie debranşat
de la reţeaua elctrică, uşile lăsate deschise pentru o dezgheţare rapidă şi
plasarea de vase cu apă caldă în interior, apă cu temperatura de până la 80C.

– Gheaţa din congelator poate fi eliminată şi cu ajutorul unei lopăţele de


plastic, obiectele din metal nefiind recomandate.

– Curăţarea compartimentelor se realizează cu ocazia dezgheţării, fiind


efectuată cu o cârpă moalesau un burete, apă călduţă şi detergent neutru.

12
– Înlocuirea becului este recomandată a fi efectuată de o persoană autorizată, dar
în cazul în care aceasta nu este disponibilă, înlocuirea se va realiza doar după ce
combina a fost deconectată de la reţeaua electrică.

6. Propuneri de îmbunătăţire a aparatului

Pentru a asigura creşterea fiabilităţii combinei frigorifice Arctic, singura


opţiune pare a fi adăugarea de componente redundante, acolo unde nu va fi
afectat preţul prea mult, sau utilizarea de componente mai fiabile pentru

13
construcţia acestuia, de asemenea, fără a afecta preţul foarte mult. Astfel, propun
următoarele îmbunătăţiri:

– proiectarea tuburilor condensatorului dintr-un material mai rezistent dar care să


asigure un mai bun schimb de căldură;

– adăugarea unui al doilea termostat în paralel cu primul pentru a asigura


robusteţea la defectare a acestei componente;

– reproiectarea izolaţiei frigiderului utilizându-se termoizolări de înaltă calitate


astfel reducând funcţionarea motocompresorului şi a sistemului de refrigerare;

– proiectarea unui sistem de izolare mai bun a sistemului electric împotriva


umezelii;

Cu toate că o creştere în complexitate poate duce la scăderea gradului de

fiabilitate a sistemului, aceasta poate fi permisă acolo unde nu este esenţială,


putând fi utilă ca sistem secundar şi de semnalizare a eventualelor probleme.

Propun următoarele îmbunătăţiri:

– adăugarea unor senzori de temperatură şi a unui sistem electronic de


monitorizare a sistemului, fie pentru a suplimenta sistemul deja existent, fie doar
pentru monitorizare şi avertizare;

– adăugarea unui display digital conectat la sistemul electronic menţionat


anterior, care să permită utilizatorului să verifice temperatura din incinte,
temperature motorului, sau nivelul de presiune a agentului frigorific în diferite
puncte ale instalatiei sau a timpului de funţionare a aparatului, sistem ce poate fi
eventual utilizat, dacă a fost configurat să acţioneze asupra sistemului de
refrigerare, să-I permită operatorului uman să seteze diferite configuraţii de
funcţionare;

– posibilitatea de interfaţare a sistemului prin intermediul protocoalelor


Bluetooth sau USB pentru a permite utilizatorului uman să monitorizeze starea
aparatului de pe un calculator unde aplicaţiile software necesare au fost instalate;

14

S-ar putea să vă placă și