Sunteți pe pagina 1din 1

Cunoașterea celuilalt. Comunicarea.

Comunicarea este un schimb de informații și este prezentă în toate relațiile și activitățile


umane. Orice activitate comună sau științifică. În comunicare participă cel puțin două
persoane. Dialogul în sens socratic nu confruntă numai oameni ci și ideile, valorile,
concepțiile adevărului, binelui, frumosului, dreptății etc.. Comunicarea este un proces ce
dispune de următoarea schemă:
- Enițatorul -codul-canalul de comunicare- mesajul-receptorul-feedbacul
Comunicarea nu se începe odată cu preluarea sau receptarea informațiilor căci ea exercită o
influență asupra ideilor , opiniilor sau comportamentului celor ce o recepționează
.Comunicarea este transmiterea de informații printr-un sistem de semnale și simboluri
-coduri.
Cuvintele transmise au o anumită semnificație(intensiune) și o anumită sferă de aplicații
(extensiune) . Comunicarea îndeplinește mai multe funcții :
1) Funcția referențială centrată pe referent
2) Funcția expresivă (emotivă) centrată pe emițătorul mesajului pe eul discursului (se
realizează prin interjecții, intonații)
3) Funcția conativă este orientată spre receptor , pe tu . De exemplu un mesaj publicat.
4) Funcția fatică este contrată pe canalul de comunicare
5) Funcția poetică este centrată pe mesaj
6) Funcția metalingvistică este centrată pe cool
Dicționarele îndeplinesc o funcție metalingvistică (înțelegi ce vreau să spun)
Modalități de comunicare
Din antichitate și până în prezent sau schimbat substanțial modalitățile de comunicare.
Perfecționarea mijloacelor tehnice de comunicare , datorită unor multipli factori: economici,
cultural-spiritual, tehnici. Schimbările care s-au produs mai ales în ultimul secol(de la
telegraf până la internet) au revoluționat comunicarea sub toate aspectele: rapiditate,
exacticitate, completitudine.
Există mai multe tipuri de comunicare:
a) Comunicarea intrapersonală (fiecare își vorbește sie însuși)
b) Comunicarea interpersinală (dialogul între două sau mai multe persoane)
c) Comunicarea în grup (reuniunea oamenilor pentru a hotărî o anumită problemă)
d) Comunicarea de masă (difuzarea mesajelor de către un sistem mediatic)
Comunicarea și conflict
Un rol important în cadrul comunicării îi revine conflictului . Conflictul din latinește
înseamnă a ține împreună cu forța. Putem distinge mai multe situații conflictuale:
1) Conflicte individuale- criză de conștiințe individuale
2) Conflicte interindividuale – dezacordul scopurilor, intereselor, aspirațiilor indivizilor.
3) Conflicte între individ și colectivitate(familie, școală, instituții publice)
4) Conflicte organizaționale.