Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, Prenume___________________________clasa X-A

1.Etalonul unității de măsură este kilometrul.   ( A F)


2.În absența aerului toate corpurile cad la fel.  ( A F)
3.Unitatea de măsură a forței de greutate este………………
4.Raportul m1/m2=..........................................................
5.Notația simbolică a forței de frecare este………….
6.Intervalulu de timp se măsoară cu ajutorul ………..
7.Principiul fundamenal al dinamicii se scrie sub forma………………...
8.Expresia principiuluil acțiunii și reacțiunii este………………………….
9.Urma lăsată de stilou pe foaia de caiet reprezintă  o ……..
………………….    
10.Suma a doi vectori perpendiculari poate fi calculată
folosind…………..

11. Aflaţi distanţa de frînare minimă a unui automobil  pe o porţiune


orizontală de şosea pentru viteza iniţială de 36 km/h, dacă valoarea
max a coeficientului de frecare de repaus a anvelopelor pe şosea este
0,55.

12. Un  corp cu masa de 5 kg sub acţiunea unei forţe oarecare


capătă acceleraţia de 1m/s2. Ce acceleraţie îi imprimă această forţă
unui corp cu masa de 10kg?

13. Un conductor auto a oprit motorul şi am frînat brusc la viteza de


72 km/h. Cît timp se va mişca automobilul pînă la oprire, dacă µ=0,6?
Ce distanţa a parcurs în acest caz automobilul?