Sunteți pe pagina 1din 3

Eseu: Integrarea economică europeană

Motto: “Toată istoria Republicii Moldova poate fi descrisă în trei


verbe: trebuia, trebuie, ar trebui.”

Republica Moldova este o țară bogată în resurse naturale, soluri fertile, peisaje
miraculoase, obiective turistice și multe altele care nu sunt valorificate corespunzător
pentru a înbunătăți starea economică a tării. După părerea mea Integrarea Economică
Europeană înseamnă pentru Republica Moldova un viitor mai prosper. Acesta reprezintă
o cale rapidă de a îmbunătăți starea economică, social și politică a țării.
Integrarea Europeană înseamnă locuri de munca, salarii mai ridicate, conditii de trai mai
adecvate, comerț mai extins, investiții sporite, un sistem educațional mai favorabil și nu
în ultimul rând un sprijin în consolidarea respectării drepturilor omului. Aș vrea să
menționez ca Uniunea Europeană constituie ca mai mare piață de desfacere, reprezentând
circa 45% din exporturile țări noastre, fiind un stimul pentru economia Republicii
Moldova. Integrarea Economică Europeană este prioritară mai ales pentru soluționarea
problemei șomajului și a salariilor mici, care provoacă migrarea la lucru peste hotarele
țării a populație apte de muncă. Intrarea în Uniunea Europeană poate atrage multiple
investiții care, de asemena constituie un factor important pentru progresul țării. Aplicarea
planului european de dezvoltare constituie consolidarea reformelor interne în
conformitate cu stndartele europene. Nu în ultimul râd, aș vrea să remarchez faptul că
alături de o Moldovă puternică pot avea câștig și țările vecine. Uniunea Europeană
reprezintă cel mai mare donator al Republicii Moldova, sprijinind reformele
politice și economice, și oferind ajutor umanitar. Consider că integrarea economică
europeană este un beneficiu pentru noi și un imbold de a devein o țară dezvoltată și
recunoscută. În prezent Uniunea Europeană și Republica Moldova dezvoltă o relație din
ce în ce mai strânsă, aceasta mergând dincolo de cooperare, până la integrarea economică
treptată și o aprofundare a cooperării politice. Din păcate, cea mai mare problemă care
înpiedică realizarea acestui eveniment îl constituie regimul separatist din Transnistria și
Găgăuzia. Totuși, Integrarea Europeană rămîne obiectivul principal și ireversibil al
Republicii Moldova.
În concuzie, pot spune că Integrarea Economică Europeană este o șansă pentru refacerea
economiei țării și trebuie să fim conștienți că noi avem nevoie de acest fapt și că noi
suntem într-o stare defavorabilă.
Anexe:

Realizat: Reșitca Valentina


Elevă a grupei 38
Specialitatea “Turism”