Sunteți pe pagina 1din 2

Dimensiunea cunoştinţelor (Sursa Intel Teach Program, 2007, Bloom’s Taxonomy: A New

Look at an Old Standby, pp. 4-5)

Cunoştinţe factuale – informaţii de bază


Cunoştinţe legate de Termeni, simboluri matematice, note muzicale, alfabet
terminologie
Cunoştinţe legate de Componentele piramidei alimentelor, numele reprezentanţilor în
detalii şi elemente Congres, bătălii importante din cel de-al doilea război mondial
specifice
Cunoştinţe conceptuale – relaţiile dintre părţile unei structuri mai mari care fac ca
acestea să funcţioneze împreună
Cunoştinţe despre Specii de animale, diferite tipuri de argumente, erele geologice
clasificări şi categorii
Cunoştinţe despre Tipuri de conflicte în literatură, legile mişcării ale lui Newton,
principii şi generalizări principiile democraţiei
Cunoştinţe despre teorii, Teoria evoluţiei, teorii economice, modele ADN
modele şi structuri

Cunoştinţe procedurale – cum să faci ceva


Cunoştinţe despre Rezolvarea ecuaţiilor de gradul doi, amestecarea culorilor
abilităţi şi algoritmi vopselelor, servirea mingii la volei
specifice disciplinei
Cunoştinţe despre tehnici Critică literară, analiza documentelor istorice, metode de rezolvare
şi metode specifice o problemelor de aritmetică
disciplinei
Cunoştinţe despre Metode adecvate pentru diferite tipuri de experimente, procedee
criteriile de determinare a de analiză statistică utilizate în diferite situaţii, standarde pentru
procedeelor adecvate diferite tipuri de scriere
Cunoştinţe metacognitive – cunoştinţe despre gândire în general şi gândirea personală
în special
Cunoştinţe strategice Modalităţi de memorare a faptelor, strategii de citire a unui text
pentru înţelegere, metode de planificare a unui site
Cunoştinţe despre Diferite cerinţe de citire, din manuale sau literatură; gândirea
sarcinile cognitive, prospectivă înainte de utilizarea unei baze de date electronice;
inclusiv cunoştinţe diferenţele dintre scrierea unui mesaj electronic şi scrierea unei
contextuale şi despre scrisori de afaceri
condiţionare adecvate
Cunoştinţe despre sine Nevoia de a avea o diagramă sau un grafic pentru înţelegerea
(auto-cunoaştere) proceselor complexe, o înţelegere mai bună în medii în care este
linişte, nevoia de a discuta ideile cu cineva înainte de a scrie un
eseu