Sunteți pe pagina 1din 8

Calcul fundatie directa de suprafata, rigida tip bloc si cuzinet

Pconv.= 250 kpa B= 1.50 m


Pcritic= 417 kpa L= 1.50 m
Fx= 25 kn H= 0.60 m
Fy= 9 kn
Mx= 33 knm
My= 18 knm
N= f
s 410 kn Verificarea dimensiunilor blocului de beton
Nss= 410 kn tga= 1.88 s
gmed= 18.5 kn/mc tga= 1.88 s
Df= 1.5 m sectiunea de beton poa
H/L= 0.4
N t=f
472 kn necesare armaturi tra
N= s
t 472 kn
M= f
x 48 knm sectiunea de beton poa
H/B= 0.4
M= f
y 23 knm necesare armaturi tra
Gf = 34 kn N
e =
x
1 0.10 m
e =
y
1 0.05 m

Verificarea presiunii efective pe talpa fundatiei hc

𝑃_𝑒𝑓𝑚𝑎𝑥≤1,4∙𝑃_(𝑐𝑜𝑛𝑣.) se verifica H

Hb b l
〖𝑝′〗 _𝑒𝑓𝑚𝑎𝑥≤1,6∙𝑃_(𝑐𝑜𝑛𝑣.)
se verifica
Pef max= 209.56 ≤ 350 kpa
B
P'ef max= 209.56 ≤ 400 kpa

Calculul presiunilor pe talpa fundatiei pe cele doua directii


𝑃_1,2=𝑁_𝑡/(𝐵∙𝐿)∙(1∓(6∙𝑒_1^𝑥)/𝐿)≤ 〖 1,4∙𝑃 〗 _𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐
𝑃_1,2=𝑁_𝑡/(𝐵∙𝐿)∙(1∓(6∙𝑒_1^𝑦)/𝐵)≤1,4∙𝑃_𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 583.8
294.89 ≤

251.16 ≤ 583.8

x y
P1 P2 P1 P2
294.89 124.22 251.16 167.96
Cuzinet
ls(l)= 0.25 m
bs(b)= 0.26 m

lc = 0.86 m 0.75
bc = 0.86 m 0.85
0.7 se verifica
hc = 0.7 m 0.93 se verifica
3.18 se verifica nu este necesara verificarea c

Wx= 0.0796875 m3
Wy= 0.0903125 m3
Suprafata de contact cuzinet-bloc de fundare
28% Mx=Mc(x) si My=Mc(y)

Rel. 7.5

Rel. 7.6

Eforturi
nod Fx Fy Fz Mx My Mz
1 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00

5 -63.56 -15.37 -162.10 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00


33.75

locului de beton
se verifica

se verifica
sectiunea de beton poate prelua forta taietoare nefiind
necesare armaturi transversale in blocul de beton

sectiunea de beton poate prelua forta taietoare nefiind


necesare armaturi transversale in blocul de beton
N

Înfă?urătoare globală de re
Nr Caz Max|F Caz Max|F Caz
hc x| y|
(kN) (kN)
l 1(PR) 242 49.69 188 39.18 146
b b
2(PR) 246 -50.04 188 36.99 150
3(PR) 240 63.43 249 -19.63 146
4(PR) 244 -63.63 248 37.86 150
B L 5(PR) 244 -63.56 189 -15.37 150
6(PR) 246 -49.51 240 25.69 150
7(PR) 240 63.62 247 20.92 146
8(PR) 242 50.01 190 -39.81 146

se verifica

se verifica
e necesara verificarea cuzinetului la forta taietoare

y=Mc(y)

Mx My Mx/Wx My/Wy
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Rel. 7.3

Rel. 7.4
pc1 pc2 pcmed pc0
Mc(x)
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 643.14 -254.27
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
100 0.22 0.2 0.25

150 0.25 0.23 0.26


200 0.27 0.26 0.27
250 0.29 0.27 0.28

300 0.3 0.29 0.29

400 0.32 0.3 0.33


600 0.39 0.35 0.35

Înfă?urătoare globală de reac?iuni în reazeme (reper global)


x|F Caz Max|F Caz Max|F Caz Max|M Caz Max|M Caz Max|M
| y| z| x| y| z|
N) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
69 188 39.18 146 -127.81 1 0.00 1 0.00 1 0.00
.04 188 36.99 150 -120.74 1 0.00 1 0.00 1 0.00
43 249 -19.63 146 -140.38 1 0.00 1 0.00 1 0.00
.63 248 37.86 150 -141.68 1 0.00 1 0.00 1 0.00
.56 189 -15.37 150 -162.10 1 0.00 1 0.00 1 0.00
.51 240 25.69 150 -112.48 1 0.00 1 0.00 1 0.00
62 247 20.92 146 -140.17 1 0.00 1 0.00 1 0.00
01 190 -39.81 146 -128.60 1 0.00 1 0.00 1 0.00
200 1.15 1.05

250 1.3 1.15

300 1.4 1.3


350 1.5 1.4
400 1.6 1.5
600 2 1.85