Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. Înregistrare:............/..................

Se aprobă,
Director

Domnule Director,

Subsemnata/ul Sirbu Gabriela-Luminita........................................................... angajat/ă


a .S.C TRUCKNET ENTERPRISE S.R.L..........................................în funcția de.....OPERATOR
CALL-CENTER..................., vă rog să îmi aprobați cererea de concediu fără plată pentru
perioada ..........1 ZI........................... --- ...10/04/2020...................................
Menționez că solicit concediul fără plată pentru motive personale.

Data ..08/04/2020.........................
Semnătura.................