Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEHNOLOGIC

„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Proiect de lectie
Școala:Liceul Tehologic Traian-Vuia,Tăuții-Măgherăuș,Maramureș
Clasa:aVI-a B
Unitatea de învățare:Timbru si elemente de structura
Profesor:Somcutean Crina Ramona
Detalieri de conținut:Timbrul instrumental
Tipul lecției:predare-învățare
Disciplina la care se susține lecția:Educație Muzicală
Aria curriculara:Arte
Durata orei:5o min
Data :15 martie 2019

COMPETENȚE GENERALE:

1. Exprimarea unor idei,sentimente,atitudini prin intermediul unor lucrari muzicale;


2. Operarea cu elemente de scris-citit musical
3. Aprecierea lucrarilor muzicale,inclusiv a continutului lor afectiv,atitudinal și ideatic.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 interpretarea vocală,individuală sau în grup,a unor cântece la unison sau în aranjamente armonico-polifonice
simple,respectând indicațiile de interpretare și gestică dirijorală;
2.1 utilizarea notatiei inaltimilor sunetelor in lecturarea si scrierea unor fragmente de piese in Do major si la minor.
participarea afectivă în cântat;
2.3 operarea cu notiuni de dinamica si timbru muzical.
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

COMPETENȚE INTEGRATE:
-să cunoască elemente de limbaj muzical;
-să recunoască și să diferențieze elementele de limbaj muzical;
-să aibă o poziție corectă în timpul cântării;
-să interpreteze cu sensibilitate și expresivitate piesele muzicale abordate;
-să acompanieze ritmic cântecele interpretate.

Activitați de învățare:
-exersarea intonației;
-scrierea muzicală;
-citirea ritmică;
-interpretarea afectivă;
- exercițiul;
-cântarea.
-audiția.
Metode și procedee:
-ale profesorului-demonstrația ,dialogul,explicația,observația,exercițiul,cantarea.
-ale elevilor-dialogul,observarea,exercițiul,învățarea prin descoperire,cântarea.
Forme de organizare:activitate frontală,pe grupe și individuală
Resurse ,material didactic: laptop,boxe,fișe de lucru,creta,tabla,instrument(orga).
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr .crt Evenimentele/ Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare


Etapele
1. Captarea atenţiei - pregătirea pentru ora de - analizează -exerciţiul propus; - feed-back;
muzică (poziţia corectă a exerciţiul ;
corpului, omogenizare vocală); - observă;
- exerciţii de respiraţie, emisie, - urmăreşte indicaţiile
dicţie; profesorului; -orga;
- conduce elevii în cadrul unui - realizează conştient
exerciţiu de omogenizare exerciţiile propuse de
vocală: profesor;
-exercitii de cultura vocala
Mia,Dia,Lia
-exercitii de omogenizare a
vocilor,Ma, me, mi, mo, mu
-propune audierea a doua
lucrari -aria Reginei Noptii
1.vocala  din opera Flautul
Fermecat de Mozart
-Menuet de
2.instrumentala L.Boccherini
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

2. Reactualizarea - coordonează activitatea de -raspund la intrebari. -proba orala ; -aprecierea


cunoştinţelor rememorare practică a activitatii
elementelor învăţate;
-profesorul adreseaza intrebari
despre timbru:
1. Ce este timbrul?
2. Cum se numeste vocea
femeii care canta sunete
inalte?dar cea a
barbatului?
3. Cum se numeste
ansamblul de voci ?

3. Predare- învăţare -propune vizionarea unui -vizioneaza -proba orala, -feed-back


fragment instrumental din fragmentul muzical ; -observare
Bolero de Maurice Ravel,le cere sistematica ;
elevilor sa retina cat mai multe
instrumente ;
-noteaza la tabla titlul lectiei :
Timbrul instrumental
-clasifica instrumentele pe
familii de instrumente
1.De suflat din
 Lemn
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

 Alama
2.Cu coarde
 Si arcus
 Ciupite
 Lovite
3.Instrumente de
percutie :tam-tam ,
tobe,tamburina,trianglu
Castaniete,etc.

4. Fixarea -se va face prin metoda -elevii vor iesi pe rand -tabla ,caiet - probă
cunoştinţelor ciorchinelui la tabla si vor orală;
completa ciorchinele ; - observare
sistematică;

-vor repeta cantecele de -proba


primavara -asculta -cantecul practica;
-citesc versurile Primavara,primavar
-canta cu versuri a
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

5. Transferul de -se va face prin metoda R.A.I; - elevii raspund - mingea; - aprecierea
cunoştinţe ,arunca si intreaba; activității

PLANUL TABLEI

TIMBRUL INSTRUMENTAL
1.Familia instrumentelor de suflat
a)din lemn:flaut,oboi,clarinet,fagot
b)din alama:trompeta,trombon,tuba,eufoniu

2.Familia instrumentelor cu coarde


a)si arcus:vioara,viola,violoncel,contrabas
b)ciupite:harpa,chitara
c)lovite:pian,tambal

3.Familia instrumentelor de percutie:toba,triangle,timpan,tam-tam,tamburina.


LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ