Sunteți pe pagina 1din 4

I.2.3.

Rapiditatea

Rapiditatea este una din condiţiile cele mai importante pe care trebuie să le îndeplinească IP, în
primul rând cele montate pe EP de tensiuni înalte şi foarte înalte (sisteme întinse şi puternice).

Această condiţie este determinată de multiple implicaţii şi consecinţe pe care le are


deconectarea cu întârziere a echipamentului în care s-a produs defectul, atât asupra acestuia cât
şi asupra funcţionării SE. Dintre aceste consecinţe menţionăm:

Pericolul pierderii stabilităţii de funcţionare în paralel a GS în timpul scurtcircuitelor şi care


constituie cea mai periculoasă avarie din SE. În cazul scurtcircuitelor are loc descărcarea de
putere activă a GS, în funcţie de tipul defectului (cel mai mult la scurtcircuit trifazat şi cel mai
puţin la cel monofazat) precum şi de distanţa de la generator la defect (descărcarea maximă
are loc la scurtcircuitul trifazat la borne). Ca urmare, creşte

viteza motoarelor primare şi valoarea unghiului intern δ. Dacă scurtcircuitul este lichidat într-
un timp într-un timp suficient de mic, pericolul ie şirii din sincronism a GS se reduce, cu atât
mai mult cu cât timpul de deconectare este mai redus.

Influenţa timpului de lichidare al scurtcircuitelor asupra stabilităţii dinamice a SE rezultă din


analiza caracteristicilor P = f(δ) corespunzătoare cazului unui GS conectat la SE prin două linii
paralele, fig. I.1a. Caracteristicile P = f(δ) din fig. I.1b corespund următoarelor situaţii:
Fig. I.2. GS conectat la SE prin două linii paralele (a) şi caracteristicile P = f(δ) (b)

caracteristica 1 – regim normal;

caracteristica 2 – regim de scurtcircuit în K;

caracteristica 3 – regim normal după deconectarea liniei L1 de către protecţie.

Cu cât defectul este lichidat mai rapid, cu atât este mai redus unghiul δdec corespunzător

momentului deconectării întrerupătoarelor liniei L1; în aceste condiţii se reduce aria de

accelerare Aacc, creşte aria de frânare Afr şi se îmbunătăţesc condiţiile de menţinere a stabilităţii.

Tensiunea de alimentare a consumatorilor din zonă se reduce pe durata scurtcircuitului. La un


scurtcircuit pe linia L, fig. I.3a, tensiunea remanentă pe barele centralei Ur < Un, fig. I.3b,
2
cuplurile motoarelor asincrone Mm = AU se reduc iar turaţia scade. Dacă scurtcircuitul este

lichidat într-un timp scurt, diferenţa tdec − tsc este mică, durata menţinerii unei tensiuni
scăzute pe barele centralei este de asemenea mică iar micşorarea turaţiei motoarelor asincrone
nu este pronunţată. Restabilirea tensiunii după lichidarea defectului într-un timp scurt
îmbunătăţeşte posibilitatea revenirii la o funcţionare normală a motoarelor asincrone; în caz
contrar acestea îşi reduc mult turaţia sau se opresc iar la revenirea tensiunii este posibil ca
autopornirea să nu mai aibă loc.

6
Protecţia sistemelor electrice

Echipamentele energetice parcurse de curenţii de scurtcircuit, precum şi elementul în care a


apărut defectul sunt afectate prin efectele termice şi electrodinamice ale curenţilor, precum şi
de către arcul electric de la locul defectului, într-o măsură cu atât mai redusă cu cât
scurtcircuitul este lichidat într-un timp mai scurt.
Fig. I.3. Schema electrică (a) şi variaţia U = f(t) (b)

În prezenţa unei IP rapide se măreşte şi eficacitatea altor instalaţii de automatizare din sistem.
Este cazul instalaţiilor de reanclanşare automată rapidă (RAR): în condiţiile unei IP rapide,
care limitează extinderea defectului şi favorizează stingerea arcului electric, pentru
deionizarea mediului rămâne un timp mai mare, ceea ce îmbunătăţeşte probabilitatea reuşitei
reanclanşării.

IP a echipamentelor de puteri mari şi tensiuni ridicate li se impun condiţii foarte severe în ceea
ce priveşte rapiditatea. Timpul total tt de lichidare al unui defect este constituit din timpul

propriu de acţionare al protecţiei tIP şi timpul propriu de deconectare a întrerupătorului, tDI:

t =t +t
t IP DI

(I.5)
Timpul total de existenţă a scurtcircuitului tt este impus de tipul EP, puterea şi tensiunea nominale,

iar timpul de deconectare a întrerupătorului tDI depinde de tipul acestuia. Întrerupătoarele moderne

au tDI = (0,04÷0,08) s. Aceste considerente conduc la concluzia cu tIP este în multe situaţii drastic

limitat, ceea ce a condus la realizarea unor protecţii rapide şi ultrarapide, cu tIP = (0,01÷0,02) s.