Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de ȋnvăţământ: Grădiniţa cu P.P. Nr. 2 Huși – Vaslui


Data: 26 martie
Grupa: Mijlocie (grupa Boboceilor)
Educatoare: Andoroi Irina-Veronica
Tema anuală: „Ce și cum vreau sa fiu?”
Tema proiectului: „Am fost, suntem și vom fi”
Subtema: „Mândri de ce suntem și vom fi”-evaluare proiect
Tema zilei: „Românași și româncuțe de ispravă!”
Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ALA1)+(ADE+ALA2)
Tipul de activitate: evaluare;
Elemente componente ale activităţii integrate:
ADP: Ȋntâlnirea de dimineaţă cu tema: „Bună dimineaţa, românași și româncuțe!”
ALA1: Activităţi pe centre de interes:
 Artă: „Cozonaci tradiționali”- decupare;
 Construcţii: „Gardul căsuței țărănești”;
 Bibliotecă: „Șervetul tradițional”-decorare cu semne grafice;
Activităţi pe Domenii Experenţiale:
 DȘ( actvitate matematică)-„S-o ajutăm pe fata moșului!”;
 DOS(activitate practică)-“Coșul cu bunătăți tradiționale”-lipire;
ALA2:dramatizare „Iedul cu trei capre”, „Ista-i moldoveanu”- cântec, „Hora”-dans popular
SCOPUL ACTIVITĂȚII: evaluarea cunoștințelor copiilor privind aprecierea cantității prin punere în
corespondență, a numerației în limitele 1-4, recunoașterea grupelor cu 1-4 elemente și cifrele
corespunzătoare, identificarea poziției într-un șir utilizând numeralul ordinal, întrebuințând un limbaj
matematic adecvat; cunoașterea și utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități
practice.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
B1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B4. Autocontrol și expresivitate emoțională

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE


2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
A. 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
B.1. Manifestă creativitate în activități diverse
C.2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
E.1.4.Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii-problemă şi provocări din viaţa proprie şi a grupului
de colegi
E.2.1.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația
E.2.5.Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și interpretarea unor date
E. 2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADP:
O1. să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;
O2. să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi numele;
O3. să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin
simbolul adecvat;
O4. să-şi dezvolte abilităţi de comunicare, participând la dialogul dintre educatoare şi copii ȋn cadrul ȋntâlnirii de
dimineaţă;
O5. să respecte regulile grupului;
O6. să respecte regulile de igienă.

ALA1: - SARCINI DIDACTICE


 Artă: „Cozonacul tradițional”-decupare (Anexa 1):
Copiii recunosc și utilizează corect materialele și instrumentele de lucru- foarfecele și hârtia;
Copiii aplică tehnicile de lucru cerute pentru realizarea compoziţiei;
Copiii verbalizează acțiunile inteprinse.
 Construcţii: „Gardul căsuței țărănești”
Copiii realizează modelul cerut prin înfingerea bețelor în poliestiren, unul câte unul în mod linear;
Copiii exersează deprinderile de cooperare şi colaborare ȋn grup pentru realizarea unui scop comun;
 Bibliotecă:„Șervetul tradițional”- trasare semne grafice
Copiii trasează semnele grafice cerute completând modelul dat;
Copiii utilizează corect instrumentele de scris și păstrează poziția corectă a corpului față de masa de lucru;
Copiii apreciază și respectă munca colegilor.

ADE:
Domeniul ȘTIINȚĂ (activități matematice): „S-o ajutăm pe fata moșneagului”
O7. să aprecieze cantitatea prin punere în corespondență a elementelor mulțimilor;
O8. să utilizeze un limbaj matematic adecvat;
O9. să asocieze cantitatea la număr și cifra la cantitate;
O10. să utilizeze corect numeralul ordinal.

Domeniul Estetic şi Creativ: „ Coșul cu bunătăți tradiționale”- lipire;


O11. să cunoască materialele puse la dispoziţie și modul de utilizare a acestora;
O12. să aplice tehnicile de lucru cerute pentru realizarea compoziţiei;
O13. să lipească respectând reguli de igienă personală.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, ȋnvăţarea prin cooperare, jocul didactic, lucrul în
echipă, exerciţiul, problematizarea, surpriza, turul galeriei;
Mijloace de invatamant: calendarul naturii, panouri pentru prezenţă, figurine, machetă cu o casuță țărănească,
bețe pentru gard, servete tradiționale, fișe cu cozonaci, coșuri din nuiele, șervete tradiționale, cozonaci, pâini de
casă, borcane cu miere, borcane cu zacuscă, străchini, linguri de lemn, maci-flori, chifle, cutii suport, planșe cu
obiecte tradiționale, jetoane cu cifre (1-4), medalioane cu cifre (1-4), aracet, pensoane, elemente decupate pentru
coșul tradițional (9 coșuri, 9 cozonaci, 9 pâini, 9 sticle, 9 borcane cu miere, 9 borcane zacuscă, 9 șervete
tradiționale)-realizate la ALA1 pe parcursul proiectului, bulinuțe roșii pentru turul galeriei, costume populare,
măști, decor tradițional, laptop, boxe ;

Locul desfăşurării: sala de grupă, „Odaia bunicii”;

Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe mici;

Bibliografie:
 „Curriculum pentru educație timpurie” (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019
 www.didactic.ro

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC- ETAPE


„S-o ajutăm pe fata moșneagului!”

Scopul: evaluarea cunoștințelor copiilor privind aprecierea cantității prin punere în corespondență, a
numerației în limitele 1-4, recunoașterea grupelor cu 1-4 elemente și cifrele corespunzătoare, identificarea
poziției într-un șir utilizând numeralul ordinal, întrebuințând un limbaj matematic adecvat;
Sarcini didactice: copiii vor pune în corespondență elementele tradiționale (cozonaci, pâini de casă,
borcanele cu miere, borcanele cu dulceață, sticle cu must,etc), pentru a sesiza dacă sunt tot atâtea câte coșuri
tradiționale sunt, vor număra și vor asocia cifra la cantitate și cantitatea la număr, se vor ordona utilizând
corect numeralul ordinal și vor utiliza un limbaj matematic adecvat.

Elemente de joc: surpriza, mișcarea, aplauze, mânuirea obiectelor, întrecerea, jocul cu probe, aprecieri
verbale pozitive.

Conținutul matematic al jocului: cunoștințe privind aprecierea cantității prin punere în corespondență,
a numerației în limitele 1-4, recunoașterea grupelor cu 1-4 elemente și cifrele corespunzătoare, identificarea
poziției într-un șir utilizând numeralul ordinal, întrebuințând un limbaj matematic adecvat.

Material didactic: coșuri din nuiele, șervete tradiționale, cozonaci, pâini de casă, borcane cu miere,
borcane cu zacuscă, străchini, linguri de lemn, maci-flori, chifle, cutii suport, planșe cu obiecte tradiționale,
jetoane cu cifre (1-4), medalioane cu cifre (1-4).

Reguli de joc: copiii vor fi atenți la indicațiile educatoarei, își vor aștepta rândul pentru a acționa, vor
respecta munca colegilor, vor păstra liniște în timpul jocului.

SCENARIUL ZILEI
Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii,
activitatea de grup şi noutatea zilei;
Salutul: „Dimineaţa a sosit/ Și la grădi am venit./ Bucuroşi ne-am adunat,/Pregătiți de salutat./ Repede ne
salutăm,/ Și prezența observăm. ”
Copiii sunt salutaţi: „Bună dimineaţa, românaș!”, „Bună dimineața, româncuță!” apoi se salută între ei
folosind acelaşi apelativ.
Prezența se va realiza prin observarea copiilor lipsă din sala de grupă. Calendarul naturii îl vom completa
împreună stabilind ziua, data, anotimpul, starea vremii,etc. La activitatea de grup, copiii vor face predicții despre ce
urmează să facă în ziua respectivă, privind materialele de la centre și modalitatea prin care s-a realizat salutul.
Noutatea zilei constă în anunțarea copiilor că vor primi astăzi musafiri deosebiți, „Astăzi este o zi deosebită
și fiindcă avem musafiri speciali, noi trebuie să fim gazde primitoare, ne vom costuma în costume populare și vom
arăta oaspeților tot ce avem noi mai frumos în grădiniță.”
După aceea, copiii vor fi invitați la cele trei centre de interes deschise:
Artă, unde copiii vor decupa „Cozonaci tradiționali”. Vom avea grijă cum utilizăm foarfecele pentru a
păstra siguranța proprie și a colegilor din jur.
Construcţii : „Gardul căsuței țărănești”, copiii vor colabora, și împreună vor trebui să înfingă bețele în
poliestiren în linie pentru a obține forma cerută.
Bibliotecă, unde copiii vor decora „Șervetul tradițional” trasând semne grafice tradiționale.
După îndeplinirea sarcinilor de la centrele de interes, prin tranziția „Unul după altul/ În rând ne așezăm./
Unul după altul ,/ La baie plecăm.” Și rutinele „Singurel mă îngrijesc!”, se face trecerea către servirea micului
dejun (deprinderi specifice servirii micului dejun).
După servirea micului dejun, copiii vor fi îmbrăcați în costume populare și perechi, de mânuțe, vor urca la
etaj, în „Odaia bunicii”. Acolo vor observa, încântați obiectele tradiționale din jurul lor. Aici este cadrul
desfășurării ADE-urilor AI(DȘ+DOS): „S-o ajutăm pe fata moșneagului!”(joc didactic matematic+lipire- activitate
practică).
În odaie își va face apariția o fată cu un cufăr mic, dezamăgită parcă să ne găsească acolo„ -Bună dimineața,
mă scuzați, de ce sunteți aici? Eu am fost trimisă aici de SF. Duminică cu foarte multă treabă, uitați am aici
instrucțiunile, scoate din cufăr niște bilețele. Dacă voi sunteți aici, eu cum o să-mi termin treaba cât mai repede? Sf.
Duminică nu o să mă lăse să plec la tatăl meu acasă!
Copiii vor recunoaște personajul- fata moșului din povestea „Fata babei și fata moșneagului”.
Vom veni cu o propunere „-Păi, uite, și noi avem astăzi musafiri speciali, ne-am costumat frumos, așa ca
tine, nu putem pleca. Dar, putem să te ajutăm, ce zici? Astfel vom transforma ceea ce ai tude făcut într-un joc
frumos și ne vom distra de minune.
Prima probă a jocului-„Coșurile tradiționale”- vom avea 4 coșuri tradiționale pe care trebuie să le umplem cu
tot atâtea bunătăți(tot atâția cozonaci, pâini de casă, sticle cu must, borcane cu miere, borcane cu dulceață,etc.).
A doua probă a jocului-”Decorează o masă tradițională”- în echipe de câte doi copii, vor trebui să decoreze
câte o masă tradițională urmărind niște criteria(așază pe masă 1 șervet traditional, 2 strachini, 2 linguri de lemn, 3
flori, 4 chifle). Dintre toate mesele așezate, prin metoda turul galeriei, va rămâne doar una ca model pentru fata
moșului pentru atunci când va trebui să așeze mesele pentru copiii Sf. Duminici.
A treia probă-„Pune cifra corespunzătoare”. Pentru a învăța copiii Sf. Duminici să numere, fata moșneagului
și-a făcut niște planșe cu elemente tradiționale, doar că nu a mai avut timp să pună și cifrele corespunzătoare
numărului de elemente. Noi va trebui să numărăm și să așezăm corect cifrele corespunzătoare.
A patra probă –„Să ne ordonăm!”- 4 copiii vor avea medalioane cu cifre de la 1-4, se vor amesteca. La
semnalul „Stop” se vor opri iar ceilalți copii va trebui să îi așeze în ordine- primul, al doilea, al treilea, al patrulea.
După aceea ei vor ceda medalioanele altor patru copiiși jocul va continua până când toți copiii vor participa la joc.
Prin tranziția „Ocupă scăunelul” pe melodia ”Alunelu” se face trecerea către activitatea DOS-lipire unde în
echipe de câte doi vor avea de lipit ”Coșul cu bunătăți tradiționale”, tot la cererea fetei moșneagului care are de
făcut cât mai multe pentru Sf. Duminică și prietenele sale.
În încheierea activității, fata moșneagului va mulțumi pentru tot ajutorul, copiilor și îi roagă, fiindcă a
terminat treaba mai repede și mai are timp, să mai stea un timp cu ei fiindcă s-a simțit foarte bine. Copiii vor părăsi
odaia pentru a merge spre toaletă, apoi vor servi gustarea și vor reveni pentru ALA2- scurt program artistic: cântec
popular „Ista-i moldoveanul!”, dramatizare „Capra cu trei iezi”, dans popular „Hora”.
După programul artistic, copiii își vor lua „La revedere!” de la fata moșului și de la oaspeții noștri pentru a
merge să să se schimbe și pentru a se pregăti pentru masa de prânz.
SCENARIUL didactic

Nr Secvențe Ob Conținutul Strategii didactice Evaluar


. didactice . instructiv - educativ e
Metode și Mijloace Forma
Cr op.
procedee de de
t.
învățămân organi
t zare
1. Moment Pentru buna desfășurare a activității
organizatoric educatoarea aerisește sala de grupă,
aranjează mobilierul pentru
activități, distribuie materialul
didactic pentru activități.
2. Întâlnirea de O1 Salutul: Când toți copiii su sosit, cu Conversația semicerc
dimineață zâmbetul pe buze, cu privirea
curioasă vor intra în sala de grupă și
se vor așeza în semicerc pentru a se
saluta. Conversația
O2 Prezenţa: Se va realiza prin panoul cu
observarea copiilor lipsă din sala de fotografiile
grupă. copiilor
Calendarul naturii: Se realizează
O3 cu ajutorul copiilor care privesc pe
fereastră pentru a observa cum este Conversația
vremea. Este precizat anotimpul
primăvara și se stabilește cum este
vremea, apoi se completează Calendarul
calendarul cu jetoanele potrivite. naturii
Copiii, împreună cu educatoarea
denumesc ziua săptămânii, data, luna
O4 și anul, iar educatoarea așează
jetonul la locul potrivit.
Împărtăşirea cu ceilalţi: Un copil Conversația
povestește cum și-a petrecut sfârșitul
zilei precedente, iar ceilalți vor
O5 asculta cu atenție, apoi dacă vor dori
vor pune întrebări și vor comenta pe
scurt.
Noutatea zilei: constă în anunțarea
copiilor că vor primi astăzi musafiri Surpriza
deosebiți, „Astăzi este o zi deosebită
și fiindcă avem musafiri speciali, noi
trebuie să fim gazde primitoare, ne
vom costuma în costume populare și
vom arăta oaspeților tot ce avem noi
O6 mai frumos în grădiniță.”
Mesajul zilei: „Suntem românași și
româncuțe de ispravă! ”
3. Captarea Captarea atenției se realizează în Conversația Panori cu Frontală
atenției cadrul întâlnirii de dimineață: Explicația costume Semicerc
educatoarea atrage atenția asupra populare Individuală
elementelor noi apărute în sala de Surpriza Materiale de
grupă: panourile cu costume la centrele de
populare, materialele de la centrele interes
de interes, etc.
4. Anunțarea Educatoarea anunță tema zilei, Conversația Elementele
temei și a prezintă activitătile ce vor urma să Explicația surpriză Semicerc Globală
obiectivelor fie desfășurate și obiectivele ce
urmează a fi urmărite. Individuală
5. Prezentarea Educatoarea prezintă centrele de
conținuturilor interes și sarcinile pe care le vor
rezolva copii: Fișe cu
Artă, unde copiii vor decupa cozonaci Globală
„Cozonaci tradiționali”. Vom avea pentru
grijă cum utilizăm foarfecele pentru Explicația decupat,
a păstra siguranța proprie și a foarfece Pe centre Individuală
colegilor din jur.
Construcţii : „Gardul căsuței Machetă
țărănești”, copiii vor colabora, și ”Curtea Globală
împreună vor trebui să înfingă bețele țărănească”
în poliestiren în linie pentru a obține Bețe pentru
forma cerută. gardul curții
Bibliotecă, unde copiii vor
decora „Șervetul tradițional” trasând Șervete În
semne grafice tradiționale. tadiționale, perechi-
Tranziție: „Unul după altul/ În rând carioci câte doi
ne așezăm./ Unul după altul ,/La baie
plecăm.” Și rutinele „Singurel mă
îngrijesc!”, se face trecerea către
servirea micului dejun(deprinderi
specifice servirii micului dejun).
6. Dirijarea AI(DȘ+DOS):„S-o ajutăm pe fata
învățării moșneagului!”(joc didactic Jocul didactic
matematic+lipire-activitate practică).
Introducerea în joc: Fata Semicerc Frontală
În odaie își va face apariția o moșneagului
fată cu un cufăr mic, dezamăgită Surpriza Cufăr
parcă să ne găsească acolo„ -Bună
dimineața, mă scuzați, de ce sunteți Individuală
aici? Eu am fost trimisă aici de SF.
Duminică cu foarte multă treabă, Explicația
uitați am aici instrucțiunile, scoate
din cufăr niște bilețele. Dacă voi
sunteți aici, eu cum o să-mi termin
treaba cât mai repede? Sf. Duminică
nu o să mă lăse să plec la tatăl meu
acasă!
Copiii vor recunoaște
personajul-fata moșului din povestea
„Fata babei și fata moșneagului”. Problemati-
Vom veni cu o propunere „- zarea
Păi, uite, și noi avem astăzi musafiri Conversația
speciali, ne-am costumat frumos, așa Globală
ca tine, nu putem pleca. Dar, putem
să te ajutăm, ce zici? Astfel vom
transforma ceea ce ai tude făcut într-
un joc frumos și ne vom distra de Coșuri
minune. tradiționale,
O7 Prima probă a jocului- cozonaci,
„Coșurile tradiționale”- vom avea 4 pâini de casă,
coșuri tradiționale pe care trebuie să sticle cu Individuală
le umplem cu tot atâtea bunătăți(tot must, borcane
O8 atâția cozonaci, pâini de casă, sticle Explicația cu miere,
cu must, borcane cu miere, borcane borcane cu
cu dulceață,etc.). Exercițiul dulceață.
A doua probă a
jocului-”Decorează o masă
tradițională”- în echipe de câte doi Conversația Șervete
copii, vor trebui să decoreze câte o Explicația tradiționale,st Globală
masă tradițională urmărind niște Exercițiul răchini,
criteria(așază pe masă 1 șervet Lucrul în cănițe, linguri
O9 traditional, 2 strachini, 2 linguri de echipă de lemn, Individuală
lemn, 3 flori, 4 chifle). Dintre toate flori, chifle,
mesele așezate, va rămâne doar una șervețele,
ca model pentru fata moșului pentru bulinuțe
atunci când va trebui să așeze mesele Turul galeriei
pentru copiii Sf. Duminici. Plnșe cu
A treia probă-„Pune cifra elemente
corespunzătoare”. Pentru a învăța tradiționale,
copiii Sf. Duminici să numere, fata Explicația Cifre de la 1-
moșneagului și-a făcut niște planșe Demonstrația 4
cu elemente tradiționale, doar că nu a Jocul
mai avut timp să pună și cifrele
corespunzătoare numărului de
elemente. Noi va trebui să numărăm
și să așezăm corect cifrele
corespunzătoare. Medalioane
O10 A patra probă –„Să ne cu cifre de la
ordonăm!”- 4 copiii vor avea 1-4
medalioane cu cifre de la 1-4, se vor Explicația
amesteca. La semnalul „Stop” se vor Demonstrația Globală
opri iar ceilalți copii va trebui să îi Jocul
așeze în ordine- primul, al doilea, al
treilea, al patrulea. După aceea ei vor
ceda medalioanele altor patru copii și
jocul va continua până când toți Cântecul
copiii vor participa la joc. „Alunelu”
Prin tranziția „Ocupă scăunelul” pe
melodia ”Alunelu” se face trecerea
către activitatea DOS-lipire.
7. Asigurarea O11 Copiii recunosc și denumesc Lipici- aracet, Pe
retenției și materialele de pe mese, apoi Conversația pensoane, grupuri
transferului educatoarea explică și demonstrează Explicația șervețele mici de Individuală
modul de lucru. Demonstrația coșuri, câte doi
Încălzirea mușchilor mici ai mâinii Exercițiul elemente copii
se realizează conform mișcărilor decupate de
sugerate de textul cântecului: ei pentru
„Și-acum să ne pregătim /Mâinile lipit- Globală
să le-ncălzim /Le vom folosi cu spor cozonaci,
/Pentru ceva folositor /Pâini pâini,
pufoase frământăm/Pe mânuțe ne borcane cu
spălăm /Degetele scuturăm/Cu dulceață,
șervetul ne uscăm. /Cu toții borcane cu
O12 aplaudăm,/Și de lucru ne apucăm” Învățarea prin miere, sticle
Educatoarea urează ,,Spor la lucru!” cooperare de must.
Educatoarea trece printre copii, vor
O13 fi ajutați cei care solicită ajutor sau
adresează întrebări.
8. Realizarea Se realizează prin metoda Turul Turul galeriei
feed-back-ului galeriei, copiii apreciind lucrările
colegilor. Conversația Individua Globală
Rutina: Copiii ies din sala de grupă: la
„Înspre baie ne-ndreptăm / Pe
mânuțe ne spălăm”, se vor deplasa
spre baie pentru a se spăla și pentru a
servi gustarea, apoi vor reveni în Jocul Individuală
Odaia bunicii pentru ALA 2 - scurt
program artistic: cântec popular
„Ista-i moldoveanul!”, dramatizare
„Iedul cu trei capre”, dans popular Pe
„Hora”. grupuri

9. Încheierea În încheierea activității, fata Recompense Frontal


activitații moșneagului va mulțumi pentru tot Conversația bomboane Aprecieri
ajutorul dat de copii. Copii vor fi Aprecierea verbale
recompensați cu bombonele și cu
aprecieri verbale pozitive.
Copiii își vor lua „La revedere!” de
la fata moșului și de la oaspeții noștri
pentru a merge să să se schimbe și
pentru a se pregăti pentru masa de
prânz.