Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 10: Planificarea grupului de încăperi tehnice și auiliare

Studiul individual nr.13


1. Caracteristica încăperilor auxiliare. Cerințele de amplasare și amenajare.
1
Întreprinderile de alimentație publică unele materii prime sunt achiziționate în
ambalaje de unică utilizare. În procesul de lucru se acumulează deșeuri de
producere secundarete: cutii de metal, farfurii din folie de aluminiu, deșeuri de
sticlă, ambalaje de import nestandarte.
Respectarea regulilor de evacuare a deșeurilor de producere secundare este o
condiție obligatorie de funcționare stabilă și eficientă a întreprinderii salubritat.
Sunt necesare acțiuni comune cu serviciul teritorial de salubritate.
La proiectarea zonei de gospodărire a întreprinderii sunt planificate căi de acces
pentru mașini, trotuare, pavilion pentru deșeuri, platformă pentru deșeuri,
gherete pentru combustibil. Se admite înverzirea zonei de gospodărie
-organizarea clumbelor cu iarbă, cu arbuști.
Platforma pentru păstrarea deșeurilor alimentare este planificată la distanță de
cel mult 25 m de la clădire. Platforma este cimentată are gard de separare.
Containerele de metal pentru păstrarea deșeurilor sunt cu capac. În întreprinderi
de alimentație publică cu capacitate mai mare de 300 locuri este prosectată o
încăpere aparte cu suprafața de 10 -12 m2 pentru păstrarea deșeurilor secundare
uscate.
Căile de acces pentru mașini au latimea de cel putin 3,5 m. În întreprinderi de
alimentație publică cu capacitatea mai mare de 150 locuri căile de acces pentru
mașini în zona de gospodărie pot fi si tranzitare. Căile de acces pentru mașini
sunt planificate în corespundere cu regulile antiincendiare. Trotuarele pentru
clienți personal au lățime de 1 m la circulația în ambele sensuri de cel puțin 1,5
m.
În planul general al întreprinderii de alimentație publică este posibilă
organizarea unei încăperi pentru mașini în caz că nu există alte parcări la o
distanță de 200m.