Sunteți pe pagina 1din 2

Leadership-ul şi managementul: analiza comparativă

CUPRINS

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII


LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

I. CONCEPȚII TEORETICO-METODOLOGICE ALE LEADERSHIP-ULUI ŞI


MANAGEMENTULUI
1.1 Leadership-ul şi managementul – definiții, esență, tipuri
1.2 Asemanari si deosebiri dintre lidership si management
1.3 Impactul leadership-ului asupra sistemului de management al organizaţiei

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ MANAGERIAL-


ECONOMICĂ A S.C. ”TUDOMAR&CO” S.R.L
2.1. Aspecte organizaţionale şi maganeriale în activitatea S.C. ”TUDOMAR&CO”
S.R.L
2.2. Analiza economică a rezultatelor financiare a S.C. ”TUDOMAR&CO” S.R.L
2.3. Modalități de management la nivelul activităţii S.C. ”TUDOMAR&CO”
S.R.L

CAPITOLUL III. RELANSAREA ACTIVITĂŢILOR DE MANAGEMENT LA


NIVELUL S.C. ”TUDOMAR&CO” S.R.L PRIN VALORIFICAREA CULTURII
DE LEADERSHIP
3.1. Modelul de Leadership la nivelul S.C. ”TUDOMAR&CO” S.R.L
3.2. Argumentarea noului model de Leadership la nivelul S.C. ”TUDOMAR&CO”
S.R.L în scopul dezvoltării și perfecționării activităților de management a
întreprinderii

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE