Sunteți pe pagina 1din 5

’’TOT CE E PE LUME

ARE UN ROST ANUME !”


CONCURS NATIONAL
APRILIE 2020
RM. VÂLCEA
EDITIA A IX- A

Locul de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Râmnicu Vâlcea

Iniţiator concurs : Prof. Bosonea Georgeta

Organizatori:
Prof. Tufenescu Andreea, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Stanca Mariana, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea

Echipa de proiect:
Prof. Baran Adelina, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Serban Andreea , Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Dincu Monica, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Dura Ana-Maria, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Preda Adriana, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Dragomiroiu Delia, Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, Rm. Vâlcea
Prof. Voicu Eleonora, Grădiniţa cu Program Prelungit Traian, Rm. Vâlcea
Prof. Glont Ramona, Grădiniţa P.P. Buleta, jud. Vâlcea
Grup ţintă : preşcolarii, şcolarii( clasa pregatitoare- clasa XII) şi cadrele didactice din judeţ şi
din ţară.
REGULAMENTUL ŞI METODOLOGIA
CONCURSULUI NATIONAL „TOT CE E PE LUME
ARE UN ROST ANUME”

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

Creaţie plastică
Colaj
Jucarii , articole vestimentare si obiecte decorative
Creaţiile plastice (desene, picturi) – (maxim 3 lucrări) vor fi realizate în tehnică de lucru la
alegere, pe foaie de bloc A4, pe verso, în partea stângă jos, regăsindu-se în etichetă numele şi
prenumele preşcolarului/școlarului, gradiniţa/școala, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului
didactic îndrumător, localitatea, judeţul.

Colajul (maxim 3 lucrări) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe verso, în partea
stângă jos, regăsindu-se în etichetă numele şi prenumele preşcolarului/ școlarului,
gradiniţa/școala, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea,
judeţul.

Jucariile, articolele vestimentare şi obiectele decorative (maxim 3 lucrări) vor fi realizate


din materiale refolosibile, pe etichetă regăsindu-se numele şi prenumele preşcolarului/școlarului,
gradiniţa/școala, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, localitatea,
judeţul.

Lucrările nu se restituie şi ele devin proprietatea organizatorilor, putând fi folosite în


scopul popularizării concursului.
 Lucrările care nu se încadrează în temă sau la care a intervenit direct, vizibil un
adult, vor fi scoase din concurs!
 Lipsa fişei de înscriere conduce la eliminarea din concurs.

Modalităţi de prezentare a rezultatelor :- galerie foto 


- diplome

Modalităţi de diseminare a rezultatelor la nivelul şcolilor participante şi nu numai :


- didactic.ro 
- retele de socializare : PROIECTE
EDUCATIVE
- e- mail la toate unităţile participante
- panou la Grădiniţa P.P. Cozia
- cercuri pedagogice

Persoane de contact :
Prof. Tufenescu Andreea : e- mail: deea25.andreea@yahoo.ro
Tel: 0762501743
Prof. Stanca Mariana: e-mail mari.stanca@yahoo.com
Tel:0765214408

Se vor trimite şi juriza numai lucrări care abordează tematica propusă.

Trimiterea lucrărilor: 24. 02.2020- 3 .04. 2020(data poştei)

Realizarea expoziţiei :27. 04. 2020- 28. 04. 2020

Jurizare: 29. 04. 2020

Afişarea rezultatelor la grădiniţa organizatoare: 2. 06. 2020

Primirea diplomelor (premii, de participare): pana în 30 .08. 2020

Plicurile se vor trimite pe adresa :

Prof. Tufenescu Andreea/Stanca Mariana

Grădiniţa cu Program Prelungit Cozia, str. Regina Maria, nr. 14, localitatea Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea.
Înscrierea se realizează la grădiniţa organizatoare.Lucrările pe secţiuni se trimit împreună
cu formularul de înscriere(vezi anexa 1), cu acordul de parteneriat ștampilat și semnat (2
exemplare) într-un plic A4.

Diplomele si adeverintele vor fi trimise pe mail. Concursul este fara taxa de participare.
ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL
,,TOT CE E PE LUME ARE UN ROST ANUME”
APRILIE 2020

NUMELE ÎNDRUMĂTORULUI:

SPECIALITATE:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

JUDET:

TEL.: E- MAIL:

Nr.crt Nume şi prenumele copil Clasa/grupa Secţiune


.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COZIA UNITATEA ŞCOLARĂ..................................


STR. REGINA MARIA, NR. 14, RM. VÂLCEA ...........................................................................
NR................./DIN................................... ADRESA...........................................................
...........................................................................
NR........../.....................

ACORD DE PARTENERIAT
CONCURS NAŢIONAL
,,TOT CE E PE LUME ARE UN ROST ANUME”
APRILIE 2020

Art. 1Părţile contractante


A. GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COZIA, str. Regina Maria, nr.
14, Rm. Vâlcea, reprezentată de prof. Ivan Nataliaîn calitate de director şi prof. Tufenescu
Andreea,prof. Stanca Mariana, în calitate de coordonatori ai Concursului National ,,Tot ce e
pe lume are un rost anume”
B. GRĂDINIŢA/ŞCOALA..........................................................................................
.................................., judeţul.......................cu sediul în.........................................., reprezentată
de prof...................................................în calitate de director şi prof................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................in calitate de partener.
Art. 2 Obiectul contractului
Prezentul acord de parteneriat are drept obiect colaborarea dintre părţile contractante în
vederea desfăşurării Concursului Naţional ,,Tot ce e pe lume are un rost anume”organizat în
luna aprilie la GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COZIA, Rm. Vâlcea

Obligaţiile părţilor
A. Grădiniţa coordonatoare se obligă: Să distribuie regulamentul concursului
unităţilor şcolare partenere, să respecte termenul de desfăşurare a concursului, să primească
materialele, să organizeze expoziţia cu lucrările participanţilor, să emită şi să distribuie
diplomele.
B. Partenerul: Unitatea şcolară..........................................................se obligă să
mediatizeze concursul în rândul cadrelor didactice din instituţia de învăţământ, să trimită acordul
de parteneriat semnat şi ştampilat, lucrările şi fişele de înscriere, să respecte regulamentul
concursului.
Prezentul parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM UNITATEA ŞCOLARĂ ................................................


PRELUNGIT COZIA, RM. VÂLCEA ............................................................................................
Director, Director,
Prof. Ivan Natalia Prof.......................................................