Sunteți pe pagina 1din 1

NR. 145/10.01.

2020

Hotărâre AGA nr. 5


Din 10.01.2020

Adunarea generală Extraordinară a Acționarilor de la SC Life House SRL, având


următoarea structură a acționarilor prezenți: Radu Mihai (45% din acțiuni) și Marcu Andrei
( 55% din acțiuni), cu totalul acțiunilor prezente, întrunită în ședința din data de 05.01.2020, în
conformitate cu prevederile legii 31/1990 și Statutul societății, analizând punctele înscrise pe
ordinea de zi, în unanimitate de voturi,
HOTĂRĂȘTE:

Schimbarea sediului social al societății SC Life House SRL din str. M. Eminescu, nr.
15, la adresa din Bvd. Tudor Vladimirescu, nr. 7, în baza contractului de comodat din data de
07.01.2020

AGEA împuternicește pe doamna Radu Anca de a face toate demersurile necesare în


vederea semnării și modificării actelor constitutive ale SC Life House SRL la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă tribunalul Iași.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


MARCU ANDREI