Sunteți pe pagina 1din 7

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

BIOLOGIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
Februarie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


№ ITEM Scor
Diversitatea în lumea vie şi particularitățile evolutive ale lumii vii
1. Vegetația este starea de creștere și dezvoltare la plante. Ciclul vegetativ include timpul în L L
care planta trece prin toate fazele dezvoltării sale, de la germinarea semințelor până la 0 0
formarea noilor semințe. 1 1
a) Completează schema cu denumirile grupurilor de plante, în corespundere cu ciclul de 2 2
viață al acestora și prezentă câte două exemple. 3 3
4 4
Grupuri de plante 5 5
6 6
Anuale 7 7
8 8
Exemplu: 1. _____mac___ Exemplu: 1.____________ Exemplu: 1.____________ 9 9
2.__gălbenele__ 2.____________ 2.____________

b) Scrie, în spațiul rezervat, esența noțiunii de plantă efemeră și prezintă un exemplu.


Plantă efemeră - _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Exemplu _____________________________________________________________

2. a) Nevertebratele sunt animalele cele mai numeroase și cele mai diversificate de pe L L


planetă; le întâlnim în toate mediile de viață (pe și sub pământ, în aer, în mari și în apele 0 0
dulci). Scrie, în spațiul rezervat, clasele de animale nevertebrate la care se referă: 1 1
1 – râma; 2 – lăcusta; 3 – planaria. 2 2
3 3
4 4
5 5
1.__________________ 2._____________________ 3. ____________________ 6 6
b) Animalele nevertebrate posedă organe excretorii: tuburi Malpighi, protonefridii,
metanefridii.
Scrie, în casetele de mai jos, denumirile organelor excretorii, conform creșterii gradului
de complexitate a sistemului excretor la animale, în procesul evoluției.
3. a) Subliniază termenul care nu se încadrează în grupul tematic din coloanele A și B. L L
Pentru fiecare cuvânt selectat, argumentează printr-o frază, decizia selectării şi decizia 0 0
asocierii termenilor biologici. 1 1
A B 2 2
2 perechi de antene lipsa antenelor 3 3
ochi compuși ochi simpli și compuși 4 4
trahei 3 perechi de membre 5 5
corp din 2 regiuni corp din 3 regiuni 6 6
racul-de-râu buburuză 7 7
A ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
B ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) Prezintă un exemplu de aromorfoză pentru încrengătura Artropode.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Sisteme și procese vitale
4. Citește atent textul și identifică greșelile științifice. L L
Procesul fiziologic fundamental prin care plantele obțin energia în timpul nopții poartă 0 0
denumirea de fotosinteză. În acest proces organismele realizează un schimb de oxigen și 1 1
dioxid de carbon cu mediul înconjurător. Oxigenul asimilat participă la numeroase 2 2
procese anabolice, ceea ce duce la acumularea 38 molecule de ATP în celule, necesare 3 3
pentru realizarea mai multor funcţii vitale în organismul vegetal. 4 4
a) Subliniază 2 noțiuni utilizate greșit în text. 5 5
b) Scrie propozițiile redactate (corecte din punct de vedere științific), astfel încât să poți 6 6
specifica tipul procesului (c), descris în text.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c) Specifică denumirea procesului, descris în text: ______________________________
d) Scrie semnificația biologică a procesului, definit de una dintre noțiunile subliniate
în text.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Excreția reprezintă procesul de înlăturare din organism a produșilor metabolici reziduali. L L
a) Specifică două organe la om care, în afară de funcția de bază, realizează și funcția de 0 0
excreție. Numește produșii excreției acestor organe. 1 1
2 2
Organe Produșii excreției 3 3
1. 4 4
2. 5 5
b) Subliniază cuvintele/ îmbinările de cuvinte ce se referă la reglarea funcțiilor 6 6
sistemului urinar: 7 7
Glanda ce reglează activitatea rinichilor este:
tiroida / hipofiza / timusul
Hormonul ce menține echilibrul hidric în plasma sangvină este:
adrenalina / insulina / antidiuretic
Hormonul responsabil de reținerea apei în organism este:
oxitocina / aldosterolul / somatotropina
6. Imaginea de mai jos reprezintă sistemul excretor la om. L L
a) Completează legenda cu denumirile componentelor structurale ale sistemului excretor, 0 0
în corespundere cu cifrele din schema alăturată. 1 1
Legenda: 2 2
3 3
1.___________________________________ 4 4
5 5
2.___________________________________
6 6
3.___________________________________ 7 7
4. ___________________________________
5.___________________________________
b) Scrie, în spațiul de mai jos, funcțiile realizate de structurile indicate cu cifrele 1 și 3.
1._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

7. Uremia este o boală cauzată de conținutul excesiv de uree în sânge. Ureea este un deșeu L L
al descompunerii substanțelor proteice din alimente. Nivelul de uree din sânge, este 0 0
cuprins în mod normal între 0,25 şi 0,45 g/L de sânge. Simptomul cutanat, la pacienții cu 1 1
uremie, se manifestă prin reziduuri uremice care rămân la suprafața pielii după evaporarea 2 2
apei. Analizează tabelul. 3 3
Pacienți Conținutul de uree (g/l) 4 4
sânge urină Eliminat prin 5 5
transpirație
Meniu bogat în 0,3 – 0,4
carne
Meniu echilibrat în 0,1 – 0,3 20 - 30 cca 2%
carne
Meniu vegetarian 0,05 – 0,07

1. Apelând la datele din tabel și la cunoștințele despre sistemul excretor, identifică două
organe ce ajută la eliminarea ureei din organism.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Numește regimul alimentar care duce la acumularea unei cantități foarte reduse de uree
în sânge, utilizând datele din tabel.
_______________________________________________________________________
3. Propune 2 măsuri de profilaxie a uremiei.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Alcătuiește triade, conform schemei factorul de risc - simptome – maladia, utilizând L L


următoarele noțiuni: 0 0
enurezus nocturn, usturime la micțiune, micțiune involuntară, 1 1
agenți patogeni, tulburări emoționale, cistită. 2 2
FACTOR DE RISC SIMPTOME MALADIA 3 3
4 4
___________________________ ___________________________ ___________________________ 5 5
6 6
___________________________ ___________________________ ___________________________
Bazele geneticii și ameliorarea organismelor
9. a) Scrie în spațiul de mai jos esența termenilor: L L
Replicare -______________________________________________________________ 0 0
_______________________________________________________________________ 1 1
_______________________________________________________________________ 2 2
Autozomi -_____________________________________________________________ 3 3
_______________________________________________________________________ 4 4
_______________________________________________________________________ 5 5
Rasă -__________________________________________________________________ 6 6
_______________________________________________________________________ 7 7
_______________________________________________________________________ 8 8
b) Numește trei probleme care pot fi soluționate cu ajutorul realizărilor biotehnologiilor 9 9
moderne.
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

10. Analizează informația și realizează sarcina. L L


Într-o familie în care mama are grupa sangvină I și factorul rezus Rh (+), iar tata grupa 0 0
sangvină IV, Rh (+) s-a născut o fetiță cu grupa sangvină III, Rh( -) . 1 1
a) Indică genotipul copilului: ____________________________ 2 2
b) Indică genotipurile părinților: ____________________________ 3 3
c) Scrie fenotipurile posibile ale următorilor copii ____________________________ 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
6 6
11. Rezolvă problema. L L
Capacitatea de a lucra cu mâna dreaptă domină asupra capacității de a lucra cu mâna 0 0
stângă, iar gena hemofiliei se transmite recesiv cuplată cu cromozomul X. O femeie 1 1
stângace și purtătoare a genei hemofiliei s-a căsătorit cu un bărbat dreptaci heterozigot, 2 2
sănătos. Determină probabilitatea nașterii în această familie a unui copil dreptaci și 3 3
hemofilic. 4 4
_______________________________________________________________________ 5 5
_______________________________________________________________________ 6 6
_______________________________________________________________________ 7 7
_______________________________________________________________________ 8 8
_______________________________________________________________________ 9 9
_______________________________________________________________________ 10 10
_______________________________________________________________________ 11 11
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ecologia şi protecţia mediului
12. Răutul este cel mai mare afluent al Nistrului. Defileul Răutului, pe alocuri, este aproape L L
sălbatic, cu maluri abrupte și stânci, care în ansamblu formează configurații peisagistice 0 0
foarte pitorești. În imaginea alăturată este reprezentat Răutul. 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

I. Scrie în spațiul rezervat:


a) Denumirea unui mamifer care viețuiește în râuri ______________________________
b) Două adaptări ale animalelor acvatice la mediul de viață:
1._____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
II. Starea ecologică a bazinelor acvatice din Republica Moldova este deplorabilă.
Multe specii de organisme acvatice au dispărut și altele sunt pe cale de dispariție.
a) Numește o specie de păsări ce populează bazinele acvatice care este înscrisă în Cartea
Roșie a Republicii Moldova.
______________________________________________________________________
b) Propune 2 metode de protecție a speciei indicate.
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
13. Analizează rețeaua trofică prezentată în imaginea de mai jos. L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

a) Alcătuiește un lanț trofic din 4 verigi, folosind organisme din rețeaua analizată.

1 2 3 4

b) Indică, în spațiul rezervat, funcția trofică a fiecărui organism.


1_______________ 2_______________ 3_______________ 4_______________
14. Graficul alăturat reprezintă L L
modificările care au loc într-un 0 0
bazin acvatic pe parcursul 1 1
anului, în funcţie de unii factori 2 2
biotici şi abiotici. 3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Utilizează informaţia din grafic pentru a realiza sarcinile.

a) Numește doi factori abiotici ai acestui ecosistem:


_____________________ __________________________

b) Numește doi factori biotici ai bazinului acvatic:


______________________ __________________________

c) Explică cauza creşterii numărului de producători în lunile martie - aprilie:


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

d) Numeşte două cauze ale descreşterii numărului de producători în luna iunie-iulie:

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________