Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA

Facultatea „ Științe Economice ”

Departamentul „ Contabilitate și Informatică Economică ”

Lucru Individual
La disciplina „Tehnologii Informaționale de Comunicare”

STUDIU DE CAZ
Sport ,,Evidența Campionatelor”

Coordonator Științific : Grigorița V.

Autor : Dima Cornel

Chișinău 2019
INTRODUCERE

Conceptul de baze de date a apărut în anul 1969, cu ocazia prezentării primului raport
CODASYL într-o conferinţă pe probleme de limbaje de gestiune a datelor. Ideea principală constă
în existenţa unui fişier de descriere globală a datelor. Conceptul a fost ulterior dezvoltat şi s-a ajuns
la următoarele tipuri de baze de date :
- Baze de date reţea (distribuite)
- Baze de date relaţionale
- Baze de date orientate pe obiecte
În esenţă, conceptul de bază de date se defineşte ca una sau mai multe colecţii de date în
interdependenţă, împreună cu descrierea datelor şi a relaţiilor dintre ele. O bază de date trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- a) Să asigure o interdependenţă sporită a datelor faţă de program şi invers
- b) Conceperea structurii bazei de date trebuie să se facă astfel încât să asigure informaţii
necesare şi suficiente pentru cerinţele de informare şi decizie
- c) Să asigure o redundanţă minimă (redundanţă = ceva care se repetă)
- d) Să permită accesul rapid la informaţiile stocate în baza de date
Bazele de date sunt extrem de variate. Arhitectura bazelor de date evidenţiază structura acestora
şi este standardizată. Arhitectura generală cuprinde următoarele elemente:
- baza de date propriu-zisă, în care se memorează colecţia de date
- sistemul de gestiune a bazei de date, acesta fiind un ansamblu de programe care realizează
gestiunea şi prelucrarea complexă a datelor
- un dicţionar al bazei de date (metabaza de date) care conţine informaţii despre date, structura
acestora, elemente de descriere a semanticii, etc. Scopul lucrării :
Familiarizarea cu principiile de bază aplicate în lucrul cu SGBD, însușirea deprinderilor
practice în crearea tabelelor, efectuarea operațiilor primare asupra datelor.
A obține deprinderi practice și cunoștințe referitoare la proiectarea interogărilor de tip Select și
interogărilor de acțiune, redactarea rapoartelor în regimul de vizualizare Design View precum și
redactarea formularelor în regim de vizualizare Design.

2
Proiectarea unei Baze de Date multitabelare

1.1. Descrierea domeniului de aplicare a BD


O baza de date (database) este o colectie de date creata si mentinuta computerizat, care permite
operatii de inserare, actualizare, stergere si interogare a datelor. Utilizatorii unei baze dedate pot
accesa datele memorate prin intermediul unui program numit Sistem de Gestiune a Bazei de Date.
BD relațională reprezintă o mulțime de tabele grupate în jurul unui subiect bine definit cu
descrierea acestora și a relațiilor dintre ele. Fiecare table reprezentând un tip de entitate ( de
exemplu: produse, colaboratori, student,…). Tabelele sunt formate din rânduri (înregistrări) și
coloane (câmpuri).
SGBD reprezinta un ansamblu de programe ce permit utilizatorilor sa interactioneze cu o BD in
vederea crearii, actualizarii si interogarii acesteia. Obiectivul esential al unui SGBD este oferirea
unui mediu eficient,adaptat utilizatorilor care doresc sa consulte informatiile continute în baza.
Microsoft Access 2010 este un SGBD efficient și accesibil în crearea și dirijarea BD cu o
interfață simplă și comodă în utilizare.
Fișierele bazei de date Access
Puteți utiliza Access pentru a gestiona toate informațiile dvs. într-un singur fișier. Într-un
fișier al bazei de date Access, puteți utiliza:
• Tabele pentru a stoca date.
• Interogări pentru a găsi și a regăsi doar datele pe care le doriți.
• Formulare pentru a vizualiza, a adăuga și a actualiza datele din tabele.  Rapoarte
pentru a analiza sau a imprima date într-un anumit aspect.
Toate aceste elemente - tabele, interogări, formulare și rapoarte - sunt obiecte ale bazei de
date. Procesul de proiectare a BD
Procesul de proiectare constă din următorii pași:
• Determinarea scopului bazei de date
Acest pas vă ajută să vă pregătiți pentru restul pașilor.
• Găsirea și organizarea informațiilor necesare
Colectați toate tipurile de informații pe care doriți să le înregistrați în baza de date, cum ar fi
numele produsului și numărul comenzii.
• Împărțirea informațiilor în tabele
Împărțiți elementele informaționale în entități sau subiecte majore, cum ar fi Produse sau
Comenzi. Fiecare subiect devine apoi un tabel.
• Transformarea elementelor informaționale în coloane
3
Decideți ce informații doriți să stocați în fiecare tabel. Fiecare element devine un câmp și este
afișat sub formă de coloană în tabel. De exemplu, un tabel Angajați poate include câmpuri cum ar
fi Numele de familie și Data de angajare.
• Specificarea cheilor primare
Alegeți cheia primară a fiecărui tabel. Cheia primară este o coloană care se utilizează pentru a
identifica în mod unic fiecare rând. Un exemplu ar putea fi ID produs sau ID comandă. 
Configurarea relațiilor în tabel
Uitați-vă la fiecare tabel și decideți cum sunt corelate datele dintr-un tabel cu datele din alte
tabele. Adăugați câmpuri la tabele sau creați tabele noi pentru a clarifica relațiile, după cum este
necesar.
• Rafinarea proiectării
Analizați proiectarea pentru a detecta eventuale erori. Creați tabelele și adăugați câteva
înregistrări de date eșantion. Vedeți dacă puteți obține rezultatele dorite din tabele. Faceți ajustări
la proiectare, după cum este necesar.
• Aplicarea regulilor de normalizare
Aplicați reguli de normalizare a datelor pentru a vedea dacă tabelele dvs. sunt structurate corect.
Faceți ajustări la tabele, după cum este necesar.

1.2. Proiectarea tabelelor al BD


Un tabel bază de date seamănă ca aspect cu o foaie de calcul, deoarece datele sunt stocate în
rânduri și coloane.
Pentru o bază de date cât mai flexibilă, datele trebuie să fie organizate în tabele, astfel încât să
nu apară redundanțe. De exemplu, dacă stocați informații despre angajați, fiecare angajat ar trebui
să fie introdus o singură dată într-un tabel configurat doar pentru a reține datele angajaților. Datele
despre produse vor fi stocate în alt tabel, iar cele despre filiale vor fi stocate în altul. Acest proces
se numește normalizare.
Fiecare rând dintr-un tabel se numește înregistrare. Înregistrările sunt locul unde sunt stocate
părți individuale de informații. Fiecare înregistrare constă într-unul sau mai multe câmpuri.
Câmpurile corespund coloanelor din tabel.
Fiecare informație de pe o fișă individuală (autor, titlu și așa mai departe) îi corespunde unui
câmp din baza de date.

4
Des.1.1. Tabelul Echipa în regim Design

Des.1.2. Tabelul Echipa în regim Datasheet

1.3. Proiectarea relațiilor dintre tabele și adăugarea datelor

O bază d date este formată din mai multe tabele cu diferite legături.

Tipuri de legături dintre două tabele pot fi următoarele:

 1:1 – legătură de tip unu la unu, când unei înregistrări dintr-o tabela îi corespund o singră
înregistrare în cealaltă tabelă;
 1:M – Legătură de tip unu la mai mulți, când unei înregistrări dintr-o tabelă îi corespund
mao multe înregistrări în cealaltă tabelă;
 M:M – legătură de tip mulți la mulți, cînd mai multor înregistrări dintr-o tabelă îi corespund
mai multe înregistrări în cealaltă tabelă.

5
Des.1.3 Fereastra Relationships Tabelele

se completează cu date.

Des. 1.4 Tabelele Echipa și Participanți în regim Datasheet

Proiectarea Interogărilor

6
2.1 Interogare de selecție

O interogare de selecție regăsește datele din una sau mai multe tabele/interogări pe baza
criteriilor de selecție. De asemenea, se poate folosi o interogare de selecție pentru a forma
câmpuri calculate sau pentru a grupa înregistrări și a efectua însumări, contorizări, medii
aritmetice și alte tipuri de totalizări.

Interogarea de Selecție Tip 1.1 Afișarea Echipelor al căror Sumă de runde este mai mare de 20

Des 2 Interogare tip 1 1 în regim design

Interogarea de Selecție Tip 1.1 Afișarea Echipelor al căror Sumă de runde este mai mare de 20

Interogare tip 1 1 în regim DatashetWiew

7
Interogarea de Selecție Tip 1.2 Afișarea Echipelor la care se adaugă 2 ani experiență

Interogare tip 1 1 în regim Desing Wiew

Interogarea de Selecție Tip 1.2 Afișarea Echipelor la care se adaugă 2 ani experiență

Interogare tip 1 2 în regim Datashet Wiew

Interogare tip 2 1 în regim Desing Wiew

8
Interogare tip 2 1 în regim Datashet Wiew

Interogare tip 2 2 în regim Desing Wiew

Interogare tip 2 2 în regim Datashet Wiew

9
Interogare tip 3.1 în regim Desing Wiew

Interogare tip 3.1 în regim Datashet Wiew

Interogare tip 3.2 în regim Desing Wiew

10
Interogare tip 3.2 în regim Datashet Wiew

Interogare cu parametru

Interogare cu parametru este o interogare care la execuție afisază propria sa casetă de


dialog prin care se solicit introducerea unor criteria de selecție sau valoarea ce se inserează
întrun camp.

Des 2.3 Interogare tip 4 1 în regim design

Des 2.4 Caseta de dialog Enter Parameter Value

11
Interogare tip 4 1 în regim Datashet
Wiew

Interogare tip 4 2 în regim design

Interogare tip 4 2 în regim Datashet Wiew

3 Interogare de Acțiune
Interogările de acțiune permit creacrea tabelelor noi, adăugarea, modificarea sau lichidarea
înregistrărilor din table.

Există patru tipuri de interogări de acțiune:

Interogare Update (de actualizare) este utilizată pentru a modifica valorile câmpurilor din
înregistrări, ce corespund criteriilor stabilite.

12
Interogarea Delete (de lichidare) lichidează înregistrările din una sau mai multe tabele ce
corespund criteriilor stabilite.

Des 3.0 Interogarea Append în regim design

Interogarea Make-Table (de creare a tabelelor) creează un table nou, pe baza înregistrărilor ce
satisfac criteriilestabilite, din unul sau mai multe tabele rationale.

13
Des 3.2 Interogarea Ad Tab ParticipNoi în regim design

Des 3.3 Interogarea Ad Tab ParticipNoi în regim Datasheet

Interogarea Append (este de aduagarea anumitor date din tabelul vechi in cel nou.

Proiectarea Rapoartelor
3.1 Rapoarte
Raportul este un instrument efficient pentru prezentarea informatiei stocate in BD prin
imprimare. Pe linga furnizarea de informatii detaliate, rezumative si calculate, raportul permite
prezentarea atractiva, gruparea si sortarea datelor.

14
Des 3.1 Constructorul de rapoarte în regim design

Des 3.2 Raportul Form Rapoarte în regim de vizualizare Print Preview

15
Des. 3.3 Raportul Evidenta participantilor în regim design

Des. 3.3 Raportul Evidenta participantilor în regim de vizualizare Print Preview

16
Proiectarea Rapoartelor
4.1 Formulare
Formularul este un ansamblu de zone active, alcatuit din mai multe tipuri de elemente :
contrale associate, contraole neasociate etc. ce permit utilizatorilor sa introduca efectiv

informatia.

Formularul Tabele

Formularul Tabele Design Wiew

Formularul Tabele Datashet Wiew

17
Interogări

Formularul Interogari Design Wiew

Formularul Interogari Datashet Wiew

Rapoarte

Formularul Rapaorte Design Wiew

18
Formularul Rapoarte Datashet Wiew

Formularul Încuibat

Des 4.1 Formularul Formular incuibat în regim design

Des 4.2 Formularul Formular incuibat în regim Form View

19
Formularul Principal

Formular Pricipal în regim Design Wiew

Formular Pricipal în regim Form View

20