Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

BIOLOGIA
PRETESTARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
10 aprilie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


№ ITEM Scor
Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii
1. Explică în spațiul rezervat esența noțiunilor și prezintă câte un exemplu: L L
0 0
Organism autotrof - 1 1
2 2
3 3
Ex. 4 4
5 5
Organism heterotrof - 6 6

Ex.

2. Completează casetele libere din schemă cu denumirea taxonilor la care se referă L L


speciile enumerate.
0 0
Cartoful 1 1
Ceapa
2 2
3 3
Familia 4 4
5 5
6 6

Clasa

Regnul
3. a) Completează tabelul cu deosebirile dintre clasa Arahnide și clasa Insecte. L L

Arahnide Criterii de Insecte 0 0


deosebire 1 1
Denumirea 2 2
regiunilor corpului 3 3
Organele cu funcție 4 4
tactilă și olfactivă 5 5
6 6
Tipul dezvoltării 7 7
postembrionare 8 8

Păiangenul Reprezentanți Furnica


cu cruce
(indică încă câte un
exemplu)

1.___________________ 1.______________________

a) Scrie un exemplu de aromorfoză pentru clasa Insectelor.


_______________________________________________________________

Sisteme şi procese vitale


4. Scrie în spaţiul de mai jos esenţa termenilor: L L

Reproducere-___________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
Ontogenză- ____________________________________________________________ 2 2
____________________________________________________________ 3 3
4 4
5. a) În tabelul de mai jos sunt redate etapele dezvoltării prenatale la om. L L
Scrie în casetele goale denumirea etapelor dezvoltării embrionare, în corespundere cu
imaginile din tabel. 0 0
1 1
Morulă Făt 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

b) Conform legii recapitulării, ontogeneza reprezintă o succintă recapitulare a


filogenezei.
Numeşte două dovezi ale embriologiei, cu referire la dezvoltarea embrionului uman, ce
ar servi drept argument în evoluţia lumii vii.
1.

2.
6. Gametogeneza este un proces biologic complex care se desfășoară în organele L L
sistemului reproducător.
Analizează imaginea de mai jos. 0 0
a) Notează în legendă denumirea structurilor sistemului reproducător. 1 1
2 2
b) Selectează din seria propusă funcțiile organelor și atribuie fiecărei structuri litera 3 3
corespunzătoare: 4 4
a) producere a gameţilor, 5 5
b) asigurare a fecundării, 6 6
c) nidaţie, 7 7
d) de dezvoltare embrionară. 8 8
9 9
a) Denumirea b) Funcții
organului

1._________________ _______________

2._________________ _______________

3._________________ _______________

c) Explică legătura funcțională dintre structura indicată pe desen cu cifra 1 și sistemul


sangvin (prezintă două aspecte).
1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Coloana I conţine denumirile diviziunilor celulare, iar coloana II – caracteristicile L L


acestor tipuri de diviziune.
Înscrie în spaţiul rezervat, după noţiunile din coloana I, cifrele corespunzătoare din 0 0
coloana II. Cifrele se înscriu o singură dată. 1 1
2 2
Coloana I Coloana II 3 3
4 4
1. Reprezintă diviziunea celulelor somatice; 5 5
2. Se formează cromozomi bivalenţi; 6 6
Mitoza _________________ 3. Reprezintă diviziunea reducţională; 7 7
8 8
4. Asigură numărul constant de cromozomi;
5. Se finalizează cu obţinerea a 2 celule fiice;
Meioza _________________ 6. Se obţin celule fiice haploide;
7. Asigură cresterea şi dezvoltarea organismului;
8. Se realizează crossing-overul.
8. În perioada pubertăţii corpul uman suportă modificări fiziologice. Aceste schimbări se L L
desfăşoară sub controlul hipofizei. Hormonii hipofizari, la bărbaţi, stimulează
dezvoltarea testiculelor, iniţiază activitatea lor endocrină etc. 0 0
1 1
1. Scrie denumirea structurii sistemului nervos care dirijează activitatea hipofizei. 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
2. Numeşte: 4 4
a) hormonul secretat de testicule ___________________________________________ 5 5
b) hormonul hipofizar care stimulează această secreţie. 6 6
_____________________________________________________________________ 7 7
3. Descrie funcţia exocrină a testiculelor.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Numeşte una dintre bolile sexual transmisibile ale sistemului reproducător masculin.
_____________________________________________________________________
5. Scrie două reguli de igienă ce ar reduce riscul apariţiei acestei maladii.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor

9. a) Scrie în spaţiul de mai jos esenţa termenului: L L


0 0
Genă_________________________________________________________________
1 1
______________________________________________________________________
2 2
3 3
b) Completează schema cu denumirile acizilor nucleici.
4 4
5 5
Acizi nucleici

ARN (acid ribonucleic)

ARNm

10. Analizează imaginile şi rezolvă sarcinile. L L


0 0
1 2 3 1 1
2 2
.
3 3
4 4
5 5
6 6

a) Numeşte procesele reprezentate în imagine.


1.
2.
3.
b) Scrie ce se obține în rezultatul proceselor reprezentate mai sus.
1.

2.

3.

11. Rezolvă problema. Hemofilia clasică se transmite prin ereditate ca și caracter recesiv, L L
cuplat cu cromosomul X, iar culoarea căpruie a ochilor domină pe cea albastră. Un bărbat
bolnav de hemofilie cu ochi albaştri se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă şi cu ochi căprui, 0 0
tatăl căreia suferă de hemofilie şi are ochi albaştri. Determină probabilitatea naşterii 1 1
copiilor sănătoşi cu ochi căprui în această familie. 2 2
______________________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________________ 11 11
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ecologia şi protecţia mediului
12. În schema de mai jos este redată nivelurile de integrare şi organizare a viului. L L
Scrie în careurile libere nivelul corespunzător.
0 0
1 1
Nivel molecular Nivel tisular
2 2
3 3
4 4

Nivel populaţional Nivel biosferic

13. . L L
Dimineața devreme, apa lacului Valea
Morilor se trezeşte mângâiată de razele 0 0
soarelui. La suprafaţă - mai caldă, la 1 1
2 2
adâncime - mai rece, ea oglindește arborii
3 3
viguroşi. Pe fundul lacului, în stratul mâlos, 4 4
vețuiesc în armonie microorganismele. Flora 5 5
lacului este reprezentată de stuf, rogoz, 6 6
7 7
papură. Aici îşi găsesc adăpost raţele
8 8
sălbatice, şerpii de apă, peştii, ploşniţa de 9 9
apă, broaşte, puricele-de-apă, ţânţarii și
larvele acestora. Recent, acest lac a fost
curăţat şi reamenajat. Pe malul lacului se
extinde un frumos parc.

1. Numeşte tipul de ecositem descris mai sus.


___________________________________________________________________

2. Enumeră două elemente ale biotopului .


________________________________ ________________________________

3. Enumeră elementele de bază ale biocenozei și prezintă câte un exemplu


(în baza textului).
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
14. Schimbările din ecosisteme sunt generate şi de activitatea omului, care determină substituirea L L
ecosistemelor naturale cu ecosistemele artificiale. Acest proces este numit succesiune
ecologică. 0 0
Analizează imaginile. 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
a) Scrie tipul de succesiune reprezentat în schema de mai sus. 9 9
10 10
______________________________________________________________________
11 11
b) Completează tabela cu deosebirile dintre ecosistemele naturale şi cele artificiale.

Ecosistem natural Criterii de deosebire Ecosistem artificial

Capacitatea de
autoreglare

Reţele trofice

c) Estimează impactul pozitiv și cel negativ al irigării pentru agrobiocenozele din


sudul Moldovei:
pozitiv:

negativ:

d) Propune agricultorilor din sudul Moldovei două metode eficiente pentru


economisirea resursele de apă. Argumentează fiecare propunere.
Metodă________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Argument
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Metodă________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Argument
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________