Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

BIOLOGIA
PRETESTARE
CICLUL LICEAL
Profil umanist, arte
10 aprilie 2019
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


№ IТЕМ Scor
Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii
1. Peștii reprezintă cel mai vechi și mai numeros grup de animale vertebrate. Aceste L L
vețuitoare populează apele dulci și cele sărate. 0 0
Notează denumirile grupelor taxonomice, la care se referă bibanul-de-râu (Perca 1 1
fluviatilis), selectând noțiunile din seria propusă: 2 2
Animale, Eucariote, Peștii, Cordatele, Amfibiile. 3 3
Atenție! Unul dintre taxoni este în plus. 4 4
a) Supraregnul: ________________________________
b) Regnul: ____________________________________
c) Încrengătura: _______________________________
d) Clasa: _____________________________________
e) Ordinul: Perciformele.
f) Specia: Bibanul-de-râu (Perca fluviatilis)

2. a) Completează tabelul cu câte o trăsătură distinctivă a bibanului-de-râu: L L


Particularitățile Organele de Tipul Structura Tipul de 0 0
tegumentului respirație sistemului inimii fecundație 1 1
nervos 2 2
3 3
4 4
5 5
b) Indică o particularitate evolutivă progresivă a scheletului la pești, în comparație cu 6 6
crustaceele. 7 7
______________________________________________________________________ 8 8
c) Prezintă un exemplu de organe analoage la mamiferele acvatice și la pești. 9 9
______________________________________________________________________
d) Peștii respiră cu oxigen dizolvat în apă. Perioada caniculară reprezintă un pericol
mare pentru dezvoltarea peștilor.
Argumentează relația cauză-efect a fenomenului dat.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Completează tabelul cu deosebirile dintre Filumul Alge verzi şi Încrengătura
Rizopode. L L
Filumul Alge verzi Criterii Încrengătura Rizopode 0 0
1 1
2 2
Tipul de nutriție 3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
Particularitățile 8 8
structurale ale celulei

Structuri locomotoare

Amiba
Spirogira Reprezentanţi dizenterică
(indică încă câte un
exemplu)

1......................................... 1........................................

Sisteme şi procese vitale


4. a) Scrie în spațiul de mai jos esența termenilor:
L L
Organ - _________________________________________________________________ 0 0
_________________________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________________________ 2 2
Articulație - ___________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
b) În coloana A sunt indicate tipuri de articulații, iar în coloana B – caracteristicile 6 6
acestora. Înscrie în spaţiul rezervat, conform termenilor din coloana A, cifrele 7 7
corespunzătoare din coloana B, care pot fi scrise o singură dată.

Coloana A Coloana B

Mobile __________ 1. Articulează oasele craniului;

Semimobile __________ 2. Asigură o amplitudine și varietate


mare a mișcărilor;
Imobile __________
3. Articulează vertebrele, osul coxal.
5.  Imaginea reprezintă sistemul osos la om. L L
0 0
a) Scrie, în spațiul rezervat, câte un os 1 1
din fiecare regiune a corpului. 2 2
Oasele : Capului 3 3
12 ______Osul temporal_______________
4 4
5 5
______________________________________ 6 6
7 7
Cutiei toracice 8 8
9 9
_______________________________________
Membrului superior
_______________________________________
Membrului inferior
_______________________________________

b) Notează câte o funcție, realizată de structurile cu numerele 9, 13, 14.


9 - __________________________________________________________________
13- __________________________________________________________________
14 - __________________________________________________________________
c) Numește tipul de oase reprezentat în imagine.
____________________________________________________
d) Ce tip de țesut osos predomină în oasele din imagine?
____________________________________________________

6.  Mușchii scheletici reprezintă organul efector al reflexelor somatice. L L


0 0
a) Alcătuiește un șir logic, care să ilustreze arcul reflex somatic, utilizând termenii din 1 1
lista de mai jos. Completează schema cu cifrele corespunzătoare. 2 2
-
3 3
_ 1. receptorii cutanați; 2. centru nervos (măduva spinării); 4 4
3. neuroni motori; 4. muschiul cvadriceps; 5. neuroni senzitivi
______________________________________________________________________ 5 5
_ 6 6
7 7
8 8

b) Notează tipul de sistem nervos ce coordonează activitatea mușchilor scheletici.


_______________________________________________________________________
c) Reflexul rotulian (patelar) este un reflex de extensiune. Argumentează posibilitatea
utilizării acestui reflex în diagnosticul medical.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Țesutul osos este o sursă de Ca2+ necesar pentru contracția mușchilor. Absorbția Ca2+ în L L
intestin și în tubii renali este reglată de o glandă endocrină și depinde de conținutul de 0 0
vitamina D în organism. 1 1
a) Scrie denumirea glandei endocrine, care contribuie la sporirea conținutului de calciu 2 2
în sânge. 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
b) Notează denumirea hormonului, care reglează conținutul ionilor de calciu în sânge. 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
c) Notează denumirea hormonului, care stimulează creșterea oaselor în perioada
copilăriei. ______________________________________________________________

d) Scrie denumirea bolii la copii, caracterizată prin deformația oaselor,


legată de lipsa sărurilor de calciu și de carența vitaminei D.
________________________________________________________
e) Scrie două măsuri de profilaxie pentru a evita decalcificarea oaselor
1._______________________________________________________
________________________________________________________
2._______________________________________________________
________________________________________________________

L L
În imagine este reprezentată o afecțiune a sistemului locomotor. 0 0
8. Analizează imaginea. 1 1
a) Scrie denumirea afecțiunii: _______________________________ 2 2
b) Argumentează răspunsul. 3 3
________________________________________________________ 4 4
________________________________________________________ 5 5
c) Notează 2 pași consecutivi în acordarea de prim ajutor persoanei 6 6
cu traumatismul reprezentat în imagine. 7 7
1. ______________________________________________________ 8 8
________________________________________________________
2. ______________________________________________________
________________________________________________________

d) Propune două recomandări persoanelor în vârstă pentru a preveni disfuncțiile


sistemului locomotor, explicând efectele pozitive ale acestor măsuri.
1. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor
9. Scrie în spaţiul rezervat esența termenului: L L
Gametogeneză -________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
______________________________________________________________________ 2 2
Fenotip - ______________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________
10. Subliniază termenul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvânt L L
selectat, argumentează printr-o frază, decizia selectării şi decizia asocierii termenilor 0 0
biologici. 1 1
2 2
A B C 3 3
4 4
Raze ultraviolete X H XH Sindromul Klinefelter 5 5
Raze Roentgen X H Xh Sindromul Edwards 6 6
Formalină XH Y Sindromul Down 7 7
Ultrasunet Xh Y Sindromul Patau 8 8
9 9

A - ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B - ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C - ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Rezolvă problema: L L
Un bărbat cu ochi căprui și părul ondulat, heterozigot după ambele caractere, s-a 0 0
căsătorit cu o femeie cu ochi albaștri și părul drept. Determină probabilitatea nașterii 1 1
copiilor cu ochi albaștri și părul ondulat în această familie, dacă se știe că genele 2 2
ambelor caractere se află în autozomi, forma ondulată a părului domină forma dreaptă, 3 3
iar culoarea căpruie a ochilor domină culoarea albastră. 4 4
______________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
______________________________________________________________________ 7 7
______________________________________________________________________ 8 8
______________________________________________________________________ 9 9
______________________________________________________________________ 10 10
______________________________________________________________________ 11 11
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ecologia şi protecţia mediului
12. Scrie în spațiul de mai jos esența termenilor: L L
Ecosistem - ____________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
______________________________________________________________________ 2 2
Piramidă ecologică - ____________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
______________________________________________________________________
13. Imaginea reprezintă o piramidă numerică într-un ecosistem de apă curgătoare. L L
Scrie denumirile nivelelor trofice a piramidei numerice. 0 0
a) Denumirile nivelelor 1 1
4 trofice: 2 2
3 3
1_______________________ 4 4
3 5 5
________________________
2_______________________
2 ________________________
3_______________________
1 ________________________
4_______________________
________________________

b) Indică rolul ecologic al știucii în ecosistemul acvatic.


______________________________________________________________________

14. În rezultatul construcției barajului hidroelectric pe râul Nistru și folosirii iraționale a L L


apelor, debitul apei a scăzut cu circa 25%, ceea ce a dus la micșorarea albiei râului. 0 0
a) Notează două consecințe ale construcției barajului hidroelectric pe râul Nistru 1 1
asupra florei și faunei râului. 2 2
1. ____________________________________________________________________ 3 3
______________________________________________________________________ 4 4
2. ____________________________________________________________________ 5 5
______________________________________________________________________ 6 6
b) Propune trei soluţii eficiente de conservare a biodiversității animale a râului Nistru 7 7
din Republica Moldova, în legătură cu construcția barajului hidroelectric. Prezintă câte 8 8
un argument pentru fiecare soluție.
Soluţie : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Argument:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Soluţie : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Argument:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Soluție: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Argument:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________