Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Miskolczy Károly Általános Iskola

Misca – Micske

RAPORT DE ACTIVITATE

 Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și


tinerilor
 Proiect educativ: Viața fără violență
TITLUL ACTIVITĂȚII: BULLYING-UL ȘI ABUZUL ÎN MEDIUL ȘCOLAR
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate practică, masă rotundă
DATA: 07.11.2019
PARTICIPANȚI: clasa a II-a.
NR. DE ELEVI IMPLICAȚI: 12
CADRE DIDACTICE RESPONSABILE:
SCOPUL ACTIVITĂȚII :
 Educarea și mobilizarea copiilor, școlilor pentru crearea unui culturi preventive,
la stoparea violențelor asupra copiilor și tinerilor.

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII :
- Înțelegerea noțiunilor : abuz, violență, bully etc.

- Obținerea cunoștințelor și abilităților pentru promovarea unei culturi de pace și


non-violență.

ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE :
- convorbire tematică despre tema proiectului
- realizarea unui panou despre tematica proiectului național
RESPONSABILITĂȚI :
 Profesorii au supravegheat buna desfăşurare a activităţilor
Şcoala Gimnazială Miskolczy Károly Általános Iskola
Misca – Micske

 Profesorii au asigurat suportul logistic şi educaţional în vederea atingerii


obiectivelor

MODALITĂŢI DE EVALUARE: album de foto, evaluare orală

ANEXE: poze